Załącznik nr 1 do uchwały nr lviii/1749/2009 Rady m st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego warszawy do 2015 roku I na lata kolejne w tym: zrównoważony plan rozwoju transportu publicznego warszawyPobieranie 1.89 Mb.
Strona8/27
Data27.04.2016
Rozmiar1.89 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   27

2.6.2Powiązania regionalne


Powiązania drogowe

Warszawa stanowi centrum regionu mazowieckiego. Układ drogowy zapewnia połączenia Warszawy z większością ośrodków województwa (Radom, Płock, Siedlce, Ostrołęka, Ciechanów) położonych promieniście w odległości do 100 km od stolicy. Jednak standard tych połączeń jest zróżnicowany. Do najsłabszych powiązań drogowych należą połączenia Warszawy z Ostrołęką i Ciechanowem.

Powiązania regionalne realizowane są z wykorzystaniem dróg krajowych oraz sieci dróg wojewódzkich, które wchodzą do centralnego obszaru miasta, wykorzystując układ ulic głównych:


 • Droga nr 580 - Warszawa – Leszno – Kampinos – Żelazowa Wola- Sochaczew,

 • Droga nr 631 - Nowy Dwór Mazowiecki – Zegrze – Nieporęt – Marki – Warszawa,

 • Droga nr 633 - Warszawa – Rembelszczyzna – Nieporęt,

 • Droga nr 634 - Warszawa – Zielonka – Wołomin – Tłuszcz – Wólka Kozłowska,

 • Droga nr 637 - Warszawa – Stanisławów – Węgrów,

 • Droga nr 719 - Warszawa – Pruszków – Żyrardów – Kamion,

 • Droga nr 724 - Warszawa – Konstancin Jeziorna – Góra Kalwaria,

 • Droga nr 801 - Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – Dęblin.

Komunikacja zbiorowa w drogowych powiązaniach regionalnych

W Warszawie zbiega się gęsta sieć linii autobusowych, obsługiwanych przez przedsiębiorstwa PPKS oraz innych przewoźników autobusowych. Linie autobusowe prowadzone są głównie po drogach krajowych i wojewódzkich. Autobusy PPKS dowożą pasażerów do dworców położonych poza strefą śródmiejską, natomiast autobusy innych przewoźników – w większości do centrum miasta.

W ciągu doby przedsiębiorstwa PPKS realizują ponad 300 połączeń autobusowych w obrębie Warszawy i aglomeracji warszawskiej. W obsłudze tych połączeń wykorzystywane są dworce:


 • Dworzec Zachodni i Metro Wilanowska (Dworzec Południowy), które realizują po 26% wszystkich połączeń,

 • Dworzec Stadion i Dworzec Gdański (przeniesiony z Marymontu), które realizują po 24% wszystkich połączeń.

Najintensywniej obsługiwane są połączenia na kierunkach:

 • Warszawa – Grójec,

 • Warszawa – Nowy Dwór Mazowiecki,

 • Warszawa – Góra Kalwaria i

 • Warszawa – Węgrów.

Istotne znaczenie mają także przewozy autobusowe realizowane przez prywatnych przewoźników. Trasy dojazdowe do Warszawy, na których przewoźnicy prywatni dominują (przewożą ponad połowę pasażerów jadących do stolicy, w szczycie porannym, według danych z WBR 2005) to:

 • ul. Okuniewska (kierunek z Wesołej, Sulejówka) – 100% przewozów pasażerskich realizowane jest autobusami podmiejskimi prywatnymi,

 • ul. Patriotów – 100% przewozów pasażerskich realizowane jest autobusami podmiejskimi prywatnymi,

 • ul. Pułkowa – ok. 60% przewozów pasażerskich realizowane jest autobusami podmiejskimi prywatnymi,

 • ul. Drewny (kierunek z Konstancin Jeziorna) – 55% przewozów pasażerskich realizowane jest autobusami podmiejskimi prywatnymi,

 • ul. Puławska (kierunek z Mysiadła, Piaseczna) – 54% przewozów pasażerskich realizowane jest autobusami podmiejskimi prywatnymi.

Powiązania kolejowe

Kolej regionalna i aglomeracyjna zapewnia podstawowe powiązania Warszawy z obszarem województwa mazowieckiego. Siedem linii kolejowych i linia WKD zapewniają bezpośrednie połączenia z większością miast województwa.

Pod względem podaży usług przewozowych do najważniejszych kierunków należą:


 • Warszawa-Grodzisk Mazowiecki (Koleje Mazowieckie – KM oraz WKD);

 • Warszawa-Tłuszcz;

 • Warszawa-Mińsk Mazowiecki;

 • Warszawa-Otwock;

 • Warszawa-Nasielsk;

 • Warszawa-Błonie;

 • Warszawa-Warka.

Wszystkie linie są zelektryfikowane oraz dwutorowe (z wyjątkiem 4-torowego odcinka od Grodziska do Rembertowa z oddzielonym ruchem podmiejskim i dalekobieżnym). Długość linii kolejowych na terenie Warszawy, po których kursują pociągi pasażerskie, wynosi 93 km. Zlokalizowanych jest na nich 8 stacji i 40 przystanków. Ruch regionalny obsługiwany jest na wszystkich dworcach dalekobieżnych oraz dodatkowo na stacji Warszawa Gdańska.

W komunikacji regionalnej przewozy kolejowe ukierunkowane są na dojazdy do pracy i nauki – przede wszystkim do Warszawy. Ruch w przewozach regionalnych szacuje się na ok. 190 tys. pasażerów w ciągu doby (ruch wjazdowy, wyjazdowy i tranzytowy, w tym WKD ponad 26 tys.).

Udział kolei w obsłudze lokalnego ruchu dojazdowego do Warszawy (aglomeracyjnego) jest zbyt mały w stosunku do potrzeb. Udział komunikacji kolejowej w podróżach zaczynanych i kończonych w mieście jest marginalny (ok. 0,1% - 0,2% ogółu wykonywanych podróży).

2.6.3Motoryzacja


W Warszawie w ostatnich latach bardzo rośnie liczba samochodów. Wskaźnik samochodów osobowych przekroczył 400 (Tabl. 1) i jest wyższy niż w niektórych miastach najzamożniejszych krajów Unii Europejskiej (Kopenhaga, Goeteborg, Zurych). Sytuacji tej nie zmieniają w istotnym stopniu zgłaszane wątpliwości co do wiarygodności danych statystycznych o zarejestrowanych pojazdach. W ewidencji pozostają nadal pojazdy nie istniejące, lub praktycznie nie eksploatowane. To podejrzenie potwierdzają wyniki badań ruchu, prowadzonych metodą wywiadów domowych. Z drugiej strony do kategorii samochodów ciężarowych zaliczane są niesłusznie samochody osobowe rejestrowane jako ciężarowe. Wyjaśnia to różnicę między tempem wzrostu wskaźników dla obu tych kategorii.

Tabl. 1. Liczba pojazdów zarejestrowanych w Warszawie (1995-2005)Rok

Samochody osobowe

Samochody ciężarowe

Razem

Liczba s.o.

Liczba s.o./tys. mk

Liczba s.c.

Liczba s.c./tys. mk

1995

626 651

383

77 341

47

752 226

2000

610 637

363

129 952

77

786 122

2005

697 670

413

222 028

131

961 010

Źródło: GUS

Konsekwencją wzrostu motoryzacji jest szybki wzrost obciążenia sieci drogowej ruchem. Szacuje się, że przyrost natężenia ruchu drogowego na sieci ulic w Warszawie od roku 1996 do chwili obecnej utrzymuje się na poziomie 6-7% w skali rocznej.

Najbardziej niekorzystne warunki ruchu, gdzie stosunek natężenia do przepustowości w godzinach szczytu przekracza 0,75 i często zbliża się do jedności, występują na większości wlotów do Warszawy, oraz na większości mostów (most Grota-Roweckiego, Śląsko-Dąbrowski, Poniatowskiego, Łazienkowski).

Na najbardziej obciążonych mostach: w ciągu Trasy Armii Krajowej i Trasy Łazienkowskiej potok dobowy osiągnął najwyższe w Polsce wartości rzędu 150 tys. pojazdów. Drogi wlotowe do miasta obciążone są ruchem samochodowym rzędu 50-60 tys. poj./dobę.
Pobieranie 1.89 Mb.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   27
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna