Załącznik nr 9 do warunków przetargu


Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjnePobieranie 445.38 Kb.
Strona13/19
Data29.04.2016
Rozmiar445.38 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   19

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


  1. Wymagania dotyczące ergonomii i estetyki technicznej.

   1. SNR-M (KA-M, KDN-M), SWPRK-M, MWŁ i ZPSZ w zakresie wymagań ergonomicznych i estetyki technicznej powinna spełniać wymagania określone
    w NO-06-A104:2005 p.2.14.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


  1. Wymagania dotyczące systemu rejestracji i archiwizacji zdarzeń.

   1. KDN-M powinien być wyposażony w systemy rejestracji:

 1. wideo-fonicznej przebiegu pracy bojowej wewnątrz KDN-M, w tym rejestracji zobrazowania wszystkich wskaźników z rozdzielczością umożliwiającą odczyt informacji zobrazowywanych na wskaźnikach (np. wartości liczbowe, kolory ikon);

 2. rejestracji istotnych parametrów pracy SNR-M i wyrzutni z punktu widzenia prawidłowego śledzenia celu oraz naprowadzania rakiet.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami potwierdzona wynikami testów.


   1. Zapis parametrów pracy SNR-M i wyrzutni powinien być realizowany wg rejestracji:

 1. synchronicznej - współrzędnych śledzonego celu, parametrów procesu naprowadzania prk na cel (wartości komend kierowania, błędów naprowadzania, komend jednorazowych, dynamiki pracy systemu antenowego itd.);

 2. asynchronicznej - włączanych (wyłączanych) trybów pracy, metody śledzenia celu i naprowadzania rakiet, informacje przychodzące ze szczebla nadrzędnego (komendy kierowania walką).

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


   1. Rozpoczęcie rejestracji wideo-fonicznej i parametrów pracy SNR-M powinno następować automatycznie z chwilą przejścia w rp PB. W pozostałych rodzajach pracy powinna istnieć możliwość włączenia rejestracji ręcznie.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami potwierdzona wynikami testów.


   1. Systemy rejestracji wideo-fonicznej i parametrów pracy SNR-M i wyrzutni powinny zapewniać sumaryczny czas rejestrowania nie krótszy niż 72 godziny zapisu z indeksowaniem czasu minimum, co 15 min i nadpisywaniem najstarszych plików, z zastrzeżeniem nie dzielenia plików zapisu z jednego cyklu strzelania.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami potwierdzona wynikami testów.


   1. Systemy rejestracji wideo-fonicznej i parametrów pracy SNR-M i wyrzutni powinny zapewniać ochronę wygenerowanych przez te systemy plików przed nadpisaniem oraz zapewnić archiwizację zapisanych informacji na nośniku zewnętrznym z możliwością ich odtworzenia i wizualizacji na jednym z monitorów w KDN-M oraz zewnętrznym komputerze klasy PC lub Laptop z systemem operacyjnym zgodnym z MS WINDOWS XP i nowszym.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami potwierdzona wynikami testów.


   1. SNR-M powinna mieć możliwość przekazywania na zewnątrz danych o współrzędnych śledzonego celu (azymut i kąt podniesienia anten, odległość, prędkość) za pomocą protokołu I-Link z prędkością nie mniejszą niż 9600 bit/s.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami

potwierdzona wynikami testów.


  1. Wymagania dotyczące eksploatacji, wygody obsługi technicznej i naprawy.

   1. Modernizacja nie powinna zmieniać dotychczasowego systemu eksploatacji zestawu.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


   1. Zestaw rakietowy NEWA-M po modernizacji powinien być podatny na wykonywanie czynności eksploatacyjnych, obsługiwań i napraw (także w warunkach polowych) przewidzianych w dokumentacji technicznej, przez przeszkolony personel użytkownika a w szczególności:

 • czynności konserwacyjnych;

 • okresowych obsług technicznych;

 • napraw polegających na wymianie uszkodzonego podzespołu (pakietu) na sprawny znajdujący się w ukompletowaniu ZCZ.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


   1. Jeżeli wykonywanie czynności eksploatacyjnych i bieżącej obsługi będzie wymagało narzędzi lub9 urządzeń kontrolno-pomiarowych to powinny one wejść w skład ZCZ.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


   1. Zestaw rakietowy NEWA-M powinien być wyposażony w dokumentację techniczną i eksploatacyjną pozwalającą personelowi użytkownika właściwie go użytkować oraz wykonywać czynności eksploatacyjne, obsługiwania i naprawy przewidziane w dokumentacji technicznej zestawu.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


   1. SNR-M, SWPRK-M, oraz SD NEWA-M powinny być wyposażone w system automatycznej kontroli zdatności i poszukiwania niesprawności (SAK) umożliwiający lokalizację uszkodzeń z dokładnością do pojedynczego pakietu (realizowany z poziomu elementu zestawu rakietowego tj. KDN-M, KA-M, SWPRK-M, SD NEWA-M).


Pobieranie 445.38 Kb.

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   19
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna