Załącznik nr 1 do uchwały nr zarządu Województwa Warmińsko-MazurskiegoPobieranie 100.62 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar100.62 Kb.Załącznik nr 1 do uchwały nr …………………….

Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

z dnia………………………………
SKŁAD

KOMITETU MONITORUJĄCEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
NA LATA 2014-2020


(KM RPO WiM 2014-2020)


Lp.

Podmiot delegujący

Imię i nazwisko członka

Imię i nazwisko zastępcy członka

CZŁONKOWIE/ZASTĘPCY CZŁONKÓW Z PRAWEM DO GŁOSOWANIA:

 • Członek komitetu - reprezentuje podmiot przez który został wydelegowany, przysługuje mu prawo do głosowania

 • Zastępca członka komitetu – korzysta z takich samych praw i ma takie same obowiązki jak członek komitetu, z tym że prawo do głosowania przysługuje mu jedynie wtedy, gdy uczestniczy w posiedzeniu komitetu oraz gdy członek komitetu jest nieobecny na posiedzeniu

 1. PRZEDSTAWICIELE STRONY SAMORZĄDOWEJ

1.

Gustaw Marek Brzezin

Przewodniczący Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 (IZ RPO WiM 2014-2020)

2.

Anna Wasilewska

Zastępca Przewodniczącego Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 (IZ RPO WiM 2014-2020)

3.

Instytucja Zarządzająca
RPO WiM 2014-2020
(IZ RPO WiM 2014-2020)


Wioletta Śląska-Zyśk

Lidia Wójtowicz

4.

Instytucja Pośrednicząca „Przedsiębiorczość”

(Instytucja Pośrednicząca RPO WiM 2014-2020)

Skład podmiotowy i osobowy zostanie uzupełniony po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie instytucji pośredniczącej, prowadzonego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

5.

Konwent Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Marian Janicki

Andrzej Ciołek

6.

Unia Miasteczek Polskich

Wacław Olszewski

Henryk Stanisław Trznadel

7.


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

(Instytucja Pośrednicząca RPO WiM 2014-2020)

Adam Krzyśków

Justyna Grudnowska

8.

Wojewódzki
Urząd Pracy w Olsztynie

(Instytucja Pośrednicząca RPO WiM 2014-2020)

Zdzisław Szczepkowski

Tomasz Szarek

9.

Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich

Krzysztof Harmaciński

Sebastian Cichocki

10.

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Jacek Szydło

Paweł Cieśliński

11.

Związek Miast Polskich

Piotr Grzymowicz

Kamil Buksa

12.

Związek Powiatów Polskich

Andrzej Nowicki

Wacław Strażewicz

13.

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej

Jacek Protas

Julian Osiecki

14.

Związek ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego

Witold Wróblewski

Maciej Romanowski

15.

Związek ZIT w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku

Tomasz Andrukiewicz

Renata Samełko

16.

Związek ZIT w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna

(Instytucja Pośrednicząca RPO WiM 2014-2020)

Justyna Sarna- Pezowicz

Maciej Maścianica

 1. PRZEDSTAWICIELE STRONY RZĄDOWEJ

17.

Minister Administracji i Cyfryzacji

Joanna Wieczorek

Marcin Ziółkowski

18.

Minister Edukacji Narodowej

Jolanta Wach

Grażyna Przasnyska

19.

Minister Finansów

Piotr Wójcicki

Adam Rędziński

20.

Minister Gospodarki

Jakub Świetlik

Michał Drobniak

21.

Minister Infrastruktury i Rozwoju

(Instytucja do spraw koordynacji strategicznej)

Agnieszka Dawydzik

Marcin Piłka

22.

Minister Infrastruktury i Rozwoju

(Instytucja do spraw koordynacji wdrażania EFS)

Łukasz Mikulec

Anna Żelazko - Kątna

23.

Minister Infrastruktury i Rozwoju

(Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020)Renata Calak

Aneta Sałata

24.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Marcin Skrycki

Joanna Jurczyk

25.

Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Barbara Woszczyk-Kępińska

Ewa Szlaga

26.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Michał Jankowski

Marcin Zieliński

27.

Minister Środowiska

Agnieszka Sosnowska

Maria Sokoll

28.

Minister Zdrowia

Jarosław Izdebski

Renata Okunowska

29.

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Anna Kuna

Izabela Kaczyńska-Wasiak

30.

Pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ds. Równego Traktowania

Wanda Sylwia Kicińska

Joanna Jabłonka-Kastrau

 1. PRZEDSTAWICIELE PARTNERÓW SPOZA ADMINISTRACJI:

 1. PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH

31.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Jarosław Szunejko

Irena Żychowicz

32.

Region Warmińsko-Mazurski Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego (NSZZ) "Solidarność"

Jarosław Borkowski

Józef Dziki

33.

Region Elbląg Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego (NSZZ) "Solidarność"

Marek Cichoń

Grzegorz Adamowicz

34.

Warmińsko-Mazurskie Forum Związków Zawodowych

Grzegorz Paciulan

Elżbieta Butkiewicz

 1. PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI PRACODAWCÓW

35.

Cech Rzemiosł Różnych w Elblągu

Lech Plewiński

Leszek Kimsa

36.

Loża Olsztyńska Business Centre Club

Wiesław Łubiński

Henryk Biały

37.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Piotr Żabiński

Piotr Karpiński

38.

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła
i Przedsiębiorczości

Mieczysław Królicki

Justyna Jeleniewicz

39.

Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu

Henryk Kamiński

Waldemar Klocek

40.

Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych

Artur Dondzik

Rafał Laskowski

 1. PRZEDSTAWICIELE IZB GOSPODARCZYCH

41.

Polska Izba Turystyki
Oddział Warmińsko-Mazurski

Andrzej Kindler

Wojciech Śmieszek

 1. PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI ŚRODOWISKA NAUKOWEGO

42.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

prof. Mirosław Gornowicz

Eliza Popławska -Jodko

 1. PRZEDSTAWICIELE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU

43.

Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o.

(instytucja otoczenia biznesu wskazana przez Radę Regionalnego Systemu Usług - Sieć InnoWaMaSławomir Gutkowski

Barbara Bąkowska

 1. PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI POZARZADOWYCH

44.

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

(przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska)

Tomasz Piłat

Małgorzata Dorota Ofierska

45.

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

(przedstawiciel organizacja pozarządowej właściwej ze względu na przynajmniej jeden z rodzajów działalności objętej RPO WiM 2014-2020)

Wojciech Zalewski

Beata Wrzosek

46.

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

(przedstawiciel organizacja pozarządowej działającej na rzecz promowania włączania społecznego lub równości szans i niedyskryminacji)

Maciej Bielawski

Urszula Podurgiel

47.

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

(przedstawiciel Federacji Organizacji Pozarządowych)

Bartłomiej Głuszak

Lucyna Jędryczka

OBSERWATORZY

 • Obserwator reprezentuje podmiot przez który został wydelegowany, nie przysługuje mu prawo do głosowania.

48.

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-MazurskiegoMichał Opieczyński

Nie dotyczy

49.

Departament Polityki Regionalnej,

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-MazurskiegoDorota Kopeć

Nie dotyczy

50.

Departament Polityki Regionalnej,

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-MazurskiegoJustyna Lis

Nie dotyczy

51.

Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego,

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-MazurskiegoZbigniew Cieciuch

Nie dotyczy

52.

Instytucja Audytowa


Marian Sobczak

Nie dotyczy

53.

Minister Infrastruktury i Rozwoju

(w zakresie desygnacji)

Sylwester Zając

Nie dotyczy

54.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-MazurskiegoWiesława Przybysz

Nie dotyczy

PRZEDSTAWICIELE KOMISJI EUROPEJSKIEJ Z GŁOSEM DORADCZYM

 • Przedstawiciel Komisji Europejskiej w komitecie - pełni funkcję doradczą, posiada takie same prawa jak obserwator w komitecie

55.

W skład Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wchodzi co najmniej jeden przedstawiciel Komisji Europejskiej, pełniący rolę doradczą.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna