Załącznik nr 3 do Uchwały Nr xliii/681/2010 rady miasta racibórz z dnia 23 czerwca 2010r. „Lokalny program rewitalizacji miasta racibórz na lata 2007 – 2013”Pobieranie 1.76 Mb.
Strona1/24
Data03.05.2016
Rozmiar1.76 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2007 – 2013

Załącznik nr 3 do

Uchwały Nr XLIII/681/2010

RADY MIASTA RACIBÓRZ

z dnia 23 czerwca 2010r.
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA RACIBÓRZ NA LATA 2007 – 2013” – tekst jednolity

SPIS TREŚCI


I.

Wstęp ……………………………………………………………………………..…

3

II.

Definicje …………………………………………………………………………….

6

III.

Charakterystyka obecnej sytuacji w mieście ………………………………………..

7
3.1. Strefa zagospodarowania przestrzennego ………………………………………

7
3.2. Strefa gospodarka ………………………………………………………………

12
3.3. Strefa społeczna …………………………………………..……………………

14
3.4. Analiza SWOT ………………………………………………………………….

20

IV.

Nawiązanie do strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju przestrzenno – społeczno – gospodarczego miasta i regionu ……………………………………….

22

4.1. Strategia Rozwoju Kraku 2007 – 2015 …………………………………………

22
4.2. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2020 ……………..

23
4.3. Strategia Rozwoju Powiatu raciborskiego ……………………………………..

23
4.4. Strategia Rozwoju Miasta Racibórz na lata 2006 – 2015 ………………………

24
4.5. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Racibórz ………………………………………………………………………..

25

4.6. Dokumenty dotyczące polityk w różnych sektorach społeczno-gospodarczych

26
4.7. Plan kilkuletniego zagospodarowania w dokumentach urbanistyczno – przestrzennych …………………………………………………………………

26


V.

Założenia Programu Rewitalizacji Miasta Racibórz ………………………………..

28
5.1. Podokresy programowania: 2007-2013 i lata następne ………………………...

28
5.2. Zasięg terytorialny rewitalizowanego obszaru i uzasadnienie …………………

28
5.3. Podział na projekty i zadania inwestycyjne ……………………………………

28
5.4. Kryteria wyboru pilotażu i kolejność realizacji ………………………………..

29
5.5. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć ………………………………………………

29

VI.

Planowane działania w latach 2007-2013 na obszarze rewitalizowanym z podziałem na zadania pilotażowe i pozostałe (Załącznik nr 2) ……………………..

31


VII.

Wytyczne w zakresie mieszkalnictwa ………………………………………………

32

VIII.

Plan finansowy realizacji rewitalizacji ……………………………………………...

33

IX.

System wdrażania …………………………………………………………………...

37

X.

Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej …………………………

40
10.1. System monitorowania programu rewitalizacji ………………………………

40
10.2. Sposoby oceny programu rewitalizacji ……………………………………….

40
10.3. Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi ……………………………….

41

10.4. Public Relations programu rewitalizacji ……………………………………...

42

XI.

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko ………………………………….

43

XII.

Zakończenie …………………………………………………………………………

44


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna