Załącznik nr 9 do warunków przetargu


Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjnePobieranie 445.38 Kb.
Strona8/19
Data29.04.2016
Rozmiar445.38 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.


Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami potwierdzona wynikami testów.

    1. Widmowy zakres pracy detektora kamery termowizyjnej powinien mieścić się w zakresie 8-14 µm lub 3-5 µm. Dopuszczalna jest praca w podzakresach mieszczących się w w/w zakresach.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.


Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.

    1. Kamera termowizyjna powinna być wyposażona w optykę, o co najmniej dwóch polach widzenia mieszczących się przedziałach:

 • 1,0° do 1,5° – NFOV;

 • 4,0° do 8,0° – WFOV.

Dopuszcza się zastosowanie obiektywu ze zmienną ogniskową (zoom optyczny) mieszcząca się przedziale nie mniejszym niż do 1,5° do 4,0°.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.


Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.

    1. Kamera termowizyjna powinna zapewnić zachowanie ostrości obrazu przy zmianie pola widzenia.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.


Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami

potwierdzona wynikami testów.


    1. Zmiana pola widzenia kamery termowizyjnej od NFOV do WFOV i odwrotnie powinna odbywać się płynnie w czasie nie dłuższym niż 1,5 s.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.


Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami

potwierdzona wynikami testów.


    1. Kamera TV powinna zachować parametry nie gorsze niż kamera aktualnie wykorzystywana.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.


Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.

   1. Wymagania funkcjonalne dla wyrzutni SWPRK-M

    1. Wyrzutnie powinny zachować zdolność do instalacji mechaniczno-elektrycznych urządzeń pozwalających dowolnie kształtować sektor, w którym możliwe jest dokonanie startu prk (na potrzeby strzelań poligonowych).

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.


Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami

potwierdzona wynikami testów.


    1. Niedopuszczalne jest, aby którykolwiek z trybów pracy wymagał obecności obsługi we wnętrzu wyrzutni.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.


Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.

    1. Modernizacja wyrzutni nie powinna pociągać za sobą konieczności wprowadzania jakichkolwiek zmian w STZ. Powinny zostać zachowane dotychczasowe sposoby oraz nie powinny pogorszyć się normy czasowe ładowania/rozładowania prk.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.


Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami potwierdzona wynikami testów.

    1. Modernizacja wyrzutni nie powinna pociągać za sobą konieczności zwiększenia liczebności personelu do jej obsługi technicznej, rozwijania (zwijania) na stanowisku, ładowania i rozładowania prk.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.


Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami potwierdzona wynikami testów.

    1. Wyrzutnia powinna zostać wyposażona w autonomiczne pokładowe źródło zasilania (PŹZ).

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.


Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami potwierdzona wynikami testów.

   1. Wymagania funkcjonalne dla RSWP P-18M

    1. Układ TES i wstępny szerokopasmowy wzmacniacz wysokiej częstotliwości (Blok Nr 6) – powinny zostać zastąpione na analogiczne, co do realizowanych funkcji, lecz wykonane w technologii półprzewodnikowej, (jeżeli dostarczony do modernizacji egzemplarz RSWP P-18 będzie posiadał te elementy wykonane w technologii lampowej).

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.


Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.

    1. Zespoły prądotwórcze AD-10 na przyczepach PS-1 i PS-2 powinny zostać zastąpione dwoma PŹZ, rozmieszczonymi na jednej przyczepie PS.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.


Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.

    1. P-18M powinna posiadać trenażer umożliwiający autonomiczne szkolenie obsługi oraz udział w treningu symulowanym wraz z SNR-M. Cele symulowane powinny być widoczne zgodnie z właściwościami P-18 (stacja jest włączona, cel znajduje się w sektorze promieniowania).

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.


Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami

potwierdzona wynikami testów.


    1. Komunikacja P-18M z SNR-M za pomocą I-Link powinna umożliwiać przekazanie LAP do P-18 (do wykorzystania dla rozproszonej różnicowej analizy sytuacji powietrznej) jak również załadowanie programów ładujących symulację oraz odbiór komend sterujących symulacją.


Pobieranie 445.38 Kb.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna