Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony Drawieńskiego Parku NarodowegoPobieranie 277.63 Kb.
Strona2/2
Data07.05.2016
Rozmiar277.63 Kb.
1   2Wycięcie zbędnych drzew na powierzchni 149,94 ha – 2f, 11a, 12m, 17d, 18j, 21k, 22b, 24m, 25b, 50c, 75d, 82j, 104d, 106h, 107f, 130k, 136g, 138d, 150a, 151w, 159d,i, 173c, 187f, 197c, 198a,b, 208i, 280b, 314a, 319l, 342c, 343a, 363a, 386g,o, 395a, 396a, 401c, 402c,d,h,l,n, 403a,b.

w drzewostanach w wieku od 101 do 120 lat (trzebież późna VI kl. w .),Wycięcie zbędnych drzew na powierzchni 24,05 ha – 377d,h,,j.

w drzewostanach w wieku od 121 do 125 lat (trzebież późna VII kl. w.),

14

Wykonanie cięć przebudowy poprzez eliminowanie sosny w celu doprowadzenia składu drzewostanu zgodnego z siedliskiem.

Wycięcie zbędnych drzew na powierzchni całkowitej 788,98 ha – 2h,i, 3c, 9d, 12c, 18l, 22a,c,d, 31l, 42i, 46f, 52h, 53f,j, 55a, 59b, 62m, 66c,d,h, 69p, 71g, 74h, 75d, 78g, 82d,h,l, 83f,j, 84m, 89b, 91h,k,l, 92i,n, 96a, 98b, 103m, 104d,i,j, 105d,f, 107b, 108d, 110g, 111b,c, 129b, 130f,i, 142g, 146g, 147i,k, 150f,h,i, 152f, 153h, 156k, 157b,d, 158a,b,m, 163i, 169b, 171k,l,p,r, 175a, 177h, 178b, 180d, 181f,g, 182d,g,h,i,k, 183b,c,j, 185b,f,g, 188a,d,i,j,k,l, 189c,d,h, 200a,c, 201b,i, 202f, 203d, 225d, 234h, 242a,c,g,k,n,o,p, 251i, 252f, 253g, 254j, 260d, 267j,k, 268c,j, 275a,b, 278c, 288d,f,i, 290a,d,g,h,i,j, 291a,f,h,j,o, 293h, 294j,k, 295k,m,p, 302g.h, 303c,d,f, 304b, 307f, 309p, 310h,j,p, 311b,f, 312a,c,d,f, 313a,f, 317d,f, 318i,r,s, 319j, 324h,l, 325a,b,g,m,n, 326a,c, 328h, 331h,i, 343d, 344g,h, 348f,g,h, 351d, 352c,d, 357d, 358f, 359g, 364b, 369d, 375f, 378j, 385i, 386i, 394i, 395b,c,f,g, 396c,j,k,n, 399j,k.

 

 15

Wykonanie cięć przebudowy w celu ukształtowania zróżnicowanej struktury przestrzennej i pionowej w drzewostanach sosnowych zgodnych z siedliskiem.

Odsłanianie odnowień naturalnych sosny na powierzchni całkowitej 275,48 ha – 15i, 36b, 37c, 42j, 47h,r, 53g, 57a, 69o, 71c,d, 75f, 76d, 82a,c,g, 83c, 84i,k, 93i, 101c, 108f,i 109a,b, 152g, 153c,f, 156c, 162a,j, 173h, 174g, 175c, 235f, 264c, 266m, 288h, 301c, 305b, 307k, 308c,m, 309d,h,j, 321d, 322d, 323c, 335b, 337a, 354a, 382g, 400b.

 

II.

Ochrona ekosystemów nieleśnych lądowych

1

Ochrona torfowisk poprzez regularne koszenie.

Wykaszanie roślinności co 3 lata. Usunięcie biomasy na powierzchni 1,73 ha – 68d, 262c, 392b1, 404l.

pow. jednokrotnego zabieguWykaszanie roślinności co 2 lata. Usunięcie biomasy na powierzchni 10,20 ha – 135c, 142f, 143c,d, 230d, 257f, 403d.

j.w.Wykaszanie roślinności co roku. Usunięcie biomasy na powierzchni 1,20 ha – 142l, 228k, 353f, 404f.

j.w.Usuwanie drzew, zakrzaczeń i nalotów na powierzchni 25,61 ha – 12b, 68d, 135c, 142l, 143c,d, 191d, 228k, 230d, 257f, 260f,j, 262c,313p,y, 315d, 321i, 351a, 352f, 392b1.

j.w.

2

Ochrona torfowisk poprzez wprowadzanie zarośli i zadrzewień.

Sadzenie drzew i krzewów na skrajach.

 

3

Blokowanie odpływów wód powierzchniowych z torfowisk.

Zasypanie rowów materiałem miejscowym dla 5 obiektów – 125a,k, 274f, 306d, 398r.
4

Kartowanie roślinności na najcenniejszych obiektach torfowiskowych.

Wykonywanie kartowania roślinności dla 5 obiektów, raz na 5 lat w pełni sezonu wegetacyjnego.
5

Ochrona źródlisk poprzez regularne koszenie.

Wykaszanie roślinności co 2 lata. Usuwanie biomasy na powierzchni 21,99 ha – 13a1, 19a1, 19b,49f, 51f, 61d, 103h,i, 295g.

pow. jednokrotnego zabiegu,

 
Wykaszanie roślinności co roku. Usuwanie biomasy na powierzchni 5,39 ha – 13a2, 294h, 360f.

j.w.,

 
Usuwanie drzew, zakrzaczeń i nalotów na powierzchni 25,00 ha – 13a1, 13a2, 49f, 51f, 103h, 294f,h, 295b,c.

j.w.,

6

Ochrona źródlisk poprzez blokowanie odpływu wody.

Wybudowanie regulowanej zastawki powyżej przepustu betonowego na rowie odprowadzającym wodę do Cieszynki. Podniesienie poziomu wody w mechowisku pojeziernym o ok. 20 cm - 1 obiekt – 103h.
 
Zablokowanie rowu materiałem glebowym w kilku punktach na 1 obiekcie – 295g.
 
Spiętrzenie cieku przez zainstalowanie zastawki lub progu z bali do podpiętrzenia wody o ok. 20 cm. na 1 obiekcie – 295b.
 
Zablokowanie odpływu poprzez wykonanie przegrody z deski lub zasypanie połączenia z jeziorem do uzyskania 15 cm podniesienia poziomu wody gruntowej na 1 obiekcie – 99o.
 7

Ochrona roślinności źródliskowej poprzez wydeptywanie i zgryzanie.

Stymulowanie obecnością zwierząt kopytnych poprzez wystawienie lizawki na 1 obiekcie 103h.
 8

Określanie stanu i różnorodności biologicznej źródeł.

Raz na 5 lat wg S.Czachorowskiego na 9 obiektach.
 9

Ochrona użytków ornych poprzez zachowanie sposobu użytkowania.

Utrzymywanie w kulturze rolnej poprzez stosowanie płodozmianu zbóż i okopowych na powierzchni 78,32 ha – 87i,l, 110y, 112a,b, 121a,i, 125f,j, 126d, 127a, 163c,d, 318f,k, 404n.

tereny wydzierżawiane rolnikom,

 10

Ochrona byłych użytków ornych poprzez zachowanie przestrzeni otwartej.

Wykaszanie roślinności co roku. Usuwanie biomasy na powierzchni 0,46 ha – 393o.

pow. jednokrotnego zabiegu,

 
Wykaszanie roślinności co 3 lata. Usuwanie biomasy 0,72 ha – 393w.

j.w.,

 
Usuwanie zakrzaczeń i nalotów co 5 lat na powierzchni 13,95 ha – 118a,c.

j.w.,

 11

Ochrona gruntów przeznaczonych do zalesień.

Posadzenie drzew i krzewów na powierzchni 0,41 ha – 377g.

j.w.,

 12

Ochrona gruntów przeznaczonych na inne uprawy (ogrody, sady).

Zachowanie innych upraw na powierzchni 3,17 ha – 148f, 219l.
 13

Ochrona gruntów ornych poprzez wprowadzanie zarośli i zadrzewień.

Sadzenie drzew i krzewów na skrajach.
 14

Ochrona łąk poprzez regularne wykaszanie roślinności.

Wykaszanie roślinności co 4 lata. Usuwanie biomasy na powierzchni 3,64 ha – 10i, 17c.

pow. jednokrotnego zabiegu,

 
Wykaszanie roślinności co 3 lata. Usuwanie biomasy na powierzchni 10,44 ha – 20a, 49f,k, 312s, 393x, 403g.

j.w.,

 
Wykaszanie roślinności co 2 lata. Usuwanie biomasy na powierzchni 31,50 ha – 12d,l, 21b, 53i1,2, 56d1, 78d, 119f, 121bx, 133c, 143g, 149b, 150l, 184c, 204c, 219k, 226h, 312k, m, x, 392b, b3,m2, 394m, 401d, 402b,p, 404k.

j.w.,

 
Wykaszanie roślinności co roku. Usuwanie biomasy na powierzchni 37,11 ha – 40j, 52d, 53i3, 56c1, c2, c3, c4,d3, 121b, 191c, 200h, 213j, 313t, 381i, 392b2, 393r, 394d, 402s, 403n.

j.w.,

 
Usuwanie drzew, zakrzaczeń i nalotów z powierzchni 22,81 ha – 10i, 17c, 20a, 56d2, d4, 78d, 133c, 143g, 150l, 184c, 269f, 312k,m,s,x, 384i, 392b2,b3,m1,m3,x, 402b.

j.w.,

 15

Zapobieganie przesuszaniu i degradacji łąk poprzez blokowanie odpływu wód gruntowych.

Zasypanie rowu materiałem rodzimym na 1 obiekcie – 126a.
 16

Ochrona łąk poprzez wprowadzanie zarośli i zadrzewień.

Sadzenie pożądanych gatunków drzew i krzewów na skrajach.

 

 17

Ochrona pastwisk poprzez regularne wykaszanie roślinności lub wypas.

Wykaszanie roślinności co 3 lata. Usuwanie biomasy na powierzchni 4,41 ha – 13b, 309t, , 398p.

pow. jednokrotnego zabiegu,

 
Wykaszanie roślinności co 2 lata. Usuwanie biomasy na powierzchni 0,78 ha – 142s.

j.w.,

 
Wykaszanie roślinności co roku. Usuwanie biomasy na powierzchni 5,33 ha – 16i, 31j, 121g, 143h, 144b, 145b, 149t, 154c,f, 201j, 213i, 313c, 318d,g, 370g, 385o,n, 402t, 404d,h,m.

j.w.,

 18

Zapobieganie przesuszaniu i degradacji pastwisk poprzez blokowanie odpływu wody gruntowej.

Odtworzenie zbiornika poprzez blokowanie odpływu materiałem rodzimym na 1 obiekcie – 397i.
 19

Ochrona pastwisk poprzez wprowadzanie zarośli i zadrzewień.

Sadzenie pożądanych gatunków drzew i krzewów na skrajach.

 

III.

Ochrona ekosystemów wodnych

 1

Utrzymywanie urządzeń hydrotechnicznych.

Utrzymywanie i konserwowanie urządzeń piętrzących na terenie Parku aby utrzymać mokradło 333g, 385m, 276c,d, 297a.

zakaz hodowli ryb w dawnych stawach,

 2

Odtworzenie płytkich mokradeł w miejscu dawnych stawów.

Odbudowanie zniszczonych urządzeń piętrzących 1 obiekt- 58c
 3

Stabilizowanie odpływu.

Stabilizowanie poziomu jeziora jak obecnie. Nie piętrzyć – j. Pustelnik

przy pracach oszczędzać stanowiska cennych roślin i pomnikowe szakłaki,

 4

Monitorowanie stanów wód powierzchniowych Parku.

Rejestracja 1 raz w miesiącu (lub ciągła rejestracja samopisząca) w 25 punktach.
 5

Monitorowanie wód podziemnych Parku.

Rejestracja 1 raz w tygodniu (lub ciągła rejestracja samopisząca) w 9 punktach.
 6

Monitorowanie właściwości fizykochemicznych wód powierzchniowych Parku.

Pobieranie prób w 10 punktach 1 raz w miesiącu.
 7

Monitorowanie biologiczne jezior.

Co 3 lata wykonywanie profilu termiczno-tlenowego, analizy fitoplanktonu, analizy zooplanktonu, analizy cech fizykochemicznych wód w warstwach wód. W roku badań dwukrotnie: w okresie mieszania wiosennego i stagnacji letniej w 3 punktach.
 
Co 6 lat wykonywanie profilu termiczno-tlenowego, analizy fitoplanktonu, analizy zooplanktonu, analizy cech fizykochemicznych wód w warstwach wód. W roku badań dwukrotnie: w okresie mieszania wiosennego i stagnacji letniej. Kartowanie rozmieszczenia makrofitów raz na 6 lat w 4 jeziorach w 11 punktach.
 8

Odprowadzanie do wód powierzchniowych oczyszczonych ścieków z przydomowych oczyszczalni.

Utrzymywanie i konserwowanie własnych oczyszczalni ścieków( Rogoźnica, Moczele, Międzybór, Ostrowiec, Mostniki).

Oczyszczalnie typu SP-15 o max. przepustowości 2,5 – 5 m3 / dobę 5 szt.oczyszczają ścieki komunalne z osad Parku,

 


9

Monitorowanie zrzutu oczyszczonych ścieków z oczyszczalni w Drawnie.

Wykonywanie analizy osadów dennych Drawy. Prowadzenie monitoringu wód Drawy przed i za zrzutem oczyszczonych ścieków. Kontrolowanie przestrzegania ustaleń pozwolenia wodnoprawnego. W przypadku istotnego wpływu ścieków na ekosystem Drawy (znaczących różnic we właściwościach fizykochemicznych lub hydrobiologicznych wód) nakłonienie Starostwa w Choszcznie do zaostrzenia norm składu ścieków w pozwoleniu wodnoprawnym – 1 obiekt.
10

Monitorowanie wpływu EW Kamienna na ekosystem rzeki Drawy.

Dążenie do przebudowy przepławki na skuteczną, uzyskanie nakazu utrzymania ciągłej pracy przepławki, podjęcie starań o przejęcie całkowitego nadzoru ichtiologicznego nad jej pracą. Uzyskanie zakazu piętrzenia powyżej rzędnej 49,51m, nakazu utrzymania przepływu nienaruszalnego Qn = 5,51 m3/s oraz zakazu działań mogących spowodować przemieszczenie się osadów dennych zbiornika lub zamulenie wód Drawy osadami zbiornika.
11

Monitorowanie wpływu zrzutu wód z gospodarstwa Rybakówka na ekosystem Płocicznej.

W przypadku istotnego wpływu ścieków na ekosystem Płocicznej (znaczących różnic we właściwościach fizykochemicznych lub hydrobiologicznych wód) nakłonienie Starostwa w Strzelcach Krajeńskich do zaostrzenia norm w pozwoleniu wodnoprawnym.
12

Wykonanie ekspertyzy ewentualnego wpływu odbudowy dawnego piętrzenia "Pustelnia" na procesy akumulacji delty Płocicznej na j. Płociczno.

Jeżeli ekspertyza wpływu na procesy akumulacji delty Płocicznej w jez. Płociczno wykaże, że próg ogranicza akumulację - rozebrać pozostawiając koło wodne i resztkę progu.

Jeżeli ekspertyza wykaże nieszkodliwość, zachować, chronić i konserwować; dopuszczalny remont i uruchomienie elektrowni. W każdym przypadku stosować rozwiązania zapewniające drożność dla ryb. Niedopuszczalne zwiększenie piętrzenia ponad rzędną istniejącą. Koło wodne zachować i konserwować jako zabytek techniki.


13

Odłowy redukcyjne karpia i tołpygi.

Dopuszcza się redukcję liczebności populacji nawet do zera. W przypadku tołpygi w jez. Marta eliminacja całości jej populacji jest obligatoryjna.

zakaz stosowania sprzętu ciągnionego od kwietnia do października,


14

Połowy regulacyjne.

Dopuszcza się ciągłą redukcję liczebności w jeziorach, rozumianą jako element biomanipulacji tych ekosystemów wodnych. Redukcja ta powinna być realizowana w formie odłowów regulacyjnych. Dopuszcza się zastosowanie wszystkich tradycyjnych narzędzi rybackich i technik połowu. Podstawowym kryterium techniki wykonania zabiegu musi być selektywność narzędzia. W pierwszych latach realizacji planu należy przyjąć intensywność ok. 15-20 kg ryb / ha powierzchni jeziora. W przypadku zarejestrowania w wyniku monitoringu spadku tempa wzrostu leszcza i płoci albo dominacji w połowach sortymentów M i S tych ryb, intensywność należy zwiększać, w przeciwnym razie - zmniejszać. Dotyczy j. Ostrowieckie, Sitno, Płociczno.

zakaz stosowania sprzętu ciągnionego od kwietnia do października,

15

Połowy kontrolne.

Wykonywać we wszystkich jeziorach i rzekach Parku( j. Sitno, Płociowe, Marta, Jamno, Drogie, Płociczno, Ostrowieckie, Pecnik Duży, Pecnik Mały, Czarne, Kocie, Pustelnik, Perkoz, „Jeziorka Głodne”, Moczel, Arkońskie, rzeki: Drawa, Płociczna, Runica, Słopica, Korytnica, Cieszynka, Moczel). Stosować technikę zapewniającą reprezentatywność pobranej próby i w miarę możliwości przyżyciową. Ogółem 23 akweny.
16

Badania weterynaryjne ryb.

Wg potrzeb.

zlecać badania specjaliście chorób ryb, zastosować się do jego zaleceń,

17

Pozyskanie tarlaków.

Pozyskanie tarlaków wykonywać metodami zapewniającymi skuteczność ich pozyskania. Odłów tarlaków jest generalnie dozwolony z zachowaniem podanych niżej zasad:

a)Zezwolenie na odłów tarlaków nie dotyczy łososia i suma

b)Odłów tarlaków dopuszczalny jest tylko w ilości nie powodującej uszczerbku dla tarła naturalnego w zbiorniku lub cieku. Gdyby ilość uzyskiwanego materiału była zbyt mała, a w planie wyraźnie zabroniono użycia materiału zarybieniowego pochodzącego z innych akwenów, dopuszcza się niewykonanie przepisanej planem ilości zarybień.

Nie zezwala się na odłów tarlaków w ilościach większych niż potrzebne dla zaspokojenia potrzeb zarybieniowych Parku. Dotyczy 9 gat.


18

Zarybienia wód Parku.


Ogółem 12 gatunków( łosoś, szczupak,sielawa, sum, lipień, pstrąg potokowy, sieja, brzana, certa, troć wędrowna i jeziorowa, jesiotr). W stosunku do łososia i suma obowiązkowe jest, a w stosunku do: lipienia, troci wędrownej, brzany, pstrąga potokowego, szczupaka – dopuszczalne, choć nie zalecane jest użycie materiału zarybieniowego pochodzącego z innych akwenów Pomorza. W pierwszej kolejności należy jednak zawsze stosować materiał pochodzący z akwenów Parku.Zezwolenie na zastosowanie materiału allochtonicznego tych gatunków jest dozwolone wyłącznie wtedy, gdy pozyskanie odpowiedniej ilości tarlaków z wód Parku nie będzie możliwe bez uszczerbku dla tarła naturalnego.

W żadnym wypadku nie zezwala się na wykorzystanie materiału spoza Pomorza, ani materiału o nieudokumentowanym lub niewiarygodnym pochodzeniu.

W stosunku do sielawy materiał do sztucznego tarła należy pozyskać z jez. Płociowego. W przypadku szczupaka narybek zaleca się produkować z materiału pochodzącego z jezior Parku. Dopuszcza się wymianę między jeziorami leżącymi na szlaku Płocicznej wraz z jez. Jamno.W przypadku certy narybek może być wsiedlany wyłącznie do tego samego akwenu, z którego pochodziły tarlaki. W przypadku siei tarlaki mogą być pozyskiwane wyłącznie z jeziora Czarnego, a narybek wsiedlany wyłącznie do jeziora Marta i ewentualnie Ostrowieckiego (po rozwoju populacji w jez. Marta dopuszcza się pozyskanie także z niej tarlaków).W przypadku certy i siei, jeżeli nie będzie możliwe - przy zachowaniu podanych tu zasad - pozyskanie materiału do sztucznego tarła, nie należy w ogóle realizować planowych zarybień; nie wolno używać zastępczo materiału allochtonicznego.W akwenach poddanych planowemu zarybianiu dozwolony jest również odłów tarlaków do celów sztucznego tarła pod warunkiem zachowania podanych wyżej zasad.Dopuszcza się zmianę formy materiału zarybieniowego; dawki zarybieniowe zmienia się wtedy odpowiednio.


W okresie obowiązywania planu, przepisane zarybienia powtarzać przez pierwsze 5 lat obowiązywania planu. Po tym czasie wykonać rewizję międzyokresową: zbadać stan populacji objętych zarybieniami gatunków i akwenów i na jego podstawie podjąć decyzję o zakończeniu lub przedłużeniu programów ochrony gatunków. Kontynuować zarybienia akwenów udostępnionych do wędkowania gatunkami poddanymi presji wędkarskiej.
IV.

Ochrona zwierząt

 1

Ochrona ptaków Aves.

Wykładanie budek lęgowych na brzegach jezior (dla traczy i gągołów) 140 szt.

uzupełnianie w miarę powstawania ubytków,

 

Rozwieszanie i utrzymanie budek klasycznych dla ptactwa leśnego na poziomie 5000 szt.

j.w.,

 

Wykładanie karmy dla ptaków wg potrzeb.

w okresie mroźnych i przedłużających się zim,

 

Inwentaryzacja rozmieszczenia i liczebności rzadkich gatunków ptaków 41 gatunków.

ciągła,

 

Liczenie zajętych gniazd w kolonii kormoranów 2 wyspy.

co roku,

 

Liczenie sukcesu lęgowego ptaków drapieżnych 19 gatunków.

co roku,
Zakładanie platform lęgowych dla rzadkich gat. ptaków wg potrzeb.

np. Pandion haliaetus, Haliaeetus albicilla,
Tworzenie nowych stref ochronnych dla gatunków „strefowych”.Pozostawianie drzew martwych i dziuplastych w celu wzbogacenia bioróżnorodności wg potrzeb.

głównie w drzewostanach liściastych i mieszanych

 2

Ochrona gadów i płazów Amphibia i Reptilia.

Oczyszczanie tras lęgowych żółwia i zabezpieczanie złoży jaj przez szkodnikami 1 obiekt.

 

 

Utrzymanie na dawnych obiektach stawowych urządzeń piętrzących 4 obiekty.

ochrona ostoi płazów, innych organizmów wodnych

i poprawa retencji, 3

Ochrona owadów Hexapoda.

a. Ochrona ważek Odonata.Introdukcja ważek (po dokładnej analizie specjalistycznej) 2 gatunki.

Aeshna viridis, Cordulegaster boltonii,

 

Monitoring ważek torfowiskowych 4 gatunki.

Nahalennia speciosa, Aeshna subarctica, Sympecma paedisca, Leucorrhinia albifrons (co 2 lata),

 

Monitoring ważek rzecznych i jeziorowych 4 gatunki.

Gomphus vulgatissimus, Ophiogomphus cecilia, Onychogomphus forcipatus, Epitheca bimaculata (raz na 5 lat),

 

b. Ochrona motyli dziennych Lepidoptera.

Wykaszanie łąk i ich odkrzaczanie 2 obiekty.

 

 

Zaniechanie konserwowania rowów melioracyjnych, przyspieszanie wypłycania 7 obiektów.

 

 

Monitoring różnorodności fauny motyli 8 transektów liniowych.

raz na 3 lata, 4 razy w roku od 15 V co 3 tygodnie. Wg Pollarda i Yatesa,

 

c. Ochrona kózkowatych Coleoptera i Cerambycidae

Ograniczanie usuwania drewna z lasu do niezbędnego minimum wg potrzeb.

 

 

Preferencja dla rosnących oraz uwzględnianie w nasadzeniach odpowiednich gat. drzew i krzewów ok. 11 gatunków.

lp, jał, wb, os, krusz, wz, leszcz, trzm, róże, drzewa owocowe,

 

d. Ochrona mrówek Formicidae

Wykonanie kartowania terenowego rozmieszczenia i liczebności mrowisk.

raz na 5 lat (z uwzględnieniem gat. i wielkości kopca),

 4

Ochrona ssaków Mammae

a. Ochrona nietoperzy Chiroptera.Przesunięcie terminu remontu strychów.

poza okres rozrodczy (marzec-sierpień),

 

Rozwieszanie skrzynek typu Issel i Stratmann 420 szt.

uzupełnianie w miarę powstawania ubytków,

 

b. Ochrona bobra Castor fiber.

Wzbogacanie bazy żerowej poprzez nasadzenia drzew wg potrzeb.

wb, tp, os, brz, js,

 

Monitoring populacji.

obligatoryjny,
c. Ochrona zwierzyny leśnej.

Wykonanie inwentaryzacji kopytnych roślinożerców 2 gatunki.

raz na 5 lat, metodą pędzeń w miotach - gdy nie prowadzi się redukcji lub co roku w przypadku redukcji,
Wykonanie inwentaryzacji dzika.

j.w.,
Dokarmianie zwierzyny leśnej w okresie śnieżnych zim wg potrzeb.Opieka weterynaryjna - prowadzenie nadzoru weterynaryjnego w przypadku wystąpienia chorób zakaźnych (wg potrzeb).
5

Ochrona ryb Pisces.

Kartowanie tarlisk ryb łososiowatych. 

co roku,Monitoring przemieszczania się organizmów wodnych przez przepławkę 1 obiekt.a)program ochrony łososia Salmo salar L.,

Zabieg wsiedlenia łososia do Drawy i Płocicznej, bez ingerencji w biotop rzeki. Zarybienia powtarzać corocznie. Poza powtarzanym wsiedlaniem nie należy ingerować w populację. Szczegóły wykonania zarybień przyjąć jak w ogólnokrajowym programie ochrony gatunku. Stosować materiał zarybieniowy pochodzenia allochtonicznego. Po 5 latach wykonać rewizję międzyokresową planu w zakresie realizacji tego programu - zakończyć go, gdy populacja została odbudowana do poziomu umożliwiającego samodzielne funkcjonowanie, przedłużyć na kolejne 5 lat, gdy ten stan nie został osiągnięty.b)program ochrony lipienia Thymallus thymallus L.,

Zabieg regularnego zarybiania lipieniem Drawy i Płocicznej, bez ingerencji w biotop rzeki. Dopuszczalne użycie materiału zarybieniowego spoza Parku, ale tylko z Pomorza. Stosować dawki na Płocicznej 800-1000 szt. narybku wiosennego / km rzeki, na Drawie - 1500-2000 szt. narybku wiosennego / km rzeki. W okresie planu zabieg powtarzać corocznie. Na rzece Płocicznej po 5 latach wykonać rewizję międzyokresową planu w zakresie realizacji tego programu - zakończyć go, gdy populacja została odbudowana do poziomu umożliwiającego samodzielne funkcjonowanie, przedłużyć na kolejne 5 lat, gdy ten stan nie został osiągnięty. Na Drawie obligatoryjnie kontynuować program, jeżeli udostępnia się ją do wędkowania.c)program ochrony suma Silurus glanis L.,

Zabieg wsiedlenia narybku suma bez ingerencji w biotop rzeki i jezior. Obowiązkowe użycie materiału zarybieniowego spoza Parku, ale tylko z Pomorza. Stosować dawki 50 szt. narybku letniego lub 2-4 szt. kroczka / ha powierzchni jeziora oraz 1 tys. narybku letniego łącznie na odcinek Drawy między oddziałami 110a-121cx, 1 tys. narybku letniego na odcinek Drawy między oddziałami 313n-377a. W okresie planu zarybienia powtarzać corocznie. Po 5 latach wykonać rewizję międzyokresową planu w zakresie realizacji tego programu - zakończyć go, gdy populacja została odbudowana do poziomu umożliwiającego samodzielne funkcjonowanie, przedłużyć na kolejne 5 lat, gdy ten stan nie został osiągnięty.


d)program ochrony certy Vimba vimba L.,

Zabieg regularnego zarybiania certą bez ingerencji w biotop rzeki. W okresie planu zabieg powtarzać corocznie. Materiału zarybieniowego nie wolno przenosić między akwenami; zarybiać można tylko w tym miejscu, z którego pochodziły tarlaki. Po 5 latach wykonać rewizję międzyokresową planu w zakresie realizacji tego programu - zakończyć go, gdy populacja została odbudowana do poziomu umożliwiającego samodzielne funkcjonowanie, przedłużyć na kolejne 5 lat, gdy ten stan nie został osiągnięty.e)program ochrony troci wędrownej Salmo trutta morpha trutta L.,

Zabieg regularnego zarybiania trocią bez ingerencji w biotop rzeki. W okresie planu zabieg powtarzać corocznie. Szczegóły wykonania zarybień przyjąć jak w ogólnokrajowym programie ochrony gatunku. Dopuszczalne użycie materiału zarybieniowego spoza Parku, ale tylko z Pomorza. Na rzece Płocicznej po 5 latach wykonać rewizję międzyokresową planu w zakresie realizacji tego programu - zakończyć go, gdy populacja została odbudowana do poziomu umożliwiającego samodzielne funkcjonowanie, przedłużyć na kolejne 5 lat, gdy ten stan nie został osiągnięty. Na Drawie obligatoryjnie kontynuować program, jeżeli udostępnia się ją do wędkowania.f)program ochrony pstrąga potokowego Salmo trutta morpha fario L.,

Zabieg regularnego zarybiania pstrągiem bez ingerencji w biotop rzeki. W okresie planu zabieg powtarzać corocznie. Stosować dawki zarybień: na Płocicznej 1400-1900 szt. narybku wiosennego / km rzeki, na Drawie 2800-3800 szt. narybku wiosennego / km rzeki. Dopuszczalne użycie materiału zarybieniowego spoza Parku, ale tylko z Pomorza. Na rzece Płocicznej po 5 latach wykonać rewizję międzyokresową planu w zakresie realizacji tego programu - zakończyć go, gdy populacja została odbudowana do poziomu umożliwiającego samodzielne funkcjonowanie, przedłużyć na kolejne 5 lat, gdy ten stan nie został osiągnięty. Na Drawie obligatoryjnie kontynuować program, jeżeli udostępnia się ją do wędkowania.
g)program ochrony brzany Barbus barbus L.,

Zabieg regularnego zarybiania brzaną bez ingerencji w biotop rzeki. Dopuszczalne użycie materiału zarybieniowego spoza Parku, ale tylko z Pomorza. W okresie planu zabieg powtarzać corocznie. Po 5 latach wykonać rewizję międzyokresową planu w zakresie realizacji tego programu - zakończyć go, gdy populacja została odbudowana do poziomu umożliwiającego samodzielne funkcjonowanie, przedłużyć na kolejne 5 lat, gdy ten stan nie został osiągnięty.h)program ochrony sielawy Coregonus albula L.,

Zabieg regularnego zarybiania sielawą, bez ingerencji w biotop jezior. W okresie planu zabieg powtarzać corocznie. Po 5 latach wykonać rewizję międzyokresową planu w zakresie realizacji tego programu - zakończyć go, gdy populacja została odbudowana do poziomu umożliwiającego samodzielne funkcjonowanie, przedłużyć na kolejne 5 lat, gdy ten stan nie został osiągnięty. Stosować dawki 5000 szt. wylęgu / ha powierzchni jeziora. Materiał zarybieniowy wyłącznie pochodzący z jezior Parku - dozwolone przenoszenie z jez. Płociowego do innych akwenów.


i)program ochrony siei Coregonus lavaretus L.,

Zabiegi służące zachowaniu lokalnej populacji siei z jeziora Czarnego, polegające na:

a) zachowaniu istniejącej populacji w jeziorze Czarnym w warunkach biernej ochrony tego jeziora,

b) stworzeniu, w oparciu o materiał pobrany z jez. Czarnego, "rezerwowej" populacji w jeziorze Marta.

Dla wykonania programu dopuszcza się odłowy tarlaków w jez. Czarnym. Przeprowadzać sztuczne tarło i zarybienia jeziora Marta sieją (przedtem należy całkowicie odłowić z niego tołpygę). Nie można zarybiać żadnych akwenów sieją innego pochodzenia. Przed zarybieniem jez. Marta należy odłowić z niego bytujące tam sieje pochodzące z poprzednich zarybień.

j)program wspomagania rozwoju populacji szczupaka Esox lucius L.,

Zabieg regularnego zarybiania szczupakiem, dla zwiększenia ilości szczupaka w celu biomanipulacji funkcjonowaniem ekosystemu wodnego. Materiał do zarybień powinien być produkowany z osobników pochodzących z jezior Parku - dopuszcza się odłów tarlaków do sztucznego tarła, ale wyłącznie na potrzeby Parku. Dopuszcza się wymianę materiału między jeziorami na cieku Płocicznej wraz z jeziorem Jamno. Stosować dawki: 1000 szt. wylęgu / ha powierzchni jeziora lub 7-10 szt. narybku jesiennego / ha powierzchni jeziora.k)program ochrony troci jeziorowej Salmo trutta morpha lacustris L,

Sztuczne wspomaganie tarła troci jeziorowej (odłów tarlaków, sztuczne tarło, zarybienia) jest dopuszczalne, jeżeli specjalistyczna ekspertyza wykaże istnienie zagrożenia dla populacji wynikającego z nieefektywności tarła naturalnego. Program należy przerwać, jeżeli nie uda się osiągnąć zadowalającej efektywności sztucznego tarła.
l)program restytucji jesiotra zachodniego Acipenser sturio L.

Dopuszcza się realizację programu w Parku. Szczegóły wykonania zarybień przyjąć jak w ogólnokrajowym programie ochrony gatunku.V.

Ochrona roślin

 1

Monitorowanie roślin rzadkich i zagrożonych na terenie Parku

Monitorowanie populacji fiołka mokradłowego 1 stanowisko.

liczenie pędów z wyróżnieniem frakcji kwitnącej,

 
Szacowanie ilościowe storczyków z podziałem na gatunki 39 stanowisk.

rozszerzać o nowe stanowiska,

 
Monitorowanie populacji lipiennika Loesela Liparis Loesela 1 stanowisko.

liczenie pędów z wyróżnieniem frakcji kwitnącej,

 
Monitorowanie populacji chamedafne Chamedaphne calyculata 1 stanowisko.

liczenie pędów na stałej pow. badawczej jesienią,

 
Monitorowanie znanych stanowisk populacji wiciokrzewu pomorskiego Lonicera pericymenum 1 stanowisko.
 
Monitorowanie znanych stanowisk populacji naparstnicy pospolitej Digitalis granduflora 1 stanowisko.
 
Monitorowanie znanych stanowisk populacji zimoziołu północnego Linnaea borealis 1 stanowisko.
 
Monitorowanie znanych stanowisk populacji jarząbu brekinii Sorbus torminalis 2 stanowiska.
 
Monitorowanie znanych stanowisk populacji lilii złotogłów Lilium martagon 1 stanowisko.
 
Monitorowanie znanych stanowisk populacji traganka piaskowego Astragalus arenarius 3 stanowiska.
 
Monitorowanie znanych stanowisk populacji kruszczyka rdzawoczerwonego Epipactis atrorubens 1 stanowisko.
 
Ogląd znanych stanowisk populacji listery jajowatej Listera ovata 3 stanowiska
 
Ogląd znanych stanowisk populacji sitniczki szczecinkowatej
 
Określanie stanu synantropizacji flory (rozmieszczanie się gatunków obcych) 5 gatunków.

ciągła

VI.

Udostępnienie turystyczne i edukacja

1

Prowadzenie monitoringu ruchu turystycznego.

Monitorowanie ruchu turystycznego 6 obiektów Liczenie kontrolne na miejscach biwakowania wieczorem co 5 dni od VI do IX.Monitorowanie ruchu turystycznego 5 punktów. Liczenie kontrolne w węzłach szlaków, co roku w jeden długi weekend majowy i po 10 lipca 7 dni pomiarowych.
2

Utrzymanie Punktów Informacji Turystycznej, prowadzenie działalności wydawniczej, współpraca z gminami i organizacjami pozarządowymi.

Troska o dostępność kompletnej informacji na temat wartości przyrodniczych i kulturowych regionu, zasadach pracy Parku, sposobach jego ochrony. Uruchomienie Punktów Informacji Turystycznej w większych miejscowościach Parku i otuliny a także poprzez internet i wydawnictwa.
3

Wykonanie nowej infrastruktury turystycznej i edukacyjnej.

Wykonanie nowych miejsc postoju pojazdów 2 obiekty.

Miedzybór, Springe,
Udostępnienie i wyposażenie nowych kąpielisk 2 obiekty.

Barnimie, Głusko,
Wykonanie (wytyczenie i oznakowanie) ścieżek poznawczych przebiegających częściowo lub w całości poza granicami Parku (w porozumieniu i we współpracy z n-ctwami i gminami), 8 ścieżek.

Człopa, Dominkowo, Drawno, Kiełpino, Stara Rakarnia, Tuczno, Wał Pomorski, Załom,
Budowa centrum edukacyjnego 1 obiekt.

inwestycja (przy siedzibie Parku, ul. Kolejowa),

 

Rewaloryzacja ogrodu dendrologicznego w Barnimiu 1 obiekt.

odtworzenie dendroflory obiektu, org. ścieżek poznawczych,

 

Organizacja ośrodka edukacyjnego i ośrodka rehabilitacji dla dzikich zwierząt 1 obiekt.

inwestycja (budowa kompleksu edukacyjnego i rehabilitacyjnego),
Budowa kładek fińskich 3 obiekty

Wytyczenie i oznakowanie ścieżek poznawczych na terenie Parku 20 ścieżek.

teren Parku,

4

Utrzymanie istniejącej infrastruktury turystycznej i edukacyjnej.

wg. § 34 zał. nr 1 (naprawa, konserwacja i utrzymanie istniejącej infrastruktury technicznej i edukacyjnej Parku) 32 obiekty.
VII.

Ochrona dziedzictwa kulturowego i krajobrazowego


1

Ochrona systemu spławiania drewna.

Uczytelnianie dawnych bindug poprzez zachowanie przestrzeni otwartej, oznakowanie tablicami 14 obiektów.
Założenie kart ewidencyjnych dla 14 obiektów
2

Ochrona dawnych systemów nawadniających.

Uczytelnienie nieczynnych kanałów poprzez usuwanie z nich drzew i nalotów oraz oznakowanie tablicami historycznymi na 3 obiektach.


Założenie kart ewidencyjnych 3 obiekty.
3

Ochrona dawnego układu drogowego.

Remonty, budowa i utrzymanie mostów i kładek 15 szt.


Budowa nowych kładek 2 szt.


Utrzymanie zabytkowych alei 2 obiekty.


Założenie i prowadzenie kart ewidencyjnych dla alei 2 obiekty.
4

Ochrona historycznych osad ludzkich.

Program ochrony starych odmian drzew owocowych – polegający na szczepieniu drzew owocowych i założenie sadu 1 obiekt.


Uczytelnienie ruin, miejsc dawnych osad ludzkich polegające na oznakowaniu tablicami lub utrzymaniu otwartej przestrzeni aby zachować pozostałości - 17 obiektów.


Zachowanie regionalnych cech zabudowy 1 obiekt.


Założenie i prowadzenie kart ewidencji zabytków wg potrzeb.


Wprowadzenie ochrony zabytkowej - 1 obiekt.
5

Ochrona nieczynnych cmentarzy.

Uczytelnienie starych cmentarzy poprzez oznakowanie tablicami, lub wykonanie drewnianego ogrodzenia oraz zachowanie pozostałości po dawnych miejscach pochówku 4 obiekty.
6

Ochrona elementów dawnych fortyfikacji.

Uczytelnienie obiektów w terenie – oznakowanie i zachowanie pozostałości 15 obiektów.

bunkry, transzeje, rowy przeciwczołgowe inne fortyfikacje,

7

Ochrona ruin zabytków techniki.

Uczytelnienie i zachowanie 5 szt. obiektów.

tartak, młyny,Uczytelnienie miejsc dawnych hut szkła – oznakowanie tablicami 2 obiekty.
1   2


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna