Załącznik nr 1Pobieranie 0.63 Mb.
Strona2/5
Data07.05.2016
Rozmiar0.63 Mb.
1   2   3   4   5

§ 10. Flora


 1. Gatunki ściśle chronione

 1. Aquilegia vulgaris - Orlik pospolity,

 2. Aster amellus - Aster gawędka,

 3. Batrachium aquatile (L.) Dum. - Włosienicznik wodny,

 4. Campanula bononiensis - Dzwonek boloński,

 5. Campanula sibirica - Dzwonek seberyjski

 6. Carlina acaulis - Dziewięćsił bezłodygowy

 7. Cladium mariscus - Kłoć wiechowata

 8. Cladonia rangifera - Chrobotek reniferowy

 9. Dianthus superbus - Goździk pyszny

 10. Drosera anglica Huds. - Rosiczka długolistna

 11. Drosera rotundifolia - Rosiczka okrągłolistna

 12. Epipactis latifolia (L.) All. - Kruszczyk szerokolistny

 13. Epipactis palustris (Mill.) Cr. - Kruszczyk błotny

 14. Hedera helix - Bluszcz pospolity

 15. Iris sibirica - Kosaciec syberyjski

 16. Ledum palustre - Bagno zwyczajne

 17. Lilium martagon - Lilia złotogłów

 18. Lycopodium annotinum - Widłak jałowcowaty

 19. Lycopodium clavatum - Widłak goździsty

 20. Lycopodium inundatum - Widłak torfowy

 21. Nuphar lutea - Grzybienie białe

 22. Nymphaea candida C. Presl. - Grzybienie północne

 23. Orchis incarnata L. (syn. Dactylorhiza incarnata) - Storczyk krwisty

 24. Orchis latifolia - Storczyk szerokolistny

 25. Orchis maculata - Storczyk męski

 26. Pedicularis palustris - Gnidosz błotny

 27. Polypodium vulgare - Paprotka zwyczajna ( Paprotniki )

 28. Pulsatilla pratensis - Sasanka łąkowa

 29. Urticularia intermedia - Pływacz średni

 30. Urticularia minor - Pływacz drobny

 31. Urticularia vulgaris - Pływacz zwyczajny

 32. Viola epipsila - Fiołek torfowy


2. Gatunki częściowo chronione

 1. Asarum europaeum - Kopytnik pospolity

 2. Convalaria majalis - Konwalia majowa

 3. Frangula alnus - Kruszyna pospolita

 4. Helichrysum arenarium - Kocanki piaskowe

 5. Menyanthes trifoliata - Bobrek trójlistkowy

 6. Primula elatior - Pierwiosnka wyniosła

 7. Primula officinalis (syn. P. veris) - Pierwiosnka lekarska

 8. Ribes nigrum - Porzeczka czarna

 9. Viburnum opulus - Kalina koralowa


3. Gatunki roślin nasiennych dziko występujące zagrożone wyginięciem:

 1. Adonnis flammea Jacq. - Miłek Szkarłatny

 2. Carex pallescens - Turzyca blada

 3. Festuca ovina - Kostrzewa owcza

 4. Nymphaea candida C. Presl. - Grzybienie północne

 5. Orchis incarnata L. (syn. Dactylorhiza incarnata) - Storczyk krwisty

 6. Viola epipsila - Fiołek torfowy


4. Siedliska chronionych gatunków roślin i paprotników występujące w jednostkach:

 1. 3.E.Up. – Chojne nad Wartą

 2. 19.E.Up. – Plebanka

 3. 15.E.R. – Korzeń – Rezerwat Korzeń

 4. 23.E.Z. – Dolina Grabi

 5. 64.E.II. – Grabica II

 6. 25.E.R. – Grabica – Rezerwat Grabica

 7. 20.E.U. – Góra Charlawa – Użytek ekologiczny Góra Charlawa

 8. 40.E.R. – Winnica – Rezerwat Winnica

 9. 37.E.Up. – Zabłocie

 10. 51.E.Up. – Niechmirów I

 11. 57.E.R. – Hołda – Rezerwat Hołda

 12. 54.E.Zp. – Szynkielów III

§ 11. Gatunki grzybów objęte ścisłą ochroną gatunkową:

 1. Phallus impudicus - Sromotnik bezwstydny


§ 12. Gatunki porostów objętych częściową ochroną gatunkową:

 1. Cetraria islandica - Płucnica islandzka

§ 13. Fauna


 1. Gatunki zwierząt bezkręgowych, dziko występujące, objęte ochroną gatunkową ścisłą :

Owady

 1. Chrząszcze biegaczowate

 1. Carabus cancellatus - Biegacz wręgaty

 2. Carabus coriaceus - Biegacz skórzasty

 3. Carabus granulatus - Biegacz granulowany

 4. Carabus violaceus L. - Biegacz fioletowy

    1. Chrząszcze kózkowate

 1. Ergates faber (L.)

c) Błonkoskrzydłe

 1. Bombus spp. – trzmiele

 2. Formica aquilonia – mrówka północna

 3. Formica lugubris – mrówka smętnica

 4. Formica pratensis – mrówka łąkowa

 5. Formica truncorum – mrówka pniakowa

Pajęczaki 1. Argiope bruennichi (Scop.) - tygrzyk paskowany

Małże

 1. kulkowate

 1. Sphaerium rivicola - Gałeczka rzeczna

 2. Sphaerium solidum - Gałeczka żeberkowana

  1. skójkowate

 1. Unio crassus - Skójka gruboskorupowa

Ślimaki

 1. Lymnea glutinosa – Błotniarka otułka
 1. Gatunki zwierząt bezkręgowych, dziko występujące, objęte ochroną gatunkową częściową:

 1. błonkoskrzydłe

 1. Bombus lapidarius – trzmiel kamiennik

 2. Bombus terrestris – trzmiel ziemny

 3. Formica polyctenamrówka ćmawa

 4. Formica rufa – mrówka rudnica

 1. Ślimaki trzonkooczne

 1. Helix pomatia – ślimak winniczek
 1. Gatunki zwierząt bezkręgowych, dziko występujące zagrożone wyginięciem:

 1. Bombus spp. – Trzmiele (EX, VU, DD – zależy od gatunku),

 2. Cantharis spp. – (EX, VU, DD – zależy od gatunku)

 3. Coenagrion sp. – Łątka (CR),

 4. Ergates faber (L.) – (VU),

 5. Eurydema sp. – (LC),

 6. Formica spp. – (EN, VU, NT, LC – zależy od gatunku),

 7. Gryllus campestris (L.) - Świerszcz polny (NT),

 8. Harpalus sp. – Dzier (CR, VU – zależy od gatunku),

 9. Heptagenia sp. – (VU),

 10. Lasius spp. – (DD),

 11. Lymnea glutinosa (O.F. Mull.) - Błotniarka otułka (VU),

 12. Myrmica spp. – (NT, DD – zależy od gatunku),

 13. Orthetrum sp. – Lecicha (LC, DD – zależy od gatunku),

 14. Paraleptophlebia sp. – (VU, LC – zależy od gatunku),

 15. Philodromus sp. – (EN, DD – zależy od gatunku),

 16. Pisidium spp. – Groszkówka (VU),

 17. Pterostichus spp. – Szykoń (CR, EN, VU, LC – zależy od gatunku),

 18. Sphaerium spp. – Kulkówka (VU),

 19. Tetragnatha spp. – Kwadratniki (EN),

 20. Theridion spp. – (DD),

 21. Unio sp. – Skójka (EN),

 22. Xysticus sp. – Bokochód (EN, VU, DD – zależy od gatunku),
 1. Gatunki zwierząt kręgowych, dziko występujące objęte ochroną gatunkową ścisłą:

  1. Krągłouste

 1. Eudontomyzon mariae (Berg) - minóg ukraiński

 2. Lampetra planeri (Bloch) - minóg strumieniowy

  1. Ryby

 1. Alburnoides bipunctatus (Bloch) – piekielnica

 2. Cobitis aurata (Fil.) - koza złotawa

 3. Cobitis taenia (L.) – koza

 4. Misgurnus fossilis (L.) – piskorz

 5. Noemacheilus barbatulus (L.) – śliz

 6. Pelecus cultratus (L.) – ciosa

 7. Rhodeus sericeus amarus (Bloch) – różanka

  1. Płazy

 1. Bombina bombina (L.) - kumak nizinny

 2. Bufo bufo (L.) - ropucha szara

 3. Bufo calamita (Laur.) - ropucha paskówka

 4. Bufo viridis (Laur.) - ropucha zielona

 5. Hyla arborea (L.) - rzekotka drzewna

 6. Pelobates fuscus (Laur.) - grzebiuszka ziemna

 7. Rana „esculenta" (L.) - żaba wodna

 8. Rana arvalis (Nil.) - żaba moczarowa

 9. Rana lessonae (Cam.) - żaba jeziorkowa

 10. Rana ridibunda (Pall.) - żaba śmieszka

 11. Rana temporaria (L.) - żaba trawna

 12. Triturus vulgaris (L.) - traszka zwyczajna

  1. Gady

 1. Anguis fragilis (L.) – padalec

 2. Lacerta agilis (L.) - jaszczurka zwinka

 3. Lacerta vivipara (Jaq.) - jaszczurka żyworodna

 4. Natrix natrix (L.) - zaskroniec zwyczajny

 5. Vipera berus (L.) - żmija zygzakowata

  1. Ptaki

 1. Accipiter gentilis (L.) – jastrząb

 2. Accipiter nisus (L.) – krogulec

 3. Acrocephalus arundinaceus (L.) – trzciniak

 4. Acrocephalus palustris (Bechst.) - łozówka

 5. Acrocephalus schoenobaenus (L.) – rokitniczka

 6. Acrocephalus scirpaceus (Herm.) – trzcinniczek

 7. Actitis hypoleucos – piskliwiec

 8. Actitis hypoleucos (L.) - brodziec piskliwy

 9. Aegithalos caudatus (L.) – raniuszek

 10. Alauda arvensis (L.) - skowronek polny

 11. Alcedo atthis (L.) – zimorodek

 12. Anas clypeata (L.) – płaskonos

 13. Anas crecca L. – cyraneczka

 14. Anas querquedula (L.) – cyranka

 15. Anthus campestris (L.) - świergotek polny

 16. Anthus pratensis (L.) - świergotek łąkowy

 17. Anthus trivialis (L.) - świergotek drzewny

 18. Apus apus (L.) – jerzyk

 19. Asio otus (L.) - sowa uszata

 20. Botaurus stellaris (L.) – bąk

 21. Bucephala clangula (L.) – gągoł

 22. Buteo buteo (L.) – myszołów

 23. Caprimulgus europaeus (L.) – lelek

 24. Carduelis cannabina (L.) – makolągwa

 25. Carduelis carduelis (L.) – szczygieł

 26. Carduelis chloris (L.) – dzwoniec

 27. Carduelis flammea (L.) – czeczotka

 28. Carduelis spinus (L.) – czyż

 29. Carpodacus erythrinus (Pall.) – dziwonia

 30. Certhia brachydactyla (Brehm) - pełzacz ogrodowy

 31. Certhia familiaris (L.) - pełzacz leśny

 32. Charadrius dubius (Scop.) - sieweczka rzeczna

 33. Chlidonias niger (L.) - rybitwa czarna

 34. Ciconia ciconia (L.) - bocian biały

 35. Ciconia nigra (L.) - bocian czarny

 36. Circus aeruginosus (L.) - błotniak stawowy

 37. Circus pygargus (L.) - błotniak łąkowy

 38. Coccothraustes coccothraustes (L.) – grubodziób

 39. Corvus monedula (L.) – kawka

 40. Coturnix coturnix (L.) – przepiórka

 41. Crex crex (L.) – derkacz

 42. Cuculus canorus (L.) – kukułka

 43. Cygnus cygnus - łabędź krzykliwy

 44. Cygnus olor (Gmel.) – łabędź niemy

 45. Delichon urbica (L.) - oknówka

 46. Dendrocopos major (L.) - dzięcioł duży

 47. Dendrocopos minor (L.) – dzięciołek

 48. Dryocopus martius (L.) - dzięcioł czarny

 49. Emberiza citrinella (L.) – trznadel

 50. Emberiza hortulana (L.) – ortolan

 51. Emberiza schoeniclus (L.) – potrzos

 52. Erithacus rubecula (L.) – rudzik

 53. Falco tinnunculus (L.) - pustułka

 54. Fringilla coelebs (L.) – zięba

 55. Gallinago gallinago (L.) – kszyk

 56. Gallinula chloropus (L.) - kokoszka wodna

 57. Garrulus glandarius (L.) – sójka

 58. Grus grus (L.) – żuraw

 59. Hippolais icterina (Vieill) – zaganiacz

 60. Hirundo rustica (L.) – dymówka

 61. Jynx torquilla (L.) – krętogłów

 62. Lanius collurio (L.) – gąsiorek

 63. Lanius excubitor (L.) - srokosz

 64. Larus ridibundus (L.) - mewa śmieszka

 65. Locustella fluviatilis (Wolf) – strumieniówka

 66. Locustella luscinioides (Savi) – brzęczka

 67. Locustella naevia (Bodd.) – świerszczak

 68. Loxia curvirostra - krzyżodziób świerkowy

 69. Lullula arborea (L.) – lerka

 70. Luscinia luscinia (L.) - słowik szary

 71. Luscinia megarhynchos (Brehm) - słowik rdzawy

 72. Mergus merganser (L.) – nurogęś

 73. Miliaria calandra (L.) – potrzeszcz

 74. Motacilla alba (L.) - pliszka siwa

 75. Motacilla flava (L.) - pliszka żółta

 76. Muscicapa striata (Pall.) - muchołówka szara

 77. Nucifraga caryocatactes (L.) – orzechówka

 78. Oenanthe oenanthe (L.) – białorzytka

 79. Oriolus oriolus (L.) – wilga

 80. Parus ater (L.) – sosnówka

 81. Parus caeruleus (L.) – modraszka

 82. Parus cristatus (L.) – czubatka

 83. Parus major (L.)bogatka

 84. Parus montanus (Con.) – czarnogłówka

 85. Passer domesticus (L.) – wróbel

 86. Passer montanus (L.) – mazurek

 87. Pernis apivorus – trzmielojad

 88. Phoenicurus ochruros (GmeL.) – kopciuszek

 89. Phylloscopus collybita (Vieill.) – pierwiosnek

 90. Phylloscopus sibilatrix (Bechst.) – świstunka

 91. Phylloscopus trochilus (Vieill.) – piecuszek

 92. Picus canus (Gmel.) - dzięcioł zielonosiwy

 93. Picus viridis (L.) – dzięcioł zielony

 94. Podiceps grisegena (Bodd.) - perkoz rdzawoszyi

 95. Prunella modularis (L.) – pokrzywnica

 96. Pyrrhula pyrrhula (L.) – gil

 97. Rallus aquaticus (L.) – wodnik

 98. Regulus ignicapillus (Temm.) – zniczek

 99. Regulus regulus (L.) – mysikrólik

 100. Remiz pendulinus (L.) – remiz

 101. Riparia riparia (L.) – brzegówka

 102. Saxicola rubetra (L.) – pokląskwa

 103. Saxicola torquata (L.) – kląskawka

 104. Serinus serinus (L.) – kulczyk

 105. Sitta europaea (L.) – kowalik

 106. Sterna hirundo (L.) - rybitwa rzeczna (zwyczajna)

 107. Streptopelia decaocto (Friv.) – sierpówka

 108. Streptopelia turtur (L.) – turkawka

 109. Strix aluco (L.) – puszczyk

 110. Sturnus vulgaris (L.) – szpak

 111. Sylvia atricapilla (L.) – kapturka

 112. Sylvia borin (Bodd.) – gajówka

 113. Sylvia communis (Lath.) – cierniówka

 114. Sylvia curruca (L.) – piegża

 115. Sylvia nisoria (Bechst.) – jarzębatka

 116. Tachybaptus rufficollis (Pall.) – perkozek

 117. Tringa ochropus (L.) – samotnik

 118. Tringa totanus (L.) – krwawodziób

 119. Troglodytes troglodytes (L.) – strzyżyk

 120. Turdus merula (L.) – kos

 121. Turdus philomelos (Brehm) - drozd śpiewak

 122. Turdus pilaris (L.) – kwiczoł

 123. Turdus viscivorus (L.) – paszkot

 124. Tyto alba (Scop.) – płomykówka

 125. Upupa epops (L.) – dudek

 126. Vanellus vanellus (L.) – czajka
 1. Ssaki

 1. Barbastella barbastellus (Schreb.) – mopek

 2. Cricetus cricetus - chomik europejski

 3. Eptesicus serotinus (Schrlb.) - mroczek późny

 4. Erinaceus concolor (Martin) - jeż wschodni

 5. Mustela nivalis (L.) - łasica łaska

 6. Myotis brandti (Eversm.) - nocek Brandta

 7. Myotis daubentoni (Kuhl) - nocek rudy

 8. Myotis myotis (Bork.) - nocek duży

 9. Myotis mystacinus (Kuhl) - nocek wąsatek

 10. Myotis nattereri (Kuhl) - nocek Natterera

 11. Neomys fodiens (Penn.) - rzęsorek rzeczek

 12. Nyctalus noctula (Schreb.) - borowiec wielki

 13. Pipistrellus nathusii (Key-Blas.) - karlik większy

 14. Pipistrellus pipistrellus (Schreb.) - karlik malutki

 15. Plecotus auritus (L.) - gacek brunatny

 16. Plecotus austriacus (Fisch.) - gacek szary

 17. Sciurus vulgaris (L.) - wiewiórka pospolita

 18. Sorex araneus (L.) - ryjówka aksamitna

 19. Sorex minutus (L.) - ryjówka malutka
 1. Gatunki zwierząt kręgowych dziko występujących objętych ochroną gatunkową częściową :

a) Ptaki

 1. Ardea cinerea (L.) - czapla siwa

 2. Corvus corax (L.) – kruk

 3. Corvus corone (L.) - wrona siwa

 4. Corvus frugilegus (L.) – gawron

 5. Phalacrocorax carbo (L.) - kormoran czarny

 6. Pica pica (L.) – sroka

b) Ssaki

 1. Apodemus sylvaticus (L.) - mysz zaroślowa

 2. Arvicola terrestris (L.) – karczownik

 3. Castor fiber (L.) - bóbr europejski

 4. Lutra lutra (L.) – wydra

 5. Micromys minutus (Pall.) – badylarka

 6. Talpa europaea (L.) – kret
 1. Gatunki zwierząt kręgowych rodzimych dziko występujące objęte ochroną międzynarodową:

 1. Alburnoides bipunctatus (Bloch) – piekielnica,

 2. Anas penelope (L.) – świstun,

 3. Barbastella barbastellus (Schreb.) – mopek,

 4. Barbus barbus (L.) – brzana,

 5. Bombina bombina (L.) - kumak nizinny,

 6. Botaurus stellaris (L.) – bąk,

 7. Carduelis flammea (L.) – czeczotka,

 8. Chondrostoma nasus (L.) – świnka,

 9. Cobitis aurata (Fil.) - koza złotawa,

 10. Cobitis taenia (L.) – koza,

 11. Coturnix coturnix (L.) – przepiórka,

 12. Crex crex (L.) – derkacz,

 13. Cricetus cricetus - chomik europejski,

 14. Eudontomyzon mariae (Berg) - minóg ukraiński,

 15. Lampetra planeri (Bloch) - minóg strumieniowy,

 16. Misgurnus fossilis (L.) – piskorz,

 17. Pelecus cultratus (L.) – ciosa,

 18. Rhodeus sericeus amarus (Bloch) – różanka,

 19. Scolopax rusticola (L.) – słonka,

 20. Streptopelia turtur (L.) – turkawka,

 21. Upupa epops (L.) – dudek,

 1. Gatunki zwierząt kręgowych dziko występujące zagrożone wyginięciem:

 1. Alburnoides bipunctatus (Bloch) – piekielnica (VU)

 2. Anas penelope (L.) – świstun (CR)

 3. Barbastella barbastellus (Schreb.) - mopek (DD)

 4. Barbus barbus (L.) - brzana (DD)

 5. Bombina bombina (L.) - kumak nizinny (DD)

 6. Botaurus stellaris (L.) – bąk (LC)

 7. Carduelis flammea (L.) – czeczotka (LC)

 8. Chondrostoma nasus (L.) – świnka (DD)

 9. Cobitis aurata (Fil.) - koza złotawa (EN)

 10. Cobitis taenia (L.) – koza (DD)

 11. Coturnix coturnix (L.) – przepiórka (DD)

 12. Crex crex (L.) – derkacz (DD)

 13. Cricetus cricetus - chomik europejski (DD)

 14. Eudontomyzon mariae (Berg) - minóg ukraiński (NT)

 15. Lampetra planeri (Bloch) - minóg strumieniowy (NT)

 16. Lota lota (L.) – miętus (DD)

 17. Misgurnus fossilis (L.) – piskorz (NT)

 18. Pelecus cultratus (L.) – ciosa (NT)

 19. Rhodeus sericeus amarus (Bloch) – różanka (NT)

 20. Scolopax rusticola (L.) – słonka (DD)

 21. Streptopelia turtur (L.) – turkawka (DD)

 22. Upupa epops (L.) – dudek (DD)

 23. Vimba vimba (L.) – certa (DD)


1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna