Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr xxi/123/08 z dnia 11 marca 2008r. WÓJt gminy bierawa 47-240 bierawa ul. Wojska Polskiego 12Pobieranie 2.01 Mb.
Strona14/16
Data07.05.2016
Rozmiar2.01 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Dane o wodociągach

Nazwa


miejscowości

Stan na koniec roku

W roku sprawozdawczym

Długość czynnej sieci rozdzielczej

ulicznej w kmLiczba połączeń do budynków

mieszkalnych

i zbiorowego zamieszkania


Czynne

zdroje uliczne

Woda dostarczona odbiorcom

Niedobór wody

Razem

W tym gospodarstwom domowym
0

l

2

3

4

5

6

01

Ogółem

79,5

2021

-

208,3

171,5

-

02

Brzeźce

5,8

165

-

15,9

12,7

-

03

Stare Koźle

9,5

237

-

21,7

21,2

-

04

Bierawa

10,4

375

-

42,2

30,0

-

05

Lubieszów

4,2

167

-

10,9

10,7

-

06

Dziergowice

10,0

507

-

37,8

35,2

-

07

Solarnia

9,4

172

-

8,9

8,3

-

08

Grabówka

4,3

58

-

2,6

2,6

-

09

Korzonek

1,3

29

-

20,0

17,5

-

10

Ortowice

3,6

92

-

6,5

6,5

-

11

Stara Kuźnia

12,0

151

-

10,9

10,0

-

12

Kotlarnia

3,8

30

-

19,0

15,0

-

13

Goszyce

5,2

38

-

1,70

1,7

-

4.2. System odprowadzania ścieków.

Obecnie na terenie gminy brak jest zorganizowanych systemów odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków. Jedyna oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna

o przepustowości 374m3/d, zlokalizowana jest w Kotlarni. Oczyszczalnia ta
przyjmuje ścieki z osiedla mieszkaniowego Kotlarnia oraz z sołectwa Goszyce.
Natomiast z osiedla mieszkaniowego w Korzonku i sołectwa Grabówka ścieki
odprowadzane są kolektorami sanitarnymi do oczyszczalni ścieków Zakładów
Azotowych w Kędzierzynie Koźlu.

W roku 1999 została opracowana następująca koncepcja systemu odprowadzania

1 oczyszczania ścieków dla całej gminy :


 • odprowadzenie ścieków z sołectwa Stare Koźle i Brzeźce kolektorami sanitarnymi
  wraz z przepompowniami do oczyszczalni miasta Kędzierzyn-Koźle,

 • odprowadzenie i oczyszczanie ścieków dla sołectwa Bierawa, Grabówka,
  Lubieszów, Dziergowice i Solarnia kolektorami sanitarnymi wraz

z przepompowniami do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych w Kędzierzynie-Koźlu,

- odprowadzenie ścieków kolektorami sanitarnymi wraz z przepompowniami z sołectwa Kotlarnią Goszyce, Ortowice i Stara Kuźnia do oczyszczalni ścieków znajdującej się w Kotlarni, która obecnie wykorzystana jest do 50% mocy. Oczyszczalnia w Kotlarni posiada pozwolenie wodnoprawne do roku 2010, po tym terminie musi być remontowana lub zlikwidowana. Alternatywne odprowadzenie przyjętych ścieków zbiorczym kolektorem sanitarnym prowadzone będą do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych.


4.3. System odprowadzania wód opadowych.

Na terenie gminy Bierawa brak jest zorganizowanych systemów odprowadzania wód opadowych. Kanalizacja przydrożna wód opadowych funkcjonuje fragmentarycznie na obszarze sołectw Bierawa, Dziergowice, Stara Kuźnia, Lubieszów, Stare Koźle i Solarnia. Całkowita długość kanalizacji wód na terenie gminy wynosi 4866 m.

Wymagane jest opracowanie koncepcji systemów odprowadzenia wód opadowych dla całej gminy oraz budowa kanalizacji deszczowej.

Ewidencja sieci wód opadowych.

(Kanalizacja surowa kryta wykonana z rur betonowych)

Stan na 31.12.1999r.Lp.

Miejscowość

Ulica

Długość

1.

Bierawa

  1. częściowo Dworcowa, częściowo ks. Ottona Steiera

  2. Kościelna (z rur PCV)

  3. Wióry, Dąbrowskiego, Wojska Polskiego

  4. Gliwicka, Odrzańska

619


475

938


500

2.

Dziergowice

  1. Dworcowa - całość

  2. częściowo Raciborska

  3. częściowo Wodna

1495

90


196

3.

Stara Kuźnia

 łącząca ulice Wieczorka i Kołodziejską

50

4.

Lubieszów

 częściowo Bierawska

180

5.

Stare Koźle

 częściowo Melcza

60

6.

Solarnia

 częściowo Raciborska

100

7.

Osiedle Kotlarnia

osiedle mieszkaniowe

163

Ogółem

4866


4.4. Zaopatrzenie w gaz.

Na obszarze gminy Bierawa brak jest sieci gazu przewodowego, przesyłowej i rozdzielczej. Mieszkańcy poszczególnych wsi zaopatrywani są w gaz bezprzewodowy. W roku 1991 powstała koncepcja programowa gazociągu Kędzierzyn - Brzeźce. Gazociąg zaprojektowany został wraz z oceną uwarunkowań gazyfikacji gminy Bierawa przez „Gazoprojekt" z Wrocławia. Powyższy gazociąg gazu ziemnego zasilany byłby dwustronnie: z gazociągu Radlin - Racibórz DN 300 CN 1,6 Mpa oraz z gazociągu Kędzierzyn - Zdzieszowice DN 400 CN 6,4 Mpa. Jednak ze względu na znaczne rozproszenie odbiorców oraz wysokie koszty gazyfikacji gminy Zakład Gazowniczy w Opolu nie planuje obecnie żadnych inwestycji w tym zakresie.4.5. Zaopatrzenie w energię elektryczną.

Na terenie gminy Bierawa w chwili obecnej nie ma źródeł energii elektrycznej. Istniejący GPZ Kotlarnia 110/15 kV ( dwa transformatory 1010 MVA ) jest własnością Kopalni Piasku Podsadzkowego i nie zasila odbiorców komunalnych.

Przez teren gminy przebiegają tranzytowo linie wysokiego napięcia:


 • dwutorowa 220 kV relacji Kędzierzyn - Rybnik ( 2 x 3AFI8-525)

 • dwutorowa 110 kV relacji Kędzierzyn - Sierakowice; z linii tej zasilany jest GPZ
  Kotlarnia

- jednotorowa 110 kV relacji Kędzierzyn - Kuźnia Raciborska.
Długość tych linii na obszarze gminy wynosi:

220kV-ok. 17 km 110kV-ok. 24 km

Energia elektryczna dla odbiorców z terenu gminy dostarczana jest przez GPZ Chemik w Kędzierzynie Koźlu.

Przesył mocy dokonywany jest ciągami liniowymi 15 kV, w które włączone są 32 stacje transformatorowe przelotowe lub na odczepie. Linie 15 kV wykonywane są jako napowietrzne o przekrojach 25, 35, 50, 70 AFI. Na terenie gminy nie występują linie kablowe 15 kV. Długość tych linii w stanie istniejącym wynosi ok. 45 km.

Ponadto na terenach istniejącej Kopalni Piasku przebiegają linie 15 kV i 6 kV, które nie są połączone z siecią komunalną.

Stacje transformatorowe 15 kW 04 kV wykonane są jako słupowe lub wieżowe.

Na terenie gminy nie występują stacje typu kablowego.

Wykaz stacji transformatorowych wraz z charakterystyką podano w tabeli.

Wykaz stacji transformatorowych 15/ 0,4 kV w gminie Bierawa

Lp.

Nazwa stacji

Moc transformatora (kVA)

Maksymalna moc transformatora (kVA)

1.

2.

3.

4.

1

Brzeźce Wieś - 3 szt.

100

250

2

3


Stare KoźleI –

6 szt. Stare KoźleII50

125


160

250


4

5

67

Bierawa I-7 szt.

Bierawa II Bierawa

Ogrodowa Bierawa

RSP


100

100


50

250


160

250


160

400


8

Lubieszów - 3 szt.

34/68

250

9

10

1112

13


Dziergowice Wieś I - 9szt. Dziergowice Brzozowa Dziergowice Osiedle

Dziergowice Piaskowa Dziergowice Wieś II200

100


50

200


100

250

160


160

250


160

14

Solarnia - 3 szt.

75

160

15

Księże łąki

-

-

16

Grabówka - 2 szt.

63

250

17

18


Korzonek Osiedle - 2 szt.

Korzonek Wieś250 10/20

400 160

19

Ortowice Wieś

50

250

20

21

22Kotlarnia Wieś I - 6 szt.

Kotlarnia Wieś II

Kotlarnia Osiedle


100

100


200

250

160


250

23

Goszyce - 2 szt.

30

250

24

Stępnica

30

25

25

26


Stara Kuźnia Wieś - 2 szt. Stara Kuźnia Osiedle

50 100

160

250

Razem

~3000

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna