Załącznik nr 20 do Zarządzenia Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku Wzór nr 15 Lista kontrolna do projektu umowy/porozumienia/listu intencyjnegoPobieranie 14.66 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar14.66 Kb.
Załącznik nr 20 do Zarządzenia Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej
z dnia 20 grudnia 2013 roku

Wzór nr 15

Lista kontrolna

do projektu umowy/porozumienia/listu intencyjnego*

z dnia .................. ............. roku
Przedmiot umowy/porozumienia/listu intencyjnego*:
......................................................................................

......................................................................................Nr umowy/porozumienia/listu intencyjnego*


..........................................................


1.

Niniejszy dokument sporządziła jednostka organizacyjna Uczelni:

.............................................................

(nazwa jednostki)


2.

Sprawdzono pod względem merytorycznym:


.............................................................

(nazwa jednostki/komórki)
............................................................

(data, imię i nazwisko)3.

Sprawdzono pod względem zgodności

z przepisami prawa i z przepisami

wewnętrznymi Uczelni:


RR2
.............................................................

(data, imię i nazwisko)


4.

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym:


AK
.............................................................

(data, imię i nazwisko)


5.

Sprawdzono pod względem kompletności dokumentów i rekomendowano do podpisu:

RR8
.............................................................(data, imię i nazwisko)* niepotrzebne skreślić

Pobieranie 14.66 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna