Załącznik nr imię I nazwisko Wykonawcy Miejscowość I data adres Oferenta Ośrodek Wspierania Inicjatyw SpołecznychPobieranie 18.95 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar18.95 Kb.Zapytanie ofertowe

nr 2/Z/AWR/2014 z dnia 20.03.2014r.Załącznik nr 2
................................................................. ……………………………………..

Imię i nazwisko Wykonawcy

Miejscowość i data

................................................................

………………………………………….

Adres Oferenta Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych

ul. Grunwaldzka 235,

43-600 Jaworzno
OFERTA dot. Części I
W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe na wykonanie Części I zamówienia tj. przeprowadzenie indywidualnych konsultacji – doradztwa zawodowego (CPV 85312320 – Usługi doradztwa); z uczestnikami/czkami projektu „AWR – Akademia Własnego Rozwoju. Program aktywnej integracji w Jaworznie” w ramach Priorytetu VII Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

oferuję za przeprowadzenie 1 godziny zegarowej indywidualnych konsultacji -doradztwa zawodowego cenę:
Cena brutto .................................. PLN słownie: ………………………………………………
Deklaruję możliwość przeprowadzenia indywidualnych konsultacji dla (można wskazać ilość edycji i ewentualnie rok realizacji konsultacji tj. 2014 lub 2015):
…………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, iż akceptuję warunki realizacji zamówienia określone w Zapytaniu i wzorze umowy.

W przypadku wyboru mojej oferty, zobowiązuję się do podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie.

.........................................

Podpis Wykonawcy
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach europejskiego Funduszu Społecznego
Zapytanie ofertowe

nr 2/Z/AWR/2014 z dnia 20.03.2014r.


Załącznik nr 2
................................................................. ……………………………………..

Imię i nazwisko Wykonawcy

Miejscowość i data

................................................................

………………………………………….

Adres Oferenta Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych

ul. Grunwaldzka 235,

43-600 Jaworzno
OFERTA dot. Części II
W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe na wykonanie Części II zamówienia tj. przeprowadzenie indywidualnych konsultacji – doradztwa zawodowego (CPV 85312320 – Usługi doradztwa); z uczestnikami/czkami projektu „AWR – Akademia Własnego Rozwoju. Program aktywnej integracji w Jaworznie” w ramach Priorytetu VII Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

oferuję za przeprowadzenie 1 godziny zegarowej indywidualnych konsultacji -doradztwa zawodowego cenę:
Cena brutto .................................. PLN słownie: ………………………………………………

Deklaruję możliwość przeprowadzenia indywidualnych konsultacji dla (można wskazać ilość godzin i ewentualnie rok realizacji konsultacji tj. 2014 lub 2015):


………………………………………………………………………………………………………..
Oświadczam, iż akceptuję warunki realizacji zamówienia określone w Zapytaniu i wzorze umowy.

W przypadku wyboru mojej oferty, zobowiązuję się do podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie.

.........................................

Podpis Wykonawcy
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach europejskiego Funduszu Społecznego
Partner Projektu:

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych

ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno

tel: 32 615 09 78, fax: 32 615 09 83

owis@interia.eu, www.owis.org.pl

NIP: 632-17-75-073, REGON: 276635859AWR – Akademia Własnego Rozwoju”

Program aktywnej integracji w Jaworznie

ul. Grunwaldzka 235, 43-609 Jaworznotel. 032 751 29 89, fax. 032 751 26 52

www.awr.jaworzno.pl | biuro@awr.jaworzno.pl©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna