Załącznik nr 1 do uchwały nr lviii/1749/2009 Rady m st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego warszawy do 2015 roku I na lata kolejne w tym: zrównoważony plan rozwoju transportu publicznego warszawy


Charakterystyka stanu istniejącego systemu transportowegoPobieranie 1.89 Mb.
Strona7/27
Data27.04.2016
Rozmiar1.89 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   27

2.6Charakterystyka stanu istniejącego systemu transportowego
2.6.1Warszawa jako węzeł transportowy


Warszawa jest kluczowym węzłem transportowym Polski. Jego stan jest jednak niezadowalający i istnieje pilna potrzeba modernizacji infrastruktury transportowej służącej powiązaniom Warszawy, zarówno dalekiego zasięgu, jak i aglomeracyjnych i miejskich.

Problem ten nabiera szczególnego znaczenia w kontekście wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Niezbędne jest rozwiązanie problemów zewnętrznych połączeń komunikacyjnych Warszawy z największymi ośrodkami Europy. Jednoczenie konieczne jest odpowiednie ukształtowanie systemu ulicznego i usprawnienie komunikacji miejskiej, tak, aby warunki życia w Warszawie były porównywalne ze standardami oferowanymi przez inne miasta europejskie.Warszawa jako międzynarodowy węzeł transportowy

W ruchu międzynarodowym Warszawa stanowi kluczowe ogniwo transportu dla sieci transeuropejskich korytarzy drogowo-kolejowych (Trans European Network – TEN), łączących państwa członkowskie UE. Spośród dziesięciu głównych korytarzy sieci TEN, następujące trzy przebiegają przez Warszawę: • Korytarz I – Warszawa - Białystok - Suwałki - Kowno - Ryga - Tallin - Helsinki, korytarz obejmuje:

  • drogę E-67 (nr 8) Szypliszki - Suwałki - Białystok - Warszawa (Via Baltica) objętą umową AGR, o projektowanych parametrach drogi ekspresowej S,

  • linię kolejową E75 Trakiszki - Białystok - Warszawa objętą umową AGC i zgłoszoną do umowy AGTC,

   • Korytarz II – Berlin - Poznań - Warszawa - Mińsk - Moskwa – Niżnyj Nowogorod; korytarz obejmuje:

  • szlak drogowy E30 Berlin - Warszawa - Mińsk (proj. autostradę A-2)

  • linię kolejową E-20 Berlin - Kunowice - Warszawa - Terespol objętą umowami AGC i AGTC, z obwodnicą towarową CE20 Łowicz – Skierniewice – Łuków objętą umową AGTC),

   • Korytarz VI – Gdańsk - Warszawa(Łódź) - Katowice – Ostrawa; korytarz obejmuje:

  • szlak drogowy E77 z Gdańska do Warszawy i szlak E67 z Warszawy do Katowic (proj. autostradę A-1), fragment drogi krajowej Nr 7 i 8,

  • linię kolejową E65.

W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego koncepcja systemu transportowego uwzględnia oprócz trzech powyższych korytarzy przebieg czwartego postulowanego korytarza:

   • Korytarz KA – Gdańsk - Warszawa - Kowel – Konstanca – Odessa; obejmować on będzie:

  • fragment proj. autostrady A-1 i drogi nr 10 oraz drogę nr 17,

  • linię kolejową E28.

   Warszawski węzeł drogowyW warszawskim węźle drogowym zbiegają się następujące drogi znaczenia podstawowego:

 • cztery drogi krajowe znaczenia międzynarodowego objęte umową międzynarodową AGR:

  • E30 (Nr 2 GP) (Berlin) - Poznań - Warszawa - Siedlce - Terespol -(Mińsk),

  • E77 (Nr 7 GP/S) (Helsinki) - Gdańsk - Elbląg - Warszawa - Kraków - Chyżne - (Budapeszt),

  • E67 (Nr 8 GP) (Ryga) - Białystok - Warszawa - Piotrków Trybunalski - Wrocław - (Praga),

  • E372 (Nr 17 GP) Warszawa - Lublin - Hrebenne - (Lwów),

 • dwie drogi krajowe:

 • Nr 61(GP) Warszawa - Ostrołęka - Łomża – Augustów,

 • Nr 79 (G) Warszawa - Góra Kalwaria - Sandomierz - Kraków - Katowice - Bytom,

  • trzynaście dróg wojewódzkich:

   • Nr 580 (G) Warszawa - Kampinos – Sochaczew,

   • Nr 631 (GP/Z) Warszawa - Marki - Nieporęt - Zegrze - Nowy Dwór Mazowiecki,

   • Nr 633 (G) Warszawa – Nieporęt,

   • Nr 634 (GP/G) Warszawa - Wołomin – Tłuszcz,

   • Nr 637 (GP) Warszawa – Węgrów,

   • Nr 719 (GP/G) Warszawa - Pruszków - Żyrardów – Kamion,

   • Nr 724 (GP/G) Warszawa - Konstancin Jeziorna - Góra Kalwaria,

   • Nr 801 (G/GP) Warszawa - Karczew - Wilga - Dęblin – Puławy,

   • Nr 898 (G/Z) Warszawa - Mościska - Babice Stare,

   • Nr 629 (G) Warszawa (Wolska - Al. Solidarności - Radzymińska),

   • Nr 706 (Z) Warszawa (17Styczna - Wirażowa),

   • Nr 711 (Z) Warszawa (Bysławska),

   • Nr 717 (G) Warszawa (Al. Jerozolimskie - Niemcewicza).

   Warszawski Węzeł KolejowyW Warszawskim Węźle Kolejowym zbiegają się linie kolejowe o znaczeniu państwowym i lokalnym. Ze względu na warunki techniczne i bezpieczeństwo ruchu dzielą się one na linie magistralne, I-rzędne, II-rzędne i III-rzędne. Są to:

 • trzy magistralne linie kolejowe o państwowym znaczeniu objęte umowami międzynarodowymi AGC i AGTC:

  • E20 (Nr 2,3) (Berlin) - Kunowice - Poznań - Warszawa - Terespol - (Moskwa) – AGC, AGTC,

  • E65 (Nr 4,9) Gdańsk - Warszawa - Katowice (CMK) – AGC, AGTC,

  • E75 (Nr 6, 449) Warszawa - Białystok - Kuźnica Białostocka - (Sankt Petersburg) – AGC,

   • jedna pierwszorzędna linia kolejowa oczekująca na wpisanie do umów europejskich AGC i AGTC: E28 (Nr 7) Warszawa - Pilawa - Dęblin - Lublin – Dorohusk,

   • dwie magistralne i pierwszorzędne linie kolejowe o państwowym znaczeniu nie objęte umowami międzynarodowymi:

    • Nr 1 Warszawa - Koluszki - Częstochowa - Katowice (magistralna),

    • Nr 8 Warszawa - Radom - Kraków (I-rzędne),

     • jedna linia kolejowa o lokalnym znaczeniu: WKD (Warszawska Kolej Dojazdowa) Warszawa - Milanówek - Grodzisk Mazowiecki.

W Warszawie są dwa mosty kolejowe.

Warszawa jest największym węzłem komunikacji lotniczej w Polsce. Międzynarodowy Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w roku 2007 obsłużył ponad 9 mln pasażerów. Do niedawna obsługiwał on większość lotniczego ruchu pasażerskiego. Ze względu na szybki wzrost roli lotnisk regionalnych udział ten jednak maleje. W I półroczu 2008 r. wynosił on 47.6%. Warszawskie lotnisko jest także ważnym węzłem ruchu towarowego – w 2007 roku przeładowano na nim ponad 63 tys. ton ładunków.

Warszawskie lotnisko położone jest w odległości 10 kilometrów na południowy zachód od centrum miasta. Zajmuje powierzchnię ponad 500 ha. Operacje lotnicze wykonywane są z dwóch dróg startowych o wymiarach: 3690m x 60m i 2800m x 50m. Samoloty poruszają się po 18 drogach kołowania. W ciągu godziny na lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie mogą być wykonane 34 operacje lotnicze.

Głównym celem podróży dla ok. 50% pasażerów portu lotniczego jest Warszawa. Problemem jest brak odpowiedniego powiązania lotniska z miejskim i pozamiejskim układem komunikacyjnym. W godzinach szczytu ruch związany z lotniskiem nakłada się na potoki ruchu miejskiego i zewnętrznego.

W ostatnich latach ruch na Okęciu szybko wzrastał. Było to związane z wejściem na rynek tanich linii lotniczych oraz wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Było to podstawą prognoz przewozów zakładających ich szybki wzrost. Prognozy ruchu lotniczego opracowane przez Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze przewidywały, że liczba pasażerów obsługiwanych przez lotnisko im. Fryderyka Chopina pasażerów w ciągu najbliższych 10 lat. wzrośnie do ok. 12 do 20 mln, w zależności od rozwoju sieci lotnisk na Mazowszu.

Lokalizacja portu lotniczego w granicach miasta jest z jednej strony korzystna pod względem czasu dojazdu do celu podróży (domu, hotelu, biura, dworca kolejowego, itp.), ale jednocześnie powoduje ograniczone możliwości rozbudowy lotniska.

W dniu 7.08.2007r. Wojewoda Mazowiecki ustanowił wokół Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina obszar ograniczonego użytkowania (Rozporządzenie Nr 50 z 7 sierpnia 2007r.) .

Drugie lotnisko w Warszawie zlokalizowane na Bemowie jest wykorzystywane głównie przez lotnictwo sportowe (aeroklub). Może służyć też do obsługi innych samolotów lekkich.


   Transport autobusowy dalekobieżnyObsługa pasażerska systemu komunikacji autobusowej dalekobieżnej odbywa się na dworcach: Zachodnim, Stadion, Dworzec Gdański (tymczasowo przeniesiony z Marymontu) i Południowy.

Poziom obsługi jest w wysokim stopniu niezadowalający. Praktycznie żaden dworzec nie spełnia minimum wymogów obsługi pasażerskiej, nawet największy warszawski dworzec autobusowy – Zachodni służący obsłudze ruchu w komunikacji krajowej i międzynarodowej. Dworzec Gdański i Południowy są niewielkie i służą tylko do obsługi ruchu regionalnego. Stan techniczny dworca Stadion, obsługującego kierunki wschód, północny wschód i południowy wschód nie spełnia żadnych standardów, zarówno w zakresie obsługi podróżnych, możliwości manewrowych dla taboru, jak też bezpiecznego wydzielenia ruchu pieszego i ruchu autobusów.

Pobieranie 1.89 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   27
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna