ZAŁĄcznik numer 4 do siwz formularz cenowyPobieranie 104.42 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar104.42 Kb.


ZAŁĄCZNIK NUMER 4 DO SIWZ


FORMULARZ CENOWY

(dotyczy GRUPY 3- po zmianach )..............................................., dnia ..............................

/ miejscowość/

/ pieczątka nagłówkowa Wykonawcy /

znak: PKM/ZRS/N/1/16
GRUPA 3 – PASKI KLINOWE

Lp.

Opis przedmiotu zamówienia/Rozmiar paska

Oznaczenie producenta dopuszczalnych produktów równoważnych

Ilość

(w sztukach)Cena netto

za 1 sztukę

(w zł)

Wysokość stawki podatku VAT

(w %)

Cena netto

z kolumny 5 x ilość

z kolumny 4 + należny podatek VAT (w zł)

Okres gwarancji

(w miesiącach)

**


Oznaczenie producenta oferowanego asortymentu*** oraz numeru katalogowego oferowanego asortymentu****

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

PASEK 10 PK 1705OPTIBELT

lub CONTITECH3producent :

numer katalogowy:

2.

PASEK AVX 10*1500


OPTIBELT

lub CONTITECH46


producent :

numer katalogowy:


3.

PASEK AVX 13*1050


OPTIBELT

lub CONTITECH30


producent :

numer katalogowy:4.

PASEK AVX 13*1125


OPTIBELT

lub CONTITECH4


producent :

numer katalogowy:5.

PASEK AVX 13*1200


OPTIBELT

lub CONTITECH20


producent :

numer katalogowy:6.

PASEK AVX 13*1225


OPTIBELT

lub CONTITECH20


producent :

numer katalogowy:

7.

PASEK AVX 13*1250


OPTIBELT

lub CONTITECH18


producent :

numer katalogowy:8.

PASEK AVX 13*1325


OPTIBELT

lub CONTITECH30


producent :

numer katalogowy:

9.

PASEK AVX 13*1425


OPTIBELT

lub CONTITECH30producent :

numer katalogowy:10.

PASEK AVX 13*1450

OPTIBELT

lub CONTITECH14


producent :

numer katalogowy:11.

PASEK AVX 13*1475


OPTIBELT

lub CONTITECH16


producent :

numer katalogowy:


12.

PASEK AVX 13*1675


OPTIBELT

lub CONTITECH8


producent :

numer katalogowy:13.

PASEK AVX 13*1700


OPTIBELT

lub CONTITECH12


producent :

numer katalogowy:


14.

PASEK AVX 13*1725


OPTIBELT

lub CONTITECH20


producent :

numer katalogowy:15.

PASEK AVX

13*1800OPTIBELT

lub CONTITECH10


producent :

numer katalogowy:

16.

PASEK AVX 13*1825


OPTIBELT

lub CONTITECH10


producent :

numer katalogowy:17.

PASEK AVX 13*725OPTIBELT

lub CONTITECH7


producent :

numer katalogowy:


18.

PASEK XPB 1500

OPTIBELT

lub CONTITECH36

producent :

numer katalogowy:19.

PASEK 8 PK 1500

OPTIBELT

lub CONTITECH22
producent :

numer katalogowy:20.

PASEK SPA 13*1682

OPTIBELT

lub CONTITECH20
producent :

numer katalogowy:


21.

PASEK XPA 2120

OPTIBELT

lub CONTITECH18
producent :

numer katalogowy:22.

CENA (suma poz.1-21 z kol.7) *:

..............................................(słownie: ...............................................................................................................

...........................................................................................................................................................................)UWAGA:

a) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu (produktów) równoważnego do asortymentu opisanego w kol. 2 wyłącznie firm: OPTIBELT i CONTITECH;

b) Zamawiający nie dopuszcza produktów (asortymentu) równoważnych innych producentów poza wskazanymi w lit.a).
*Cena musi obejmować:


  1. wartość przedmiotu zamówienia (w tym koszty sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego),

  2. podatek VAT.

UWAGA: CENA MUSI BYĆ ZAOKRĄGLONA DO DWÓCH MIEJSC PO PRZECINKU (zgodnie z zasadami matematyki) .

** - Okres gwarancji liczony będzie od daty każdorazowej dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.
***- Wykonawca jest zobowiązany do wskazania NAZWY firmy produkującej oferowany przez Wykonawcę asortyment (np. OPTIBELT,CONTITECH).

****- Wykonawca jest zobowiązany do wskazania numeru katalogowego oferowanego asortymentu .
.....................................................................................................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/
/6

: przetargi
przetargi -> Dag­­ / 104 / 2015 Zamawiającym jest: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
przetargi -> Szpital Dziecięcy im prof dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
przetargi -> Lokalizacja
przetargi -> Lubartów: Dostawy rekawic medycznych Numer ogłoszenia: 226089 2012; data zamieszczenia: 24. 10. 2012
przetargi -> Do 134 000 euro na ochronę fizyczną obiektów sądowych wspartą dodatkowo grupą interwencyjną, poruszającą się oznakowanym samochodem. Adres
przetargi -> Przedmiot oferty
przetargi -> Część siwz III opis przedmiotu zamówienia
przetargi -> Formularz wyceny dla częŚĆi V dostawa materiałów hydraulicznych na Drogowe Przejście Graniczne w Bezledach
przetargi -> ZAŁĄcznik numer 4 do siwz formularz cenowy
przetargi -> Instytut medycyny pracy im. Prof. Dra med. Jerzego nofera

Pobieranie 104.42 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna