Załącznik numer 2 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówieniaPobieranie 34.31 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar34.31 Kb.

grupa 2

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoZałącznik numer 2

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
Usługa edukacyjna w ramach projektu pt. „ Szkoła inspiracji” realizowanego na podstawie umowy numer UDA-POKL.09.01.02-18-284/13-00”

Usługi edukacyjne:

Zadanie 1: ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE JĘZYKOWE


Lp.

Imię i nazwisko oraz podstawa dysponowania*

Nazwa zajęć

Kwalifikacje / wymagania minimalne kadry

1
Zajęcia z języka polskiego „ABC dziennikarstwa”

Lb. godz. - 34
Wykształcenie: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

Kwalifikacje do nauczania j. polskiego

Kurs / warsztaty w zakresie wydawania gazetek i czasopism szkolnych

Stopień awansu zawodowego: min. nauczyciel mianowany2
Zajęcia z języka polskiego „Mały recytator”

Lb. godz. - 68Wykształcenie: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

Kwalifikacje do nauczania j. polskiego

Stopień awansu zawodowego: min. nauczyciel mianowany


3
Zajęcia z języka angielskiego „Śpiewam po angielsku”

Lb. godz. - 68Wykształcenie: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

Kwalifikacje do nauczania j. angielskiego

Udokumentowana umiejętność gry na instrumencie klawiszowym

Stopień awansu zawodowego: min. nauczyciel mianowany4.
Zajęcia z języka angielskiego „Przyroda po angielsku”

Lb. godz. - 34Wykształcenie: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

Kwalifikacje do nauczania j. angielskiego i przyrody

Stopień awansu zawodowego: min. nauczyciel mianowany


5.
Zajęcia z języka niemieckiego

Lb. godz. - 34Wykształcenie: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

Kwalifikacje do nauczania j. niemieckiego

Stopień awansu zawodowego: min. nauczyciel mianowany
Zadanie 2: ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZE


1.
Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne „Ścisły umysł”

Lb. godz. - 68Wykształcenie: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

Kwalifikacje do nauczania matematyki i informatyki

Stopień awansu zawodowego: min. nauczyciel kontraktowy


2.
Zajęcia rozwijające kompetencje przyrodnicze „Mały ekolog”

Lb. godz. - 34Wykształcenie: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

Kwalifikacje do nauczania przyrody

Studia podyplomowe / kurs kwalifikacyjny z ekologii

Stopień awansu zawodowego: min. nauczyciel kontraktowy3.
Zajęcia rozwijające kompetencje przyrodnicze „Szkolna stacja meteo”

Lb. godz. - 34Wykształcenie: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

Kwalifikacje do nauczania przyrody lub geografii

Stopień awansu zawodowego: min. nauczyciel kontraktowy
Zadanie 3: ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE Z LOGOPEDĄ


1.
Zajęcia logopedyczne

Lb. godz. - 204
Wykształcenie: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

Kwalifikacje do prowadzenia zajęć logopedycznych

Stopień awansu zawodowego: min. nauczyciel kontraktowy
Zadanie 4: ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE ARTYSTYCZNE


1.
Zajęcia rozwijające kompetencje artystyczne „Nauka gry na gitarze”

Lb. godz. - 34Wykształcenie: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Kwalifikacje do nauczania muzyki

Stopień awansu zawodowego: min. nauczyciel mianowany


2.
Zajęcia plastyczne

Lb. godz. - 68
Wykształcenie: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

Kwalifikacje do nauczania plastyki

Stopień awansu zawodowego: min. nauczyciel mianowany


3.
Zajęcia taneczne

Lb. godz. - 68
Wykształcenie: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

Kwalifikacje do prowadzenia zajęć tanecznych

Zadanie 5: ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE Z PSYCHOLOGIEM


1.
Zajęcia specjalistyczne z psychologiem

Lb. godz. - 340
Wykształcenie: wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia

Kwalifikacje do prowadzenia zajęć psychologicznych

Staż pracy: minimum 5 lat pracy z dziećmi
* - niepotrzebne skreślić
Jeżeli wykonawca z osobami wskazanymi w tabeli pozostaje w stosunku umowy cywilno- prawnej lub pracy nie jest zobowiązany wskazywać podstawy do dysponowania osobą.

.................................................

pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

Pobieranie 34.31 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna