Załącznik Nr I koszenie zieleni w parkach I zieleńcach o powierzchni do 250ha w ciągu miesiąca wraz z pielęgnacją nasadzeńPobieranie 2.63 Mb.
Strona1/11
Data07.05.2016
Rozmiar2.63 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Załącznik Nr I
Koszenie zieleni w parkach i zieleńcach o powierzchni do 250ha w ciągu miesiąca wraz z pielęgnacją nasadzeń.
Na przedmiot zamówienia składa się:

1. KOSZENIE

 1. Prace związane z koszeniem zieleni na terenach parków i zieleńców do powierzchni 250ha w ciągu miesiąca – część obiektów w razie zaistnienia konieczności koszona będzie w ciągu miesiąca więcej niż raz.

 2. Przed przystąpieniem do koszenia zieleni na terenach parków i zieleńców muszą być usunięte zanieczyszczenia oraz rozgrabione kretowiska w razie ich wystapienia.

 3. Grabienie i zwózka trawy z terenów parków i zieleńców bezpośrednio
  po skoszeniu (ustalenie miejsca wywozu należy do Wykonawcy przy zachowaniu warunków ochrony środowiska i ustawy o odpadach Zamawiający zastrzega sobie prawo Kontroli miejsca składowania trawy).

 4. Usuwanie odrostów korzeniowych i chwastów wokół drzew i krzewów.

 5. Usuwanie chwastów wokół lamp, słupków znaków pionowych oraz elementów infrastruktury.

 6. Usuwanie samosiewów stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa – według wskazania zamawiającego


Jednostką miary przy rozliczeniu powyższych prac będzie 1ha faktycznie wykoszonych terenów (wraz z wykonaniem prac wyszczególnionych w punktach od b do f).

Wykaz powierzchni do koszenia na terenie poszczególnych parków i zieleńców zostanie przekazany Wykonawcy do 7 dni od daty podpisania umowy.

Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do wykonywania powyższych prac (wraz z realizacją punktów od b do f) do 12 godzin od zgłoszenia w formie elektronicznej, faxem lub telefonicznie przez Zamawiającego.
W przypadku uszkodzenia roślin w trakcie koszenia Wykonawca zobowiązany jest
do odtworzenia zniszczonego nasadzenia w tej samej ilości oraz tego samego gatunku
i odmiany na koszt Wykonawcy po wcześniejszej akceptacji materiału roślinnego przez pracownika ZZM w Rzeszowie.

2. ZBIERANIE ZANIECZYSZCZEŃ
Oczyszczanie terenów parków i zieleńców z odpadów i śmieci ( papieru, gruzu, szkła, złomu, plastiku i innych zanieczyszczeń) wraz z ich wywozem bezpośrednio po zebraniu z terenu.
W ramach powyższego zadania Wykonawca zobowiązany jest do codziennego monitoringu terenów parków i zieleńców oraz usuwania pojawiających się tam zanieczyszczeń na bieżąco. Wykonawca na żądanie Zamawiającego okaże dokumenty potwierdzające składowanie odpadów.

Jednostką miary przy rozliczeniu powyższych prac będzie 1m3 zebranych
i wywiezionych zanieczyszczeń.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość interwencyjnego zlecenia oczyszczenia wskazanego terenu w danym dniu w przypadku wystąpienia konieczności.

Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do wykonywania powyższych prac do 5 godzin od zgłoszenia w formie elektronicznej, faxem lub telefonicznie przez Zamawiającego.

3. ZBIERANIE I WYWÓZ LIŚCI Z PARKÓW I ZIELEŃCÓW
Zbieranie i wywóz liści nastąpi z powierzchni parków i zieleńców wskazanych przez Zamawiającego.

Ustalenie miejsca wywozu należy do Wykonawcy – przy zachowaniu warunków ochrony środowiska i po akceptacji miejsca przez Zamawiającego.Jednostką miary przy rozliczeniu powyższych prac będzie 1m³ zebranych
i wywiezionych liści.

Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do wykonywania powyższych prac do 7 godzin od zgłoszenia w formie elektronicznej, faxem lub telefonicznie przez Zamawiającego.4. ZBIERANIE, WYWÓZ I UTYLIZACJA LIŚCI OBJĘTYCH CHOROBĄ

Zbieranie, wywóz i utylizacja liści nastąpi z powierzchni terenu zielonego wskazanego przez Zamawiającego.

Ustalenie miejsca wywozu należy do Wykonawcy – przy zachowaniu warunków ochrony środowiska i po akceptacji miejsca przez Zamawiającego.

Jednostką miary przy rozliczeniu powyższych prac będzie 1 m³ zebranych wywiezionych
i zutylizowanych liści.

Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do wykonywania powyższych prac do 7 godzin od zgłoszenia w formie elektronicznej, faxem lub telefonicznie przez Zamawiającego.5. PIELĘGNACJA SKUPIN DRZEW, KRZEWÓW I RABAT BYLINOWYCH


Czynności związane z pielęgnacją skupin krzewów, drzew i rabat bylinowych:

 1. Pielenie chwastów

 2. Usuwanie odrostów korzeniowych.

 3. Spulchnianie gleby wokół roślin.

 4. Poprawianie misek.

 5. Cięcie formujące drzew i krzewów oraz usunięcie zasuszonych owocostanów.

 6. Kontrola i wymiana zniszczonych wiązadeł oraz poprawianie palików.

 7. Usuwanie obumarłych i nadłamanych gałęzi drzew i krzewów.

 8. Usuwanie obumarłych roślin (w przypadku drzew wraz z palikami).

Należy podać koszt jednorazowej pielęgnacji (realizacji punktów od a do h ) 1m² skupin drzew, krzewów i rabat bylinowych
Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do wykonywania powyższych prac (wraz z realizacją punktów od a do h) do 3 dni roboczych od zgłoszenia w formie elektronicznej, faxem lub telefonicznie przez Zamawiającego.

6. PIELĘGNACJA SKUPIN DRZEW I KRZEWÓW W OKRESIE WIOSENNO-JESIENNYM


1. Wiosenne rozgarnięcie kopczyków i utworzenie misek, usunięcie gałązek roślin iglastych zastosowanych w celu zabezpieczenie roślin przed zimą.

2. Jesienne kopczykowanie, przykrycie roślin gałązkami roślin iglastych w celu zabezpieczenia przed zimą.Należy podać koszt jednorazowej pielęgnacji 1m² skupin drzew i krzewów.

Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do wykonywania powyższych prac do 3 dni roboczych od zgłoszenia w formie elektronicznej, faxem lub telefonicznie przez Zamawiającego.7. NAWOŻENIE SKUPIN DRZEW, KRZEWÓW I RABAT BYLINOWYCH

W ramach powyższego zadania Wykonawca zasilał będzie skupiny drzew, krzewów lub rabat bylinowych nawozami mineralnymi ( Np. Azofoska lub Polifoska ) w dawce 5 kg/ar.Należy podać koszt nawożenia 1 ara.

Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do wykonywania powyższych do 5 dni roboczych od zgłoszenia w formie formie elektronicznej, faxem lub telefonicznie przez Zamawiającego.8. OPRYSK NA NASADZENIA

Oprysk wykonać w sposób ręczny w przeliczeniu na 100m² stosując zalecenia producenta.


W zależności od występującego zagrożenia na roślinie (choroba grzybowa, szkodnik, chwasty) należy zastosować odpowiednie środki.

Środek powinien zostać przedstawiony do zaakceptowania przez Zamawiającego.


Należy podać koszt oprysku na powierzchni 100m².

Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do wykonywania powyższych prac do 3 dni roboczych od zgłoszenia w formie elektronicznej, faxem lub telefonicznie przez Zamawiającego.
9. ROZGARNIĘCIE KRETOWISK NA TRAWNIKACH
W ramach powyższego zadania Wykonawca na zlecenie Zamawiającego będzie rozgarniał kretowiska z terenów na których aktualnie nie jest prowadzone koszenie.

Należy podać koszt rozgrabienia 1 szt. kretowiska.

Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do wykonywania powyższej pracy do 3 dni roboczych od zgłoszenia w formie elektronicznej, faxem lub telefonicznie przez Zamawiającego.
Załącznik Nr II

Ręczne oczyszczanie alejek, schodów, placów, opróżnianie koszy oraz pozostałe prace porządkowe na terenach parków i zieleńców
10. RĘCZNE OCZYSZCZANIE ALEJEK, SCHODÓW, PLACÓW ITP.

Pod pojęciem ręcznego oczyszczania alejek, schodów, placów należy rozumieć prace polegające na oczyszczaniu alejek, schodów, placów itp. z zalegających zanieczyszczeń


w miejscach gdzie mechaniczne oczyszczanie nie było możliwe, zamiatanie i zbieranie zanieczyszczeń przy ławkach, ręczne usuwanie trawy z terenów brukowanych kostką kamienną lub betonową. Zgromadzone nieczystości należy wywozić na bieżąco. Oczyszczanie należy wykonywać w taki sposób i w takich porach, by nie utrudniać ruchu pieszych.

Powierzchnia alejek do oczyszczania do 10 000m².Jednostką miary przy rozliczaniu wykonania powyższych prac będzie jednorazowo oczyszczona powierzchnia alejek wraz z wywozem i utylizacją pozyskanych zanieczyszczeń. ( 100m²)
11. OPRÓŻNIANIE KOSZY PARKOWYCH

Przedmiotem wykonania zadania jest opróżnianie 800 szt. koszy o pojemności 45, 60 i 70 litrów.

Wykonawca w ramach realizacji zadania pod nazwą „Opróżnianie koszy parkowych” wykonywał będzie również:

a) dokonywanie zmian usytuowania koszy zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez Zamawiającego,

b) ustawiania i opróżniania koszy dodatkowych zakupionych przez Zamawiającego,

c) ustawiania koszy przewróconych bądź przestawionych,

d) uzupełniania skradzionych i zniszczonych wkładów zakupionych przez Zamawiającego.

Realizacja prac wyszczególnionych w punktach a, b, c i d winna być wykonywana w ramach zadania ‘opróżnianie koszy parkowych’ – bez dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego.Jednostką miary przy rozliczaniu wykonania powyższych prac będzie ilość sztuk koszy opróżnionych wraz z wywozem i utylizacją śmieci. ( 1 szt. )

Wykaz koszy zlokalizowanych na terenie parków i zieleńców zostanie przekazany Wykonawcy do 7 dni od daty podpisania umowy.

Zamawiający będzie informował Wykonawcę o koszach ustawionych w trakcie trwania umowy.

Ustalenie miejsca wywozu śmieci należy do Wykonawcy- przy zachowaniu warunków ochrony środowiska i po akceptacji miejsca przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia oczyszczenia alejek, schodów, placów, zamiatanie i zbieranie zanieczyszczeń przy ławkach, ręczne usuwanie trawy z terenów brukowanych kostką kamienną lub betonową oraz opróżnienia koszy parkowych interwencyjnie które musi być rozpoczęte do godziny od zgłoszenia.
12. OPRÓŻNIANIE POJEMNIKÓW PO PSICH ODCHODACH O POJEMNOŚCI 30 L.

Zamawiający posiada 110 szt. pojemników na psie odchody o pojemności 30 litrów. W ramach powyższego zadania Wykonawca opróżniał będzie pojemniki ustawione w trakcie trwania Umowy, dokonywał zmian usytuowania pojemników zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez Zamawiającego, ustawiał przewrócone bądź przestawione pojemniki. Wykaz pojemników ustawionych na terenach parków i zieleńców Zamawiający przekaże Wykonawcy do 7 dni od daty podpisania Umowy.Należy podać koszt opróżnienia 1 szt. pojemnika.

Zamawiający będzie informował Wykonawcę o pojemmnikach ustawionych w trakcie trwania umowy.

Ustalenie miejsca wywozu nieczystości należy do Wykonawcy- przy zachowaniu warunków ochrony środowiska i po akceptacji miejsca przez Zamawiającego.
13. OCZYSZCZANIE BASENÓW FONTANN

Oczyszczenie basenów fontann – zebranie zanieczyszczeń, załadunek i wywóz, itp. Prace wykonywane będą po uprzednim spuszczeniu wody.Jednostka miary – 100m² powierzchni oczyszczonego basenu fontanny.
14. MYCIE KOSZY PARKOWYCH

Należy podać koszt umycia 1 kosza wraz z wkładem.


15. MYCIE ŁAWEK PARKOWYCH

Należy podać koszt umycia 1 szt. ławki


16. MALOWANIE KOSZY PARKOWYCH

Oczyszczenie kosza z brudu i łuszczącej się farby, szpachlowanie miejsc uszkodzonych, przetarcie papierem ściernym oraz pomalowanie farbą olejną. Kolor farby należy uzgodnić z Zamawiającym.Należy podać koszt pomalowania 1 szt. kosza.
17. MALOWANIE ŁAWEK PARKOWYCH

Oczyszczenie z brudu i łuszczącej się nawierzchni ławki o długości od 1,8 do 2,6m , szpachlowanie miejsc uszkodzonych, zmatowienie ławki papierem ściernym oraz pomalowanie farbą olejną, lakierobejcą lub bejcą.


Kolor farby, lakierobejcy lub bejcy należy uzgodnić z ZamawiającymNależy podać koszt pomalowania 1 szt. ławki o długości:

- 1,8 do 2,0m

- 2,1 do 2,6m
18. REMONT ŁAWEK PARKOWYCH

Odkręcenie uszkodzonej listwy, wywiercenie otworów, dopasowanie listwy oraz jej przykręcenie. Należy podać koszt wymiany 1 szt. listwy o długości:- 1,8 - 2.0m
- 2,1-2,6m

19. DEMONTAŻ USZKODZONEJ ŁAWKI

Zakres prac obejmuje demontaż uszkodzonej ławki, załadunek i transport do bazy Wykonawcy. Należy podać koszt demontażu 1 szt. ławki


20. MALOWANIE POWIERZCHI DREWNIANYCH

Oczyszczenie z brudu, łuszczącej się nawierzchni, szpachlowanie miejsc uszkodzonych, zmatowienie papierem ściernym oraz pomalowanie środkiem do drewna wg wskazania Zamawiającego.

Kolor i rodzaj farby, lakierobejcy lub bejcy należy uzgodnić z Zamawiającym.

Należy podać koszt pomalowania 1m2 powierzchni drewnianej wraz z materiałem
i robocizną
.
21. MALOWANIE POWIERZCHI METALOWYCH

Oczyszczenie powierzchni z brudu, łuszczącej się farby i rdzy, przetarcie papierem ściernym, pomalowanie farbą podkładową antykorozyjną, tak przygotowaną powierzchnię należy pomalować farbą nawierzchniową wg wskazania Zamawiającego.

Kolor i rodzaj farby należy uzgodnić z Zamawiającym.

Należy podać koszt pomalowania 1m² powierzchni metalowej wraz z materiałem
i robocizną.

22. STRĄCANIE GNIAZD PTASICH Z DRZEW

Zakres prac obejmuje strącanie gniazd ptasich z drzew poza okresem lęgowym (od 16 października do końca lutego) wraz z zebraniem i wywiezieniem odpadów oraz posprzątaniem terenu. W cenę należy wliczyć wszystkie czynniki cenotwórcze ( praca ludzi i sprzętu – w tym również podnośnika hydraulicznego do prac na wysokości )Należy podać koszt strącenia 1 szt. gniazda.


23. CIĄGNIK Z PRZYCZEPĄ

Przy pracach związanych min. z zabezpieczeniem imprez organizowanych pod patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa, transportem ławek oraz elementów małej architektury na tereny parków i zieleńców, koniecznym będzie użycie sprzętu:

- ciągnik wraz z przyczepą i obsługą operatorską – jednostką miary przy rozliczaniu będzie czas pracy sprzętu ( godzina ).

24. SAMOCHÓD DOSTAWCZY

Przy pracach związanych min. z zabezpieczeniem imprez organizowanych pod patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa, transportem ławek oraz elementów małej architektury na tereny parków i zieleńców, koniecznym będzie użycie sprzętu:

- samochód dostawczy z lawetą i kierowcą – jednostką miary przy rozliczaniu powyższej pracy będą przebyte w ramach realizacji zadania kilometry ( km).
25. ROBOCZOGODZINA

Część prac związanych z utrzymaniem zieleni w parkach i zieleńcach min. - dokonywanie kontroli Parków i zieleńców ze szczególnym uwzględnieniem terenów na których zlokalizowane są urządzenia zabawowe (sprawdzanie stanu technicznego urządzeń zabawowych –


2 x w tygodniu, dokręcanie połączeń elementów zabawowych, śrub, zawiesi, w razie uszkodzenia elementów zabawowych zabezpieczenie urządzeń taśmą i powiadomienie o fakcie Zamawiającego, bieżące pisemne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania napraw, demontaż zniszczonych elementów oraz montaż nowych po dostarczeniu przez Zamawiającego), zabezpieczanie imprez organizowanych pod patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa, oczyszczanie pomników i rzeźb, załadunek i wyładunek ławek, elementów małej architektury, usuwanie wiatrołomów, zbieranie zanieczyszczeń z powierzchni wody, itp.

Jednostką miary przy rozliczaniu powyższych prac będzie czas pracy jednej osoby
( godzina )
.
26. USUWANIE GRAFFITI

Należy podać koszt usunięcia graffiti z:

-1m2 powierzchni gładkiej

-1m2 powierzchni szorstkiej

Przed zastosowaniem Wykonawca zobowiązany jest przedstawić środek do usuwania graffiti


do zaakceptowania przez Zamawiającego.
27. ZABEZPIECZENIE PRZED GRAFFITI

Należy podać koszt zabezpieczenia przed napisami graffiti:

- 1m2 powierzchni gładkiej

- 1m2 powierzchni szorstkiej

Przed zastosowaniem Wykonawca zobowiązany jest przedstawić środek do zabezpieczania przed graffiti do zaakceptowania przez Zamawiającego.


Na wymienione niżej prace Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji do końca trwania okresu umowy:

- malowanie ławek parkowych,

- malowanie koszy parkowych,

- remont ławek parkowych,

- malowanie powierzchni drewnianej,

- malowanie powierzchni metalowej,

- zabezpieczenie przed graffiti.

Załącznik Nr III

28. Nasadzenia, pielęgnacja i utrzymanie materiału roślinnego w pojemnikach oraz kwietnikach sezonowych
Obsadzanie pojemników wiosna 2012 r.


Lp.

Lokalizacja

Ilość szt./m² poj./m²

Bratki 35 szt./m² ilość szt.

 

 

 

 

1.

Zieleniec Szopena AK

18/15

263/ 7,5- bordowe

262/ 7,5- białe2.

Park Jedności Polonii z Macierzą

15/4,5

158 melanż

3.

Zieleniec Zamkowa

4/4

140 melanż

 

Razem:

37/23,5

823Obsadzanie pojemników lato 2012 r.


Lp.

Lokalizacja

Ilość szt./m² poj. / m²

Pelargonia zonale 20szt/ m²

Begonia bulwiasta 20szt/ m²

1.

Zieleniec Szopena AK

18/15

150/7,5 -białe 150/7,5-czerwone
2.

Park Jedności Polonii z Macierzą

15/4,5
90/4,5 mix

3.

Zieleniec Zamkowa

4/4
80/4 mix
Razem:

37/23,5

300/15

170/8,5Obsadzanie pojemników jesień 2012 r.


Lp.

Lokalizacja

Ilość szt./m² poj./m²

Chryzantemy 12szt./m²
ilość szt.

1.

Zieleniec Szopena AK

18/15

90/7.5 - białe 90/7.5-bordowe

2.

Park Jedności Polonii z Macierzą

15/4,5

54 – melanż

3.

Zieleniec Zamkowa

4/4

48 – melanż
Razem:

37/23,5

282

Obsadzanie kwietników sezonowych wiosna 2012 r.


Lp.

Lokalizacja

PowierzchniaBratki 30 szt./m²

1

Ogród Miejski
im. Solidarności

40

1200 – melanż

2

Plac Cichociemnych

150

4500 - melanż
Razem:

190

5700Obsadzanie kwietników sezonowych lato 2012 r.


Lp.

Lokalizacja

Powierz-

chnia m2Begonia semper.
35szt/ m2

Begonia bulwias.25szt/m2

Agera-
tum 25szt/m2

Tagetes 35szt/m2

Lobelia 35szt/m2

Lobularia

‘Snow Princess’ 30szt/m2Begonia Solenia
25szt/ m2


Petunia

25szt/m2
Santo-
lina

35szt/ m21.

Plac Farny

20

350/10 biała 350/10

czerwona


2.

Ogród Miejski im. Solidarności

40
1000/40 mix280/8

3.

Zieleniec im. K. Górskiego

23

525/15biała

50/2 biała

50/2 czerwona
53/2,2

niebieski50/1,5 żółty
4.

Plac Wolności

126

1750/50

fiolet


765/25,5

1263/50,5

róż
6.

Plac Cichociemnych

150


3750/150

odcienie różu

Razem:

359

1225/35

1100/44

53/2,2

50/1,5

1750/50

765/25,5

1263/50,5

3750/150

280/8Obsadzanie kwietników sezonowych jesień 2012 r.


Lp.

Lokalizacja

Ilość szt./m2

Bratki 30 szt./ m2 Ilość szt.

Chryzantemy 10szt./ m2

Tulipany 30 szt./ m2 Ilość szt.

1.

Plac Farny

20

600/20 mix

 

600/20 - czerwone

2.

Ogród Miejski im. Solidarności

40

 

400/40 mix

 

3.

Plac Cichociemnych

45
450/45 mix
 

Razem:

105

600/20

850/85

600/20

UWAGA – nawożenie wykonywane będzie podczas podlewania roślin1. Wymagania ogólne dla roślin kwietnikowych.

Dostarczone sadzonki powinny być oznaczone etykietką z nazwą łacińską: • rośliny powinny być dojrzałe technicznie, tzn. nadające się do wysadzenia, jednolite w całej partii, zdrowe i niezwiędnięte,

 • pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany,

 • bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona.

Niedopuszczalne wady:

 • zwiędnięte liście i kwiaty ,

 • uszkodzone pąki kwiatowe, łodygi, liście i korzenie,

 • oznaki chorobowe,

 • ślady żerowania szkodników.

Rośliny powinny być dostarczone w skrzynkach lub doniczkach.

Rośliny w postaci rozsady powinny być wyjęte z ziemi na okres możliwie jak najkrótszy, najlepiej bezpośrednio przed sadzeniem.

Do czasu wysadzenia rośliny powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed wyschnięciem.

Materiał nasadzeniowy musi być akceptowany przez zamawiającego przed posadzeniem.


2. Czynności przy pielęgnacji całorocznej pojemników kwiatowych – sezon 2012

I zmiana – wiosna – w zależności od warunków atmosferycznych – od 15 marca do
1 kwietnia

a) pozimowe oczyszczanie pojemników ,

b) uzupełnienie ziemi: 18szt. pojemników – 3 l podłoża próchniczego do każdej z donic ,
15szt. pojemników - 9 l podłoża próchniczego do każdej z donic, 4szt. donic - 10 l podłoża próchniczego do każdej z donic + dodatek hydrożelu do 37szt. donic– 2,4 g/l podłoża ,

c) obsadzenie roślinami wszystkich pojemników kwiatowych, obfite podlanie na głębokość sadzenia,

d) systematyczne odchwaszczanie wszystkich pojemników kwiatowych, usuwanie przekwitłych kwiatostanów, uschniętych liści i pędów,

e) nawożenie dwa razy w miesiącu wszystkich pojemników kwiatowych nawozem mineralnym NPK- azofoska, polifoska , nawożenie ustalić na podstawie potrzeb nawozowych zastosowanych gatunków roślin,

f) podlewanie wszystkich donic kwiatowych w miarę potrzeb,

g) spulchnianie,

h) uzupełnianie systematyczne brakujących roślin,
II zmiana – lato – w zależności od warunków atmosferycznych – od 1-15 maja

a) wyjęcie roślin ze zmiany I – wiosennej ze wszystkich donic kwiatowych,

b) uzupełnienie ziemi: 18szt. pojemników – 3 l podłoża próchniczego do każdej z donic,
15szt. pojemników -9 l podłoża próchniczego do każdej z donic,4szt. donic - 10 l podłoża próchniczego do każdej z donic + dodatek hydrożelu do 37szt. donic– 2,4 g/l podłoża ,

c)obsadzenie roślinami zmiany II – letniej wszystkich donic kwiatowych, obfite podlanie na głębokość sadzenia,

d) systematyczne odchwaszczanie, usuwanie przekwitłych kwiatostanów, uschniętych liści
i pędów,

e) nawożenie dwa razy w miesiącu wszystkich pojemników kwiatowych nawozem mineralnym NPK – azofoska , polifoska nawożenie ustalić na podstawie potrzeb nawozowych zastosowanych gatunków roślin,

f) podlewanie w miarę potrzeb,

g) spulchnianie,

h) uzupełnianie systematyczne brakujących roślin.

III zmiana – jesień – w zależności od warunków atmosferycznych – od 1-15 września


 1. wyjęcie roślin ze zmiany II-letniej

b) uzupełnienie ziemi: 18szt. pojemników – 3 l podłoża próchniczego do każdej z donic,
15szt. pojemników -9 l podłoża próchniczego do każdej z donic,4szt. donic - 10 l podłoża próchniczego do każdej z donic + dodatek hydrożelu do 37szt. donic– 2,4 g/l podłoża ,

c) obsadzenie roślinami zmiany III – jesiennej, obfite podlanie na głębokość sadzenia,

d) systematyczne odchwaszczanie, usuwanie przekwitłych kwiatostanów, uschniętych liści
i pędów,

e) podlewanie w miarę potrzeb,

f) spulchnianie,

g) uzupełnianie systematyczne brakujących roślin ,

h) po zakończeniu wegetacji wyjęcie roślin i wykonanie w donicach „stroików” z gałązek roślin iglastych.
3. Czynności przy obsadzaniu i pielęgnacji kwietników sezonowych.
I zmiana – wiosna – w zależności od warunków atmosferycznych – od 15 marca do
1 kwietnia

a) przekopanie kwietnika – 30cm, dodanie torfu ogrodniczego lub mieszanki substratowej warstwą 5cm,

b) zagrabienie i wyrównanie powierzchni,

c) posadzenie roślin, obfite podlanie na głębokość sadzenia,

d) odchwaszczanie w miarę potrzeb, usuwanie przekwitłych kwiatostanów, uschniętych liści, pędów,

e) nawożenie raz w miesiącu nawozem mineralnym NPK – azofoska, polifoska, nawożenie ustalić na podstawie potrzeb nawozowych zastosowanych gatunków roślin,

f) podlewanie w miarę potrzeb,

g) spulchnianie gleby,

h) uzupełnianie systematyczne brakujących roślin,

II zmiana – letnia w zależności od warunków atmosferycznych – od 1-15 maja

a) wyjęcie roślin z terenów kwietników I zmiany – wiosennej,

b) przekopanie kwietnika, dodanie torfu ogrodniczego lub mieszanki substratowej warstwą 5cm,

c) zagrabienie i wyrównanie powierzchni,

d) posadzenie roślin, obfite podlanie na głębokość sadzenia,

e) odchwaszczanie w miarę potrzeb, usuwanie przekwitłych kwiatostanów, uschniętych liści, pędów,

f) nawożenie raz w miesiącu nawozem mineralnym NPK – azofoska, polifoska, nawożenie ustalić na podstawie potrzeb nawozowych zastosowanych gatunków roślin,

g) podlewanie w miarę potrzeb,

h) spulchnianie gleby,

i) uzupełnianie systematyczne brakujących roślin,III zmiana – jesienna w zależności od warunków atmosferycznych – od 1-15 września

a) wyjęcie roślin z terenów kwietników II zmiany – letniej,

b) przekopanie powierzchni kwietnika , zagrabienie i wyrównanie terenu,

c) obsadzenie powierzchni kwietnika roślinami zmiany III - jesiennej, obfite podlanie nagłębokość sadzenia,

d) odchwaszczanie w miarę potrzeb, usuwanie przekwitłych kwiatostanów , uschniętych liści, pędów,

e) podlewanie w miarę potrzeb,

f) spulchnianie gleby,

g) uzupełnianie systematyczne brakujących roślin,

h) po zakończeniu wegetacji usunięcie roślin,

Nasadzenia roślin cebulowych w kwietnikach sezonowych.

a) przygotowanie kwietnika przez przekopanie, zagrabienie , dodanie torfu lub substratu 5cm,

b) posadzenie cebul, zagrabienie powierzchni kwietnika, przykrycie gałązkami roślin iglastych na okres zimy.

Realizacja pielęgnacji od dnia zawarcia umowy do końca listopada

W przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych dla wegetacji roślin zamawiającemu przysługuje skrócenie okresu pielęgnacji roślin.
Należy podać cenę realizacji w/w prac za sezon. Płatne w 7 ratach.
Załącznik Nr IV
Zdjęcie nadmiaru ziemi wraz z wywozem oraz założenie trawników na terenie parków i zieleńców

Zakres prac obejmuje:


29. ZDJĘCIE NADMIARU ZIEMI WRAZ Z WYWOZEM ORAZ ZAŁOŻENIEM TRAWNIKA NA TERENACH PARKÓW I ZIELEŃCÓW
 1. zdjęcie nadmiaru ziemi, wywóz ziemi w miejsce zaakceptowane przez Zamawiającego. Następnie teren należy dokładne oczyścić z odpadów i śmieci (gruzu, papieru, szkła, złomu, plastiku i inne) oraz wyrównać.

 2. odchwaszczenie : mechaniczne – 2 krotne przekopanie terenu glebogryzarką w odstępach tygodniowych,

 3. wysiew nawozów mineralnych : Azofoska w dawce 500 kg/ha

 4. nawiezienie ziemią kompostową : substrat torfowy – torf niski bogaty w składniki mineralne , ph : 6,5 – 7,2

 5. orka glebogryzarką na głębokości 15cm oraz wyrównanie bronami i wygrabienie.

 6. siew nasion : mieszanka traw gazonowych – wolnorosnących, odpornych na udeptywanie, przesuszenie i wytrzymałych na mróz np. : kostrzewa owcza, kostrzewa czerwona półkępkowa, wiechlina łąkowa . Mieszanka musi posiadać świadectwo kwalifikacji stwierdzające skład mieszanki i zdolność kiełkowania. Norma wysiewu : 300 kg/ha , głębokość siewu : 0,5 – 1cm

 7. przykrycie nasion przez przemieszanie warstwy gleby na głębokość 3cm (grabienie, wałowanie z kolczatką ).

 8. pielęgnacja trawnika do czasu pierwszego koszenia wraz z jego wykoszeniem, gdy trawa osiągnie wysokość 10 cm.: podlewanie zraszaczami małokropelkowymi, dosypanie ziemi, wyrównanie, usuwanie chwastów i dosianie trawy w razie wystapienia konieczności

Po wykonaniu koszenia, jeżeli Zamawiający zaakceptuje prawidłowość wykonania trawnika sporządzony zostanie protokół odbioru, na podstawie którego Wykonawca wystawi fakturę. W cenę należy wliczyć koszt transportu zebranej ziemi na odległość do 10kmNależy podać koszt wykonania prac wyszczególnionych w pkt od a do h na powierzchni 1 ara.

Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do wykonywania powyższych prac do 5 dni roboczych od zgłoszenia w formie elektronicznej, faxem lub telefonicznie przez Zamawiającego.


30. ZAŁOŻENIE TRAWNIKA NA TERENACH PARKÓW I ZIELEŃCÓW
 1. oczyszczenie z odpadów i śmieci (gruzu, papieru, szkła, złomu, plastiku i innych) oraz wyrównanie terenu.

 2. odchwaszczenie : mechaniczne – 2 krotne przekopanie terenu glebogryzarką w odstępach tygodniowych,

 3. wysiew nawozów mineralnych : Azofoska w dawce 500 kg/ha,

 4. nawiezienie ziemią kompostową : substrat torfowy – torf niski bogaty w składniki mineralne , ph : 6,5 – 7,2,

 5. orka glebogryzarką na głębokości 15cm oraz wyrównanie bronami i wygrabienie.

 6. siew nasion : mieszanka traw gazonowych – wolnorosnących , odpornych na udeptywanie, przesuszenie i wytrzymałych na mróz Np. : kostrzewa owcza, kostrzewa czerwona półkępkowa, wiechlina łąkowa. Mieszanka musi posiadać świadectwo kwalifikacji stwierdzające skład mieszanki, zdolność kiełkowania. Norma wysiewu : 300 kg/ha , głębokość siewu : 0,5 – 1cm

 7. przykrycie nasion przez przemieszanie warstwy gleby na głębokość 1-3cm (grabienie, wałowanie z kolczatką ).

 8. pielęgnacja trawnika do czasu pierwszego koszenia wraz z jego wykoszeniem, gdy trawa osiągnie wysokość 10 cm.: podlewanie zraszaczami małokropelkowymi, dosypanie ziemi, wyrównanie, usuwanie chwastów i dosianie trawy w razie wystapienia konieczności.

Po wykonaniu koszenia, jeżeli Zamawiający zaakceptuje prawidłowość wykonania trawnika sporządzony zostanie protokół odbioru, na podstawie którego Wykonawca wystawi fakturę.

W cenę należy wliczyć koszt transportu zebranej ziemi na odległość do 10km

Należy podać koszt wykonania prac wyszczególnionych w pkt od a do h na powierzchni 1 ara.

Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do wykonywania powyższych prac do 5 dni roboczych od zgłoszenia w formie elektronicznej, faxem lub telefonicznie przez Zamawiającego.31. ZAŁOŻENIE TRAWNIKA METODĄ HYDROOBSIEWU

 1. oczyszczenie terenu z odpadów i śmieci ( gruzu, papieru, szkła, złomu, plastiku i inne) oraz wyrównanie terenu,

 2. odchwaszczenie : mechaniczne – 2 krotne przekopanie terenu glebogryzarką w odstępach tygodniowych,

 3. wysiew nawozów mineralnych : azofoska w dawce 500 kg/ha,

 4. nawiezienie ziemią kompostową : substrat torfowy – torf niski bogaty w składniki mineralne , ph : 6,5 – 7,2

 5. orka glebogryzarką na głębokości 15 cm oraz wyrównanie bronami i wygrabienie.

 6. siew nasion : mieszanka traw gazonowych – wolnorosnących , odpornych na udeptywanie, przesuszenie i wytrzymałych na mróz np. : kostrzewa owcza, kostrzewa czerwona półkępkowa , wiechlina łąkowa . Mieszanka musi posiadać świadectwo kwalifikacji stwierdzające skład mieszanki , zdolność kiełkowania. Ściółka celulozowa zabezpieczająca podłoże przed wysychaniem i erozją oraz osłaniająca kiełkujące nasiona oraz siewki, a także dostarczająca roślinom składników pokarmowych. Grubość warstwy mieszanki znajdującej się na podłożu po wykonaniu zabiegu powinna wynosić 3-10 mm w zależności od: warunków glebowych, topografii terenu, pory roku, warunków klimatycznych. Woda pochodząca ze źródeł nie budzących wątpliwości. Dodatkowe komponenty (naturalne barwniki do kontroli zasiewu, kleje zawiązujące, hydrożele). Norma wysiewu : 180 - 300 kg/ha

Ze wzgledu na ochronę środowiska, bezpieczeństwo okolicznej ludności oraz nieprzyjemny zapach podczas prac agrotechnicznych, nie należy wykonywać hydrosiewu na bazie osadów ściekowych.

Hydroobsiew może być wykonywany przez cały rok w okresie panującej temperatury powyżej 0oC, możliwie w najkrótszym czasie po przygotowaniu terenu.

Na zazielenionej powierzchni nie moga wystepować lokalne wyżłobienia i lokalne zsuwy ziemi.


 1. pielęgnacja trawnika do czasu pierwszego koszenia wraz z jego wykoszeniem oraz zebraniem skoszonej trawy, gdy trawa osiągnie wysokość 10 cm.: podlewanie zraszaczami małokropelkowymi, dosypanie ziemi, wyrównanie, usuwanie chwastów, kretowisk i dosianie trawy w razie wystapienia konieczności.

Po wykonaniu koszenia, jeżeli Zamawiający zaakceptuje prawidłowość wykonania trawnika sporządzony zostanie protokół odbioru, na podstawie którego Wykonawca wystawi fakturę.Należy podać koszt wykonania prac od a do g na powierzchni 1 ara.

W cenę należy wliczyć koszt transportu zebranej ziemi na odległość do 10 km.

Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do wykonywania powyższych prac do 5 dni roboczych od zgłoszenia w formie elektronicznej, faxem lub telefonicznie przez Zamawiającego.

32. PIELĘGNACJA TRAWNIKÓW
W zakres pielęgnacji wchodzić będzie podlewanie zraszaczami małokropelkowymi, usuwanie chwastów, dosiewanie trawy i dosypywanie ziemi w razie zaistnienia konieczności. Należy podać koszt realizacji powyższych prac na powierzchni 1 ara w ciągu miesiąca.
33. NAWOŻENIE TRAWNIKÓW
Nawożenie musi być wykonane w sposób ręczny materiałami dopuszczonymi do stosowania,
w ilościach podanych w instrukcji producenta (Np. Substrat, Azofoska, Bofix).
Należy podać koszt wykonania w/w prac na powierzchni 1 ara.
Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do wykonywania powyższego zabiegu do 3 dni roboczych od zgłoszenia w formie elektronicznej, faxem lub telefonicznie przez Zamawiającego.

34. ZDJĘCIE NADMIARU ZIEMI WRAZ Z WYWOZEM

Zdjęcie nadmiaru ziemi, dokładne oczyszczenie terenu z odpadów i śmieci – gruzu, papieru, szkła, złomu, plastiku i innych zanieczyszczeń oraz wyrównanie terenu. W cenę należy wliczyć koszt transportu zebranej ziemi na odległość do 10km.Należy podać koszt wykonania w/w prac na powierzchni 1 ara.

Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do wykonywania powyższych prac do 5 dni roboczych od zgłoszenia w formie formie elektronicznej, faxem lub telefonicznie przez Zamawiającego.35. ODTWORZENIE TRAWNIKÓW ZNISZCZONYCH PRZEZ ZAJEŻDŻENIE

Nawiezienie ziemi urodzajnej na teren zajeżdżeń (koleiny po kołach samochodowych), wyrównanie oraz zagęszczenie nawiezionej ziemi do poziomu istniejącego trawnika, siew nasion traw gazonowych wolnorosnących oraz przemieszczenie warstwy gleby na głębokości 3 cm celem przykrycia nasion. Pielęgnacja trawnika do czasu pierwszego koszenia wraz z jego wykoszeniem, gdy trawa osiągnie wysokość 10 cm.:podlewanie, dosypanie ziemi, wyrównanie, usuwanie chwastów i dosianie trawy w razie wystapienia konieczności.

Po wykonaniu koszenia, jeżeli Zamawiający zaakceptuje prawidłowość wykonania trawnika sporządzony zostanie protokół odbioru, na podstawie którego Wykonawca wystawi fakturę.

Należy podać koszt wykonania w/w prac na powierzchni 1m².

Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do wykonywania powyższych prac do 5 dni roboczych od zgłoszenia w formie pisemnej lub elektronicznej przez Zamawiającego.


36. USUWANIE DARNI WZDŁUŻ ALEJEK
Odcięcie darni wzdłuż alejek wraz ze zgarnięciem jej, załadunkiem i wywozem. Zamiecenie
i wywóz zanieczyszczeń powstałych podczas wykonywania powyższej usługi.

Należy podać koszt realizacji powyższych prac na 100 mb.

Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do wykonywania powyższych prac do 5 dni roboczych od zgłoszenia w formie elektronicznej, faxem lub telefonicznie przez Zamawiającego.37. PODLEWANIE

W ramach powyższego zadania wykonawca na osobne zlecenie Zamawiającego podlewał będzie trawniki, nasadzenia drzew, krzewów i bylin W koszt zastosowanych 100 litrów należy wliczyć wszystkie pozostałe czynniki cenotwórcze tj. koszt wody, motogodziny pracy sprzętu, roboczogodziny pracy ludzi.Jednostką miary przy rozliczeniu w/w zadania będzie 100 litrów wylanej wody
( przy dawce 5 l na m² ).

Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do wykonywania powyższego zabiegu do 5 godzin od zgłoszenia w formie elektronicznej, faxem lub telefonicznie przez Zamawiającego.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna