Załącznik nr 9 do warunków przetargu


Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiamiPobieranie 445.38 Kb.
Strona16/19
Data29.04.2016
Rozmiar445.38 Kb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


   1. Doposażenie zestawu rakietowego NEWA-M w ZCZ na poziomie 2 i 3 powinno być realizowane odpowiednio:

 • poziom II – wraz z zakończeniem odbioru każdego trzeciego egzemplarza;

 • poziom III – wraz z zakończeniem odbioru każdego szóstego egzemplarza.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


  1. Wymagania dotyczące wyposażenia metrologicznego.

   1. Zestaw powinien spełniać wymagania dotyczące podatności na kontrolę metrologiczną wyposażenia i wybudowanych środków kontroli określonych w NO-06-A104:2005 p. 2.6.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


   1. Zestaw rakietowy NEWA-M powinien być wyposażony w przyrządy i urządzenia kontrolno-pomiarowe niezbędne do realizacji czynności eksploatacyjnych przewidzianych do wykonania w dokumentacji eksploatacyjnej przez obsługę, także w warunkach polowych. Jeżeli zestaw rakietowy NEWA-M będzie musiał być doposażony w szczególnie kosztowne przyrządy kontrolno-pomiarowe, którego wykorzystanie jest sporadyczne, to dopuszcza się włączenie takiego przyrządu w skład ZCZ na poziomie 2.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


   1. Przy doborze wyposażenia metrologicznego powinno uwzględnić się zależności między dopuszczalnymi niedokładnościami przyrządów pomiarowych, a wymaganą (nakazaną w dokumentacji technicznej) dokładnością pomiaru.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


   1. Zastosowane wyposażenie metrologiczne powinno posiadać określone czasy i zakresy czynności związanych z uwierzytelnieniem lub legalizacją, a wszystkie czynności powinny być wykonywane w oparciu o bazę metrologiczną na terenie kraju.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


  1. Wymagania dotyczące przechowywania.

   1. Zasadniczym sposobem przechowywania zestawu NEWA-M powinno być jego przechowywanie na otwartym powietrzu, bez zadaszenia w stanie gotowości do użycia.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


  1. Wymagania dotyczące podatności transportowej

   1. Podatność transportowa zestawu rakietowego NEWA-M powinna pozostać na poziomie nie niższym niż obecnie.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


  1. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa.

   1. Zestaw rakietowy NEWA-M powinien zapewniać obsłudze bezpieczeństwo podczas jego eksploatacji zgodnie z NO-06-A104:2005 p.2.15.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


   1. Jeżeli w pewnych szczególnych warunkach, eksploatacja elementów zestawu rakietowego NEWA-M, może stanowić zagrożenie dla obsługi, to Wykonawca w dokumentacji technicznej powinien określić szczegółowe wymagania BHP.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


   1. Konstrukcja zestawu rakietowego NEWA-M powinna zapewniać ochronę personelu przed porażeniem prądem elektrycznym technicznymi środkami ochrony, dodatkowymi sposobami ochrony oraz perswazyjnymi środkami ochrony przeciwporażeniowej.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


   1. KDN-M powinna być wyposażona w automatyczny sygnalizator skażeń chemicznych i promieniotwórczych oraz umożliwiać prowadzenie działań w jego wnętrzu w warunkach użycia broni masowego rażenia (ABC) bez odzieży ochronnej zgodnie z NO-06-A103:2005.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami

potwierdzona wynikami testów.


   1. KDN-M powinna być wyposażona w zestaw odkażający oraz posiadać zamontowany zbiornik wody pitnej.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


   1. Zestaw rakietowy NEWA-M po modernizacji powinien spełniać warunki określone w Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr /MON z dnia 6 lutego 2008 roku (Dz.Urz.MON2008.3.17) zmieniająca decyzję Nr 98/MON z dnia 31.03.2006 r. w sprawie przestrzegania w resorcie obrony narodowej zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie elektromagnetyczne (Dz.Urz.MON 2006.6.65 z późn.zm.).

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


   1. KDN-M, MWŁ powinny spełniać warunki w zakresie hałasu i drgań określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy – załącznik Nr 2, Część A i B (Dz.U. 2002.217.1833 z późn. zm.) oraz PN-N-01307:1994 „Hałas. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy. Wymagania dotyczące pomiarów”.


Pobieranie 445.38 Kb.

1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna