Załącznik nr 9 do warunków przetargu


Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjnePobieranie 445.38 Kb.
Strona15/19
Data29.04.2016
Rozmiar445.38 Kb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


   1. „Instrukcja użytkowania, obsługiwania i napraw” powinna zawierać opis procedur związanych z doprowadzeniem zmodernizowanych elementów zestawu do stanu długotrwałego przechowywania i sposobu doprowadzenia zestawu rakietowego NEWA-M do stanu gotowości do użycia zgodnie
    z przeznaczeniem.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


   1. „Instrukcja użytkowania, obsługiwania i napraw” powinna zawierać opis procedur związanych ze zniszczeniem sprzętu w przypadku zagrożenia przechwycenia sprzętu.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


   1. Karty katalogowe (projekty) powinny zostać opracowane przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem umieszczonym w Załączniku nr 6 do Decyzji nr 74/MON z dnia 22.02.2007 r. (Dz.U. MON 2007.4.48) (bez punktów 2,3,12 i 17).

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


   1. Dokumentacja, poza WT i kartami katalogowymi, powinna zostać dostarczona wraz z każdym zestawem rakietowym NEWA-M w języku polskim w wersji drukowanej (na papierze o wzmocnionej odporności na mechaniczne uszkodzenia) oraz na trwałym nośniku elektronicznym (CD/DVD). Forma elektroniczna powinna umożliwiać zobrazowanie dokumentacji na urządzeniach informatycznych (stacjonarnych i przenośnych) bez konieczności stosowania specjalnego oprogramowania.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


   1. WT powinny zostać dostarczone, w wersji drukowanej i elektronicznej jak pozostała dokumentacja, w ilości określonej przez Zamawiającego.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


   1. Karty katalogowe (projekty) powinny zostać dostarczone, w wersji drukowanej, dla zmodernizowanych lub nowych elementów składowych zestawu wymienionego w pkt. 1.1.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


   1. Zamawiający powinien mieć prawo do powielania (kopiowania) dokumentacji na użytek SZ RP.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


   1. W przypadku zmian wprowadzonych w dokumentacji Wykonawca powinien aktualizować ją nieodpłatnie w całym okresie eksploatacji wyrobu, niezwłocznie po ich zaistnieniu.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


  1. Wymagania dotyczące zestawu części zapasowych (ZCZ).

   1. Na potrzeby zmodernizowanych zestawów rakietowych NEWA-M powinny zostać utworzone ZCZ na trzech poziomach:

 • poziom I – jeden ZCZ na pojedynczy zestaw rakietowy NEWA-M (1:1);

 • poziom II – jeden ZCZ na 3 zestawy rakietowe NEWA-M (1:3);

 • poziom III – jeden ZCZ na 6 zestawów rakietowych NEWA-M (1:6).

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


   1. Wszystkie zmodernizowane zestawy rakietowe NEWA-M, powinny być wyposażone w ZCZ na pierwszym poziomie. Szczegółowy wykaz elementów/podzespołów wchodzących w skład ZCZ na poziomie I zostanie zweryfikowany po rocznym cyklu eksploatacji.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


   1. Miejscem przechowywania ZCZ powinien być ruchomy warsztat naprawczy (PRM) dostarczony przez Siły Powietrzne, który Wykonawca powinien dostosować do potrzeb przechowywania i transportu ZCZ NEWA-M. Dopuszcza się przechowywanie elementów ZCZ przewidzianych dla MWŁ i SD NEWA-M na tych pojazdach, jak również, ze względu na praktyczność wykorzystania części ZCZ poziomu I. na właściwych dla nich elementach NEWA-M.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


   1. Istniejące przy zestawach rakietowych dostarczonych do modernizacji ZCZ powinny zostać przez Wykonawcę zweryfikowane oraz uzupełnione o elementy, podzespoły, narzędzia oraz urządzenia kontrolno-pomiarowe niezbędne do wykonania czynności eksploatacyjnych.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


   1. ZCZ na poziomach 1, 2 i 3 łącznie, powinien zabezpieczać eksploatację elementów zestawu przez okres nie krótszy niż 1000 h pracy.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


   1. Wykonawca powinien zapewnić dostępność do części i podzespołów zamiennych do zmodernizowanych urządzeń, przez okres nie krótszy niż 12 lat od daty dostarczenia do użytkownika ostatniego zmodernizowanego zestawu rakietowego.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.Pobieranie 445.38 Kb.

1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna