Załącznik nr 9 do warunków przetargu


Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjnePobieranie 445.38 Kb.
Strona14/19
Data29.04.2016
Rozmiar445.38 Kb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


   1. SAK powinien zapewniać personelowi technicznemu użytkownika wsparcie w zakresie realizacji okresowych obsługiwań technicznych (interaktywna aplikacja komputerowa).

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


   1. SAK nie powinien obniżać charakterystyk technicznych zestawu rakietowego NEWA-M.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


   1. Informacje uzyskane przez personel obsługujący w ramach SAK, powinny stanowić dostateczną podstawę do określenia stanu zdatności urządzeń, a w razie potrzeby, do podjęcia działań związanych z odtworzeniem sprawności.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


   1. Procesy: diagnostyki, strojenia oraz lokalizacji uszkodzeń zmodernizowanych urządzeń powinny być wspomagane komputerowo, z wykorzystaniem komputera przenośnego o wzmocnionej konstrukcji i zwiększonej odporności na oddziaływanie czynników środowiskowych spełniający wymagania
    MIL-STD810F, IP54 w części dotyczące trwałości i odporności całkowitej na oddziaływanie czynników środowiskowych.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


  1. Wymagania dotyczące dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej

   1. Pełną dokumentację Wykonawca powinien opracować po podpisaniu umowy z Zamawiającym.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


   1. Dokumentacja techniczna pozyskiwana wraz z zestawem powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje dotyczące budowy, danych taktyczno-technicznych, ukompletowania i konfiguracji, integracji z innym UiSW, zasad działania oraz odbioru, użytkowania i utrzymania. Dokumentację techniczną powinien opracować i dostarczyć Wykonawca, zgodnie z zapisami w niniejszych WZTT. Dokumentacja techniczna powinna składać się co najmniej z:

 1. Warunków technicznych (WT);

 2. Instrukcji użytkowania, obsługiwania technicznego i napraw;

 3. Katalogu części zamiennych;

 4. Wykazu Zestawu Części Zamiennych;

 5. Książek urządzeń;

 6. Kart katalogowych (projekty).

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


   1. „Warunki techniczne” powinny zostać opracowane przez Wykonawcę zgodnie z załącznikiem D do Normy Obronnej NO-06-A101:2005.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


   1. „Instrukcja użytkowania, obsługiwania i napraw” powinna składać się z rozdziałów:

 • opis techniczny,

 • użytkowanie,

 • obsługiwanie i naprawa.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


   1. „Instrukcja użytkowania, obsługiwania i napraw” powinna być czytelna i prezentować swoje treści możliwie szeroko w formie graficznej. Opisy, schematy, rysunki powinny być zrozumiałe dla osób przeszkolonego personelu technicznego z wykształceniem średnim technicznym.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


   1. „Instrukcja użytkowania, obsługiwania i napraw” SNR-M oraz SWPRK-M powinna być dostępna w KDN, w formie elektronicznej z możliwością jej przeglądania (w rp KS) na jednym z monitorów.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


   1. „Instrukcja użytkowania, obsługiwania i napraw” SD NEWA-M powinna być dostępna, w formie elektronicznej z możliwością jej przeglądania na każdym ZSP.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


   1. „Instrukcja użytkowania, obsługiwania i napraw” zestawu rakietowego NEWA-M powinna zawierać opisy objawów podstawowych niesprawności, sposób ich usunięcia oraz metodykę lokalizacji/identyfikacji podstawowych uszkodzeń i podzespołów podlegających wymianie lub naprawie, a także odnośne procedury postępowania.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


   1. „Instrukcja użytkowania, obsługiwania i napraw” powinna zawierać wykazy
    i opisy niezbędnych oraz zalecanych obsługiwań okresowych w procesie normalnej eksploatacji zestawu rakietowego NEWA-M.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


   1. „Instrukcja użytkowania, obsługiwania i napraw” powinna zawierać wykazy materiałów eksploatacyjnych i podzespołów podlegających okresowej wymianie w procesie normalnej eksploatacji zestawu rakietowego NEWA-M (np. materiały MPS, baterie, akumulatory) wraz z harmonogramem ich wymiany.


Pobieranie 445.38 Kb.

1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna