załącznik nr 2 do umowy nr z dnia (pieczątka jednostki) harmonogram wypłat I spłat pożyczki dotyczący realizacji przedsięwzięcia pn.:„ ”Pobieranie 23.33 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar23.33 Kb.
(A10)

załącznik nr 2 do umowy nr

………………………………..

z dnia ………………………..

………………………………

(pieczątka jednostki)

HARMONOGRAM WYPŁAT I SPŁAT

pożyczki dotyczący realizacji przedsięwzięcia pn.:„……………………………………………”


1. Terminy złożenia dokumentów do rozliczenia (w celu wypłaty pożyczki):


Nr raty

Data

Kwota w zł

1234……..RAZEM


2. Terminy spłaty rat pożyczki:
Nr raty

Data1

Kwota w zł 2

1

20.…..20… r.3
2

20.…..20… r.
3

20.…..20… r.
4

20.…..20… r.
5

20.…..20… r.
6

20.…..20… r.
7

20.…..20… r.
8

20.…..20… r.
…….

……….
RAZEMGłówny Księgowy Podpisy i pieczątki osób reprezentujących Akceptacja WFOŚiGW(Skarbnik) Jednostkę przy dokonywaniu czynności prawnych
……….……., dnia ……………… r.

Uwaga:

1 spłatę rat pożyczki należy planować w układzie kwartalnym (co 3 miesiące), w terminie do 20 ostatniego miesiąca kwartału

2 w przypadku pożyczki umarzalnej, ostatnia rata powinna odpowiadać wysokości kwoty planowanej do umorzenia

3 rozpoczęcie spłaty pożyczki musi nastąpić przed upływem 1 roku od zakończenia przedsięwzięcia zgodnie z zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz trybem i zasadami udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna