Załącznik nr 4 Wykaz sprzętu Zadanie nr 1 – chromatografy gazowe AgilentPobieranie 232.25 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar232.25 Kb.
Załącznik nr 4
Wykaz sprzętu
Zadanie nr 1 – chromatografy gazowe Agilent

Lp

Nazwa urządzenia

Nr fabryczny

Nr inwentarzowy

Nr w SJ

Umiejscowienie/

nr pokoju

Liczba przeglądów rocznie

Termin wykonania przeglądu

% VAT

Cena netto za jeden przegląd techniczny

Wartość brutto za przegląd techniczny (wartość netto za przeglądy techniczny + VAT)

1

Chromatograf gazowy Agilent 6890N ( z detektorami ECD i NPD)

DE 10420086

T-801-153

BC/M/09/04

WSSE w Opolu/221

1

Grudzień 2014


2

Chromatograf gazowy Agilent 6890N ( z detektorami ECD i FID)

DE 10452026

T-801-235

BC/M/09/08

WSSE w Opolu/221

1

Grudzień 2014


RAZEM:

Wymagania:

 • wykonawca musi mieć autoryzację do serwisowania chromatografów gazowych firmy Agilent,

 • wykonawca musi zapewnić dostęp do oryginalnych części zamiennych do w/w chromatografów.


Zadanie nr 2 – POBORNIK MIKROBIOLOGICZNY FH-5

Lp

Nazwa urządzenia

Nr fabryczny

Nr inwentarzowy

Nr w SJ

Umiejscowienie/nr pokoju

Liczba przeglądów rocznie

Termin wykonania przeglądu

% VAT

Cena netto za jeden przegląd techniczny

Wartość brutto za przegląd techniczny (wartość netto za przeglądy techniczny + VAT)

1

Pobornik mikrobiologiczny Impaktor FH-5

02.07050

T-801-233

BC/M/03/72A

WSSE w Opolu/207

1

Sierpień 2014


RAZEM:
Wymagania:

 • Przegląd urządzenia zawierać ma sprawdzenie takich czynność jak:

- działanie układu elektrycznego i mechanicznego,

- działanie pomiaru czasu pracy w zakresie poboru od 25 do 100 l/min,

- prędkość przepływu powietrza( 100 l/min, oraz określenie współczynnika kalibracji),

- stan akumulatora,

- podciśnienie w układzie ssącym,

- sprawdzenie szczelności komory w którym umieszczona jest płytka Petriego. • wykonawca musi zapewnić dostęp do oryginalnych części zamiennych do w/w urządzeniaZadanie nr 3 – KOMORY LAMINARNE

Lp

Nazwa urządzenia

Nr fabryczny

Nr inwentarzowy

Nr w SJ

Umiejscowienie/nr pokoju

Liczba przeglądów rocznie

Termin wykonania przeglądu

% VAT

Cena netto za jeden przegląd techniczny

Wartość brutto za przegląd techniczny (wartość netto za przeglądy techniczny + VAT)

1

Komora laminarna

Lamil plus 13

Karstulan Metalli OY

1631/02

T-801-3

OM/SP/18/03

WSSE w Opolu/253

1

Listopad 2014


2

Komora laminarna

Lamil plus 13

Karstulan Metalli OY

2310/04

T-801-51

OM/SP/18/04

WSSE w Opolu/230

1

Listopad 2014


RAZEM:
W ramach przeglądu technicznego Wykonawca wykona:

 • sprawdzenie poprawności działania i sprawności poszczególnych elementów komory

 • pomiar czystości klas powietrza w przestrzeni roboczej komory

 • laminarności i szybkości przepływu wykonany miernikami posiadającymi ważną kalibrację (załączone świadectwo kalibracji oraz wyniki pomiarów)

 • sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych z deklarowanymi przez producenta

 • sprawdzenie i regulacja elementów automatyki oraz kontrolę elektroniki komory

Wymagania:

 • przeglądy będą udokumentowane kartą pracy (raportem serwisowym) oraz przedstawione na oddzielnym protokole Przeglądu Technicznego oraz wpisem do Karty Urządzenia

 • wymienione w trakcie przegladu elementy zostaną wyszczególnione w Raporcie Serwisowym


Zadanie nr 4 – KOMORY LAMINARNE

Lp

Nazwa urządzenia

Nr fabryczny

Nr inwentarzowy

Nr w SJ

Umiejscowienie/nr pokoju

Liczba przeglądów rocznie

Termin wykonania przeglądu

% VAT

Cena netto za jeden przegląd techniczny

Wartość brutto za przegląd techniczny (wartość netto za przeglądy techniczny + VAT)

1

Komora laminarna s@feflow 0.9

BIOAIR Instruments

G01L21N8708

T-801-188

OM/SP/18/02

WSSE Opole/243

1

Listopad 2014


2

Komora laminarna s@feflow 0.9

BIOAIR Instruments

G01L21N8709

T-801-189

OM/SP/18/01

WSSE Opole/243

1

Listopad 2014


RAZEM:
W ramach przeglądu technicznego Wykonawca wykona:

 • sprawdzenie poprawności działania i sprawności poszczególnych elementów komory

 • pomiar czystości klas powietrza w przestrzeni roboczej komory

 • laminarności i szybkości przepływu wykonany miernikami posiadającymi ważną kalibrację (załączone świadectwo kalibracji oraz wyniki pomiarów)

 • sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych z deklarowanymi przez producenta

 • sprawdzenie i regulacja elementów automatyki oraz kontrolę elektroniki komory

Wymagania:

 • przeglądy będą udokumentowane kartą pracy (raportem serwisowym) oraz przedstawione na oddzielnym protokole Przeglądu Technicznego oraz wpisem do Karty Urządzenia

 • wymienione w trakcie przegladu elementy zostaną wyszczególnione w Raporcie SerwisowymZadanie nr 5 – OCZYSZCZACZE POWIETRZA

Lp

Nazwa urządzenia

Nr fabryczny

Nr inwentarzowy

Nr w SJ

Umiejscowienie/nr pokoju

Liczba przeglądów rocznie

Termin wykonania przeglądu

% VAT

Cena netto za jeden przegląd techniczny

Wartość brutto za gwarancyjne utrzymanie w ruchu (wartość netto za przeglądy techniczy + VAT)

1

Oczyszczacz powietrza

3156/06

-

-

WSSE Opole/253

1

Listopad 2014


2

Oczyszczacz powietrza

2411/04

-

-

WSSE Opole/246

1

Listopad 2014


3

Oczyszczacz powietrza

2410/04

-

-

WSSE Opole/247

1

Listopad 2014


4

Oczyszczacz powietrza

2304/04

T-801-69

OM/SP/33/04

WSSE Opole/231

1

Listopad 2014


RAZEM:
W ramach przeglądu technicznego Wykonawca wykona:

 • sprawdzenie szczelności filtrów w oczyszczaczach powietrza (modułach filtracyjnych)

Wymagania:

 • przeglądy będą udokumentowane kartą pracy (raportem serwisowym) oraz przedstawione na oddzielnym protokole Przeglądu Technicznego oraz wpisem do Karty Urządzenia

 • wymienione w trakcie przegladu elementy zostaną wyszczególnione w Raporcie SerwisowymZadanie nr 6 – WZORCOWANIE PEHAMETRU

Lp

Nazwa urządzenia

Uwagi

Nr fabryczny

Nr inwentarzowy

Nr w SJ

Umiejscowienie/

nr pokoju

Liczba

wzorcowań rocznie

Termin wykonania wzorcowania

% VAT

Cena netto za wzorcowanie

Wartość brutto za wzorcowanie (cena netto za wzorcowanie + VAT)

1.

Pehametr

CPC-551

Zakres wzorcowania:

- pH:


0÷14

- napięcie:

-1200 mV÷1200 mV


0186/00

TW-801-1594

OK/M/05/01

OK/PC/9

1

Do 08.10. 2014

2.

Pehametr CP-551

Firmy Elmetron

0584/01

T-801-1159

OKK/M/05/01

OKK/PM /21

1

Do 17.06.2014


3.

Pehametr CP-315

Firmy Elmetron

1699

TW-801-1349

OKK/M/05/02

OKK/PM /21

1

Do 17.06.2014


4.

Wielofunkcyjny przyrząd mikrokomputerowy typ CX-551 (funkcja pehametru)

101/00

TW-801-1442

OKK/M/05/03

OKK/PC /34

1

Do 16.06.2014


RAZEM:Wymagania:

 • Wykonawca bezwzględnie musi posiadać akredytację PCA na wzorcowanie pehametrów.


Zadanie nr 7 – WZORCOWANIE KONDUKTOMETRU

Lp

Nazwa urządzenia

Uwagi

Nr fabryczny

Nr inwentarzowy

Nr w SJ

Umiejscowienie/

nr pokoju

Liczba wzorcowań rocznie

Termin wykonania wzorcowania

% VAT


Cena netto za wzorcowanie

Wartość brutto za wzorcowanie (wartość netto za wzorcowanie + VAT)

1.

Konduktometr CPC-551

Zakres wzorcowania:

19,99 μS/cm dla K=0,20 cm-1

199,9 μS/cm dla K=0,20 cm-1

1,999 mS/cm dla K=0,20 cm-1

19,99 mS/cm dla K=1,00 cm-1

199,9 mS/cm dla K=2,00 cm-1

1999 mS/cm dla K=

5,00 cm-


0186/00

TW-801-1594

OK/M/05/01


OK/PC/9

1

Do 08. 10. 2014
2.

Wielofunkcyjny przyrząd mikrokomputerowy typ CX-551 (funkcja konduktometru)

101/00


TW-801-1442

OKK/M/05/03


OKK/PC /34


1


Do 16.06.2014
RAZEM:Wymagania:

 • Wykonawca bezwzględnie musi posiadać akredytację PCA na wzorcowanie konduktometrów.Zadanie nr 8 – WZORCOWANIE SPEKTROFOTOMETRÓW

Lp

Nazwa urządzenia

Uwagi

Nr fabryczny

Nr inwentarzowy

Nr w SJ

Umiejscowienie/nr pokoju

Liczba wzorcowań rocznie

Termin wykonania wzorcowania

% VAT

Cena netto za wzorcowanie

Wartość brutto za wzorcowanie (cena netto za wzorcowanie + VAT)

1.

Spektrofotometr

EPOLL 20 Eco


Zakres widmowy 340-900 nm

Długości fal do sprawdzenia: 405,470,550,560,620,7207097/95

T-801-116

BC/M/08/03

WSSE Opole/215


1

Do 30.07. 2014


2.

Spektrofotometr

EPOLL 20 Eco


Zakres widmowy 340-900 nm

Długości fal do sprawdzenia: 410,420,450,510,535,570,5,652,7207032/95

T-801-117

BC/M/08/04

WSSE Opole/222


1

lipiec 2014


3.Spektrofotometr

Nanocolor VIS


Zakres widmowy 340-900 nm

Długości fal do sprawdzenia: 410,436,445,470,520,525,550,565,585,605,620,690,725,800NVIS 0572

T-801-4744


BC/M/08/24

WSSE Opole/215


1

lipiec 20144.


Spektrofotometr

Epoll 20 Eco

Zakres widmowy 340-900 nm

Długości fal do sprawdzenia: 400, 410, 470, 540, 585, 620


7092/95

T-801-1241

OK/M/08/04


OK/PC/9

1

Do 30.07. 2014
5.

Spektrofotometr Epoll 20 Eco

Zakres widmowy 340-900 nm

Długości fal do sprawdzenia: 410, 510, 535, 5707114/95

T-801-1165

OKK/M/08/02

OKK/PC /34

1

Lipiec 2014


6.

Spektrofotometr

Prod. Zeiss

Spekol 11

Zakres widmowy 340-850 nm

Długość fal do sprawdzenia:

470,550,650,725


824190

TWI 801 111

BC/M/08/06

WSSE Opole/207

1

Do 30.07.2014


RAZEM:Wymagania:

 • Wykonawca bezwzględnie musi posiadać akredytację PCA na wzorcowanie spektrofotometrów

 • Usługa musi być wykonana w siedzibie Zamawiającego.


Zadanie nr 9 – WZORCOWANIE TERMOMETRÓW I TERMOHIGROMETRÓW

Lp

Nazwa urządzenia

Uwagi

Nr fabryczny

Nr inwentarzowy

Nr w SJ

Umiejscowienie/nr pokoju

Liczba

wzorcowań rocznie

Termin wykonania wzorcowania

Cena netto za wzorcowanie

% VAT

Wartość brutto za wzorcowanie (cena netto za wzorcowanie + VAT)

1.

Termometr elektryczny elektroniczny model KRT-198 L, prod. Geneza

Rozdzielczość 0,10C

Zakres wzorcowania

( -40 do 1800C)


Wzorcowanie łącznie z ośmioma czujnikami

Modeli CCL-103


Wzorcowania dla każdego czujnika w dwunastu punkach:

-40, -15, 2, 8,

22,25,30,37,41,44,56,

1800C
020706

T-801-0-229

BC/M/17/206

WSSE Opole/207


1

Do 30.10. 20142.


Termohigrometr AZ8703

Wzorcowanie temperatury

i wilgotności

w punktach:

(50C, 57%), (220C,29%),

(220C,57%)

(220C,85%)

(420C, 57%)


9306715

TWI-801-72

BC/M/17/134

WSSE Opole/202
1

Do 18.08.2014


3.

Termohigrometr

LB-701, firmy

LAB-EL

Wzorcowanie temperatury

i wilgotności

w punktach:

(50C, 57%), (220C,29%),

(220C,57%)

(220C,85%)

(420C, 57%)


2048

-

BC/M/17/90

WSSE Opole/223
1

Do 08.07. 2014
4.Termohigrobarometr

LB-706 B, firmy LAB-EL

Wzorcowanie ciśnienia:

w punktach:

700 ,780,860, 940,1020,1100 hPa


344

-

BC/M/17/90WSSE Opole/223
1

Do 08.07. 2014RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO ZADANIA 9:
Wymagania:

 • Wykonawca bezwzględnie musi posiadać akredytację PCA na wzorcowanie termometrów i termohigrometrów.

Zadanie nr 10 – WZORCOWANIE CIŚNIENIOMIERZA ELEKTRONICZNEGO

Lp

Nazwa urządzenia

Uwagi

Nr fabryczny

Nr inwentarzowy

Nr w SJ

Umiejscowienie/nr pokoju

Liczba

wzorcowań rocznie

Termin wykonania wzorcowania

% VAT

Cena netto za wzorcowanie

Wartość brutto za wzorcowanie (cena netto za wzorcowanie + VAT)

1.

Ciśnieniomierz elektroniczny wchodzący w skład testera szczelności

Producent SMC

Zakres pomiarowy

( -90 do 0) kPa

Punkty wzorcowania podciśnienia:

0,0 kPa


-13,5 kPa

-24,0 kPa

-30,0 kPa

-40,0 kPa

-53,5 kPa

-60,0 kPa

-70,0 kPa

-80,0 kPa

-90,0 kPaZSE 30-01-25-M

T-801-389

OM/SP/16/25

WSSE Opole/266


1

Do 27.07. 2014


RAZEM:Wymagania:

 • Wykonawca bezwzględnie musi posiadać akredytację PCA na wzorcowanie ciśnieniomierza.Zadanie nr 11 – WZORCOWANIE MIERNIKÓW

Lp

Nazwa urządzenia

Uwagi

Nr fabryczny

Nr inwentarzowy

Umiejscowienie/

nr pokoju

Liczba

wzorcowań rocznie

Termin wykonania wzorcowania

% VAT

Cena netto za wzorcowanie

Wartość brutto za wzorcowanie (cena netto za wzorcowanie + VAT)

1.

Fotometr Candelameter 1

Zakres wzorcowania :

Luksomierz (lx) i miernik luminacji (cd/m2)
T5400-0499

T-801-0-157

204

1

VII 2014r.


RAZEM:Wymagania:Zadanie nr 12 – WZORCOWANIE MIERNIKÓW

Lp

Nazwa urządzenia

Uwagi

Nr fabryczny

Nr inwentarzowy

Umiejscowienie/

nr pokoju

Liczba

wzorcowań rocznie

Termin wykonania wzorcowania

% VAT

Cena netto za wzorcowanie

Wartość brutto za wzorcowanie (cena netto za wzorcowanie + VAT)

1.

Babyline 81R

Zakres wzorcowania: moc dawki w zakresie 10µGy/h – 1000mGy/h w zakresie energii 24-208keV

3555

T-801-390

204

1

VII 2014r.


RAZEM:Wymagania:

 • Wykonawca bezwzględnie musi posiadać akredytację PCA


Zadanie nr 13 – WZORCOWANIE MIERNIKÓW

Lp

Nazwa urządzenia

Uwagi

Nr fabryczny

Nr inwentarzowy

Umiejscowienie/

nr pokoju

Liczba

wzorcowań rocznie

Termin wykonania wzorcowania

% VAT

Cena netto za wzorcowanie

Wartość brutto za wzorcowanie (cena netto za wzorcowanie + VAT)

1.

Mammograficzny test pomiaru siły kompresji sutka

Zakres wzorcowania: wyznaczenie błędów wskazań wagi w 5 p-ktach pomiarowych: 12, 14, 17, 20, 22 kg. Oszacowana niepewność pomiaru, potwierdzenie zachowania spójności pomiarowej, ocena zgodności, niecentryczności

400302023219

T-801-0-156

204

1

XI 2014r.


RAZEM:Wymagania:

 • Wykonawca bezwzględnie musi posiadać akredytację PCA


Zadanie nr 14 – WZORCOWANIE MIERNIKÓW

Lp

Nazwa urządzenia

Uwagi

Nr fabryczny

Nr inwentarzowy

Umiejscowienie/

nr pokoju

Liczba

wzorcowań rocznie

Termin wykonania wzorcowania

% VAT

Cena netto za wzorcowanie

Wartość brutto za wzorcowanie (cena netto za wzorcowanie + VAT)

1.

Sonda – analizator pola elektrycznego i magnetycznego EHP-50C

Zakres wzorcowania: w zakresie częstotliwości 5Hz-100kHz

352WN70930

T-801-4702

204

1

XI 2014r.


2.

Sonda – analizator pola elektrycznego i magnetycznego EHP-200

Zakres wzorcowania: w zakresie częstotliwości 9Hz-30MHz

010WJ80206

T-801-4702

204

1

XI 2014r.


3.

Trójosiowy hallotronowy miernik indukcji magnetycznej ETM-1

Zakres wzorcowania: pomiar indukcji magnetycznej pola magnetycznego

AF-0054

T-801-4702

204

1

XI 2014r.


4.

Szerokopasmowy miernik pola elektromagnetycznego NBM –

550+sondy:

-sonda HF-0191

-sonda EF-1891

Zakres wzorcowania w zakresie częstotliwości 100kHz-60Ghz z sondami:

-sonda HF-0191 (27MHz-1GHz)-sonda EF-1891 (3MHz-18 GHz)

B-0227

T-801-4702

204

1

XI 2014r.


RAZEM:Wymagania:

 • Wykonawca bezwzględnie musi posiadać akredytację PCAPobieranie 232.25 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna