Załącznik nr 2 Formularz przedmiotu zamówienia- cenowyPobieranie 169.86 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar169.86 Kb.
Załącznik nr 2

Formularz przedmiotu zamówienia- cenowy
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZESTAWU – 1 SZTUKA
Cena za spirometr – 1 szt.:

brutto ….........................................................zł

(słownie: …................................................................................................................................)

netto …..........................................................zł

(słownie …..................................................................................................................................)

Stawka podatku VAT …...........%.


Dane podstawowe dla 1 szt. spirometru:

1.

Producent
2.

Kraj producenta
3.

Nazwa, model, typ aparatu
4.

Rok produkcji 2012
5.

Znak CE (deklaracja zgodności / certyfikat )Dane i wymagania techniczne 1 zestawu:Lp.

Nazwa parametru/cechy

Wymagania

Opis oferenta realizacji parametru/cechy

1.

Oprogramowanie pracujące w środowisku Windows 7

W zestawie komputer stacjonarny w konfiguracji:

- procesor min. 2GHz

- RAM min. 1GB

- HD min. 300 GB

- monitor LCD min. 19”

- drukarka laserowa monochromatyczna


TAK
2.

Połączenia modułu pomiarowego do komputera poprzez złącze USB

TAK
3.

Zakresy pomiarowe:

Głowica pneumotachograficzna


zakres: 0 – 10 l
dokładność: - 2% lub +/- 10 ml
rozdzielczość: 10 ml
przepływ: 0 +/- 18 l/s

Rozdzielczość: +/-10ml/sTAK
4.

a/Głowica pneumotachograficzna wymienna dla każdego pacjenta (bez konieczności stosowania jednorazowych filtrów przeciwbakteryjnych)

b/W dostawie min. 10 głowic pneumotachograficznych

TAK

TAK

5.

Głowica pneumotachograficzna sterylizowana w całości; określić gwarantowaną żywotność głowicy liczbą sterylizacji.

Podać metody dezynfekcji i sterylizacji głowicy zalecanych przez producenta.

TAK
Podać w formie załącznika instrukcję dezynfekcji i sterylizacji.
6.

Spirometria
VC, VT, BF, MV, ERV, IC, IRV

TAK
7.

Krzywa przepływ-objętość
FEV 0.5, FEV 1, FEV 2, FEV 3, FEV 6, FVC EX, VPEF, PEF, MEF 75, MEF 50, MEF 25, FEF 75/85, FEF25/75, MEF 50% FVC EX, FEV 1% FVC EX, TC 25/50, MTT, TPEF, FET, AEX, FVC IN, VPIF, PIF, MIF 50, FIV 1, FEV 1% FVC IN, FEV 1% VC, VCmax, FEV 1% VCmax, BEV

TAK
8.

Maksymalna dowolna wentylacja minutowa MVV, BF, BR

TAK
9.

Wbudowany system motywacyjny dla dzieci

TAK
10.

a/Automatyczna kontrola wiarygodności i poprawności wykonanego badania spirometrycznego zgodnie z zaleceniami ERS/ATS

Ocena jakości badania w skali A-F

b/Automatyczna ocena prawidłowo wykonanego badania

c/Automatyczna ocena próby rozkurczowej wg standardów ERS

TAK

TAK
TAK


11.

Instalacja i szkolenie w siedzibie Użytkownika

TAK
12.

Bezpłatne nowe wersja oprogramowania w okresie gwarancji i po jego zakończeniu

TAK
13.

Oprogramowanie badań w języku polskim.

TAK
14.

Możliwość zmiany konfiguracji raportów

zawierających:

a/wartości należne z informacją o ich autorze

b/liczbę odchyleń standardowych

c/porównania

d/zapisane krzywe-wykresy

e/trendy zmian wartości mierzonych wielkości

f/ definiowaną przez obsługę liczbę mierzonych wielkości oraz ich kolejnośćg/możliwość definiowania własnych raportów w bazie danych

h/możliwość wyboru pacjentów ze względu na płeć, wiek, wzrost, wagę

i/możliwość wyszukiwania pacjentów i grup ze względu na schorzenie, spadek określonego parametru itp.

TAK
15.

Możliwość podłączenia dodatkowych modułów pomiarowych:

- opory oddechowe (metoda okluzji)

- wzorzec oddechowy z P0.1

- NEP


- moduł pomiaru siły mięśni wdechowych

- pulsoksymetr- moduł automatycznego pomiaru warunków otoczenia(temperatura, ciśnienie, wilgotność)

TAK
16.

a/Eksport wyników do formatu arkusza kalkulacyjnego

b/Opcjonalna możliwość transmisji danych do baz danych z protokołem definiowanym według standardu HL7.

TAK
17.

Instrukcja obsługi w języku polskim

TAK
18.

Bezpłatna gwarancyjna obsługa serwisowa urządzenia w okresie ≥24 miesiące na cały zestaw

TAKBezpłatne roczne przeglądy gwarancyjne z wymianą elementów eksploatacyjnych wymaganych przez producenta jeden raz na 12 miesięcy gwarancji

TAK
Gwarantowany czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy od chwili zgłoszenia [godz.]

≤48 godz
Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faxu

Podać
Serwis w kraju: telefon i adres mailowy (kierownika serwisu lub osoby odpowiedzialnej za serwis)

Podać
Minimalna liczba napraw w czasie gwarancji powodująca wymianę podzespołu na nowy (max 3)

TAK
Potencjalne przyczyny utraty gwarancji

Wymienić
Proponowane formy serwisu pogwarancyjnego wraz z ceną 1 rob/h

Podać
Naprawy powyżej 7 dni roboczych przesuwają termin gwarancji

TAK
19.

Katalog / folder potwierdzający zgodność oferowanego produktu z wymaganymi parametrami

TAK
20.

Spisanie protokołu przekazania z uwzględnieniem osób przeszkolonych.

TAK
21.

Materiały eksploatacyjne:


Ustniki jednorazowego użytku – 2000 szt.
Dostawa sukcesywna na podstawie zamówienia telefonicznego od Zamawiającego w ciągu max. 3 dni od złożenia zamówienia. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy magazynu dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. Dostawa nastąpi w 4 transzach po 500 szt.

Proszę podać imię i nazwisko osoby zajmującej się realizacją dostawy ustników jednorazowego użytku i numer telefonu kontaktowego pod który Zamawiający ma składać zamówienie telefoniczne.TAK
Klipsy na nos – 6 szt.

TAK
Dane i wymagania techniczne drukarki laserowej monochromatycznej
Lp.

Nazwa parametru/cechy

Wymagania

Opis oferenta realizacji parametru/cechy

1

Typ

Laserowa

TAK
2

Druk w kolorze

NIE

TAK
3

Maksymalny format papieru

A4

TAK
4

Szybkość druku mono

18 str./min

TAK
5

Interfejs

USB

TAK
6

Rozdzielczość w poziomie mono

600 dpi

TAK
7

Rozdzielczość w pionie mono

600 dpi

TAK
8

Pojemność podajnika papieru

150 stron

TAK
9

Ilość pojemników z tonerami

1

TAK
10

Waga

5,2 kg

TAK
11

Wymiary

349x238x196 mm

TAK
12

Tonery oryginalne

CE285A

TAK
13

Szybkość procesora

266 MHz

TAK
14

Druk dwustronny

Ręczny

TAK
15

Standardowe rozwiązania komunikacyjne

Port Hi-Speed USB 2,0

TAK
16

Standardowa pamięć

2 MB

TAK
17

Normalny cykl pracy

Do 5000 stron

TAK

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZESTAWU – 2 SZTUKI
Cena za spirometry – 2 szt.:

brutto ….........................................................zł

(słownie: …................................................................................................................................)

netto …..........................................................zł

(słownie …..................................................................................................................................)

Stawka podatku VAT …...........%.


Dane podstawowe dla 1 szt. spirometru:

1.

Producent
2.

Kraj producenta
3.

Nazwa, model, typ aparatu
4.

Rok produkcji 2012
5.

Znak CE (deklaracja zgodności / certyfikat )Dane i wymagania techniczne 1 zestawu:Lp.

Nazwa parametru/cechy

Wymagania

Opis oferenta realizacji parametru/cechy

1.

Oprogramowanie pracujące w środowisku Windows 7

W zestawie komputer stacjonarny w konfiguracji:

- procesor min. 2GHz

- RAM min. 1GB

- HD min. 300 GB

- monitor LCD min. 19”

- drukarka laserowa monochromatyczna


TAK
2.

Połączenia modułu pomiarowego do komputera poprzez złącze USB

TAK
3.

Zakresy pomiarowe:

Głowica pneumotachograficzna


zakres: 0 – 10 l
dokładność: - 2% lub +/- 10 ml
rozdzielczość: 10 ml
przepływ: 0 +/- 18 l/s

Rozdzielczość: +/-10ml/sTAK
4.

a/Głowica pneumotachograficzna wymienna dla każdego pacjenta (bez konieczności stosowania jednorazowych filtrów przeciwbakteryjnych)

b/W dostawie min. 10 głowic pneumotachograficznych

TAK

TAK

5.

Głowica pneumotachograficzna sterylizowana w całości; określić gwarantowaną żywotność głowicy liczbą sterylizacji.

Podać metody dezynfekcji i sterylizacji głowicy zalecanych przez producenta.

TAK
Podać w formie załącznika instrukcję dezynfekcji i sterylizacji.
6.

Spirometria
VC, VT, BF, MV, ERV, IC, IRV

TAK
7.

Krzywa przepływ-objętość
FEV 0.5, FEV 1, FEV 2, FEV 3, FEV 6, FVC EX, VPEF, PEF, MEF 75, MEF 50, MEF 25, FEF 75/85, FEF25/75, MEF 50% FVC EX, FEV 1% FVC EX, TC 25/50, MTT, TPEF, FET, AEX, FVC IN, VPIF, PIF, MIF 50, FIV 1, FEV 1% FVC IN, FEV 1% VC, VCmax, FEV 1% VCmax, BEV

TAK
8.

Maksymalna dowolna wentylacja minutowa MVV, BF, BR

TAK
9.

Wbudowany system motywacyjny dla dzieci

TAK
10.

a/Automatyczna kontrola wiarygodności i poprawności wykonanego badania spirometrycznego zgodnie z zaleceniami ERS/ATS

Ocena jakości badania w skali A-F

b/Automatyczna ocena prawidłowo wykonanego badania

c/Automatyczna ocena próby rozkurczowej wg standardów ERS

TAK

TAK
TAK


11.

Instalacja i szkolenie w siedzibie Użytkownika

TAK
12.

Bezpłatne nowe wersja oprogramowania w okresie gwarancji i po jego zakończeniu

TAK
13.

Oprogramowanie badań w języku polskim.

TAK
14.

Możliwość zmiany konfiguracji raportów

zawierających:

a/wartości należne z informacją o ich autorze

b/liczbę odchyleń standardowych

c/porównania

d/zapisane krzywe-wykresy

e/trendy zmian wartości mierzonych wielkości

f/ definiowaną przez obsługę liczbę mierzonych wielkości oraz ich kolejność
TAK
15.

Możliwość podłączenia dodatkowych modułów pomiarowych:

- opory oddechowe (metoda okluzji)

- wzorzec oddechowy z P0.1

- NEP


- moduł pomiaru siły mięśni wdechowych

- pulsoksymetr- moduł automatycznego pomiaru warunków otoczenia(temperatura, ciśnienie, wilgotność)

TAK
16.

a/Eksport wyników do formatu arkusza kalkulacyjnego


TAK
17.

Instrukcja obsługi w języku polskim

TAK
18.

Bezpłatna gwarancyjna obsługa serwisowa urządzenia w okresie ≥18 miesięcy na cały zestaw

TAKBezpłatne przeglądy gwarancyjne z wymianą elementów eksploatacyjnych wymaganych przez producenta jeden raz na 6 miesięcy gwarancji

TAK
Gwarantowany czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy od chwili zgłoszenia [godz.]

≤48 godz
Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faxu

Podać
Serwis w kraju: telefon i adres mailowy (kierownika serwisu lub osoby odpowiedzialnej za serwis)

Podać
Minimalna liczba napraw w czasie gwarancji powodująca wymianę podzespołu na nowy (max 3)

TAK
Potencjalne przyczyny utraty gwarancji

Wymienić
Proponowane formy serwisu pogwarancyjnego wraz z ceną 1 rob/h

Podać
Naprawy powyżej 7 dni roboczych przesuwają termin gwarancji

TAK
19.

Katalog / folder potwierdzający zgodność oferowanego produktu z wymaganymi parametrami

TAK
20.

Spisanie protokołu przekazania z uwzględnieniem osób przeszkolonych.

TAK
21.

Materiały eksploatacyjne:


Ustniki jednorazowego użytku – 2000 szt.
Dostawa sukcesywna na podstawie zamówienia telefonicznego od Zamawiającego w ciągu max. 3 dni od złożenia zamówienia. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy magazynu dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. Dostawa nastąpi w 4 transzach po 500 szt.

Proszę podać imię i nazwisko osoby zajmującej się realizacją dostawy ustników jednorazowego użytku i numer telefonu kontaktowego pod który Zamawiający ma składać zamówienie telefoniczne.TAK

Podać

Klipsy na nos – 6 szt.

TAK
Dane i wymagania techniczne drukarki laserowej monochromatycznejLp.

Nazwa parametru/cechy

Wymagania

Opis oferenta realizacji parametru/cechy

1

Typ

Laserowa

TAK
2

Druk w kolorze

NIE

TAK
3

Maksymalny format papieru

A4

TAK
4

Szybkość druku mono

18 str./min

TAK
5

Interfejs

USB

TAK
6

Rozdzielczość w poziomie mono

600 dpi

TAK
7

Rozdzielczość w pionie mono

600 dpi

TAK
8

Pojemność podajnika papieru

150 stron

TAK
9

Ilość pojemników z tonerami

1

TAK
10

Waga

5,2 kg

TAK
11

Wymiary

349x238x196 mm

TAK
12

Tonery oryginalne

CE285A

TAK
13

Szybkość procesora

266 MHz

TAK
14

Druk dwustronny

Ręczny

TAK
15

Standardowe rozwiązania komunikacyjne

Port Hi-Speed USB 2,0

TAK
16

Standardowa pamięć

2 MB

TAK
17

Normalny cykl pracy

Do 5000 stron

TAK


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna