Załącznik nr 2 do siwz opis przedmiotu zamówieniaPobieranie 45.98 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar45.98 Kb.
Załącznik nr 2 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa wideogastroskopu wraz z wyposażeniem przeznaczonego dla potrzeb Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby, ul. Banacha 1a, Warszawa


L.p.

Parametry urządzenia

Parametry

wymagane

Potwierdzenie parametru (TAK/NIE)

Parametry oferowane
(podać zakresy, opisać)


1.

Gastroskop Video - 1 szt.

1.1.

Średnica sondy – 9,2 mm

TAK1.2.

Średnica kanału roboczego – 2,8 mm

TAK1.3.

Kąt zagięcia końcówki góra/dół – 2100 /900

TAK1.4.

Kąt zagięcia końcówki prawo/lewo – 1000/1000

TAK1.5.

Długość robocza – 1030 mm

TAK1.6.

Pole widzenia - 1400

TAK1.7.

Głębia ostrości 3 – 100 mm

TAK2.

Diatermia do endoskopii – 1 szt.

2.1.

Aparat mono i bipolarny z funkcją koagulacji tkanki prądem o częstotliwości radiowej

TAK2.2.

Moc prądu cięcia monpolarnego nie większa niż 120 W

TAK2.3.

Moc prądu koagulacji monopolarnej nie mniejsza niż 120 W

TAK2.4.

Moc prądu koagulacji bipolarnej nie mniejsza niż 120 W

TAK2.5.

Moc prądu koagulacji bipolarnej prądem o częstotliwości radiowej powyżej 450 kHZ nie większa niż 40 W

TAK2.6.

Możliwość regulacji trybu koagulacji monopolarnej – minimum 2 stopnie

TAK2.7.

Możliwość regulacji stopnia koagulacji tkanki podczas procesu cięcia monopolarnego minimum
2 stopnie

TAK2.8.

Możliwość monitorowania poprawności aplikacji i stanu połączenia elektrody biernej
z pacjentem

TAK2.9.

Program serwisowy umożliwiający szybką diagnostykę uszkodzeń

TAKW wyposażeniu diatermii

Elektroda bierna

TAKPompa rolkowa, perystaltyczna – przepływ płynu max 600ml/min

TAKKabel aktywny do narzędzi endoskopowych

TAK3.

Wyposażenie gastroskopu

TAK3.1.

Rurka doprowadzająca płyn – średnica wew. 3,2 fr. AFU-100,
15 szt.

TAK3.2.

Rurka doprowadzająca płyn – średnica wew. 4,8 fr. AFU – 100,

15 szt.


TAK3.3.

Pompa płucząca AFU 100 do endoskopii, 1 szt.

TAK3.4.

Kabel sterujący ESG – AFU, 1 szt.

TAK3.5.

Przycisk nożny sterujący do AFU 100, 1 szt.

TAK3.6.

Przycisk nożny sterujący do ESG 100,1 szt.

TAK4.

Sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, będzie kompatybilny z posiadanym przez Katedrę
i Klinikę Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby
w Warszawie, ul. Banacha 1a, systemem endoskopowym (Olympus, procesor CV 160
i CLV 160).


TAKUWAGA: Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne winien wykazać, że dostarczone przez niego dostawy spełniają wymagania Zamawiającego.

Brak wypełnienia tabeli powoduje odrzucenie oferty.
……………………….., dnia……………… …………………………………………………

(Podpis Wykonawcy)
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna