Załącznik nr 1 krajarki jednonożowej Adast Maxima -ms 115Pobieranie 10.32 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar10.32 Kb.
Biblioteka Narodowa ogłasza i zaprasza do składania ofert na:
Demontaż i przeniesienie maszyny z punktu A do C, wg schematu dróg transportu maszyn-załącznik nr 1 krajarki jednonożowej Adast Maxima -MS 115- Typ: 115-2, Produkcja: Czechosłowacja, Nr seryjny urządzenia:5560170
Demontaż, przeniesienie maszyny z punktu B do A, wg schematu dróg transportu maszyn -załącznik nr 1, krajarki jednonożowej Seypa 115-1- Typ: 115, Produkcja: Niemcy, Nr seryjny urządzenia: 44829 oraz zainstalowanie i uruchomienie w pomieszczeniu znajdującym się w pkt. A.
Urządzenia będą przenoszone w kolejności Adast Maxima - MS 115, a następnie - Seypa 115-1
Wykonawca zrealizuje wszystkie czynności związane z odłączeniem obu maszyn od dotychczasowego źródła zasilania w energię elektryczną, demontażem maszyn oraz transportem do wyznaczonego miejsca jej posadowienia. W przypadku maszyny Seypa 115-1 dokona także podłączenia urządzenia, wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej i uruchomienie krajarki w nowym miejscu jej posadowienia w budynku Biblioteki Narodowej w pomieszczeniu Zakładu Introligatorni Specjalistycznej w pkt. A. Materiały niezbędne do wykonania połączeń zapewni Wykonawca. Po uruchomieniu maszyny Wykonawca zapewni prawidłowość działania wszystkich mechanizmów krajarki.
Informacja sytuacyjna do przeniesienia maszyny.

Zamawiający udostępni Wykonawcy niezbędne pomieszczenia budynku w budynku Biblioteki Narodowej w celu wykonania rekonesansu wyznaczonych przez BN dróg transportu maszyn.Droga transportu maszyny- Adast Maxima -MS 115 z punktu A do C

- wynosi  około  60 mb

- na drodze jest 7 stopni schodowych (terakota) o kącie  nachylenia ok.45 stopni

- wymiary stopni - podstopień - wysokość 16cm, stopień  - długość 27cm

- szerokość schodów w świetle przejścia -106cm, po ewentualnym zdemontowaniu barierki -122cm

Droga transportu maszyny- Seypa 115-1 z punktu B do A

- wynosi  około  340 mb

- na odcinku 80-100mb, kąt nachylenia wynosi od 15 -20 stopni

- na drodze jest 7 stopni schodowych (terakota) o kącie  nachylenia ok.45 stopni

- wymiary stopni - podstopień - wysokość 16cm, stopień  - długość 27cm

- szerokość schodów w świetle przejścia -106cm po ewentualnym zdemontowaniu barierki -122cm


ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY

- Wykonawca zapozna się ze stanem infrastruktury technicznej hali i pomieszczenia gdzie pracują dotychczas maszyny.

- Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie instalacje umożliwiające przeniesienie i podłączenie maszyn.

- Wykonawca zapewni materiały niezbędne do wykonania połączeń elektrycznych.

- Koszt przeglądu przez autoryzowany serwis producenta przed ostatecznym odbiorem maszyny poniesie Wykonawca;

- Wykonawca po przyjęciu maszyn ponosi wszelką odpowiedzialność za powierzoną maszyny, ich demontaż, transport, ponowny montaż i przekazanie do eksploatacji.

- Po uruchomieniu maszyn Wykonawca zapewni prawidłowość działania wszystkich mechanizmów maszyn i urządzeń peryferyjnych.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów BHP podczas prac związanych z przeniesieniem maszyn.

- Usługa powinna być wykonana w terminie do 28.12.2011r., co zostanie potwierdzone w protokole odbioru usługi bez uwag. Protokół będzie stanowił załącznik do faktury. 

- Zamawiający w ciągu 21 dni od przyjęcia protokołu odbioru usługi i dostarczenia faktury dokona przelewu należności na konto wykonawcy.


Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert w Kancelarii BN

do dnia 16 grudnia 2011 roku do godz. 15.00lub przesyłanie ich na adres: al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa.
 Przedmioty oraz drogę transportu będzie można obejrzeć na terenie Biblioteki Narodowej, al. Niepodległości 213, 02 – 086 Warszawa, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania. Osobą wyznaczoną do kontaktu: jest Pan Dariusz Przyszczypkowski tel. (22) 608-28-31.
Oferty prosimy przesyłać wg podanego wzoru w załączniku.
Wszelkie pytania w sprawie ogłoszenia prosimy przesyłać na adresadministracja@bn.org.pl
: download -> document
document -> Wykaz haseł zmodyfikowanych w kartotece haseł wzorcowych przedmiotowych biblioteki narodowej 18-24. 02. 2010
document -> Biuletyn jhp bn nr 15/2005
document -> Ukd w opracowaniu rzeczowym zbiorów Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Katowicach
document -> Bibliografia stare druki – wersja 18. 12. 2009 Skrót Tytuł pozycji
document -> Wykaz haseł usuniętych z kartoteki haseł wzorcowych przedmiotowych biblioteki narodowej 12-17. 02. 2010
document -> Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna w systemach informacyjno-wyszukiwawczych Biblioteki awf kraków
document -> IV. Hasło osobowe
document -> Wykaz haseł zmodyfikowanych w kartotece haseł wzorcowych przedmiotowych biblioteki narodowej
document -> Rekordy usunięte 21-27. 05. 2010
document -> Rekordy modyfikowane 04-10. 03. 2010

Pobieranie 10.32 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna