Załącznik nr 7 Specyfikacja techniczna dla zasilaczy ups. Ups o mocy 100 kva – ilość urządzeń 1 sztPobieranie 16.04 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar16.04 Kb.
Załącznik nr 7

Specyfikacja techniczna dla zasilaczy UPS.

 1. UPS o mocy 100 kVA – ilość urządzeń 1 szt.

Wymagana praca równoległa urządzeń UPS w układzie redundancyjnym n+1 (zwarte wyjścia falowników. Urządzenie musi umożliwiać pracę równoległą z istniejącymi 2 szt. zasilaczy Aros MPS 100 kVA systemu bezprzerwowego zasilania budowanego bloku operacyjnego.

Urządzenie UPS o mocy 100 kVA (zasilanie 3 fazowe / wyjście 3 fazowe), 1. Moc znamionowa 100kVA (redundancja)

 2. Rodzaj pracy true on-line (podwójne przetwarzanie energii)

 3. Transformator na wyjściu falownika

 4. Napięcia zasilania 3x400/230V, 50Hz, +/-20%

 5. Napięcia wyjściowe 3x400/230V, 50Hz, +/-1%

 6. Tolerancja napięcia wejściowego (przy mocy znamionowej) bez przechodzenia na baterie +/-20%

 7. Poziom hałasu nie większy niż 63 dB(A) z odległości 1 metra

 8. Możliwość przeciążenia falownika 150% przez 1 minutę

 9. Prostownik (ładowarka akumulatorów) dostosowana do znamionowego napięcia baterii akumulatorów wynoszącego 396 V

 10. Ładowarka akumulatorów o prądzie ładowania minimum 20A

 11. Praca z baterią akumulatorów 120Ah-12V w wykonaniu AGM (jedna gałąź 33 szt. szeregowo połączonych akumulatorów).

 12. Sprawność w układzie AC-AC (podwójna konwersja energii) nie mniejsza niż 94%

 13. Styki p.poż.

 14. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny tekstowy LCD w języku polskim

 15. Dodatkowy, zewnętrzny panel monitoringu z wyświetlaczem LCD w j.polskim z możliwością podglądu oraz sterowania UPS-em, identycznie jak panel wbudowany w UPS-ie. Należy zamontować w dyżurce w budynku B.

 16. Łagodny rozruch prostownika, regulowany w zakresie 0-30 sekund

 17. Opóźnienie startu prostownika po powrocie zasilania regulowane w zakresie 0-120 sekund

 18. Automatyczny test akumulatorów ustawiany w zakresie 0-60 dni.

 19. Złącze 2 x RS 232

 20. Moduł styków bezpotencjałowych

 21. Wbudowany bypass elektroniczny i ręczny (serwisowy)

 22. Karta sieciowa SNMP z możliwością wysyłania alarmów poprzez pocztę elektroniczną

 23. Oprogramowanie monitorujące i zarządzające pracą UPS-a w j.polskim

 24. Uruchomienie urządzenia i szkolenie personelu obsługi

 25. Instrukcja obsługi UPS-a w j.polskim – należy dostarczyć wraz z urządzeniem.

 26. Należy podać w ofercie typ (model) zaoferowanego UPS-a.

 27. Należy podać w ofercie adres strony internetowej producenta UPS-a (lub oferenta), gdzie musi znajdować się zaproponowany model urządzenia wraz z danymi technicznymi potwierdzającymi parametry określone w zapytaniu.

 28. Niespełnienie jakiegokolwiek parametru lub zaoferowanie gorszych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

 1. UPS o mocy 160 kVA – ilość urządzeń 1 szt.

Wymagana praca równoległa urządzeń UPS w układzie redundancyjnym n+1 (zwarte wyjścia falowników. Urządzenie musi umożliwiać pracę równoległą 2 szt. zasilaczy MPS 160 kVA systemu bezprzerwowego zasilania.

Urządzenie UPS o mocy 160 kVA (zasilanie 3 fazowe / wyjście 3 fazowe), 1. Moc znamionowa 160 kVA (redundancja)

 2. Rodzaj pracy true on-line (podwójne przetwarzanie energii)

 3. Transformator na wyjściu falownika

 4. Napięcia zasilania 3x400/230V, 50Hz, +/-20%

 5. Napięcia wyjściowe 3x400/230V, 50Hz, +/-1%

 6. Tolerancja napięcia wejściowego (przy mocy znamionowej) bez przechodzenia na baterie +/-20%

 7. Poziom hałasu nie większy niż 63 dB(A) z odległości 1 metra

 8. Możliwość przeciążenia falownika 150% przez 1 minutę

 9. Prostownik (ładowarka akumulatorów) dostosowana do znamionowego napięcia baterii akumulatorów wynoszącego 396 V

 10. Ładowarka akumulatorów o prądzie ładowania minimum 20A

 11. Praca z baterią akumulatorów 120Ah-12V w wykonaniu AGM (jedna gałąź 33 szt. szeregowo połączonych akumulatorów).

 12. Sprawność w układzie AC-AC (podwójna konwersja energii) nie mniejsza niż 94%

 13. Styki p.poż.

 14. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny tekstowy LCD w języku polskim

 15. Dodatkowy, zewnętrzny panel monitoringu z wyświetlaczem LCD w j.polskim z możliwością podglądu oraz sterowania UPS-em, identycznie jak panel wbudowany w UPS-ie. Należy zamontować w dyżurce budynku B.

 16. Łagodny rozruch prostownika, regulowany w zakresie 0-30 sekund

 17. Opóźnienie startu prostownika po powrocie zasilania regulowane w zakresie 0-120 sekund

 18. Automatyczny test akumulatorów ustawiany w zakresie 0-60 dni.

 19. Złącze 2 x RS 232

 20. Moduł styków bezpotencjałowych

 21. Wbudowany bypass elektroniczny i ręczny (serwisowy)

 22. Karta sieciowa SNMP z możliwością wysyłania alarmów poprzez pocztę elektroniczną

 23. Oprogramowanie monitorujące i zarządzające pracą UPS-a w j.polskim

 24. Uruchomienie urządzenia i szkolenie personelu obsługi

 25. Instrukcja obsługi UPS-a w j.polskim należy dostarczyć wraz z urządzeniem.

 26. Należy podać w ofercie typ (model) zaoferowanego UPS-a.

 27. Należy podać w ofercie adres strony internetowej producenta UPS-a (lub oferenta), gdzie musi znajdować się zaproponowany model urządzenia wraz z danymi technicznymi potwierdzającymi parametry określone w zapytaniu.

 28. Niespełnienie jakiegokolwiek parametru lub zaoferowanie gorszych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.


Pobieranie 16.04 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna