Załącznik Nr I koszenie trawników w pasach drogowych ulic wraz z pielęgnacją nasadzeńPobieranie 3.38 Mb.
Strona1/18
Data07.05.2016
Rozmiar3.38 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Załącznik Nr I

KOSZENIE TRAWNIKÓW W PASACH DROGOWYCH ULIC WRAZ
Z PIELĘGNACJĄ NASADZEŃ

Na przedmiot zamówienia składa się:1. KOSZENIE

 1. Prace związane z koszeniem trawników w pasach drogowych o łącznej powierzchni ok. 220 ha. W zależności od potrzeb część pasów drogowych koszona będzie więcej niż raz w ciągu miesiąca – średnio ok 250 ha. W miesiącach maj, czerwiec, lipiec powierzchnia może zwiększyć się do 330 ha do koszenia w ciągu miesiąca. W razie konieczności Zamawiający zastrzega sobie ograniczenie koszenia powierzchni pasów drogowych w ciągu miesiąca do ulic wskazanych w zleceniu.

 2. Przed przystąpieniem do koszenia z pasa drogowego muszą być usunięte zanieczyszczenia oraz rozgrabione kretowiska.

 3. Grabienie i zwózka traw usuniętych z terenu drogi, bezpośrednio po skoszeniu
  (ustalenie miejsca wywozu należy do Wykonawcy przy zachowaniu warunków ochrony środowiska i ustawy o odpadach zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli miejsca składowania trawy).

 4. Usuwanie odrostów korzeniowych i chwastów wokół drzew i krzewów.

 5. Usuwanie chwastów wokół lamp, słupków, znaków pionowych, elementów infrastruktury, znajdujących się na terenach koszonych trawników, przycięcie/usunięcie chwastów wychodzących na chodnik.

 6. Usuwanie samosiewów stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym – według wskazania Zamawiającego.

 7. Rozgrabienie kretowisk – w razie zaistnienia konieczności.

Jednostką miary przy rozliczeniu powyższych prac będzie 1 ha faktycznie wykoszonych terenów (wraz z wykonaniem prac wyszczególnionych w punktach od 2 do 7) z podziałem na tereny płaskie i skarpy. Za skarpę uznaje się teren o pochyleniu wynoszącym przynajmniej 1 : 1,5 i długości min. 4 m. W pozostałych przypadkach tereny pasów drogowych traktowane i rozliczane jako tereny płaskie. Należy podać koszt wykoszenia:

- 1 ha terenu płaskiego

- 1 ha skarpy
Wykonawca zobowiazany jest do wykonania powyższych czynności (wraz
z realizacją punktów od 2 do 7) w terminie do 12 godzin od zgłoszenia w formie elektronicznej, faxem lub telefonicznie przez Zamawiającego. Zamawiający będze zgłaszał prace w godzinach 7.30 – 15.30 w dni robocze. Wykaz powierzchni do koszenia przy poszczególnych ulicach przekazany zostanie Wykonawcy do 30 dni od podpisania umowy z Zamawiającym.

W przypadku uszkodzenia roślin w trakcie koszenia Wykonawca zobowiązany jest


do odtworzenia zniszczonego nasadzenia, w tej samej ilości oraz tego samego gatunku
i odmiany na koszt Wykonawcy po wcześniejszej akceptacji materiału roślinnego przez pracownika ZZM w Rzeszowie.
2. ZBIERANIE ZANIECZYSZCZEŃ

Oczyszczanie terenów pasów zieleni z odpadów i śmieci (papieru, gruzu, szkła, złomu, plastiku i innych zanieczyszczeń) wraz z ich wywozem bezpośrednio po zebraniu z terenu.

Wykonawca zobowiązany jest do codziennego przeglądu miasta pod względem czystości i porządku oraz do zbierania pojawiających się zanieczyszczeń na bieżąco.

Zamawiający, w godzinach 7.30 – 15.30 w dni robocze, zastrzega sobie możliwość interwencyjnego zgłoszenia konieczności zebrania zanieczyszczeń z terenów pasów drogowych.

Szybkość reakcji:

- teren do powierzchni 1 ha musi być oczyszczony z zanieczyszczeń do 7 godzin


od zgłoszenia przez Zamawiającego.

- teren do powierzchni 20 arów musi być oczyszczony z zanieczyszczeń do 3 godzin


od zgłoszenia przez Zamawiającego.
Jednostką miary przy rozliczeniu powyższych prac będzie 1m3 zebranych
i wywiezionych zanieczyszczeń. W terminie do 7 dni od podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz ulic.

3. ZBIERANIE I WYWÓZ LIŚCI Z PASÓW DROGOWYCH

Zbieranie i wywóz liści musi nastąpić na całej powierzchni terenu zielonego pasa drogowego – ulice według wskazania Zamawiającego.

Ustalenie miejsca wywozu należy do Wykonawcy – przy zachowaniu warunków ochrony środowiska i po akceptacji miejsca przez Zamawiającego.

Jednostką miary przy rozliczeniu powyższych prac będzie m3 zebranych
i wywiezionych liści.

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania powyższych czynności w terminie do 7 godzin od zgłoszenia w formie elektronicznej, faxem lub telefonicznie przez Zamawiającego.

4. ZBIERANIE, WYWÓZ I UTYLIZACJA OBJĘTYCH CHOROBĄ LIŚCI
Z PASÓW DROGOWYCH

Zbieranie, wywóz i utylizacja liści musi nastąpić na całej powierzchni terenu zielonego pasa drogowego – ulice według wskazania Zamawiającego.

Ustalenie miejsca wywozu należy do Wykonawcy – przy zachowaniu warunków ochrony środowiska i po akceptacji miejsca przez Zamawiającego )

Jednostką miary przy rozliczeniu powyższych prac będzie 1 m3 zebranych
wywiezionych i zutylizowanych liści.

Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do wykonania powyższych czynności w terminie do 7 godzin od zgłoszenia w formie elektronicznej, faxem lub telefonicznie przez Zamawiającego.

Zebrane liście następnie należy zutylizować.5. PIELĘGNACJA SKUPIN DRZEW, KRZEWÓW i BYLIN

Czynności związane z pielęgnacją skupin drzew, krzewów, różanek i bylin:

 1. Pielenie chwastów.

 2. Usuwanie odrostów korzeniowych.

 3. Spulchnianie gleby wokół roślin.

 4. Poprawianie misek.

 5. Przycięcie koron drzew i krzewów oraz usunięcie przekwitłych kwiatostanów i zasuszonych owocostanow

 6. Usuniecie nadłamanych gałęzi oraz posuszu na roślinach.

 7. Kontrola i wymiana zniszczonych wiązadeł oraz prostowanie palików.

 8. Usuwanie suchych roślin (w przypadku drzew wraz z palikami – wiek do 10 lat).


Należy podać koszt jednorazowej pielęgnacji (realizacji punktów od 1 do 8) 1 m² skupin drzew i krzewów.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania powyższych czynności w terminie do 3 dni od zgłoszenia w formie elektronicznej, faxem lub telefonicznie przez Zamawiającego.

6. PIELĘGNACJA SKUPIN DRZEW I KRZEWÓW W OKRESIE
WIOSENNO-JESIENNYM


 1. Wiosenne rozgarnięcie kopczyków i utworzenie misek, zdjęcie gałązek roślin iglastych okrywających rośliny zimą,

 2. Jesienne kopczykowanie, przykrycie roślin gałązkami roślin iglastych w celu zabezpieczenia przed zimą.

Należy podać koszt jednorazowej pielęgnacji 1m² skupin drzew i krzewów.
Wykonawca zobowiazany jest do wykonania powyższych czynności w terminie do 3 dni od zgłoszenia w formie elektronicznej, faxem lub telefonicznie przez Zamawiającego.

7. OPRÓŻNIANIE POJEMNIKÓW PO PSICH ODCHODACH
O POJEMNOŚCI 30 L.

Zamawiający, w pasach drogowych Miasta Rzeszowa, posiada 60 szt. pojemników na psie odchody o pojemności 30 litrów.Należy podać koszt opróżnienia 1 szt. pojemnika.

Ustalenie miejsca wywozu należy do Wykonawcy – przy zachowaniu warunków ochrony środowiska i po akceptacji miejsca przez Zamawiającego).

Wykaz pojemników na psie odchody, zlokalizowanych w poszczególnych pasach drogowych zostanie przekazany Wykonawcy do 7 dni od podpisania umowy. W momencie ustawienia nowych pojemników Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę, który zobowiązay jest ująć w opróżnianiu.

Odpady powstałe w trakcie trwania umowy są własnością Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest postępować z odpadami zebranymi podczas realizacji zadania
w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi i przepisami prawa miejscowego.


Koszty wywozu i utylizacji nieczystości stałych na składowisko odpadów ponosi Wykonawca.

Wykonawca musi posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów oraz zezwolenie na transport odpadów wydane przez Prezydenta Miasta, Starostę Powiatu lub Marszałka Województwa.

Załącznik Nr II

NASADZENIA W DONICACH KWIATOWYCH WISZĄCYCH NA LAMPACH, DONICACH KASKADOWYCH PRZYTWIERDZONYCH DO SŁUPÓW LATARNI, DONICACH USTAWIONYCH W PASACH DROGOWYCH, WIEŻACH KWIATOWYCH; WRAZ Z ICH UTRZYMANIEM W SEZONIE WEGETACYJNYM.
Tabela 1. Lokalizacja nasadzeń donic wiszących na lampach wraz z określeniem gatunków, ilości i wielkości roślin.


Lp

Lokalizacja

Ilość donic

(szt.)

Pelargonia bluszczolistna

Villa de Paris Rose’ (różowa )Pelargonia bluszczolistna

Villa de Paris Rot(czerwona)

Petunia multiflora (różowa)ul. Dąbrowskiego

30
30


ul. Dymnickiego

7
7


Pl. Farny

7
7


ul. Grottgera/Asnyka

20

20

ul. Grunwaldzka

18

18

ul. Hetmańska

3737ul. Kościuszki

16

16

ul. Lisa-Kuli

6
6


ul. Marszałkowska

23

23

ul. Matejki

3

3

ul. Mickiewicza

12

12

ul. Moniuszki

8
8


ul. Rynek

10
10


ul. Słowackiego

7
7


ul. Sokoła

10
10


Wiadukt Tarnobrzeski

4

4

ul. 3-go Maja

35
35


Rezerwa

10
10SUMA

263

96

130

37


Tabela 2. Lokalizacja donic ustawionych w pasach drogowych wraz z określeniem gatunków ilości i wielkości roślin.

Lp

Lokalizacja

Ilość donic

(szt.)

Pelargonia bluszczolistna

Villa de ParisRot’

(czerwona)

Pelargonia bluszczolistna

Snow Cascade’(biała)Rynek (donice takie same jak wiszące na latarniach)

20

20


Rynek (donice białe owalne o wymiarach 77 x 33 x 41cm)

17

17


Rynek (donice białe owalne o wymiarach (52 x 22 x 27 cm)

17

17


Miejsce wskazane przez Zamawiającego z włókna: donice białe 100 x 32 x 50 cm

2

2


Miejsce wskazane przez Zamawiającego donice czerwone 44 x 44 x 80 cm

2
2Miejsce wskazane przez Zamawiającego donice czerwone 35 x 35 x 60 cm

4
4
SUMA

62

56

6

 w każdej z donicy musi być nasadzone po 10 szt. roślin.

Minimalna wielkość części nadziemnej roślin w momencie umieszczania donic na lampach oraz ustawienia w pasach drogowych musi wynosić min. 35 cm (rośliny powinny być kwitnące) Rośliny przed umieszczeniem na lampach oraz ustawieniem muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.

 SUMA MATERIAŁU DO NASADZEŃ

263 + 20 (donic) = 283 szt. donic x 10 szt. roslin = 2830

Donice:

- Średnica donic - dolna - 20 cm. • górna – 39 cm.

 • głębokość donic 18 cm. kolor wskazany przez Zamawiającego.

17 donic owalnych (77 x 33 x 41cm ) x 12 szt. roślin = 204 szt.

17 donic owalnych (52 x 22 x 27 cm) x 6 szt. roślin = 102 szt.

2 donice z włókna białe (100 x 32 x 50 cm) x 24 szt. = 48 szt.

2 donice czerwone (44 x 44 x 80 cm) x 12 szt. = 24 szt.

4 donice czerwone (35 x 35 x 60 cm) x 9 szt. = 36 szt.Razem 3244 szt. roślin

Donice dostarczy Zamawiający.

Podłoże do nasadzeń

Zestawienie podłoża do nasadzeń roślin w donicachLP

SKŁAD PODŁOŻA DO

1 SZTUKI DONICY

ILÓŚĆ gramach/litr/ 1szt. donicy

1.

Substrat torfowy + ziemia darniowa

2 : 1


( 8 litrów podłoża w 1 szt.donicy)
2

AGROHYDROFLOR

2,4 g preparatu/ 1 litr podłoża

19,2 g preparatu/ 1szt. donicy wiszącej

168 g preparatu/ 1szt. donicy owalnej większej

48 g preparatu/ 1szt. donicy owalnej mniejszej

336 g preparatu/ 1szt. donicy z włókna

268,8 g preparatu/ 1szt. donicy czerwonej większej

108 g preparatu/1szt. donicy czerwonej mniejszej


3

OSMOCOTE PLUS 5-6 10 + 11+ 18

2 g nawozu / 1 litr podłoża

16 g nawozu / 1 szt. donicy wiszącej

140 g nawozu/ 1szt. donicy owalnej większej

40 g nawozu/ 1szt. donicy owalnej mniejszej

280 g nawozu/ 1szt. donicy z włókna

224 g nawozu/ 1szt. donicy czerwonej większej

90 g nawozu/ 1szt. donicy czerwonej mniejszej


 SUMA ZUŻYTEGO DO NASADZEŃ PODŁOŻA

263 + 20 = 283 szt. donic x 8 l = 2264 l podłoża

17 donic owalnych x 70 l = 1190 l podłoża

17 donic owalnych x 20 l = 340 l podłoża

2 donice z włókna białe x 140 l = 280 l podłoża

2 donice czerwone x 112 l = 224 l podłoża

4 donice czerwone x 45 l = 180 l podłoża

Razem: 4478 l podłoża
 SUMA ZUŻYTEGO PREPARATU – Agrohydroflor

283 szt. donic x 19,2 g preparatu = 5433,6 g

17 szt. donic x 168 g preparatu = 2856 g

17 szt. donic x 48 g preparatu = 816 g

2 szt. donic x 336 g preparatu = 672 g

2 szt. donic x 268,8 g preparatu = 537,6 g

4 szt. donic x 108 g preparatu = 432 g

Razem: 10 747,2 g preparatu
 SUMA ZUŻYTEGO NAWOZU

283 szt. donic x 16 g nawozu = 4528 g

17 donic owalnych x 140 g nawozu =2380 g

17 donic owalnych x 40 g nawozu = 680 g

2 donic z włókna x 280 g nawozu = 560 g

2 donic czerwonuych większych x 224 g nawozu = 448 g

4 donice czerwone mniejsze x 90 g nawozu = 360 g

Razem: 8956 g nawozu

Zabiegi pielęgnacyjne

PODLEWANIE

Podczas jednokrotnego podlania na jedną donicę należy użyć 1 litr wody na 4 l podłoża = 4478 l podłoża : 4 = 1119 litrów na jednorazowe podlanie wszystkich donic.

Podlewanie w razie zaistnienia konieczności.
NAWOŻENIE

Zestawienie nawozów stosowanych przy pielęgnacji rośin w donicach.
Lp

Rodzaj zastosowanego nawozu

Zawartość NPK

Ilość w

kg/1000 l wody


Uwagi

1

PLANTON Z

K O - 19 

1 kg/ 1000 l wody

Zastosowany jednorazowo 2-3 tygodnie po umieszczeniu donic na latarniach

2

PLANTON K

K O- 24 

PO - 91 kg/ 1000 l wody

Zastosowany 2 tygodnie po pierwszym jednorazowym nawożeniu Plantonem Z, stosowany co 2 tygodnie do połowy kwitnienia (przełom czerwca i lipca)

3

PLANTON S

K O - 22  + mikroelementy i makroelementy w formie schelatowanej

1 kg/ 1000 l wody

Od połowy kwitnienia (przełom czerwca i lipca) do końca okresu wegetacyjnego stosowany co 2 tygodnie

UWAGA – nawożenie wykonywane będzie podczas podlewania roślin


Sposób wyliczenia zapłaty za wykonane prace

 1. wartość brutto dokonania nasadzeń kwiatowych wraz z umieszczeniem 263 uchwytów i donic wiszących na latarniach, ustawieniem 62 donic w pasach drogowych, w miejscach wyszczególnionych w tabelach 1 i 2 z lokalizacją nasadzeń - płatne po realizacji.

 2. wartość brutto jednokrotnego podlania 263 szt. donic wiszących na latarniach wyszczególnionych w tabeli nr 1 – należy wliczyć koszt nawożenia – co 2 tygodnie – oraz usuwania suchych pędów, liści i kwiatów - w razie zaistnienia konieczności - płatne miesięcznie za faktyczne wykonane prace.

 3. wartość brutto jednokrotnego podlania 62 szt. donic z nasadzeniami kwiatowymi rozstawionymi w pasach drogowych, wyszczególnionymi w tabeli 2 z lokalizacją nasadzeń – należy wliczyć koszt nawożenia – co 2 tygodnie – oraz usuwania suchych pędów, liści i kwiatów - w razie zaistnienia konieczności - płatne miesięcznie za faktyczne wykonane prace.

 4. wartość brutto demontażu 325 szt. donic wiszących i stojących w pasach drogowych, 263 uchwytów z donic wiszących, do 15 listopada, remont uchwytów (dwukrotne malowanie) do 30 listopada oraz dostarczenie w miejsce wskazane przez Zamawiającego płatne po zrealizowaniu prac.


Pobieranie 3.38 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna