Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku Wzór nr 5 Lista kontrolna do procedury przygotowywania umowy projektu badawczego finansowanego ze środków krajowych i zagranicznychPobieranie 21.12 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar21.12 Kb.
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej
z dnia 20 grudnia 2013 roku


Wzór nr 5

Lista kontrolna

do procedury przygotowywania umowy projektu badawczego

finansowanego ze środków krajowych i zagranicznych, zleceń wewnętrznych dotyczących podziału dotacji statutowych


Przedmiot umowy (temat pracy)

………………………………………………………

………………………………………………………


Nr umowy

………………………………………1.

Niniejszy dokument sporządziła

jednostka organizacyjna Uczelni:…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………….……………… ...………

Imię i Nazwisko Data


2.

Sprawdzono pod względem merytorycznym:

- poprawność sformułowań w umowie

- przedmiot umowy

- ochrona własności intelektualnej

- kosztorys


RR11/Rzecznik patentowy/CZP1*
……...………

Data


……………..…………………

Imię i Nazwisko3.

Sprawdzono pod względem poprawności budżetu/kosztorysu**

CZP6
……………..…………………

Imię i Nazwisko……...………

Data


4.

Sprawdzono pod względem zgodności

z przepisami prawa i z przepisami

wewnętrznymi Uczelni:


RR2
……...………

Data


……………..…………………

Imię i Nazwisko5.

Sprawdzono pod względem formalno - rachunkowym:


AK
……...………

Data


……………..…………………

Imię i Nazwisko6.

Sprawdzono pod względem kompletności dokumentów i rekomendowano umowę do podpisu:


RR8
……...………

Data


……………..…………………

Imię i Nazwisko* wybrać właściwe

** dla projektów prowadzonych w CZP1

Pobieranie 21.12 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna