Załącznik nr 9 do warunków przetargu


Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjnePobieranie 445.38 Kb.
Strona12/19
Data29.04.2016
Rozmiar445.38 Kb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   19

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami

potwierdzona wynikami testów.


    1. Pułapka powinna posiadać autonomiczny system zasilania umożliwiający zachowanie długotrwałej gotowości do pracy, przy stosunku czasu pracy do czuwania nie mniejszym niż jeden do czterech i uzupełnianiu źródła energii nie częstszym niż raz na 12 godzin (wskazane 24 godziny), przy czym czynność ta nie powinna wyłączać urządzenia z pracy na dłużej niż 4 minuty.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.

potwierdzona wynikami testów.


    1. Wymiary, waga i konstrukcja pułapki (lub każdego z jej elementów) musi umożliwiać przenoszenie przez maksymalnie dwóch żołnierzy.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami potwierdzona wynikami testów.


    1. Czas przygotowania do pracy powinien być krótszy od 15 min.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami potwierdzona wynikami testów.


    1. Przygotowanie pułapki do pracy nie powinno wymagać jej strojenia.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami potwierdzona wynikami testów.


    1. Miejscem przechowywania pułapki w czasie transportu powinno znajdować się na jednym z elementów SNR-M.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami potwierdzona wynikami testów.


    1. Pułapka powinna posiadać zdolność do pracy w takich samych warunkach środowiskowych jak SNR-M.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


  1. Wymagania dotyczące MWŁ

Szczegółowe wymagania dla mobilnego węzła łączności zawarto w załączniku nr 1 do niniejszych WZTT.

  1. Wymagania dotyczące SD dr NEWA-M

Szczegółowe wymagania dla stanowiska dowodzenia dywizjonu rakietowego pzr NEWA-M zawarto w załączniku nr 2 do niniejszych WZTT.

  1. Wymagania dotyczące kompatybilności i zamienności.

   1. Zastosowane do modernizacji podzespoły (pakiety, karty) powinny być w pełni zamienne z odpowiadającymi im podzespołami (pakietami, kartami) użytymi w zestawie i w innych egzemplarzach zmodernizowanych zestawów.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


   1. Zastosowane detale i elementy elektroniczne powinny stanowić elementy rynkowe ogólnodostępne, jeżeli spełniają wymagania.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


  1. Wymagania dotyczące trwałości i odporności całkowitej na oddziaływanie czynników środowiskowych.

   1. Zestaw rakietowy NEWA-M klasyfikuje się zgodnie z NO-06-A103:2005 do grupy urządzeń:

 1. N.7-UZ-II-A dla SNR-M (KA-M i KDN-M), MWŁ, SD NEWA-M, RSWP P-18M, ZPSZ, PRM-M;

 2. N.9-UZ-II-A dla SWPRK-M.

   1. Zestaw powinien spełniać wymagania środowiskowe dla urządzeń określone w p. 5.4.1 z zaleceniem:

 1. podwyższona temperatura otoczenia: pracy +55°C, graniczna +70°C;

 2. obniżona temperatura otoczenia: pracy -30°C, graniczna -36°C;

 3. zmiany temperatury otoczenia: -36°C do +55°C; z ograniczeniami dla aparatury zamontowanej w klimatyzowanych (ogrzewanych) nadwoziach (kabinach, kontenerach):

 • podwyższona temperatura otoczenia: pracy + 35°C, graniczna + 55°C;

 • obniżona temperatura otoczenia: pracy + 5°C, graniczna 0°C.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


   1. System klimatyzacji KDN-M powinien zapewnić uzyskanie wewnątrz KDN-M warunków do uruchomienia aparatury w czasie nie dłuższym niż 30 min (przy temperaturze otoczenia w przedziale od -30°C do +55°C i obecności wewnątrz 5 osób).

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami potwierdzona wynikami testów.


   1. Klimatyzacja KDN-M powinna zapewnić utrzymanie wewnątrz KDN-M temperatury w przedziale +15°C do +25°C (przy temperaturze otoczenia w przedziale od -30°C do +55°C).

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami potwierdzona wynikami testów.


   1. Aparatura wyrzutni, przy temperaturze otoczenia w przedziale od -30˚C do +55˚C, powinna pozwalać na postawienie prk na przygotowanie w czasie:

 1. nie dłuższym niż 4 (cztery) minuty w tp DYŻUR;

 2. nie dłuższym niż 1 (jedna) minuta w tp CZUWANIE.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami potwierdzona wynikami testów.


  1. Wymagania niezawodnościowe.

   1. Elementy zestawu rakietowego NEWA-M, zgodnie z NO-06-A102:2005, klasyfikuje się do kategorii i rodzajów wskaźników niezawodności:

 1. Kategoria A - wielokrotnego użycia.

 2. Rodzaj II – urządzenie, które oprócz stanu zdatności i niezdatności może znajdować się w stanach, pośrednich o obniżonej zdatności.

 3. Urządzenie naprawialne, odnawialne bezpośrednio po wykryciu uszkodzenia.

 4. Wpływ uszkodzeń na efekt wykonania zadania – efekt wyjściowy jest proporcjonalny do sumarycznego czasu poprawnej pracy.

   1. Oczekiwana wartość parametrów niezawodnościowych dla SNR-M (KA-M, KDN-M), SWPRK-M, MWŁ, ZPSZ, SD NEWA-M powinna wynosić.

 1. Tm ≥ 100 h;

 2. Te ≥ 12 lat;

 3. Kg ≥0,99;

 4. Tn ≤ 1h;

 5. Te,n – 7 lat;

 6. Te,m ≥ 5 lat.

dla RSWP P-18M nie powinna ulec pogorszeniu.


Pobieranie 445.38 Kb.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   19
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna