Załącznik nr 7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia uwaga: Załączony poniżej opis przedmiotu zamówieniaPobieranie 0.81 Mb.
Strona1/16
Data07.05.2016
Rozmiar0.81 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Załącznik nr 7

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

UWAGA: Załączony poniżej opis przedmiotu zamówienia

dotyczy rozstrzygniętego postępowania przetargowego na „Wykonanie projektów planów ochrony dla obszarów Ostoi Magurskiej PLH 180001 i Magurskiego Parku Narodowego oraz projektu planu zadań ochronnych obszaru Beskid Niski PLB 180002”. Do obecnego postępowania przetargowego został dołączony, aby potencjalny recenzent mógł zapoznać się z zakresem prac wykonywanych na potrzeby opracowania poszczególnych operatów ochronnych.

Spis treści

1.1 OBSZARY NATURA 2000 LEŻĄCE POZA GRANICAMI MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO 5

1.1.1 Przedmioty zamówienia 5

1.1.2 Podstawy sporządzenia projektów 5

1.1.2.1 Podstawowe niezbędne materiały do sporządzenia projektów 5

1.1.2.2 Podstawy prawne wykonania projektów 6

1.1.3 Produkt końcowy przedmiotów zamówienia 7

1.1.3.1 Projekt planu ochrony obszaru Natura 2000 „Ostoja Magurska” (leżącego poza granicami Magurskiego Parku Narodowego, na powierzchni około 650 ha). 7

1.1.3.2 Projekt planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Beskid Niski” (leżącego poza granicami Magurskiego Parku Narodowego, na powierzchni około 132 500 ha). 8

1.1.4 Harmonogram prac 9

1.1.4.1 Harmonogram realizacji prac 9

1.1.4.2 Harmonogram procedury odbioru prac 10

1.1.5 Podstawowe prace konieczne do wykonania zadania 12

1.1.5.1 Etapy procesu planistycznego prowadzącego do sporządzania projektów 12

1.1.5.2 Etap I – Wstępny 12

1.1.5.3 Etap II – Opracowanie projektów Planów 15

1.1.5.4 Etap III – Opiniowanie i weryfikacja projektów Planów 21

1.1.6 Metodyka prac inwentaryzacyjnych 24

1.1.6.1 Metodyki inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt w „Ostoi Magurskiej” 24

1.1.6.2 Metodyki inwentaryzacji ptaków w ramach tworzenia planu zadań ochronnych dla ostoi „Beskid Niski” 24

1.1.6.2.1 Wytyczne ogólne 24

1.1.6.2.2 Metodyka prac inwentaryzacyjnych dla poszczególnych grup ptaków 27

1.1.6.2.2.1 GRUPA A – Gatunki leśne średniej wielkości 27

1.1.6.2.2.2 GRUPA B – Sowy 36

1.1.6.2.2.3 GRUPA C – Ptaki szponiaste i bocian czarny 46

1.1.6.2.2.4 GRUPA D – Inne gatunki: Derkacz 52

1.2 MAGURSKI PARK NARODOWY 58

1.2.1 Przedmiot zamówienia 58

1.2.2 Podstawy prawne wykonania projektu 58

1.2.3 Podstawowe niezbędne materiały do sporządzenia projektu 59

1.2.4 Produkt końcowy przedmiotu zamówienia 59

1.2.5 Ogólny układ operatów tematycznych 60

1.2.6 Harmonogram prac 61

1.2.6.1 Planowany harmonogram realizacji prac 61

1.2.6.2 Planowany harmonogram procedury odbioru prac 62

1.2.7 Organizacja procesu tworzenia projektu Planu 64

1.2.8 Opracowanie Operatu Ochrony Ekosystemów Leśnych (OOEL) 64

1.2.8.1 Dostępne materiały do wykonania zadania 64

1.2.8.2 Aktualność materiałów 65

1.2.8.3 Kompletność materiałów 65

1.2.8.4 Zakres prac koniecznych do wykonania 65

1.2.8.4.1 Pozyskanie danych teledetekcyjnych 65

1.2.8.4.2 Opracowanie danych teledetekcyjnych 66

1.2.8.4.3 Inwentaryzacja drzewostanów 67

1.2.8.4.4 Pomiar drzewostanów na stałych powierzchniach kołowych 69

1.2.8.4.5 Inwentaryzacja siedlisk „Natura 2000” 72

1.2.8.4.6 Opracowanie map 73

1.2.8.4.7 Sporządzenie operatu szczegółowego 74

1.2.8.4.8 Opracowanie baz danych GIS 74

1.2.8.4.9 Kontrola i odbiór wykonanych prac 75

1.2.9 Opracowanie Operatu Ochrony Ekosystemów Nieleśnych (OOEN) 80

1.2.9.1 Dostępne materiały do wykonania zadania 80

1.2.9.2 Aktualność materiałów 81

1.2.9.3 Kompletność materiałów 81

1.2.9.4 Zakres prac do wykonania 81

1.2.9.4.1 Wykonanie inwentaryzacji zbiorowisk roślinnych (kartowanie zasięgu) 81

1.2.9.4.2 Wykonanie zdjęć fitosocjologicznych w siatce powierzchni 82

1.2.9.4.3 Inwentaryzacja siedlisk „Natura 2000” 82

1.2.9.4.4 Opracowanie map 83

1.2.9.4.5 Sporządzenie operatu szczegółowego 83

1.2.9.4.6 Opracowanie baz danych GIS 83

1.2.9.4.7 Kontrola i odbiór wykonanych prac 84

1.2.10 Opracowanie Operatu Ochrony Flory (OOF) 87

1.2.10.1 Dostępne materiały do wykonania zadania 87

1.2.10.2 Aktualność materiałów 88

1.2.10.3 Kompletność materiałów 88

1.2.10.4 Zakres prac do wykonania 88

1.2.10.4.1 Rośliny naczyniowe 88

1.2.10.4.2 Mchy, wątrobowce, porosty, śluzowce, grzyby wielkoowocnikowe 91

1.2.10.4.3 Inwentaryzacja gatunków roślin naczyniowych i mchów „Natura 2000” 93

1.2.10.4.4 Opracowanie map 94

1.2.10.4.5 Sporządzenie operatu szczegółowego 94

1.2.10.4.6 Opracowanie baz danych GIS 95

1.2.10.4.7 Kontrola i odbiór wykonanych prac 96

1.2.11 Opracowanie Operatu Ochrony Przyrody Nieożywionej (OOPN) 99

1.2.11.1 Dostępne materiały do wykonania zadania 99

1.2.11.2 Aktualność materiałów 100

1.2.11.3 Kompletność materiałów 100

1.2.11.4 Zakres prac do wykonania 100

1.2.11.4.1 Budowa geologiczna 100

1.2.11.4.2 Rzeźba terenu i procesy geodynamiczne 100

1.2.11.4.3 Gleby 101

1.2.11.4.4 Klimat 101

1.2.11.4.5 Opracowanie map 102

1.2.11.4.6 Aktualizacja operatu szczegółowego 102

1.2.11.4.7 Opracowanie baz danych GIS 102

1.2.11.4.8 Kontrola i odbiór wykonanych prac 103

1.2.12 Opracowanie Operatu Ochrony Walorów Krajobrazowych i Zasobów Kulturowych (OOWK) 103

1.2.12.1 Dostępne materiały do wykonania zadania 103

1.2.12.2 Aktualność materiałów 104

1.2.12.3 Kompletność materiałów 104

1.2.12.4 Zakres prac do wykonania 104

1.2.12.5 Opracowanie map 105

1.2.12.6 Aktualizacja operatu szczegółowego 105

1.2.12.7 Opracowanie baz danych GIS 105

1.2.12.8 Kontrola i odbiór wykonanych prac 106

1.2.13 Opracowanie Operatu Zagospodarowania Turystycznego (OZT) 107

1.2.13.1 Dostępne materiały do wykonania zadania 107

1.2.13.2 Aktualność materiałów 107

1.2.13.3 Kompletność materiałów 107

1.2.13.4 Zakres prac do wykonania 107

1.2.13.5 Opracowanie map 108

1.2.13.6 Aktualizacja operatu szczegółowego 108

1.2.13.7 Opracowanie baz danych GIS 108

1.2.13.8 Kontrola i odbiór wykonanych prac 109

1.2.14 Opracowanie Operatu Ochrony Ekosystemów Wodnych (OOEW) 109

1.2.14.1 Dostępne materiały do wykonania zadania 109

1.2.14.2 Aktualność materiałów 110

1.2.14.3 Kompletność materiałów 110

1.2.14.4 Zakres prac do wykonania 110

1.2.14.5 Opracowanie map 111

1.2.14.6 Operat szczegółowy 111

1.2.14.7 Opracowanie baz danych GIS 111

1.2.14.8 Kontrola i odbiór wykonanych prac 112

1.2.15 Opracowanie Operatu Wytyczne do Planów Zagospodarowania Przestrzennego (OWPZP) 112

1.2.15.1 Dostępne materiały do wykonania zadania 112

1.2.15.2 Aktualność materiałów 113

1.2.15.3 Kompletność materiałów 113

1.2.15.4 Zakres prac do wykonania 113

1.2.15.5 Opracowanie map 114

1.2.15.6 Opracowanie baz danych GIS 114

1.2.15.7 Kontrola i odbiór wykonanych prac 115

1.2.16 Opracowanie Operatu Ochrony Fauny (OOF) 116

1.2.16.1 Dostępne materiały do wykonania zadania 116

1.2.16.2 Aktualność materiałów 117

1.2.16.3 Kompletność materiałów 117

1.2.16.4 Zakres prac do wykonania 117

1.2.16.4.1 Kręgowce 117

1.2.16.4.2 Bezkręgowce 126

1.2.16.5 Zakres prac dodatkowych dla gatunków zwierząt „Natura 2000” 126

1.2.16.6 Opracowanie map 126

1.2.16.7 Aktualizacja operatu szczegółowego 127

1.2.16.8 Opracowanie baz danych GIS 127

1.2.16.9 Kontrola i odbiór wykonanych prac 128

1.3 OPRACOWANIE SYNTEZ PROJEKTÓW 131

1.3.1 Podstawa prawna zakresu prac 131

1.3.2 Dostępne materiały do wykonania zadania 132

1.3.3 Opracowanie baz danych GIS 132

1.3.4 Zakres prac do wykonania w ramach projektu planu ochrony Magurskiego Parku Narodowego 132

1.3.4.1 Koncepcja ochrony 132

1.3.4.2 Zadania ochronne 133

1.3.4.3 Mapy tematyczne 133

1.3.5 Zakres prac do wykonania w ramach projektu planu ochrony obszaru Natura 2000 „Ostoja Magurska” 134

1.3.6 Zakres prac do wykonania w ramach projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Beskid Niski” 135

1.3.7 Harmonogram organizacji warsztatów na temat stanu realizacji projektów 136

1.3.8 Kontrola i odbiór wykonanych prac 137

1.4 SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ MPN 137


Pobieranie 0.81 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna