Załącznik nr 6 do siwz poPobieranie 279.9 Kb.
Strona1/3
Data02.05.2016
Rozmiar279.9 Kb.
  1   2   3
Załącznik nr 6 do SIWZ

poz. 1

Typ

Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

Zastosowanie

Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

Procesor


Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 10074 punktów na dzień 19.06.2015

Pamięć operacyjna RAM

16GB (2x8GB) DDR3 1600MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min 32GB, dwa sloty wolne

Parametry pamieci masowej

Min. 1TB SATA 7200 obr./min


Wydajność grafiki

Oferowana karta graficzna (podać producenta i model karty grafiki w formularzu ofertowym) musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 1875 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie : http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

Wyposażenie multimedialne

Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik 2W w obudowie komputera

Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy.Obudowa

Typu MiniTower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min. 4 kieszenie: 2 szt 5,25” zewnętrzne pełnych wymiarów [nie dopuszcza się wnęk typu slim] i 2 szt 3,5” wewnętrzne,

Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 2 szt. dysku 3,5” lub dysków 2,5”

Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 96cm i objętości 27 litrów, waga max 11 kg,

Zasilacz o mocy max. 290W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 90% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 87% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%,

Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i 3,5” dysku twardego bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych).

Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera.

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki).

Obudowa musi być wyposażona w zamek szybkiego dostępu który nie wystaje poza obrys obudowy i musi być usytuowany na bocznym panelu.

Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować:


 • uszkodzenie lub brak pamięci RAM

 • uszkodzenie złączy PCI i PCIe, płyty głównej

 • uszkodzenie kontrolera Video

 • uszkodzenie dysku twardego

 • awarię BIOS’u

 • awarię procesora

Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w specyfikacji,

Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami

Potwierdzenie kompatybilności komputera na daną platformę systemową (wydruk ze strony)


Bezpieczeństwo

Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.

Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System opatrzony min. o funkcjonalność :- sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego,

- test procesora [ min. cache ]

- test pamięci,

- test wentylatora dla procesora

- test wentylatora dodatkowego

- test napędu

- test portów USB

- test dysku twardego

- test podłączonych kabli.

Obudowa w jednostce centralnej musi posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera


Zdalne zarządzanie

Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca:

 • monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej;

 • zdalną konfigurację ustawień BIOS,

 • zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego;

 • zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie;

 • zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej.

 • technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/)

 • nawiazywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS.

 • wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego

 • sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji

Sprzętowe wsparcie technologii weryfikacji poprawności podpisu cyfrowego wykonywanego kodu oprogramowania, oraz sprzętowa izolacja segmentów pamięci dla kodu wykonywanego w trybie zaufanym wbudowane w procesor, kontroler pamięci, chipset I/O i zintegrowany układ graficzny.

Wbudowany w płyte główną dodatkowy mikroprocesor, niezależny od głównego procesora komputera, pozwalający na generowanie hasła jednorazowego użytku (OTP –One Time Password) z wykorzystaniem algorytmu OATH.Wirtualizacja

Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).

BIOS

 • BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI

 • Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:

 • wersji BIOS,

 • nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania,

 • ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM,

 • typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3,

 • pojemności zainstalowanego dysku twardego

 • rodzajach napędów optycznych

 • MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej

 • kontrolerze audio

 • Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

 • Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń

 • Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI.

 • Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.

 • Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.

 • Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

 • Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

 • Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich portów.

Certyfikaty i standardy

 • Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu ( dokument potwierdzający spełnianie wymogu załączyć przy dostawie)

 • Deklaracja zgodności CE (załączyć przy dostawie)

 • Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram

 • Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0

Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej

Ergonomia

Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 22 dB (załączyć przy dostawie oświadczenie producenta)

Warunki gwarancji

Min 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta,

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć przy dostawie.

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie przy dostawie oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta


Wsparcie techniczne producenta

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – przy dostawie należy dołączyć link strony.Wymagania dodatkowe

 • Microsoft Windows 7 Professional (64-bit), zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft

 • Wbudowane porty:

 • min. 1 x RS232,

 • min. 1 x VGA,

 • min. 2 x PS/2,

 • min. 2 x DisplayPort v1.1a;

 • min. 10 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 4 porty USB 3.0; min. 4 porty z przodu obudowy w tym 2 porty USB 3.0 i 6 portów na tylnim panelu w tym min 2 porty USB 3.0, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.

 • porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy.

 • Możliwość podłączenia dwóch pracujących równolegle dodatkowych zewnętrznych kart graficznych.

 • Komputer musi umożliwiać jego rozbudowę w postaci dedykowanych kart PCIe np. kartę WiFi a/b/g/n

 • Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1, umożliwiająca zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania - niezależnie od stanu zasilania komputera - łącznie z obsługą stanu S3 (uśpienie) oraz S4-S5 (hibernacja i wyłączenie);

 • Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w

min 2 złącza PCI Express x16 Gen.3 w tym jedno elektrycznie jak PCIe x4

min. 1 wolne złącze PCI Epress x 1

min. 1 wolne złącze PCI 32bit,

min. 4 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR3 pamięci RAM,

min. 4 złącza SATA w tym 2 szt SATA 3.0;


 • Zintegrowany z płytą główną kontroler RAID 0 i RAID 1

 • Klawiatura USB w układzie polski programisty

 • Mysz optyczna USB

 • Nagrywarka DVD +/-RW

 • Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu.


poz. 2

Typ

Stacja graficzna i obliczeniowa. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

Zastosowanie

Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

Płyta główna

Płyta główna z możliwością zainstalowania dwóch procesorów, z pełną obsługą pamięci ECC realizowaną w chipsecie.

Procesor


Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych. powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 14224punktów Passmark CPU Mark (wynik na dzień 19/06/2015)

Pamięć operacyjna RAM

Min. 64GB (8x8GB) DDR3 2133MHz ECC możliwość rozbudowy do 512GB, min . sześć slotów wolnych

Komputer musi umożliwiać rozbudowę do pamięci min. 1 TB dzięki pamięciom DDR4 bez konieczności wymiany płyty głównej [pismo producenta komputera załączyć przy dostawie]Parametry pamięci masowej

min. 1x512 GB SATA SSD 2,5-calowy, 2x4TB Serial ATA (5.400 Rpm), 1TB SATA 7,2tys. obr/min 3,5-calowy.

Wydajność grafiki

Karta graficzna (podać producenta i model karty grafiki w formularzu ofertowym) powinna umożliwiać pracę min. dwumonitorową i osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 7638 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php - dwie sztuki, wyposażone w złącza min.: 1 x DP 1.2(z 1 adapterem DVI-I) oraz 1 x DVI-I (z 1 adapterem VGA)

Wyposażenie multimedialne

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy np. Realtek ALC269 version C (ALC269-VC) lub równoważna; wbudowany głośnik min. 2W

Obudowa

Obudowa typu MidiTower, umożliwiająca pracę w pionie ja i w poziomie

Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi,

Obudowa musi umożliwiać montaż w szafie rack przy użyciu dedykowanych sanek lub dedykowanej półki.

Wbudowany czujnik otwarcia obudowy

Wnęki na napędy: min. 2 x 5.25” zewnętrzna [1x 5,25” typu slim,

Wnęki na dyski HDD: możliwość montażu :

min. 4 x 3.5” wewnętrzne oraz 4 x 2,5” wewnętrznie

Dostęp do urządzeń montowanych w wnęce 3,5” lub 2,5” musi być bezpośredni na przednim panelu, bez konieczności otwierania obudowy [ tzn. bez zdejmowania bocznej ścianki obudowy ].

Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 129cm, waga max 26 kg, maksymalna objętość obudowy 49l,

Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów)

Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować:

uszkodzenie lub brak pamięci RAM

uszkodzenie złączy PCI i PCIe, płyty głównej

uszkodzenie kontrolera Video

uszkodzenie dysku twardego

awarię BIOS’u

awarię procesora

Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości slotów wymaganych w punkcie 19

Zasilacz min. 1220W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 87% dla obciążenia 20% i 100% zasilacza oraz efektywności min. 90% przy obciążeniu 50% zasilacza,

Obudowa musi umożliwiać montaż i demontaż zasilacza bez narzędziowo bez konieczności otwierania obudowy,Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki)

Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami

Potwierdzenie kompatybilności komputera na daną platformę systemową (wydruk ze strony)


Bezpieczeństwo

Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego

Wirtualizacja

Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).

BIOS

Obsługa BIOS musi się odbywać za pomocą klawiatury i myszy, BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:

 • wersji BIOS,

 • nr seryjnym komputera,

 • numer inwentarzowy (o ile został wpisany, w przypadku braku widoczne puste pole),

 • data produkcji komputera,

 • data wysyłki komputera z fabryki,

 • serwisowy kod

 • sumie zainstalowanej pamięci RAM

 • taktowaniu (prędkości) zainstalowanej pamięci RAM

 • o sposobie obsadzenia slotów pamięci RAM na płycie, dla każdego slotu informacja osobna,

 • typie procesora,

 • liczbie rdzeni procesora,

 • ID zainstalowanego procesora,

 • aktualnej szybkości zegara procesora,

 • minimalnej osiąganej prędkości zegara procesora,

 • maksymalnej osiąganej prędkości zegara procesora,

 • podręcznej pamięci cache L2 procesora,

 • podręcznej pamięci cache L3 procesora,

 • o zgodności procesora z technologią HT,

 • o zainstalowanych (podpiętych) wszystkich urządzeniach do kontrolera SATA oraz SAS, z wyszczególnieniem z osobna dla każdego,

 • MAC adresie zintegrowanej pierwszej karcie sieciowej,

 • MAC adresie zintegrowanej drugiej karcie sieciowej,

 • kontrolerze audio

 • zainstalowanych kartach rozszerzeń w slotach PCIe, dla każdego slotu PCIe informacja oddzielna

 • Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych ustawienia boot’owania z urządzeń min. :

- napędu dyskietek

- portów USB

- napędu optycznego

- zintegrowanej karty sieciowej

- kontrolera PCI/PCIe RAID

Funkcja trwale zaszyta w BIOS, aktywująca automatycznie urządzenia na liście boot menu w momencie instalacji • Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych przełączenia boot’owania w tryb UEFI lub Legacy,

 • Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych ustawienia ręcznego daty i godziny,

 • Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych włączenia/wyłączenia wbudowanego pierwszego kontrolera LAN, ustawienia w trybie PXE, w trybie chmura oraz w trybie UEFI.

 • Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych włączenia/wyłączenia wbudowanego drugiego kontrolera LAN

 • Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych włączenia/wyłączenia portu RS232 oraz zmianę przerwać IRQ w przypadku występowania konfliktów,

 • Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych ustawienia zintegrowanego (wbudowanego w płytę główną ) kontrolera twardego dysku SATA w opcjach : ATA, AHCI, całkowite wyłączenie,

 • Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych włączenia lub wyłączenia dla wbudowanego w płytę główną wszystkich urządzeń SATA lub minimum jednego z dwóch,

 • Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń

Certyfikaty i standardy

 • Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)

 • Deklaracja zgodności CE (załączyć przy dostawie)

 • Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram

 • Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.2

Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej, poparty oświadczeniem producenta

Ergonomia

Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 30 dB (przy dostawie załączyć oświadczenie wykonawcy poparte oświadczeniem producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależną akredytowaną jednostkę)

Warunki gwarancji

Min 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie przy dostawie oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku.

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć przy dostawie.

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie przy dostawie oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez ProducentaWsparcie techniczne producenta

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – przy dostawie należy dołączyć link strony.Wymagania dodatkowe

 • Microsoft Windows 7 Professional (64-bit), zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik.

 • Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w :

 • min. 4 złącza PCI Express x16 Gen. 3, dopuszcza się aktywne tylko 2 złącza PCI Express x16 dla konfiguracji jeden CPU, pozostałe 2 złącza automatycznie aktywowane przy obsadzeniu drugiego CPU

 • min. 1 złącze PCI Express x16 min. Gen. 2

 • min. 1 złącze PCI Express x4

 • min. 1 złącze PCI 32/33

 • min. 2 złączy SATA w tym min. 1 sztuki SATA 3.0 wlutowane na płycie głównej,

 • min. 2 złączy SAS wlutowane na płycie głównej

 • wlutowany w płytę główną kontroler SATA+SAS o przepustowości 6Gb/s dla kontrolera SATA i 12Gb/s dla kontrolera SAS z obsługą funkcji RAID 0/1/10

 • min. 16 złączy DDR3/RDIMM z obsługą do 512GB pamięci RAM z przyszłościową opcją rozbudowy do 1TB bez konieczności wymiany płyty głównej.

Wbudowane porty: • 2x PS/2;

 • 1x RS232;

 • min. 10 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 4 porty USB 3.0; min. 4 porty z przodu obudowy w tym 1 porty USB 3.0 i 6 portów na tylnym panelu w tym min 3 port USB 3.0, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.;

 • min. 1 port na płycie głównej umożliwiający rozbudowę o dodatkowe 2 porty USB 2.0,

 • port słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy

 • Klawiatura USB w układzie polski programisty

 • Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ45, zintegrowana z płytą główną znajdująca się na panelu I/O, wspierająca obsługę WOL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1, umożliwiająca zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania - niezależnie od stanu zasilania komputera.

 • Druga karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ45, zintegrowana z płytą główną, znajdująca się na panelu I/O

 • 8xBR-RE ( zamawiający dopuszcza urządzenie typu „slim”)


Pobieranie 279.9 Kb.

  1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna