Załącznik nr 9 do warunków przetargu


Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjnePobieranie 445.38 Kb.
Strona18/19
Data29.04.2016
Rozmiar445.38 Kb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


  1. Elementy składowe komputerów powinny być wykonane w standardzie COMPACT-PCI.

Typ wymagania: Wymaganie fakultatywne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


  1. Wszystkie PŹZ powinny być wykonane w oparciu o konstrukcję modułową. Sposób mechanicznego montażu PŹZ w urządzeniach oraz standard połączeń z otoczeniem (mechaniczny, elektryczny, paliwowy) powinny być zunifikowane i pozwalające obsłudze (także w warunkach polowych) zamianę PŹZ pomiędzy urządzeniami.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami

potwierdzona wynikami testów.


  1. Wszystkie złącza kablowe (energetyczne i komunikacyjne) na przyłączach burtowych powinny być zunifikowane.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


  1. Wykaz zastosowanych norm i standardów

 1. Decyzja Ministra Obrony Narodowej Nr 50/MON z dnia 6 lutego 2008 roku (Dz.Urz.MON 2008.3.17) zmieniająca decyzję Nr 98/MON z dnia 31.03.2006 r. w sprawie przestrzegania w resorcie obrony narodowej zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie elektromagnetyczne (Dz.Urz.MON 2006.6.65 z późn.zm.);

 2. Decyzja Ministra Obrony Narodowej Nr 74/MON z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie trybu wprowadzania do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz wycofywania uzbrojenia i sprzętu wojskowego nieodpowiadającego wymaganiom wojska (Dz.Urz.MON 2007.4.48);

 3. MIL-STD-810F, Environmental Engineering Considerations And Laboratory Tests, 2000;

 4. MIL-STD-188-110; Interoperability And Performance Standards For Data Modems, 2000;

 5. NO-06-A103:2005, Uzbrojenie i sprzęt wojskowy. Ogólne wymagania techniczne. Metody kontroli i badań. Wymagania środowiskowe;

 6. NO-06-A102:2005, Uzbrojenie i sprzęt wojskowy. Ogólne wymagania techniczne. Metody kontroli i badań. Wymagania niezawodnościowe;

 7. NO-06-A104:2005, Uzbrojenie i sprzęt wojskowy. Ogólne wymagania techniczne. Metody kontroli i badań. Wymagania konstrukcyjne;

 8. PN-EN 60034-1:2009, Maszyny elektryczne wirujące. Część 1: Dane znamionowe i parametry;

 9. PN-N 01307:1994, Hałas. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy. Wymagania dotyczące pomiarów;

 10. Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy – załącznik Nr 2, Część A i B (Dz.U. 2002.217.1833 z późn. zm.);

 11. STANAG 4198 Ed.1, Parameters And Coding Characteristics That Must Be Common To Assure Interoperability Of 2400 bps Linear Predictive Encoded Digital Speech, 1984;

 12. STANAG 4204 Ed.3, Technical Standards For Single Channel VHF Radio Equipment, 2008;

 13. STANAG 4206 Ed.3, The NATO Multi-Channel Tactical Digital Gateway - System Standards, 1999;

 14. STANAG 4208 Ed.3, The NATO Multi-Channel Tactical Digital Gateway - Signalling Standards, 2007;

 15. STANAG 4210 Ed.2, The NATO Multi-Channel Tactical Digital Gateway - Cable Link Standards, 1993;

 16. STANAG 4212 Ed.2, The NATO Multi-Channel Tactical Digital Gateway - Radio Relay Link Standards,1993;

 17. STANAG 4479 Ed.1, Parameters And Coding Characteristics That Must Be Common To Assure Ineroperability Of 800 bps Digital, Speech Encoder/Decoder And The Associated Error Protection And Interleaving Schemes Leading To The 2400 bps Interface Of The Slow Frequency;

 18. STANG 4539 Ed.1, Technical Standards For Non-Hopping HF Communications Waveforms, 2006;

 19. STANAG 4578 Ed.2, The Enhanced Digital Strategic Tactical Gateway (EDSTG), 2009;

 20. STANAG 4591, The 600 Bits/s, 1200 Bits/s and 2400 Bits/s NATO Interoperable Narrowban Voice Coder, 2008;

 21. STANAG 5066 Ed. 2, Profile For (HF) Radio Data Communications, 2008;

 22. STANAG 5500 Ed.6, Concept Of NATO Message Text Formatting System (Conformets) - ADatP-3, 2007;

 23. STANAG 5511 Ed.5, Tactical Data Exchange - Link11/11B, 2006;

 24. STANAG 5602 Ed.2, Standard Interface For Multiple Platform Link Evaluation (Simple), 2006;

 25. System automatyzacji obrony powietrznej "DUNAJ". Zasady wymiany informacji w podsystemie rozpoznania radiolokacyjnego. Redakcja 3;

 26. Ustawa z dnia 17 listopada 2006r. (Dz.U. z 2006r. Nr 235, poz.1700) o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;

 27. WBN 86/0612-06 – Zespoły prądotwórcze i ruchome elektrownie z silnikami spalinowymi. Ogólne wymagania techniczne.

7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE RODZAJÓW ZABEZPIECZENIA


  1. Wyposażenie zestawu rakietowego NEWA-M w ZCZ, aparaturę metrologiczną, narzędzia oraz dokumentację techniczną powinno umożliwić samodzielne funkcjonowanie obsług (także w warunkach polowych poza MSD) w odległych lokalizacjach przez okres jednego roku, w tym realizację czynności obsługowych eksploatacyjnych, obsługiwań i napraw.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


  1. Zestaw rakietowy NEWA-M powinien być podatny na realizację wszelkich napraw przez wyspecjalizowany personel logistyczny wspierający działania Użytkownika (na terenie kraju) w miejscu wskazanym przez użytkownika – także w warunkach polowych.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.Pobieranie 445.38 Kb.

1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna