Załącznik Nr 9 do siwz szczegółowy opis wymagań technicznychPobieranie 91.72 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar91.72 Kb.

Załącznik Nr 9 do SIWZSzczegółowy opis wymagań technicznych 1. INFOKIOSKI
 1. Kiosk multimedialny wewnętrzny wolnostojący – 3 sztuki
Element

Opis wymagań minimalnych

Obudowa


 • wolnostojąca z przeznaczeniem do użytkowania wewnątrz budynków odporna na akty wandalizmu, uniemożliwiająca dostęp z zewnątrz do podzespołów wewnętrznych i jakichkolwiek połączeń

 • konstrukcja zewnętrzna infokiosku powinna być wykonana z blachy stalowej o konstrukcji samonośnej zapewniającej sztywność obudowy

 • monitor zabudowany w poszyciu obudowy, odchylony od pionu o 36o

 • dostęp serwisowy realizowany przez drzwi uchylne zamykane na min. dwa zamki patentowe w systemie jednego klucza

 • zapewniająca utrzymanie poprzez system wentylacyjny odpowiedniej temperatury dla pracy zamontowanych podzespołów.

 • na froncie obudowy logo lub grafika zgodna z wymaganiami Zamawiającego

 • kolorystyka dopasowana do wymagań Zamawiającego

Podstawa

 • podstawa w kształcie prostokąta zapewniająca stabilność urządzenia

 • umożliwiająca trwałe zamocowanie do podłoża

 • wykonana z blachy stalowej

 • malowana proszkowo farbą drobnostrukturową w kolorze wg ustaleń z Zamawiającym

Monitor • przekątna monitora min : 19''

 • rodzaj wyświetlacza: TN

 • czas reakcji matrycy max [msec] : 5

 • kąt widzenia obrazu (poziom/pion) min: 170 poziomo / 160 pionowo (CR 10:1)

 • jasność min [cd/m2] min: 250

 • kontrast min (typ.): 1000:1

 • naturalna rozdzielczość pracy min:1280x1024@ 60 Hz

Nakładka dotykowa


 • przekątna min : 19”

 • technologia detekcji dotyku – pojemnościowa

 • twardość powierzchni –min 7H w skali Mohsa

 • przejrzystość min. 90%

 • odporna na zadrapania, porysowanie itp.,

Jednostka sterująca kioskiem

Procesor

 • procesor  dwurdzeniowy o częstotliwości taktowania procesora min. 2.6 GHz , uzyskujący w teście CPU PassMark  min 1600 pkt    http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

Pamięć RAM

 • 2 GB

Dysk twardy

 • 250 GB

Karta dźwiękowa

 • zintegrowana

Porty I/O

 • 8 portów USB 2.0

Karta sieciowa

 • Zintegrowana

 • 10/100/1000 MBit/s

Karta graficzna

 • Zintegrowana

Wyposażenie dodatkowe

 • głośniki 2 szt. zamontowane nad monitorem w profilu panelu frontowego, podłączone do jednostki centralnej.

 • kamera internetowa

Zasilanie

 • 230V, 50 Hz, pobór mocy max: 300W

Gwarancja

Certyfikaty i dokumenty

 • Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (do oferty należy załączyć potwierdzoną kopię certyfikatu),

 • Certyfikat ISO 9001 dla wykonawcy oraz firmy serwisującej (do oferty należy załączyć potwierdzoną kopię certyfikatu),

 • Certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskiem dla producenta sprzętu (do oferty należy załączyć potwierdzoną kopię certyfikatu),

 • Certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskiem dla wykonawcy oraz firmy serwisującej (do oferty należy załączyć potwierdzoną kopię certyfikatu),

 • Dokument potwierdzający, że firma serwisująca posiada autoryzację producenta,

 • Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym – deklaracja zgodności Oferowany sprzęt musi spełniać normę CE. Wykonawca musi dołączyć do oferty deklarację zgodności sprzętu z normą bezpieczeństwa CE – należy przez to rozumieć certyfikat wydany przez upoważnioną instytucję certyfikującą lub oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że oferowane wyroby są zgodne z zasadniczymi wymaganiami, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 204 poz. 2087) 1. OPROGRAMOWANIE, DOSTAWA, GWARANCJA 1. Oprogramowanie infomatu
Centralny system zarządzania

Wspólne cechy systemu zarządzania

 • brak konieczności instalowania oprogramowania na komputerach administratorów - zarządzanie przez dowolną przeglądarkę internetową

 • Zarządzanie odbywać się będzie przez stronę www w sposób prosty dla osoby nietechnicznej poprzez aplikacje/serwis www

 • Interface użytkownika całkowicie w języku polskim

 • Dostęp do serwisu odbywać sie będzie przez stronę www z możliwością wykorzystania bezpiecznego protokołu HTTPS z autoryzacją i autentykacją logujących się osób przy pomocy lokalnie przechowywanego certyfikatu elektronicznego

 • Strona www do zarządzania będzie działać poprawnie pod przeglądarkami co najmniej trzech różnych producentów (np. Opera, Firefox, Chrome). Strona będzie spełniać standardy XHTML 1.1 transitional oraz przejdzie poprawnie walidację przez zewnętrzny serwis http://validator.w3.org/

 • Możliwość pracy pod kontrolą systemów operacyjnych GNU/Linux lub Windows Server

 • Komunikacja z infokioskami odbywa się jednostronnie. Brak konieczności posiadania zewnętrznych, publicznych adresów IP przez infokioski lub przekierowywania na nie portów

Moduł administracji

 • Istnieje możliwość ustawienia parametrów pracy dla aplikacji zainstalowanych w pojedynczym infokiosku lub w grupie infokiosków wraz z uwzględnieniem hierarchii węzłów. Realizacja przez system infokiosków wirtualnych, z których konfiguracja jest dziedziczona na poszczególne infokioski fizyczne w zależności od przynależności do określonych węzłów struktury, w których znajduje się dany infokiosk wirtualny

 • Dla każdego węzła logicznego istnieje możliwość określenia poziomu infrastruktury (np. Centralny, Grupowy, Lokalny, Infokiosk).

 • Dla każdego administratora istnieje możliwość przydzielenia poziomu infrastruktury (np. Centralny, Grupowy, Lokalny, Infokiosk),

 • Dla każdego węzła istnieje możliwość przypisania administratora do obsługi danego węzła i ew. wszystkich węzłów podpiętych do niego.

 • Dla każdego węzła istnieje możliwość określenia węzła nadrzędnego.

 • Istnieje możliwość tworzenia dodatkowych kont administratorów.

 • Dla każdego administratora istnieje możliwość podania loginu z hasłem oraz innych dodatkowych informacji np. nr telefonu, adresu e-mail.

Moduł infokiosków

 • Istnieje możliwość przypisania dodatkowych parametrów dla infokiosku (np. nazwa, lokalizacja, numer, opis, itp.) ułatwiających ich identyfikację infokiosku w systemie. Informacja wyświetlana w formie przyjaznych dymków

 • Każdy infokiosk przynajmniej raz na dobę połączy się z serwerem centralnym i ściągnie przeznaczone dla niego wygaszacze ekranu, konfigurację, przyciski menu itp.

 • Każdy infokiosk przynajmniej raz na dobę będzie raportował aplikacji zarządzającej na serwerze centralnym swój bieżący stan działania oraz statystyki aktywności użytkowników.

Moduł menu

 • Istnieje możliwość definiowania menu jako przyciski na stronie startowej/głównej i w podstawowym oknie przeglądarki.

 • Istnieje możliwość wyboru języka (polski, angielski, niemiecki, rosyjski, czeski) w którym wyświetlane będą informacje.

 • Istnieje możliwość edycji przycisku (rozmiaru, kolorystyki, czcionki) dla każdej pozycji menu.

 • Istnieje możliwość przypisania gotowej skórki dla każdej pozycji menu.

 • Istnieje możliwość, dla każdej pozycji menu, określenia wyświetlanej na przycisku nazwy powiązanej z dokonanym wyborem wersji językowej.

 • Istnieje możliwość, dla każdej pozycji menu, określenia adresu URL powiązanego z dokonanym wyborem wersji językowej.

 • Istnieje możliwość, dla każdej pozycji menu, określenia, czy infokiosk ma wyświetlić stronę on-line czy off-line

 • Istnieje możliwość odwołania się z pozycji menu do plików off-line (plik DOC, PDF, HTML).

 • Istnieje możliwość uruchomienia odpowiedniej aplikacji z pozycji menu.

 • Istnieje możliwość, dla każdej pozycji menu, określenia komunikatu, który ma być wyświetlony gdyby link dla niej nie został zdefiniowany lub był nieosiągalny.

 • Istnieje możliwość podglądu zdefiniowanego menu startowego

Moduł statystyk i raportów

 • Każdy infokiosk przynajmniej raz na dobę będzie raportował aplikacji zarządzającej na serwerze centralnym swój bieżący stan działania oraz statystyki aktywności użytkowników (logowania, wylogowania, nieuprawnione logowania, restarty, przekroczenia temp. granicznej, alarmy).

 • Istnieje możliwość rejestracji komunikatów o stanie pracy infokiosków.

 • Istnieje możliwość grupowania statystyk i podsumowań w ramach zdefiniowanych poziomów infrastruktury.

 • Istnieje możliwość wykonywania zdefiniowanej akcji administracyjnej (komunikat e-mail) w odniesieniu do infokiosku, który przez dłużej niż skonfigurowany czas nie przyśle komunikatu o poprawności pracy.

 • Istnieje możliwość wyświetlenia informacji sprzętowych dotyczących danego infokiosku (procesor, dyski twarde, karta graficzna, karta sieciowa, pamięć RAM).

Moduł wygaszaczy

 • Istnieje możliwość definiowania wygaszaczy ekranu

 • Istnieje możliwość określania kolejności jak i czasu wyświetlanych wygaszaczy.

 • Istnieje możliwość przypisania źródła wygaszacza (plik, link z zawartością)

 • Moduł wygaszacza obsługuje następujące typy plików ( JPG, JPEG, PNG, DOC, ODT, PDF, TXT, MP3, WAV, VMA, AVI, MPG, MPEG).

Moduł zarządzania interfacem przeglądarki

 • Istnieje możliwość zmiany wyglądu poszczególnych elementów aplikacji infokiosku na podstawie zdefiniowanych skórek.
  Do podstawowych opcji zaliczyć można:

  • Zmianę rozmiaru czcionki

  • Zmianę kroju czcionki

  • Zmianę koloru czcionki

  • Zmianę formatowania czcionki (pogrubienie, podkreślenia, pochylenie)

  • Zmianę koloru lub obrazka tła.

Moduł linków

 • Istnieje możliwość filtrowania adresów stron internetowych poprzez moduł edycji linków zabronionych i dozwolonych

 • Istnieje możliwość bardzie zaawansowanego określania filtrów wykorzystując wyrażenia regularne.

 • Istnieje możliwość przypisywania komunikatów, które pojawią się w momencie wychwycenia linku zabronionego.

Moduł zadań

 • Istnieje możliwość cyklicznego wywoływania określonych zdarzeń (restart aplikacji, restart systemu, wyłączenia, itp.)

 • Istnieje możliwość dokładnego sprecyzowania czasu wykonania (minuta, godzina, dzień, miesiąc) konkretnego zadania.

Moduł monitoringu

 • Istnieje możliwość sprawdzenia bieżącego stanu infokiosku (offline, online)

 • Istnieje możliwość zdalnego wyłączenia i zresetowania infokiosku.

 • Każdy infokiosk co zadany interwał czasu przesyłał będzie do centralnego serwera zarządzającego aktualny zrzut ekranu za pomocą oprogramowania SecureCopy via SSH zabezpieczonego lokalnie przechowywanym certyfikatem elektronicznym

 • Istnieje możliwość bieżącej obserwacji i analizy danych pobieranych z czujników przy współpracy ze sterownikiem temperatury/wilgotności np. temperatura wewnętrzna, temperatura zewnętrza. Analiza zmian temperatury stanowić może przydatną informację sugerującą przykładowo konieczność czyszczenia lub wymiany filtrów

 • Dane prezentowane są w formie wykresu, który automatycznie odświeża się co zadany interwał czasu. Możliwość przeglądu danych archiwalnych z zadanego okresu

 • Istnieje możliwość określenia wartości granicznych (wyróżnionych również na wykresie), które będą miały wpływ na dalsze działanie infokiosku. Przy współpracy ze sterownikiem temperatury/wilgotności możliwość automatycznego wyłączenie monitora i jednostki centralnego po przekroczeniu wartości granicznych (maksymalnej i minimalnej) temperatury wewnątrz infokiosku. Po powrocie temperatury do wartości normalnych następuje automatycznie uruchomienie jednostki centralnej i monitora.

Moduł zarządzania DigitalSignage

 • Możliwość konfiguracji:

  • Biblioteki mediów Playlist (scenariuszy odtwarzania)

  • Harmonogramów (dzień, miesiąc, rok)

  • Dowolny podział ekranów na strefy

  • Nieograniczona ilość kanałów, playlist, lokalizacji

 • Harmonogramowanie wyświetlania playlist umożliwiające:

  • Wybranie playlisty, wstawienie jej do harmonogramu oraz wyświetlenie jej w dowolnym czasie i dowolnej strefie

  • Umożliwia ustanowienie harmonogramu na minuta/godzina/dzień/tydzień z dokładnością do 1 sekundy możliwością ustawienia dowolnego cyklu powtarzania playlisty

 • istnieje możliwość powiązania sposobu wyświetlania z określeniem poziomu infrastruktury (aby można było różnicować informacje wg terytorium),

 • istnieje możliwość gromadzenia statystyk (data, godzina, ilość) emisji materiału

 • wspierane formaty: Video (MPEG1/2/4, AVC, AVI, WMV, DiVx), obrazy (JPG, GIF), dźwięk (WMA, MP3), prezentacje / pokaz slajdów, tekst (TXT, plansze tekstowe), kanały RSS (plansze tekstowe, ruchome paski informacyjne), animacje Flash, HTML video (MPEG1/2/4, AVC, AVI, DivX),

Moduł przeglądarki internetowej

Cechy ogólne

 • Praca w środowisku Windows oraz GNU/Linux

 • Przeglądarka oparta o nowoczesny silnik renderujący Webkit, przechodzący test Acid3 w 100% oraz posiadający wsparcie dla technologii HTML5

 • przeglądanie w zakładkach

 • pasek przewijania dostosowany do obsługi poprzez ekran dotykowy

 • automatyczny powrót do strony startowej po określonym definiowalnym interwale czasowym,

 • umożliwia przeglądanie stron internetowych zawierających obiekty Flash i Java,

 • przeglądanie dokumentów PDF, XLS, DOC, ODF

 • możliwość wyboru wyszukiwarki, która będzie ładowana przyciskiem w menu startowym

 • możliwość zablokowania stron z niezaufanym certyfikatem

 • możliwość uruchomienia strony domowej w pełnym oknie

 • możliwość automatycznego włączania (bios) i wyłączania komputera o określonej godzinie

 • możliwość umieszczenia strony startowej oraz wybranych podstron na dysku lokalnym

 • możliwość wyboru i definiowania strony startowej, listy dostępnych funkcji i przycisków w tym przycisku powrotu do strony startowej,

Moduł e-mail

 • moduł umożliwia wysyłanie poczty elektronicznej z możliwością dołączenia do niej zapisu filmu lub zdjęcia wykonanego wbudowaną w infokiosk kamerą

 • możliwość włączenie lub wyłączenia modułu

 • możliwość konfiguracji stopki automatycznie dołączanej do każdej wiadomości

Moduł bezpieczeństwa

 • możliwość zdefiniowania godzin w jakich kiosk ma udostępniać Internet

 • możliwość definiowania ustawień, które wpływają na bezpieczeństwo pracy w tym: możliwość blokady ściągania i uruchamiania tzw. cookies, skryptów, apletów Java

 • możliwość definiowania obszarów (zakresów adresów) internetowych, do których użytkownik ma dostęp lub nie. Filtrowanie uwzględniać będzie adresowanie domenowe (DNS) jak i numery IP, oraz umożliwiać dopuszczanie lub blokowanie wskazanych podstron (linków),

 • możliwość konfiguracji opcji wygaszania ekranu w połączeniu z dodatkowymi funkcjami takimi jak: automatyczne zamykanie otwartych okien, kasowanie tymczasowych plików, usuwanie historii przeglądarki i rozpoczęcie wyświetlania wskazanej strony,

Moduł monitoringu

 • monitorowanie systemu operacyjnego (tzw. Software Watch-Dog), które kontroluje zajętość pamięci oraz innych krytycznych elementów systemu i dokonuje jego reinicjalizacji w sytuacji zagrażającej zablokowaniem oprogramowania,

 • obsługa Hardware Watch-Dog wykonującego automatyczną reinicjacje systemu operacyjnego,

 • możliwość przejścia do panelu administracyjnego systemu monitoringu i sterowania temperaturą i wilgotnością (w przypadku zainstalowania takiego modułu w infokiosku) wyłącznie za pośrednictwem ekranu dotykowego, po wpisaniu konfigurowalnego hasła z klawiatury ekranowej (brak konieczności otwierania infokiosku i podłączania klawiatury)

 • możliwość monitoringu i rejestracji obrazu otoczenia kiosku poprzez wbudowaną kamerę

 • możliwość zdalnego podglądu aktualnie wyświetlanego obrazu na infokiosku

 • monitorowanie pracy infokiosku (m.in. informowanie administratora o pracy kiosku – logowaniu, wylogowaniu, restartach, zabezpieczenie przed nieuprawnioną ingerencją użytkownika w system operacyjny),

Moduł klawiatury ekranowej

 • możliwość przywołania klawiatury w dowolnym momencie

 • automatycznie wyświetlenie klawiatury ekranowej po wejściu w pola edycyjne

 • możliwość przemieszczania klawiatury po ekranie

 • możliwość konfiguracji stopnia przeźroczystości

 • wyraźna wizualizacja momentu wciśnięcia klawisza poprzez odpowiednią animację

Moduł Digital Signage

 • możliwość wydzielenia części ekranu kiosku do prezentacji treści multimedialnych

 • możliwość zdefiniowana dowolnej ilości stref w ramach wydzielonego obszaru ekranu

 • możliwość dowolnego przydzielania treści multimedialnych do stref

 • obsługa następujących formatów:

  • obrazki: jpg, bmp, png

  • filmy: avi, mpg, vob, mpeg

  • prezentacji flash: swf

  • stron internetowych

  • dokumenty: pdf, ppt, pptx, odp

  • paski informacyjne: tekstowe i rss

  • plansze informacyjne: tekstowe i rss

 • zbieranie danych statystycznych dotyczących wyświetlanie poszczególnych treści

Moduł bluetooth

 • wbudowana aplikacja pozwalająca na rozsyłanie treści multimedialnych poprzez Bluetooth (wymaga zainstalowania nadajnika bluetooth USB)

 • możliwość wysyłania wiadomości tekstowych

 • możliwość wysyłania wiadomości obrazkowych

 • możliwość wysyłania zasobów multimedialnych tylko do telefonów określonych producentów

 • zbieranie danych statystycznych dotyczących wysyłania poszczególnych treści

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych

 • możliwość powiększenia treści wyświetlanych w oknie przeglądarki

 • możliwość zmiany pozycji przeglądarki internetowej względem pozostałych treści np. przesunięcie do dolnej krawędzi ekranu w przypadku osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

 • możliwość współpracy z syntezatorem mowy odczytującym treść dowolnej strony internetowej

Moduł filtrujący strony internetowe

 • możliwość blokady pornografii (także przemocy, hazardu czy rasizmu), nie blokując pojęć encyklopedycznych, haseł związanych z planowaniem rodziny itp.

 • filtr posiada bazę adresów zabronionych z możliwości jej automatycznej aktualizacji oraz niezależny moduł oceny stron nie będących w bazie na podstawie ich zawartości

 • filtr przed wyświetleniem strony użytkownikowi przypisuje każdemu słowu na stronie punkty. Jeśli słowo jest negatywne (np. "erotyka", "xxx") daje mu plusowe punkty. Jeśli pozytywne (np. "biologia", "rodzina") daje mu punkty ujemne. Na końcu sumuje całą punktację. Jeśli przekroczy ona limit grzeczności, blokuje ją. Użytkownik zobaczy tylko ostrzeżenie.

Moduł współpracy z urządzeniami peryferyjnymi

 • obsługa czujnika ruchu – dezaktywacja wygaszacza po zbliżeniu użytkownika do infokiosku

 • możliwość obsługi czytnika kart bezdotykowych RFID

 • możliwość zarządzania zainstalowanym w infokiosku HotSpotem

System operacyjny infokiosku

Platforma

GNU/Linux bazujący dla najnowszej stabilnej wersji GNU/Debian

Cechy

 • praca w trybie live (system w pamięci RAM, tylko do odczytu)

 • pełne zabezpieczenie przez zanikiem zasilania, działaniem złośliwego oprogramowania, próbami ingerencji w system operacyjny przez użytkowników – po restarcie urządzenia system powraca do konfiguracji wyjściowej

 • możliwość pracy z nośnikami FLASH o małych pojemnościach (karty CF, dyski SSD)

 • łatwa aktualizacja poprzez podmianę kilku plików na nośniku

 • dane zmienne, konfiguracyjne, kontent DigitalSignage – przechowywane na oddzielnej partycji lub nośniku np. karta CF lub PenDrive 1. Dostawa, instalacja, montaż, szkolenie
Element • montaż kiosków w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

 • instalacja urządzenia

 • zainstalowane i skonfigurowane oprogramowanie systemowe i oprogramowanie zarządzająco - sterujące

 • szkolenie w zakresie obsługi urządzenia i zainstalowanego oprogramowania dla administratorów

 • instrukcja obsługi dotycząca eksploatacji kiosku i postępowania w przypadku awarii, wydana w języku polskim

 • instrukcja dotycząca konfiguracji oprogramowania, wydana w języku polskim

 • możliwość dokonywania zmian konfiguracji przez Zamawiającego 1. Gwarancja
Element
Gwarancja

 • gwarancja min. 36 m-cy

 • max 4-godzinny czas reakcji od zgłoszenia usterki, awarii

 • naprawa w ciągu max.24 godzin od zgłoszenia awarii poprzez serwis producenta

 • wsparcie 12-miesięczne – w ramach wsparcia kwartalna aktualizacja oprogramowania. Aktualizacje będą zawierać zmiany i rozszerzenia zgłaszane przez administratora

 1. Serwis
Zintegrowany System Serwisowy


Opis

Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał wdrożony Zintegrowany System Serwisowy, który w sprawny sposób umożliwia zgłoszenie awarii urządzeń oraz śledzenie statusów naprawy.

Zintegrowany System Serwisowy powinien składać się z dwóch elementów:

Internetowy system przyjmowania sprzętu do serwisu

Funkcjonalność • uzyskanie danych o dostarczonych produktach w szczególności o terminie ważności gwarancji

 • uzyskanie informacji o elementach składowych produktu, jeżeli jest wytworzony przez oferenta

 • podgląd dokonanych w trakcie eksploatacji wymian podzespołów

 • podgląd dołączonych do produktu dokumentów, w szczególności certyfikatów, zaświadczeń

 • uzyskanie historii awarii produktu oraz podjętych interwencji

 • powiadamianie Zamawiającego drogą elektroniczną (np. e-mail) o podjętych czynnościach w ramach zarejestrowanego zgłoszenia (np. określenie terminu usunięcia usterki, określenie terminu planowanej wizyty serwisowej wraz z opisem planowanych czynności, zamknięcie zgłoszenia serwisowego)

 • możliwość zgłaszania propozycji dotyczących funkcjonalności oprogramowania

 • możliwość zgłaszania błędów w oprogramowaniu

 • zarejestrowanie zgłoszenia reklamacyjnego

 • śledzenie stanu obsługi zgłoszenia reklamacyjnego od momentu zarejestrowania do jego zamknięcia

Działanie

Zamawiający wymaga, aby zgłoszenia problemów technicznych były dokonywane drogą elektroniczną przez osobę odpowiedzialną i upoważnioną po stronie Zamawiającego, mającą dostęp do portalu poprzez login i hasło.

Zamawiający wymaga, aby Oferent udostępnił link do tego serwisu oraz testowy login oraz hasło dostępu wraz ze złożeniem oferty. Do oferty należy dołączyć link, login oraz hasło do testowego użytkownika systemu.

Infolinia

Opis

ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801, dedykowany do obsługi zgłoszeń serwisowych

Funkcjonalność

 • możliwość zgłaszania usterek za pośrednictwem infolinii

 • określenie usterki poprzez wybór z listy przypisanej do klawiatury telefonu (cyfry 1-9)

 • weryfikacja zgłaszającego za pomocą identyfikatora uzyskanego od producenta infokiosków

 • identyfikację sprzętu poprzez podanie z klawiatury telefonu numeru fabrycznego zgłaszanego infokiosku

 • połączenie z konsultantem (cyfra 0)

Zamawiający wymaga, aby Oferent udostępnił numer infolinii wraz ze złożeniem oferty. Do oferty należy dołączyć informację o numerze infolinii.
 1. Certyfikaty i dokumenty
Element
Certyfikaty i dokumenty

 • Certyfikat ISO 9001 dla wykonawcy (do oferty należy załączyć potwierdzoną kopię certyfikatu),

 • Certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskiem dla wykonawcy (do oferty należy załączyć potwierdzoną kopię certyfikatu),

 • Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym – deklaracja zgodności Oferowany sprzęt musi spełniać normę CE. Wykonawca musi dołączyć do oferty deklarację zgodności sprzętu z normą bezpieczeństwa CE – należy przez to rozumieć certyfikat wydany przez upoważnioną instytucję certyfikującą lub oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że oferowane wyroby są zgodne z zasadniczymi wymaganiami, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 204 poz. 2087)

 • Do oferty należy dołączyć karty katalogowe proponowanych urządzeń, wizualizacje graficzne oraz rysunki techniczne z wymiarami.


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna