Załącznik nr 5 do opz województwo



Pobieranie 98.81 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar98.81 Kb.
Załącznik nr 5 do OPZ
Województwo ……………………….

Powiat ……………………………….


Zakres zamówienia dotyczącego
BDOT500 i inicjalnej powiatowej bazy GESUT

oraz informacje o istniejących materiałach PZGiK, które mogą być wykorzystane do realizacji przedmiotu zamówienia




 1. W ramach niniejszego zamówienia w powiecie ……………………. tworzona będzie BDOT500:




 1. dla obszarów objętych mapą zasadniczą we wszystkich obrębach ewidencyjnych wchodzących w skład jednostek ewidencyjnych wyszczególnionych w poniższej Tabeli nr 1:

Tabela nr 1

Lp.

Id jednostki ewidencyjnej

Nazwa jednostki ewidencyjnej

Pole powierzchni mapy zasadniczej w granicach jednostki ewidencyjnej


(ha)













 1. dla obszarów objętych mapą zasadniczą w obrębach ewidencyjnych wyszczególnionych w poniższej Tabeli nr 2:


Tabela nr 2

Lp.

Jednostka ewidencyjna

Obręb ewidencyjny*

Powierzchnia mapy zasadniczej w granicach obrębu ewidencyjnego

(ha)


Id

Nazwa

Id

Nazwa










Razem:




*należy wymienić tylko te obręby na których istnieje mapa zasadnicza


 1. Podstawowe informacje o stanie i sposobie prowadzenia mapy zasadniczej w postaci elektronicznej zawiera Tabela nr 3, zaś w postaci nieelektronicznej – Tabela nr 4.

Tabela nr 3


Lp.

Jednostka ewidencyjna

Mapa zasadnicza założona na podstawie*

Treść mapy zasadniczej

Postać mapy zasadniczej

Nazwa

Id

Pole pow. mapy zasadniczej w postaci elektronicznej

(w ha)

Pomiarów terenowych
(0 lub 1)

Pomiarów kartometrycznych
(0 lub 1)

Innych materiałów
(0 lub 1)

Obligatoryjna

(w ha)

Obligatoryjna

z fakultatywną


(w ha)

elektroniczna

wektorowa
pow.( ha)

hybrydowa
pow. (ha)

układ współrzędnych

system informatyczny w którym prowadzona jest mapa zasadnicza













Razem:







* „0” – jeżeli nie wykonany został dany rodzaj pomiaru; „1” - jeżeli wykonany został dany rodzaj pomiaru


Tabela nr 4


Lp.

Jednostka ewidencyjna

Postać nieelektroniczna mapy zasadniczej

Nazwa

Id

Powierzchnia mapy w postaci nieelektronicznej

(w ha)

Rodzaj materiału z którego wykonana jest mapa zasadnicza

plansza papierowo-aluminiowa

plansza foliowa

inny rodzaj materiału z którego wykonana jest mapa zasadnicza

pow. (ha)

liczba arkuszy mapy

skala mapy

układ współrzędnych

pow. (ha)

liczba arkuszy mapy

skala mapy

układ współrzędnych

pow. (ha)

liczba arkuszy mapy

skala mapy

układ współrzędnych










Razem:





 1. W ramach niniejszego zamówienia w powiecie ……………………. tworzona będzie inicjalna powiatowa baza GESUT:



 1. dla całych jednostek ewidencyjnych wymienionych w poniższej Tabeli nr 5:



Tabela nr 5

Lp.

Id jednostki ewidencyjnej

Nazwa jednostki ewidencyjnej

Pole powierzchni mapy zasadniczej
w granicach jednostki ewidencyjnej


(ha)













 1. dla obrębów ewidencyjnych wyszczególnionych w poniższej Tabeli nr 6:


Tabela nr 6

Lp.

Jednostka ewidencyjna

Obręb ewidencyjny*

Powierzchnia mapy zasadniczej

(ha)


Id

Nazwa

Id

Nazwa










Razem:





 1. Podstawowe informacje o stanie i sposobie prowadzenia GESUT założonego zgodnie z Instrukcją techniczną G-7 zawiera Tabela nr 7.

Tabela nr 7


Lp.

Jednostka ewidencyjna

GESUT założony na podstawie

Układ współrzędnych

System informatyczny w którym prowadzony jest GESUT


Nazwa

Id

Pomiarów terenowych

(0 lub 1)



Pomiarów kartometrycznych

(0 lub 1)



Innych materiałów

(0 lub 1)












* „0” – jeżeli nie wykonany został dany rodzaj pomiaru; „1” - jeżeli wykonany został dany rodzaj pomiaru




 1. Podstawowe informacje o sieciach uzbrojenia terenu, dla których prowadzony jest GESUT zgodnie z Instrukcją techniczną G-7,
  zawiera Tabela nr 8.

Tabela nr 8


Lp.

ID jednostki ewidencyjnej

Rodzaj sieci uzbrojenia terenu (0 lub 1)*

wodociągowe

kanalizacyjne

gazowe

ciepłownicze

elektroenergetyczne

telekomunikacyjne

benzynowe

naftowe

poczty pneumatycznej

sieci komputerowe

TV kablowej

melioracyjne

inne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15













































* „0” – w bazie danych GESUT brak informacji o danym rodzaju sieci uzbrojenia terenu; „1” - baza danych GESUT zawiera informacje o danym rodzaju sieci uzbrojenia terenu.



 1. Dla obszarów objętych zamówieniem dotyczącym BDOT500 oraz inicjalnej powiatowej bazy GESUT Zamawiający udostępni Wykonawcy operaty techniczne zawierające wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych obiektów objętych tymi bazami. Liczbę tych operatów szacuje się na………… sztuk.

 2. System teleinformatyczny w Starostwie Powiatowym w……… do prowadzenia BDOT500 oraz powiatowej inicjalnej bazy GESUT to…………………….













: data -> assets -> word doc -> 0009
0009 -> Miejscowość), dn. (data) Do Sądu Rejonowego Wydział Karny w (miejscowość siedziby sądu okręgu, w którym popełniono przestępstwo) Oskarżyciel prywatny (Imię, nazwisko, dokładny adres) Oskarżony
0009 -> Główny Inspektorat Transportu Drogowego zaprasza do składania ofert na „Wytworzenie, dostawę i uruchomienie oprogramowania komunikacyjnego”
0009 -> Accept pluralism: Tolerancja, pluralizm I spójność społeczna Odpowiadając na wyzwania XXI wieku w Europie
0009 -> Poznań Poetów 2011 17 V 2011 /wtorek/ ck „zamek” / sala pod zegarem 17. 00-18. 30 Marcin świetlicki wiersze zebrane
0009 -> W sprawie dofinansowania rocznych kosztów działalności sportowej organizowanej dla pracowników uam w obiektach sportowych uam przez Studium Wychowania Fizycznego I Sportu oraz organizowanej indywidualnie w roku 2016 zawarte w dniu 18 grudnia 2015 roku
0009 -> 2010 I opracowania naukowe
0009 -> Imię i nazwisko wraz z tytułami: dr Agnieszka Barczykowska Zakład Resocjalizacji Problematyka badawcza, zainteresowania naukowe




©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna