Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr xxi/123/08 z dnia 11 marca 2008r. WÓJt gminy bierawa 47-240 bierawa ul. Wojska Polskiego 12Pobieranie 2.01 Mb.
Strona13/16
Data07.05.2016
Rozmiar2.01 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Ilość pojazdów zarejestrowanych na terenie gminy Bierawa

Rok

Sam. Osób.

Motocy -kle

autobusy

Sam. Ciężar.

Sam.

Ciężar.


-osób.

Ciągniki siodłowe

Ciągniki rolnicze

Nacze-

py


ciężar.

Przycze

-py


sam.

Przycze

-py


rolnicze

Moto-

rowery

l.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

1996

1811

83

2

80

11

10

140

10

20

98

52a4

0

1

5

2

2

1

1

0

16

b

1997

1946

86

8

95

18

14

170

9

24

72

100
a2

1

5

46

6

10

2

4

4

10

b

1998

2015

88

8

107

20

15

187

7

33

56

108
a2

1

5

45

6

10

j>

4

6

7

b

1999

2136

93

10

121

30

20

192

23

87

57

133
a5

1

5

42

4

10

3

6

9

7

b

a - sektor prywatny

b - sektor uspołeczniony3.3. Komunikacja wodna.

Zachodnią granicę gminy Bierawa stanowi rzeka Odra, która jest drogą wodną śródlądową II klasy technicznej międzynarodowej. Na terenie gminy nie ma żadnych punktów załadunkowych lub wyładunkowych. Obsługująca ten szlak wodny Odra wykorzystana może być przez barki o wyposażeniu od 500 do 600t, w związku z czym, w perspektywie przewidywana jest modernizacja koryta rzeki.4. Systemy inżynieryjne.

4.1. System zaopatrzenia w wodę.

Aktualnie w gminie Bierawa funkcjonują trzy komunalne wodociągi grupowe, które zaopatrują w wodę wszystkie wsie gminy. Są to: • wodociąg grupowy Korzonek obejmujący zasięgiem obsługę sołectw: Bierawa,
  Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stare Koźle, Kotlarnię i Goszyce

 • wodociąg grupowy Stare Koźle obejmujący swoim zasięgiem obsługę wsi Stare
  Koźle i Brzeźce

 • wodociąg grupowy Dziergowice obejmujący zasięgiem wsie Dziergowice
  i Solarnię.

Wodociąg grupowy Korzonek.

Ujęcie wody dla tego wodociągu stanowią dwie studnie głębinowe: AR-bis i AR

(studnia awaryjna).

Ilość wody w studniach:

Qmax godz. = 70,9m3/h

Qmax dobowe =1211 m3/d

Qśr dobowe = 984 m3/d

Z badań fizyko - chemicznych wody wynika, że woda posiada odczyn obojętny

(pH 7,0), ponadnormatywną ilość związków żelaza, i jest znacznej twardości.

W związku z tym woda po uzdatnieniu magazynowana jest w zbiorniku

wyrównawczym.

Wodociąg grupowy Stare Koźle.

Ujęcie wody dla tego wodociągu stanowią dwie studnie głębinowe - jedna

podstawowa, druga awaryjną obsługujące wsie Stare Koźle i Brzeźce. Strefa ochrony

w/w ujęcia wynosi 20x36m.

Parametry wydajności studni są następujące:

- studnia nr 1 -głębokość 103,8m


Qmax godz. = 66m3/h

Qmax dobowe =1584 m3/d

- studnia nr 2 - głębokość 101 m,

na podstawie decyzji nr OŚ.III-6210/152/98/bs z 1998r.Wodociąg grupowy Dziergowice.

Ujęcie wody dla tego wodociągu stanowi studnia głębinowa na terenie własności Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Dziergowicach.

Pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu grupowego w Dziergowicach wynosi 73m3/h i 1288,5m3/d. Strefa ochronna ujęcia wody składa się z :


 1. terenu ochrony bezpośredniej (studni i stacji uzdatniania wody) o promieniu 10 m
  od osi studni tj. o powierzchni 82 x 34,4 m = 2985m2

 2. terenu ochrony pośredniej w celu ochrony sanitarnej o promieniu 80 m
  tj. o powierzchni 25,343m2

 3. terenu ochrony pośredniej w celu ochrony zasobów wodnych o promieniu 86,5 m
  od osi geometrycznej studni.

Na podstawie decyzji nr OŚ.11-7520-6/9/94 z dnia 20.05.1994r.

Na terenie gminy Bierawa oprócz w/w ujęć istnieją zakładowe ujęcia wód podziemnych. Studnia S3 i S4 w Kotłami - własność Kopalni Piasku Kotlarnia S.A. Parametry wydajności studni S3 i S4 są następujące : • studnia S3
  Głębokość 42 m
  Qmax godz = 69,6 m3
  Qmax dobowe = 1670,4 m3

 • studnia S4
  Głębokość 42 m
  Qmax godz = 62,2 m3
  Qmax dobowe = 1492,8 m3

Na podstawie decyzji nr OŚR-III-6210-MK/51/99.

Długość sieci wodociągowej na terenie gminy oraz w poszczególnych sołectwach wraz z produkcją i sprzedażą wody za rok 1999 przedstawia tabela. Produkcja i sprzedaż wody w gminie Bierawa za rok 1999Miejscowość

Produkcja

wody m3Zużycie

na

potrzebywłasne

Woda

wtłoczona

do sieci


Straty i zużycie po

wtłoczeniuSprzedaż wody

Zużycie

wody na


1 mieszk.

L/d/m

m3

%

Ogółem

m3Gosp.

Dom.
Stare Koźle
24336

23289

77,1

Brzeźce
14584

14232

59,5

Razem__138540__14465__124075'>Razem__63830__4020__59810'>Razem

63830

4020

59810

20882

34,9

38921

37522

69,3

Korzonek
12279

11240

103,7

Grabówka
4978

4561

61,3

Ortowice
7420

7420

66

Stara Kuźnia
12824

11228

47,1

Kotlarnia
20071

17998

63,2

Goszyce
3141

2994

55,4

Bierawa
41151

38498

72,4

Razem

138540

14465

124075

22211

17,9

101864

93939

66,9

Dziergowice
37180

34089

50,5

Lubieszów
11470

11055

54,7

Solarnia
8611

8252

38,6

Razem

85345

2745

82600

253400

30,7

57261

53396

48,9Ogółem

287715

21230

266485

68440

26,7

198045

184856

60,91   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna