Załącznik nr imię I nazwisko Wykonawcy adres Wykonawcy Wykaz przeprowadzonych konsultacji psychologicznychPobieranie 16.05 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar16.05 Kb.


Zapytanie ofertowe

nr 1/Z/AWR/2014 z dnia 20.03.2014r.
Załącznik nr 4

.................................................................Imię i nazwisko Wykonawcy
................................................................

………………………………………….Adres Wykonawcy


Wykaz przeprowadzonych konsultacji psychologicznychl.p.

Okres przeprowadzenia konsultacji psychologicznych

Ilość godzin konsultacji

Zamawiający/miejsce przeprowadzenia konsultacji
.........................................Data i Podpis Wykonawcy
*powyższy formularz jest tylko przykładowy, wykonawca może go zmodyfikować wg własnych potrzeb, ale musi zawierać wyszczególnione informacje
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach europejskiego Funduszu Społecznego


Partner Projektu:

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych

ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno

tel: 32 615 09 78, fax: 32 615 09 83

owis@interia.eu, www.owis.org.pl

NIP: 632-17-75-073, REGON: 276635859AWR – Akademia Własnego Rozwoju”

Program aktywnej integracji w Jaworznie

ul. Grunwaldzka 235, 43-609 Jaworznotel. 032 751 29 89, fax. 032 751 26 52

www.awr.jaworzno.pl | biuro@awr.jaworzno.pl©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna