Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr xxi/123/08 z dnia 11 marca 2008r. WÓJt gminy bierawa 47-240 bierawa ul. Wojska Polskiego 12Pobieranie 2.01 Mb.
Strona7/16
Data07.05.2016
Rozmiar2.01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16

Grunty wsi Stara Kuźnia

Typy i podtypy gleb

Kompleksy gleb ornych i użytków zielonych

Symbole wg mapy glebowo-rolniczej


Gatunki gleb

mady brunatne

użytki zielone klasy V,

kompleks słaby3zF ps.pl

piaski słabo gliniaste

brunatne

grunty orne klasy VI,

kompleks żytni najsłabszy7B ps.pl

piaski luźne

Grunty orne klasy:

V - 1,9

VI -63,0

Razem 64,9 ha

użytki zielone 14,0 ha


Grunty wsi Grabówka


Typy i podtypy gleb

Kompleksy gleb ornych i użytków zielonych

Symbole wg mapy glebowo-rolniczej

Gatunki gleb

mady brunatne

grunty orne klasy V,

kompleks żytni słaby6F

pgl. ps : . plpiaski gliniaste

mady brunatne

grunty orne klasy VI,

kompleks żytnio łubinowy7F

ps.pl


piaski słabe gliniaste

brunatno-kwaśne

grunty orne klasy VI,

kompleks żytnio łubinowy7BK

ps.pl


piaski słabo gliniaste

mady brunatne

grunty orne klasy RZ-VI,

kompleks R-N rolniczo nieprzydatnyR-NF

ps . pl


piaski luźne

Grunty orne klasy :

V - 3,4

VI -39,6

Razem 43,0 ha


użytki zielone:

7,1 ha

Grunty wsi Ortowice


Typy i podtypy gleb

Kompleksy gleb ornych

i użytków zielonychSymbole

wg mapy glebowo-rolniczejGatunki gleb

mady

grunty orne klasy IVb kompleks żytni słaby

6P

glp. pl


gliny lekkie pylaste

mady brunatne

grunty orne klasy kompleks żytni najsłabszy

7Fb

pl


piaski

Razem
Grunty orne klasy:

IVb - 1,3

V - 24,0

VI - 46,0

71,3 ha
użytki zielone 15,0 haGrunty wsi Kotlarnia


Typy i podtypy gleb

Kompleksy gleb ornych i

użytków zielonychSymbole

wg mapy glebowo-rolniczejGatunki gleb

mady brunatne

grunty orne klasy IVb,

kompleks żytni (żytnio-ziemniaczany)6F

pgl. ps : plpiaski słabo gliniaste

mady brunatne

grunty orne klasy IVb,

kompleks żytnio-

ziemniaczany


5F gl.ps

gliny lekkie piaski słabo gliniaste

mady

użytki zielone klasy VI,

kompleks bardzo słaby3zF ps.pl

piaski słabo gliniaste piaski luźne
Grunty orne użytki zielone 11,6 ha
orne

klasy:
IV b

- 5,5

V

- 8,0

VI

- 3,0

Razem 16.

- 16,5 ha

Grunty wsi Goszyce


Typy i podtypy gleb

Kompleksy gleb ornych i użytków zielonych

Symbole wg mapy glebowo-rolniczej

Gatunki gleb

mady brunatne

grunty orne klasy IVa, kompleks żytni dobry

5F

glp . pl.gliny lekkie piaski luźne

mady brunatne

grunty orne klasy V, kompleks żytni słaby

6F

ps:pl


piaski słabo gliniaste

mady brunatne

użytki zielone klasy V, kompleks słaby

3zF

pl


piaski luźneGrunty wsi Lubieszów

Typy i podtypy gleb

Kompleksy gleb ornych i użytków zielonych

Symbole wg mapy glebowo-rolniczej

Gatunki gleb

mady

grunty orne klasy IIIa,

kompleks pszenny dobry2F c:pgl

gliny ciężkie pylaste

mady

grunty orne klasy IIIa,

kompleks pszenny dobry2F c

gliny ciężkie

mady brunatne

grunty orne klasy IIIb kompleks pszenny wadliwy

3F

c: ps


piaski słabo gliniaste

mady

grunty orne klasy IVb kompleks zbożowo-pastewny

8F bc

gliny ciężkie

brunatno-wyługowane

grunty orne klasy V kompleks żytnio-łubinowy

7Bk ps.pl

iły pylaste

mady

użytki zielone klasy III kompleks pszenny dobry

2zF c

gliny ciężkie

mady glejowe

użytki zielone klasy VI kompleks pszenny wadliwy

3zFG bc

iły pylaste


Grunty

orne

klasy:
IIIa -

18,1

IIIb -

26,9

IVa -

22,3

IVb -

18,8

V -

9,2

VI -

61,6

Razem: 156,9 ha

użytki zielone 81,9 haGrunty wsi Dziergowice

Typy i podtypy gleb

Kompleksy gleb ornych i użytków zielonych

Symbole wg mapy glebowo-rolniczej

Gatunki gleb

mady brunatne

grunty orne klasy II kompleks pszenny bardzo dobry

1F bc

gliny ciężkie

mady brunatne

użytki zielone klasy III kompleks średni

2sF bc

gliny ciężkie

mady brunatne

grunty orne klasy IIIb kompleks pszenny dobry

2F bc

gliny ciężkie

mady brunatne

grunty orne klasy IVa kompleks zbożowo-pastewny

8F bc

gliny ciężkie

murszowate

grunty orne klasy V kompleks zbożowo-pastewny słaby

9m. Ps.pl

piaski słabo gliniaste

bielicowe

grunty orne klasy V kompleks żytni słaby

6A ps:pl

piaski słabo gliniaste

brunatno-kwaśne

grunty orne klasy VI kompleks żytnio-łubinowy

7Bk ps.pl

piaski luźne

Razem

Grunty orne

klasy :

II - 15,5

IIIa - 52,0

IIIb - 41,0

IVa - 59,0

IVb - 13,0

V - 98,0

VI -146,0

424,5 ha


użytki zielone : 203,0 ha
Grunty wsi Solarnia

Typy i podtypy gleb

Kompleksy gleb ornych

i użytków zielonychSymbole wg mapy glebowo-rolniczej

Gatunki gleb

bagienny podtyp murszowaty

grunty orne klasy V kompleks pastewno-zbożowy słaby

9Mp

pl


piaski luźne

pseudobielicowy

grunty orne klasy VI

kompleks żytnio-łubinowyA7

pl


piaski luźne

bagienny

podtyp mułowo-torfowygrunty zielone klasy V

słabe


3zE

mt:pl

-----


bagienny

podtyp mułowo-torfowyużytki zielone klasy V

słabe


3zNP

pl

-----


Grunty orne użytki zielone:

klasy: 81,0 ha

V - 23,9


VI - 37,8

---------------

Razem 61,7

ROZDZIAŁ V

WARUNKI DEMOGRAFICZNE

1. Analiza demograficzna

Analiza demograficzna rozwoju gminy Bierawa stanowi podstawę budowy koncepcji zagospodarowania przestrzennego.

Obszar gminy Bierawa o powierzchni 119 km2 zamieszkuje 8318 osób ( wg

stanu na 31.12.1999r.), co stanowi % populacji woj. opolskiego. Na przestrzeni

lat 1975 - 1999 wystąpił spadek liczby mieszkańców gminy. W stosunku do stanu ludności z 31.12.1975r. ludność gminy zmniejszyła się o 1788 osób tj. 21,49%. Analiza rozwoju demograficznego gminy w latach 1975 - 1988 notuje duży spadek zaludnienia (o 835 osób - tj. 9% ) związany głównie z masowymi wyjazdami całych rodzin do Republiki Federalnej Niemiec na pobyt stały.

W latach 1988 - 1994 odnotowano następny duży spadek liczby mieszkańców o 629 osób, a wpływ na to miała głównie również emigracja ludności za granicę. Procesy demograficzne do tej pory mają charakter spadkowy.

Zmiany liczby ludności gminy Bierawa w latach 1975 - 1988 oraz 1995 -1999 przedstawione zostały na załączniku graficznym.

Ludność gminy Bierawa w latach 1975 - 1988
10500

10000

9500

9000

8500

8000

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
LICZBA MIESZKAŃCÓW

Ludność gminy Bierawa w ostatnich pięciu latach 1995 - 19991995 1996 1997 1998 1999  • LICZBA MIESZKAŃCÓW


1999

LICZBA MIESZKAŃCÓW

LICZBA LUDNOŚCI W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH GMINY BIERAWA W LATACH 1995 - 1999

BIERAWA

GOSZYCE152

150


148

146


144

142


140
1995 1996 1997 1998 1999

1995 1996 1997 1998 1999


1540


1520

1500


1480

1460


1440

1420

BRZEŹCE

DZIERGOWICE
720

700


680

660


640

6201900

1890


1880

1870


1860

1850


1840

1830


1820


1995 1996 1997 1998 1999

1995 1996 1997 1998 1999


GRABÓWKA

KORZONEK1995 1996 1997 1998 1999

220


215

210


205

200


195

360

340


320

300


280

260


1995 1996 1997 1998 1999KOTLARNIA STARA KUŹNIA


900

850


800

750


7001995 1996 1997 1998 1999


1995 1996 1997 1998 1999

690


680

670


660

650


640
LUBIESZÓW

SOLARNIA565

560


555

540


545

540


600

595


590

585


580

575

1995 1996 1997 1998 1999

1995 1996 1997 1998 1999O
920

900


880

860


840

820


800

780
RTOWICE STARE KOŹLE

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna