ZAŁĄcznik nr 6 do specyfikacji 01/2014Pobieranie 89.38 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar89.38 Kb.
ZAŁĄCZNIK NR 6

do specyfikacji 01/2014


Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna zawiera opis wymagań minimalnych lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybarzowicach


LP.

Wymagana minimalne Zamawiającego


Oferowane parametry

Potwierdzenie spełnienia wymagań

Wypełnia Oferent

I.

Podwozie z kabiną


Podwozie z kabiną

1.

Spełnia wymagania techniczno – użytkowe określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 85 poz. 553 ze zm.).
2.

Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 58, poz.515 ze zm.
3.

Pojazd musi odpowiadać Polskiej Normie PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2. Rzeczywista masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 7500 kg. Dopuszczalna masa całkowita podana w świadectwie homologacji może przekroczyć 7500 kg.
4.

Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 85, poz. 553 z 2010 r.).

Świadectwo ważne na dzień odbioru techniczno-jakościowego.


5.

Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze, akustyczne i świetlne (belka sygnalizacyjna LED) głośnik 100 W,

- dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z przodu pojazdu,

- dodatkowa lampa sygnalizacyjna niebieska LED z tyłu pojazdu,

- fala świetlna z lampami LED umieszczona z tyłu na ścianie zabudowyUrządzenia dostarczone do montażu przez Zamawiającego.

Dodatkowo do realizacji przez Wykonawcę:

- lampy, głośniki zabezpieczone osłonami przed uszkodzeniami,

- wszystkie lampy ostrzegawcze oraz głośnik zabezpieczone metalowymi siatkami przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi,


6.

Pojazd powinien być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z zarządzeniem nr 8 Ko­mendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospo­darki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (konkretny numer zostanie podany w trakcie realizacji zamówienia).
7.

Samochód – fabrycznie nowy (dopuszcza się przebieg wynikający z prób drogowych producenta i podczas badań w CNBOP). Dopuszcza się podwozie z 2013 r. produkcji zarejestrowane wcześniej jako pojazd ciężarowy.

Podać markę i typ podwozia.


8.

Pojazd kategorii 3 (napęd terenowy).

Minimalne parametry terenowe:

- kąt natarcia: 35 stopni

- kąt zejścia: 35 stopni

- kąt rampowy: 25 stopni

- prześwit pod osiami: 200 mm

- prześwit poza osiami: 250 mm

- głębokość brodzenia: 800 mm


9.

Podwozie pojazdu wyposażone w:

- silnik o zapłonie samoczynnym, spełniającym wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (min. Euro5)

- silnik o mocy min. 125 kW, skrzynia biegów manualna min. 6 biegów do jazdy w przód,

- stały napęd 4 x 4,

- blokady mechanizmów różnicowych między kołowych i między mostowego,

- przekładnię rozdzielczą z możliwością wyboru przełożeń szosowych i terenowych,

- na osi przedniej i tylnej osi koła pojedyncze

- ogumienie z bieżnikiem terenowym, dostosowane do zmiennych warunków atmosferycznych (wielosezonowe),

- pełnowymiarowe koło zapasowe (nie wymagane stałe przewożenie na pojeździe).

- układ hamulcowy z hamulcami tarczowymi kół osi przedniej i tylnej, układ kontroli hamowania ABS lub równoważny,

- układ kierowniczy samochodu ze wspomaganiem,

- zaczep holowniczy służący do holowania przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, ze złączami elektrycznymi,

- zaczepy holownicze z przodu i z tyłu umożliwiające odholowanie,

- szekle do mocowania lin do wyciągania pojazdu,

- zawieszenie mechaniczne pojazdu powinno wytrzymywać stałe obciążenie masą całkowitą maksymalną bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji. Zawieszenie osi przedniej: mechaniczne, resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów. Zawieszenie osi tylnej: mechaniczne, resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów.

- wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu.

- pojemność zbiornika paliwa musi zapewnić przejazd minimum 300 km

- silnik pojazdu musi być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta, w czasie minimum 4 godzin podczas postoju

- instalacja elektryczna jednoprzewodowa, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zabezpieczać pełne zapotrzebowanie na energie elektryczną przy maksymalnym obciążeniu.

- pojazd musi być wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów

Kolorystyka:

Elementy podwozia - czarne, ciemnoszare

Błotniki i zderzaki - białe,

Kabina, zabudowa – czerwony RAL 3000


10.

Kabina:

- czterodrzwiowa, jednomodułowa, 5-osobowa z układem siedzeń 1+ 1+3 usytuowanych przodem do kierunku jazdy,

- zapewniająca dostęp do silnika,

- o konstrukcji umożliwiającej przeprowadzenie obsługi codziennej bez jej podnoszenia,

- powierzchnia podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.

Wyposażenie kabiny:

- fotele w pierwszym rzędzie dla kierowcy i dowódcy z regulacją odległości i pochylenia oparcia, regulacją wysokości i tłumieniem drgań,

- trzy fotele lub ławka ze wspólnym siedziskiem dla załogi siedzącej w tylnym przedziale kabiny

- fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa

- klimatyzacja,

- indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,

- niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku,

- reflektor ręczny (szperacz) zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu do oświetlenia numerów budynków zainstalowany w kabinie,

- radiotelefon przewoźny na pasmo VHF 136-174 MHz, posiadający 250 kanałów z wyświetlaczem min.14 znakowym (Motorola GM360 ) – radiotelefon dostarczony do montażu przez Zamawiającego.

- elektrycznie podgrzewanie lusterek zewnętrznych

- elektrycznie regulowane szyby boczne przednich drzwi

- uchwyt do trzymania w tylnej części kabiny,

- radio samochodowe


11.

Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową (brzęczyk – sygnał przerywany) włączonego biegu wstecznego, (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania)
12.

Pojazd wyposażony w wyciągarkę o napędzie hydraulicznym i sile uciągu 3,6 kN z liną o długości, co najmniej 25 m wychodząca z przodu pojazdu, zgodnie z pkt. 4.2.5.4. Załącznika nr 2 do Rozporządzenia MSWIA z dnia 20 czerwca 2007r. (Dz. U. Z 2007 r. Nr 143 poz. 1002). Wyciągarka musi spełniać wymagania normy

PN EN 14492-1.


13.

Instalacja elektryczna pojazdu musi być wyposażona w główny wyłącznik prądu, wyłączający wszystkie odbiorniki (z wyjątkiem wymagających stałego zasilania).
II.

Zabudowa pożarnicza

1.

Zabudowa musi być wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję - stali nierdzewnej, aluminium, kompozyt.

Kontener zabudowy o długości min. 2,7 metra.


2.

Dach zabudowy musi być wykonany w formie podestu roboczego. Powierzchnia dachu musi być pokryta ryflowaną blachą aluminiową o właściwościach przeciwpoślizgowych, a obrzeża zabezpieczone balustradą ochronną.

Drabina do wejścia na dach musi być wykonana z materiałów nierdzewnych, z powierzchniami stopni w wykonaniu anty poślizgowym.

Na dachu skrzynia aluminiowa (wymiary w trakcie realizacji zamówienia). Mocowanie na drabinę DNW3080.

3.

Pojazd wyposażony w mocowania dla sprzętu wyszczególnionego w punkcie III.
4.

Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi, wspomaganymi systemem ułatwiającym otwieranie i zabezpieczającym przed samoczynnym zamykaniem, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na jeden klucz. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego.

- maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym lub szuflady nie może przekroczyć 1800 mm od poziomu gruntu, lub odchylanych podestów roboczych.

- sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii.

- półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji położenia wysokości półek.

- skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie typu LED, włączane automatycznie po otwarciu skrytki.

- główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy, w kabinie sygnalizacja otwarcia skrytek na panelu kontrolnym.


5.

Pojazd musi być wyposażony w

• lampy LED umieszczone na każdym boku zabudowy pożarniczej pojazdu w górnej części zabudowy pożarniczej,

• oświetlenie włączane z przedziału z miejsca kierowcy pojazdu,

• oświetlenie typu LED umieszczone nad drzwiami wyjściowymi kabiny załogi,

• oświetlenie typu LED umieszczone pod drzwiami wyjściowymi kabiny załogi

- oświetlenie typu LED umieszczone na dachu podestu roboczego


6.

Szuflady, podesty i wysuwane tace muszą automatycznie blokować się w pozycji zamkniętej i otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadaniem z prowadnic).

- szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.

- uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.

- konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza.


7.

Układ wodny powinien umożliwiać w zależności od potrzeb:

- zasysanie wody z zewnętrznego zbiornika,

- prace agregatu przy zasilaniu ze zbiornika wody pojazdu,

- napełnianie zbiornika wody z hydrantu (1 nasada wielkości 75),

- podawanie strumienia wody lub piany z prądownicy wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia.

Podstawowe wymagane elementy układu wodnego:

- agregat wysokociśnieniowy,

- zbiornik wody.

Wszystkie elementy układu powinny spełniać wymagania dotyczące ciśnienia nominalnego.

Wszystkie nasady i pokrywy nasad w układzie wodnym powinny być wykonane zgodnie z PN-91/M-51024 Pokrywy nasad i PN-91/M-51038 Nasady.


8.

Wysokociśnieniowy agregat gaśniczy zamontowany z tyłu pojazdu w zamkniętym żaluzja lub klapą przedziale posiadającym ogrzewanie i oświetlenie.

Agregat wysokociśnieniowy o parametrach min. 75 dm3/min. przy ciśnieniu 4 MPa wraz z układem wodno-pianowym wyposażonym w system sterowania umożliwiający:

- regulację ciśnienia tłoczenia,

- agregat musi być wyposażona w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń 1%, 3% i 6% (tolerancja ± 0,5%).

W przedziale agregatu muszą znajdować się następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy:

- manometr ciśnienia tłoczenia pompy,

- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu,

- licznik motogodzin,

- regulator prędkości obrotowej silnika napędowego agregatu,

- wyłącznik napędu agregatu,

- kontrolka ciśnienia oleju silnika napędowego agregatu

W kabinie kierowcy muszą znajdować się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe:

- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,

9.

Zbiornik wody o pojemności min. 0,8 m3 wykonany z materiałów nierdzewnych. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien posiadać właz rewizyjny oraz układ do napełniania z hydrantu.
10.

Agregat powinien być wyposażony w urządzenie zasysające

umożliwiające zassanie wody ze zbiornika zewnętrznego z głębokości Hgs = 3 m.


11.

Na wlotach do napełniania zbiornika z hydrantu, muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do zbiornika zanieczyszczeń stałych, ponadto przed pompa wysokociśnieniową musi być zamontowany filtr gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy.

Konstrukcja układu wodno – pianowego musi umożliwiać jego całkowite odwodnienie.


12.

Linia szybkiego natarcia wysokiego ciśnienia (długość 60 mb) na zwijadle, zakończona prądownicą pistoletową wodno – pianową z możliwością podawania prądu zwartego i rozproszonego, wydajność prądownicy wysokociśnieniowej 75 l/min przy 40 bar, dodatkowo wyposażone w

nasadkę pianową dla prądownicy lub dodatkową wymienną prądownicę do podawania piany (w takim przypadku wymagane jest zastosowanie szybkozłącza na końcu linii szybkiego natarcia do szybkiej wymiany prądownic) , uchwyt mocujący prądownicę wodną i nasadkę lub prądownicę pianową.

Szybkie natarcie umieszczone w tylnej lub tylnej prawej skrytce zabudowy pożarniczej samochodu.

System rozwijania i zwijania węża wyposażony w napęd mechaniczny (ręczny).


13.

Pojazd powinien być wyposażony w agregat prądotwórczy o mocy min. 2,2 kVA, IP 54
14.

Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy podłączony do agregatu prądotwórczego, zabudowany na stałe w samochodzie z najaśnicami halogenowymi o łącznej mocy min. 2000 W. Dopuszczalne zastosowanie najaśnic energooszczędnych LED o mocy świetlnej odpowiadającej najaśnicom halogenowym o mocy 2x1000W.

Wysokość min. 4,5 m od podłoża, na którym stoi pojazd, z możliwością sterowania najaśnicami w pionie i w poziomie. Stopień ochrony reflektorów masztu min. IP 55.


15.

Pojazd należy wyposażyć w min.:

- zestaw narzędzi,

- klucz do kół,

- podnośnik hydrauliczny,

- trójkąt ostrzegawczy,

III.

Wyposażenie
1.

Pojazd musi posiadać miejsce oraz wykonana mocowanie dla sprzętu zgodnie z poniższym wykazem.

Sprzęt dostarczony do montażu przez Zamawiającego.

Wyposażenie / ilość sztuk

I. Środki specjalne ochrony strażaka

- Kamizelka ostrzegawcza - 5 szt.

- Rękawice ochronne skórzane z mankietami – 5 szt.

- Aparat powietrzny (typ nadciśnieniowy) z maską - 4 szt.

- Linka strażacka ratownicza 20 m – 2 szt.

- Linka strażacka ratownicza 30 m - 1 szt.II. Sprzęt gaśniczy podręczny

- Gaśnica proszkowa 12 kg ABC - 1 szt.

- Hydronetka wodna 10 dm3 - 1 szt.

- Koc gaśniczy - 1 szt.III. Sprzęt ratowniczy

- Drabina aluminiowa składana DNW 3080 - 1 szt.

- Bosak sufitowy - 1 szt.

- Łom z racica - 1 szt.

- Uniwersalny przyrząd ratowniczy Hooligan – 1 szt.

- Nóż do przecinania taśm i pasów - 1 szt.

- Siekiera ciesielska – 1 szt.

- Łopata - 2 szt.

- Sztychówka - 1 szt.

- Piła kabłąkowa do drewna – 1 szt.

- Topór strażacki ciężki – 1 szt.

- Pilarka do drewna o napędzie spalinowym, z zapasowym łańcuchem i prowadnicą – 1 szt.

- Sorbent do usuwania i neutralizacji substancji ropopochodnych – 20 kg.

IV. Sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łączności

- Szperacz – 1 szt.

- Latarka elektryczna indywidualna, akumulatorowa z ładowarka, Ex - 5 szt.

- Trójkąt ostrzegawczy drogowy – 2 szt.

- Radiotelefon przewoźny - 1 szt.

- Radiotelefon przenośny z ładowarka - 2 szt.

- Agregat prądotwórczy 2,2 kVA, IP-54 do zasilania reflektorów masztu oświetleniowego - 1 szt.

- Przenośny zestaw oświetleniowy PELI – 1 szt.

- Statyw z najaśnicami przenośny – 1 szt.

V. Pompy

- Motopompa pływająca M 4/2 - 1 szt.VI. Węże, armatura i osprzęt

- Waż tłoczny W-52-20-ŁA – 2 szt.

- Waż tłoczny W-75-20-ŁA - 2 szt.

- Prądownica wodna PW-52 - 1 szt.

- Przełącznik 75/52 ze stopów Al. – 1 szt.

- Klucz do łączników pożarniczych - 1 szt.

- Waż ssawny 52 (średnica węza dobrana do wlotu ssawnego pompy) - 2 szt.

- Środek pianotwórczy w pojemniku 20 l - 2 szt.

- Waż do zasysania środka pianotwórczego, dł. 1,5 m - 1 szt.

- Stojak hydrantowy krótki - 1 szt.

- Klucz do zasuw i hydrantów podziemnych - 1 szt.

VII. Sprzęt sanitarny

- Zestaw pierwszej pomocy PSP R1 z deską ratowniczą i szynami – 1 szt.VIII. Sprzęt pozostały

- Miotła kokosowa z trzonkiem - 1 szt.

- Wiadro - 1 szt.

- Linka holownicza stalowa - 1 szt.

- Tłumica składana – 3 szt.

- Kliny pod koła - 2 szt.

- Kanister na paliwo 10 l - 1 szt.

- Kanister na paliwo 20 l - 1 szt.

- Kanister do pił z 5 litrami paliwa i 2 litrami oleju łańcuchowego - 1 szt.

- zestaw kominiarski/ zestaw szerszeń (wymiana- skrzynka) – 1 kpl.

- Pachołki drogowe – 6 szt.

- Zapora drogowa składana – 1 kpl.

- Taśma odgradzająca – 1 szt.

- Szelki asekuracyjne – 4 szt.


IV.

Informacje dodatkowe
1.

W terminie odbioru techniczno -jakościowego należy dostarczyć instrukcje obsługi pojazdu, urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe w języku polskim.

Dołączyć rysunki poglądowe pojazdu z wymiarami.

Min. warunki gwarancji zgodnie z zapisami siwz.

Podać ilość punktów serwisowych dotyczących podwozia i zabudowy min. 1 punkt w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego.

Sprzęt będący na wyposażeniu pojazdu musi posiadać świadectwo dopuszczenia wymagane obowiązującym prawem dostarczone najpóźniej w dniu inspekcji techniczno-jakościowej u Wykonawcy.

Szczegóły dotyczące rozmieszczenia i typów poszczególnych elementów wyposażenia do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia

Wymagania dodatkowe

* elektryczne urządzenia radiowe oraz akustyczno-sygnalizacyjne wykonane w sposób niepowodujący zakłóceń podczas ich jednoczesnej pracy,

* przewody elektryczne zabudowy pojazdu zabezpieczone w specjalnych osłonach, pochowane; nie dopuszcza się luźnych niepomocowanych wiązek przewodów

* zabudowa wykonana w sposób estetyczny, wszystkie krawędzie ostre powinny być odpowiednio wygładzone lub zabezpieczone

Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP)


……………………………………………………Podpis i imienna pieczątka wykonawcy


Pobieranie 89.38 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna