Załącznik nr 2 do siwz formularz cenowy zadanie nr 1 Podłoża, testy, krążki antybiotykowePobieranie 256.36 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar256.36 Kb.
Załącznik nr 2 do siwz FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 1 Podłoża, testy , krążki antybiotykowe


Lp.

Nazwa

Ilość szt.

Ilość w jednym opakowaniu

Ilość pełnych opakowań

Cena jednostkowa opakowania netto

Wartość netto opakowań

Kol. 5x6

Wartość brutto opakowań

Kol.7+VAT

Nr katalogowy/nazwa handlowa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Płytki zanurzeniowe

( podłoże Cled/MacConkey)do posiewu moczu1002.

Mueller- Hinton Agar

1003.

Testy immunoenzymatyczne do wykrywania paciorkowców gr A z wymazów z gardła

1004.

Butelki do posiewu krwi bakterii tlenowych i beztlenowych z indykatorem wzrostu dla dzieci i dorosłych

1505.

Columbia Agar + krew barania 5 %

7006.

Agar czekoladowy

807.

Agar czekoladowy + Vitox + bacitracin

808.

MacConkey Agar

7009

MacConkey + Sorbitol Agar

12010

Podłoże do badań przesiewowych i identyfikacji paciorkowców gr. B,
z technologią inhibicyjną


40011

Bulion Todd-Hewit z kw. nalidyksowym i kolistyna, gotowy rozlewany we fiolkach po 5ml

10012

Mannitol salt Agar

70013

Sabourad z chlormphenicolem i gentamycin

40014

Podłoże BAA w kierunku Enterococus

40015

Dermatest (dermatofity, grzyby pleśniowe ,drożdżaki )

3016

Selenite płynne

15017

TrypyoneSoyaBrothpłynne

150 sztx10ml18

Schaedler anaerobe agar + krewbarania+hemina + wit.K1

6019

Pojemnik do przechowywania podłoży w warunkach beztlenowych, wykonany z PC, przeznaczony na 10 płytek, wysokość 20cm,

w zestawie statyw na płytki z klipsami na saszetkę i wskaźnik1
20

Klipsy plastikowe wielorazowego użytku
521

Wskaźnik warunków beztlenowych

10022

Generatory warunków beztlenowych na 2,5 l słój

3023

HEKTOEN

12024

Płytki odciskowe

TryptoneSoya Agar + disinhibitor
2025

Szczepy kontrolne zgodnie z zaleceniami EUCAST nie starsze niż z 4 pasażu

Escherichia coli ATCC 25922™


Pseudomonasaeruginosa ATCC 27853™
Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC 29213™
Enterococcus faecalis ATCC 29212™
Haemophilusinfluenzae NCTC 8468
Streptococcuspneumoniae ATCC 49619™2 wymazówki
2 wymazówki
2 wymazówki

2 wymazówki
2 wymazówki
2 wymazówki26

Zestaw do przechowywania szczepów wzorcowych

80 szt.27

Krążki z meropenemem i kwasem boronowy (10/600µg)

5028

Krążki z meropenemem (10µg)

5029

Krążki z imipenemem (10 µg)

5030

Roztwór wodny kwasu fenyloboronowego (15mg/ml)

4 ml31

Krążki Cefotaxym (30 µg)

5032

Krążki Cefotaxym/kwas klawulanowy (30/10 µg)

5033

Krążki Ceftazydym (30 µg)

5034

Krążki amoksycylina z kwasem klawulanowym (20/10 µg)

5035

Krążki Optochina (5 µg)

5036

Test lateksowy do paciorkowców (lateks A i B + odczynnik do extrakcji kwasowej + kontrole do testów lateksowych A i B)

2 x 50ozn. A
2 x 50ozn. B37

Szybki test immunoenzymatyczny do wykrywania enzymu GDH Clostridium difficile
w próbkach kału


10038

Szybki test immunoenzymatyczny do wykrywania toksyny A i B Clostridium difficile
w próbkach kału

5039

Krążki imipenem z EDTA (10/750 ug)

5040

Krążki meropenem z EDTA (10/750 ug)

5041

EDTA (0,5M, pH= 7,3-7,5)

4 ml42

Krążki czyste

5043

Paski do testu na oksydazę

10044

V + X – FACTOR

5045

Czynnik wzrostowy X

5046

Czynnik wzrostowy V

5047

Metronidazole (5ug)

5048

Paski plastikowe z gradientem stężeń do oznaczania wartości MIC, osobno pakowane z osuszaczem, nasączone metronidazolem


1049

Zestaw barwników do wykonania barwienia Grama

1 op. =4 barwniki50

Zestaw lateksowy do oznaczenia EPEC, w skład którego wchodzą:
- odczynniki poliwalentne wykrywające serotypy
w trzech grupach:

*nr 1 - O26, O55, O111, O127, O142

*nr 2 - O86, O119, O124, O125, O126, O128

*nr 3 - O25, O44, O114


- lateks kontrolny ,
- antygeny kontrolne jeden do każdej z trzech grup


nr 1 2x 2ml
nr 2 2x 2ml
nr 3 2x 2ml
lateks kontr.

2x 2ml

antyg. kontr.

1x 1ml

1x1ml

1x1ml51

Zestaw lateksowy do oznaczenia serotypu E.coli O157 w skład którego wchodzą:

- odczynik monowalentny O157,

- lateks kontrolny,

- antygen kontrolny2x 2,5ml
2x2,5 ml
antyg. kontr.

1x 1ml52

Testy kasetkowe do wykrywania EHEC Toxin Shiga1/Shiga2

2553

Testy kasetkowe do wykrywania wirusów grypy A/B

5054

Wymazówki 150x 180x 12mm z plastikową bagietką i wiskozowym wacikiem, bez węgla aktywnego, w probówce transportowej, sterylne.


100055

Wymazówki 150x 180x 12mm z podłożem transportowym z plastikową bagietką i wiskozowym wacikiem, sterylne.


80056

Ezy kalibrowane z oczkiem na 10μl, mogące się przełamać, pakowane
po 10szt.


600057

Ezy kalibrowane z oczkiem na 1μl, mogące się przełamywać, pakowane po 10szt.

600058

RAZEM:

X

X

x

xx

Ilość opakowań zaokrąglić do pełnego opakowania zgodnie z zasadami matematyki.

WYMAGANIA:

Krążki

1.Wykonawca dołączy do oferty deklaracje zgodności, certyfikaty analizy

2. Każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i numerem serii.

3. Każda fiolka z krążkami powinna być zapakowana w oddzielne, hermetycznie zamknięte opakowanie typu „ blister” z pochłaniaczem wilgoci w opakowaniu zewnętrznym z folii aluminiowej.

4.Na każdym pojedynczym krążku musi widnieć jego symbol i stężenie w µg wydrukowane dwustronnie.

5.Do każdej dostawy musi być dołączone świadectwo kontroli na krążki antybiotykowe, które powinno zawierać :

- nazwę producenta, nazwę antybiotyku, stężenie, numer serii, datę ważności

- kontrolę stężenia antybiotyku na krążku

- kontrolę na szczepach wzorcowych wraz ze strefami

6. Fiolki z krążkami muszą być kompatybilne z dyspenserem, zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w instrukcji dyspensera. Do oferty przetargowej należy załączyć instrukcję producenta dyspensera

7. W ramach umowy Wykonawca użyczy na czas jej trwania nieodpłatnie dyspensera (dyspenser 6 i 8 kanałowy).

8.Stężenie antybiotyku na krążku powinno zawierać się w zakresie 90-125% ustalonego stężenia. Wykonawca załączy do oferty przetargowej pismo producenta krążków antybiotykowych odnośnie zakresu stężenia antybiotyku zawartego na krążkach.

9.Wszystkie krążki muszą posiadać identyczne warunki przechowywania: od +8 ºC - (-20ºC)

PODŁOŻA:

1.Terminy ważności podłoży na płytkach:

minimum 3-6 tygodni dla pożywek zawierających krew

minimum 6-8 tygodni dla pozostałych pożywek. Do oferty dołączyć wykaz terminów ważności pożywek.

2.Do każdej dostawy musi być dołączone świadectwo kontroli jakości podłoża, które powinno zawierać:

- Nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii, datę ważności.

- Skład pożywki

- Ogólną charakterystykę pożywki: kolor, pH, opakowanie, sterylność

- Charakterystykę mikrobiologiczną: wykaz szczepów kontrolnych z kolekcji ATCC, ilościowe oznaczenie żyzności i selektywności wraz z opisem morfologii kolonii wyrosłych na pożywce.

- Podpis osoby kontrolującej lub informacje o elektronicznej walidacji certyfikatu.

- Dla pożywki Mueller-Hintona certyfikat powinien zawierać kontrolę stabilności pożywki z uzyskanymi wynikami dla poszczególnych szczepów i krążków antybiotykowych


3.Nadruk na płytce powinien być czytelny, znajdować się na spodzie płytki i zawierać nazwę pożywki, numer serii, datę ważności i godzinę rozlania.

4.Płytka powinna zawierać żebra wentylacyjne umożliwiające odpływ wody kondensacyjnej.

5.Na opakowaniu pożywki musi znajdować się etykieta produktu.

6.Certyfikaty Kontroli Jakości do każdej serii podłoży na płytkach i w probówkach. Do oferty Wykonawca dołączy przykładowe certyfikaty dla poszczególnych produktów.


Testy na GDH - testy kasetkowe
czułość - pow. 97%,specyficzność testu - 87%
wykrywalność antygenu GHD - 10ng/ml w próbce matrycy kału, ujemna wartość predykcyjna NPV - pow. 99%
Przechowywanie próbek w lodówce 2-8 st.C do 5 dni, próbki zamrożone (-20st. C) do 30 dni oraz zamrażane i rozmrażanie dwukrotnie.
Czas otrzymania wyniku - 30 minut
Okres ważności 18 m-cy
Testy Toxin A/B - testy kasetkowe
czułość - pow. 95%
specyficzność testu - 98%
wykrywalność toksyny (zarówno A, jak i B) - 3ng/ml w próbce matrycy kału
przechowywanie próbek w lodówce 2-8 st.C do 4 dni, dopuszczalna możliwość trzykrotnego rozmrażania i zamrażania próbki do testowania.
Czas otrzymania wyniku - 15 minut
Okres ważności 24 m-ce.

Testy lateksowe:
Test lateksowy do identyfikacji paciorkowców z grup A, B, z wykorzystaniem ekstrakcji enzymatycznej. Niebieskie odczynniki lateksowe. Zestaw zawiera:

  1. Enzym Ekstrakcyjny w postaci liofilizatu do rozpuszczenia w 12ml wody

  2. Reagent A

  3. Reagent B

  4. Kontrolę dodatnią

  5. Kartoniki testowe.

Pojemność odczynnika grupowego: minimum 2,5ml.

Miejscowość………….., data…………….. ……………………………………………

Podpis oraz pieczęć osoby upoważnionej  1. Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz cenowy


Zadanie nr 2

Dzierżawa czytnika do identyfikacji i określania lekowrażliowści mikroorganizmów wraz z dostawą odczynników

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Lp.

Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne

Wartość wymagana TAK

Wartość oferowana

I.

Wymagania ogólne:1.

Nie starszy niż z 2009r

podać rok produkcji
2.

Typ, nazwa oferowanego urządzenia

podać
3.

Urządzenie spełnia wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679)

TAK
II.

Wymagania szczegółowe1.

System zapewniający jednoczesną identyfikację i określanie lekowrażliwości dla bakterii gram dodatnich i gram ujemnych oraz badania rozłączne


TAK
2.

Procedury zapewniające dobór różnych metod przygotowania zawiesiny inokulacyjnej.


TAK
3.

Inokulacja za pomocą dozownika wielokanałowego na 96 miejsc

TAK
4.

Panele do identyfikacji i określania lekowrażliwości dla bakterii gram dodatnich i gram ujemnych zawierające naniesione podłoże wzrostowe i różne rozcieńczenia preparatów przeciwbakteryjnych


TAK
5.

Możliwość doboru paneli do identyfikacji i/lub lekowrażliwości zgodnie z potrzebami laboratorium


TAK
6.

Możliwość doboru paneli do jednoczesnej identyfikacji, oznaczania lekowrażliwości i potwierdzania ESBL w jednym badaniu dla bakterii Gram ujemnych, odpowiednikiem D-testu – MLSB dla bakterii gramdodatnich
7.

Turbidymetryczna metoda określania lekowrażliwości


TAK
8.

Wynik lekowrażliwości podany w kategorii S, I, R i MIC

TAK
9.

Podłączone oprogramowanie do automatycznego zapisywania i interpretacji odczytu z aparatu


TAK
10.

Oprogramowanie pracujące w systemie operacyjnym Windows


TAK
11.

Oddzielna część programu z bazą danych do kontroli jakości


TAK
12.

Interpretacja wyników przez system analizy danych opracowany zgodnie z wymogami CLSI / EUCAST


TAK
13.

System generujący bezpośrednio wyniki lekowrażliwości niezależnie od wyników ID

TAK
14.

Alarmowanie o nietypowych wzorach oporności (oprogramowanie alertowe eksperckie w określonych przypadkach wpływające na zmianę identyfikacji czy lekowrażliwości)


TAK
15.

Możliwość wprowadzenia reguł interpretacji wyników przez system analizy danych razem z podaniem wskazówek dotyczących stosowanej terapii

TAK
16.

możliwość manualnego zatwierdzania atypowych przypadków

TAK
17.

Opcja edycji panelu pozwalająca na weryfikację wyników przez personel laboratorium


TAK
18.

Możliwość dopisywania mikroorganizmów lub innych metod diagnostycznych dla celów epidemiologicznych
19.

Archwizacja wyników


TAK
20.

Oprogramowanie zapewniające użytkownikowi tworzenie i dostosowania reguł, raportów oraz wydruków wyników do wymagań laboratorium

TAK
21.

Automatyczna kalibracja czytnika


TAK
22.

zestaw wraz z Komputerem i drukarką, inokulator oraz turbidymetr


TAK
23.

Nieodpłatna aktualizacja oprogramowania, zgodna z aktualnymi wytycznymi KOROLD, EUKAST


TAK
24.

Bezpłatne szkolenie dla pracowników potwierdzone certyfikatami

TAK
25.

Czytnik w momencie instalacji powinien być wyposażony we wszystkie niezbędne akcesoria do pracy na nim

TAK
26.

Wykonawca zapewnia bezpłatny przeglądy, naprawy w okresie dzierżawy, czas oczekiwania na serwis od czasu zgłoszenia max do 2 dni

TAK
……………………………………………

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentacji wykonawcy)

ILOŚĆ OZNACZEŃ na 24 miesięczny okres DZIERŻAWY

1/

Lp.

Nazwa

Ilość oznaczeń

Ilość w jednym opakowaniu

Ilość pełnych opak.


Cena za 1 op. netto

Wartość netto opakowań kol. 5x6

% VAT

Wartość VAT

Wartość brutto

Kol. 7+9


Nr. Kat.

Nazwa handlowa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Pałeczki Gram ujemne (-) ID + MIC, testy do identyfikacji biochemicznej i oznaczenia lekowrażliwości bakterii gram ujemnych

1400
2.

Ziarniaki Gram dodatnie (+) ID + MIC , testy do identyfikacji biochemicznej i oznaczenia lekowrażliwości bakterii gram dodatnich

1000
3.

Candida ID , testy do identyfikacji grzybów drożdżo podobnych

40
4.

Hemo ID , testy do identyfikacji biochemicznej bakterii z rodzaju Hemophilius i Neiseria – 20 szt


40
5.

Streptococus MIC , testy do oznaczenia lekowrazliwości Streptococus pneumonie i paciorkowców B- hemolizujących z oznaczeniem wrażliwości MIC

100
6

Odczynniki, akcesoria i materiały niezbędne do wykonania wyżej wymienionych badań (wypełnia wykonawca)

7.


8.


11.

RAZEM:2/ Wysokość czynszu dzierżawnego:Czynsz dzierżawny miesięczny netto

Czynsz dzierżawny za 12 miesiące netto

% VAT

Czynsz dzierżawny miesięczny brutto

Czynsz dzierżawny za 12 miesiące bruttoRAZEM Wartość oferty /1+2/

Wartość oferty netto:…………………………………………

Wartość oferty brutto:………………………………
……………………………………………. podpis oraz pieczęć osoby upoważnionej

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna