ZAŁĄcznik nr 1 Wykaz chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zgłaszania I zwalczaniaPobieranie 26.97 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar26.97 Kb.
ZAŁĄCZNIK Nr 1

Wykaz chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zgłaszania i zwalczania:

  1)  pryszczyca (Foot and mouth disease),

  2)  pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej (Vesicular stomatitis),

  3)  choroba pęcherzykowa świń (Swine vesicular disease),

  4)  księgosusz (Rinderpest),

  5)  pomór małych przeżuwaczy (Peste des petits ruminants),

  6)  zaraza płucna bydła (Contagious bovine pleuropneumonia),

  7)  guzowata choroba skóry bydła (Lumpy skin disease),

  8)  gorączka doliny Rift (Rift valley fever),

  9)  choroba niebieskiego języka (Bluetongue),

  10)  ospa owiec i kóz (Sheep and goat pox),

  11)  afrykański pomór koni (African horse sickness),

  12)  afrykański pomór świń (African swine fever),

  13)  klasyczny pomór świń (Clasical swine fever, Hog cholera),

  14)  influenza ptaków o wysokiej zjadliwości d. pomór drobiu (Highly pathogenic avian influenza d. Fowl plague),

  15)  rzekomy pomór drobiu (Newcastle disease),

  16)  enterowirusowe zapalenie mózgu i rdzenia u świń d. choroba cieszyńska i taflańska (Enterovirus encephalomyelitis),

  17)  zakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (Infectious haematopoietic necrosis, IHN),

  18)  wścieklizna (Rabies),

  19)  wąglik (Anthrax),

  20)  gruźlica bydła (Bovine tuberculosis),

  21)  bruceloza bydła (B. Abortus), kóz i owiec (B. Melitensis), świń (B. suis, B. Abortus), owiec (B. ovis),

  22)  enzootyczna białaczka bydła (Enzootic bovine leucosis),

  23)  gąbczasta encefalopatia bydła (Bovine spongiform encephalopathy),

  24)  zgnilec amerykański pszczół (American foulbrood).

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2

 

Wykaz chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji:

  1)  paratuberkuloza (Paratuberculosis),

  2)  listerioza (Listeriosis),

  3)  toksoplazmoza (Toxoplasmosis),

  4)  tularemia (Tularaemia),

  5)  wirusowe zapalenie mózgu i rdzenia koni (Equine encephalomyelitis),

  6)  nosacizna (Glanders),

  7)  niedokrwistość zakaźna koni (Equine infectious anaemia),

  8)  zakaźne zapalenie macicy u klaczy (Contagious equine metritis),

  9)  wirusowe zapalenie tętnic koni (Equine viral arteritis),

  10)  zaraza stadnicza (Dourine),

  11)  zakaźne zapalenie nosa i tchawicy/otręt bydła (Infectious bovine rhinotracheitis/infetious pustular vulvovaginitis),

  12)  choroba mętwikowa bydła (Bovine genital campylobacterosis),

  13)  zaraza rzęsistkowa bydła (Trichomonosis),

  14)  gorączka Q (Q fever),

  15)  salmonellozy bydła i świń (Salmonellosis of cattles and pigs),

  16)  wirusowe zapalenie żołądka i jelit u świń (Transmissible gastroenteritis),

  17)  choroba Aujeszky u świń (Aujeszky's disease),

  18)  włośnica (Trichinellosis),

  19)  zakaźna bezmleczność owiec (Contagious agalactia),

  20)  choroba Maedi Visna (Maedi-visna disease),

   21)  trzęsawka owiec (Scrapie),

  22)  gruczolakowatość płuc u owiec (Ovine pulmonary adenomatosis),

  23)  zakaźne zapalenia stawów i mózgu kóz (Caprine arthritis/encephalitis),

  24)  zapalenie gruczołów chłonnych (Lymphadenitis),


  1. salmonelloza drobiu (Avian salmonellosis ) ?S. Gallinarum, S. Pullorum, S. Enteritidis, S. Typhimurium, S. Arizone)/,

 

 26)  chlamydioza ptaków (Avian chlamydiosis),

  27)  zakaźne zapalenie torby Fabrycjusza (choroba Gumboro) (iInfectious bursal disease -Gumboro disease/,

  28)  choroba Mareka (Marek's disease),

  29)  choroba Derzsy'ego (Derzsy's disease),

  30)  mykoplazmozy drobiu ( Avian mycoplasmosis /M. gallisepticum, M. synoviae, M. Meleagridis),

  31)  wirusowe zapalenie jelit u norek (Mink virus enteritis),

  32)  choroba Aleucka (Aleution disease),

  33)  myksomatoza (Myxomatosis),

  34)  wirusowa krwotoczna choroba królików (Viral hemorrhagenic disease of rabbits),

  35)  wiosenna wiremia karpi (Spring viraemia of carp),

 

 36)  wirusowa posocznica krwotoczna ryb łososiowatych (Viral haemorrhagic septicaemia),  37)  bakteryjna choroba nerek ryb łososiowatych (Renibacteriosis),

  38)  zgnilec europejski (European foulbrood),

  39)  waroza (Varroosis),

  40)  choroba roztoczowa (Acariosis of bees),  41)  nosówka psów (Dog distemper).
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna