Załącznik Wykaz projektów studenckich przygotowanych na lfn 2008 w kul – uczestniczących w konkursiePobieranie 97.79 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar97.79 Kb.
Załącznik 1. Wykaz projektów studenckich przygotowanych na LFN 2008 w KUL – UCZESTNICZĄCYCH W KONKURSIE

Lp.

Tytuł projektu, zgłaszający/ oceniający

Nazwiska kierownika/studentów

Opis projektuPROJEKTY NAUKOWE

1.

W poszukiwaniu lekarstwa na siecioWWWe z@grożenia
Katedra

Homiletyk
Koordynator W.Teologii

Dr Michał Wyrostkiewicz,

Anna Trzos,

Kinga Frąckowska

Z komputera umie korzystać i korzysta każdy, albo prawie każdy. Ale już nie każdy i nawet nie prawie każdy wie, czym to może skutkować? O uzależnieniach od internetu niektórzy słyszeli, ale przeciez to nie jest wszystko - to nie wyczerpuje "siecioWWWych z@grozeń". Warto je poznać, bo sprawa jest poważna! Nad wszystko zaś warto poznać lekarstwo przeciwko nim. Warto wiedzieć co zrobić, zby z człowieka myślącego nie stać się jedynie "człowiekiem klikającym".

2.

Śladami prawosławia w Lublinie
Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki
Koordynator WNH

Dr Jacek Jaźwierski,

Katarzyna Czerlunczakiewicz,

Magdalena Gorgo,

Katarzyna Gądek


Lublin to miasto leżące na pograniczu kultur, w którym zawsze ogromną rolę odgrywały mniejszości wyznaniowe, między innymi Żydzi, ewangelicy, prawosławni. Właśne tej ostatniej grupie chcielibyśmy poświęcic Państwa uwagę. Prawosławny szlak Lublina wyznaczają wspaniałe zabytki - cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego oraz cmentarz przy ul. Lipowej wraz ze znajdującą się na nim kaplicą Świętych Niewiast Niosących Wonności. Są to obiekty wysokiej wartości, łączące elementy typowe dla prawosławia z tradycjami lokalnymi. Ich wartośc artystyczną oraz znaczenie w krajobrazie miasta chcielibyśmy Państwu przybliżyc. Omówic - między innymi - układ architektoniczny i wyposażenie cerkwii wynikające z tradycji religijnej Kościoła Wschodniego, przybliżyc tajniki malarstwa ikonowego, zaprezentować unikatowy, nie tylko w skali regionu, ale i kraju cmentarz, który pozostał w prawie niezmienionej formie od momentu założenia. Dodatkowo, od zeszłego roku są na nim prowadzone prace konserwatorskie. Omawiając prawosławie w Lublinie, warto także przybliżyc historię nieistniejącego obecnie soboru pw. Podwyższenie Krzyża Pańskiego, który do 1924 roku dumnie prezentował się na Placu Litewskim. Spacer śladami lubelskiego prawosławia pozwoli na zapoznanie się zarówno z kulturą, jak i sztuką dla wielu zupełnie nową i nieznaną, a przecież tak ważną dla historii naszego miasta.

3.

Zdrowe ciało to za mało - psychologia zdrowia w pigułce
Katedra Psychoterapii i Psychologii Zdrowia
Koordynator WNS

Mgr Piotr Mamcarz

Izabela Chłodna

Stanisław Mamcarz

zdrowie jest jednym z najbardziej analizowanych fenomenów we współczesnej nauce. wraz z rozwojem cywilizacyjnym nabiera ono większej wartości. coraz więcej osób jest narażonych na działanie szkodliwych czynników zarówno fizycznych jak i psychicznych. to destruktywne działanie niejednokrotnie ma nieodwracalne skutki. dlatego tak ważne wydaje się pojęcie promocji zdrowia i profilaktyki, które w swoich założeniach mają niedopóścić do degradacji zdrowia. zdrowie jest zjawiskiem wielowymiarowym i kompleksowym. bardzo dużo mówi się o zdrowiu fizycznym, ale często pomija się zdrowie psychiczne o duchowym nie wspominając. istotne jest szerzenie polityki prozdrowotnej ujmującej wszystkie elementy zdrowia, które na siebie wzajemnie wpływają. ponadto faktem jest tendencja do koncentrowania się jedynie na zaburzonych strukturach, a pomijanie elementów zdrowych. psychologia zdrowia wychodzi naprzeciw takiemu myśleniu. stara się przeciwdziałać patologii jednocześnie wzmacniając pozytywne czynniki. w tym projekcie postaramy się dać możliwość zagłębienia się w zagadnienia związane z psychologią zdrowia. ten cel mamy nadzieję osiągnąć poprzez ćwiczenia pozwalające na doświadczenie relacji między umysłem i ciałem. ponadto damy możliwość poznania technik umożliwających kontrolę procesów fizjologicznych. dla uczestników będzie dostępna wystawa plakatów promujących zdrowie. na warsztatach osoby biorące udział będą mogły sprawdzić się w roli psychologa pracującego w szpitalu. poruszymy wiele ciekawych kwestii związanych z radzeniem sobie z trudnościami i konfliktami. a także przy wykorzystaniu rekwizytów uczestnicy będą mogli stworzyć zespół muzykoterapeutyczny

4.

jak niewidomi "widzą" świat - rehabilitacja w praniu

Katedra

Psychologii Rehabilitacji

Koordynator WNS

Dr Grzegorz Wiącek,

Małgorzata Galbarczyk,

Beata Kulig,

Iwona Burnatowska

Jak osoba niewidoma czyta? Jak osoba niewidoma ogląda filmy i rozpoznaje kolory? Jak osoba niewidoma sprząta i robi pranie?Takie i inne pytania mogą sobie zadawać ludzie, którzy nie spotkali osoby niewidomej żyjącej samodzielnie. W czasie prezentacji zostaną pokazane różne pomoce i sposoby radzenia sobie przez osoby niewidzące z codziennymi sytuacjami i zadaniami, które stawia przed nimi życie. Forma warsztatowa, którą zapronujemy, pozwoli na zobaczenie praktycznego zastosowania poszczególnych gadżetów dla niewidomych, a także dotknięcie i wypróbowanie ich na własną rękę.


5.

Zobacz swoje DNA

Katedra Biologii Molekularnej
Koordynator WMP

Dr Ewa Sajnaga

Katarzyna Gawron,

Robert Świder

Projekt ma na celu: - Podkreślenie roli DNA jako uniwersalnego przekaźnika informacji genetycznej, - Wyjaśnienie w jaki sposób unikalne DNA każdego człowieka może być wykorzystywany w badaniach diagnostycznych, np. w kryminalistyce czy w dochodzeniu spornego ojcostwa, - Zaznajomienie uczestników z najważniejszymi etapami analizy DNA: izolacji, amplifikacji, charakterystyki i przechowywania. Uczestnicy warsztatów będą mogli samodzielnie wykonać procedurę ekstrakcji, powielenia i wizualizacji DNA, którego źródłem będzie cebulka włosa. Warsztaty laboratoryjne poprzedzi krótka prezentacja multimedialna dotycząca prezentowanego tematu. Warsztaty skierowane są do młodzieży zainteresowanej analizą DNA i jej zastosowaniem.

6.

Żarłoczne enzymy

Katedra Biologii Molekularnej
Koordynator WMP

Dr Konrad Kubiński

Marta Chwedoruk,

Ewelina Hawryło,

Anna Leposińska,

Enzymy są cząsteczkami występującymi powszechnie w komórkach wszystkich organizmów, poczynając od prostych bakterii czy drożdży, a na człowieku kończąc. Są one zazwyczaj cząsteczkami białkowymi o charakterze biokatalizatorów regulujących niemalże wszystkie procesy zachodzące w komórkach. Cząsteczki te przyspieszają reakcje chemiczne (nawet 10000000 razy), które bez ich obecności zachodziłyby niezwykle wolno. Ponadto enzymy charakteryzują się ścisłą wybiórczością w stosunku do substratów i katalizowanych reakcji, stąd też w naszych komórkach występuje kilka tysięcy enzymów. Dzięki postępowi w biologii molekularnej możliwe jest poznawanie struktury i mechanizmu działania wielu białek enzymatycznych, ich izolacja z różnych tkanek i badanie in vitro. Niniejszy projekt ma na celu zapoznanie uczestników ze sposobem działania wybranych enzymów. Podczas części wprowadzającej zostanie przedstawiona prezentacja multimedialna poświęcona roli enzymów w komórkach. Następnie odbędą się warsztaty laboratoryjne, na których uczestnicy wyizolują białka enzymatyczne z różnych materiałów biologicznych (tj. drożdże, ślina, ziemniak) i zbadają ich właściwości w oparciu o różnorodne metody biologii molekularnej. Oprócz pogłębienia wiedzy ta temat enzymów, uczestnicy samodzielnie przeprowadzą doświadczenia, co pozwoli im zapoznać się z pracą w laboratorium biochemicznym. 

7.

Mój wymarzony ogród

Koło Studentów Architektury Krajobrazu
Koordynator WMP


Mgr inż. Paweł Adamiec

Dominka Rząd

Karolina Pałgan

Podczas prezentacji dzieci będą mogły namalować swój ogród z marzeń…i ocenić/wypowiedzieć się o potrzebach dotyczących przyszkolnych ogródków i terenów zielonych. W bardzo przystępnej formie poruszone zostaną tematy doboru odpowiednich roślin i ich pielęgnacji. Zaprezentowane przykłady projektów zieleni obiektów edukacyjnych, posłużą jako wzory dla dzieci, do wykonania szybkich prac rysunkowych, zatytułowanych MÓJ WYMARZONY OGRÓD. Celem projektu jest uwrażliwienie najmłodszych na piękno przyrody oraz uświadomienie odpowiedzialności za kształtowanie otoczenia.

8.

Recykling – jak i po co segregować odpady” 

    

Koło Naukowe Studentów Ochrony Środowiska
Koordynator WMP

Mgr Agnieszka Zielińska,

Joanna Godzien

„Recykling – jak i po co segregować odpady” to temat warsztatów ekologicznych mających na celu zapoznanie uczniów z problemem zagospodarowania odpadów, recyklingu, formami ich zbiórki. Celem zajęć jest przekonanie uczestników o słuszności i konieczności stosowania recyklingu, co ma być osiągnięte poprzez ukazanie korzyściami jakie płyną z powtórnego wykorzystania odpadów, zarówno w aspekcie ekologicznym jak i ekonomicznym. Uczniowie zobaczą także jak oznakowane są produkty i opakowania, które można oddać do recyklingu oraz dowiedzą się jakie są zasady segregacji odpadów. Zajęcia zakończą się wspólnym rozwiązaniem krzyżówek oraz zagadek, mających na celu utrwalenie prezentowanych podczas warsztatów treści.      

9.

Podzielony Świat”

Koło Naukowe Studentów Ochrony Środowiska

Koordynator WMP

Mgr Agnieszka Zielińska,

Joanna Godzien

"Podzielony Świat" to warsztat mający formę zabawy w czasie której uczniowie proszeni są o wykonanie wspólnego, dużego rysunku. Na rysunek ten składają się 3 sfery (my – ludzie, świat jakim chcielibyśmy aby był oraz realny świat), które są przez dzieci kolejno tworzone. Gdy rysunek jest gotowy uczniowie starają się wskazać zależności pomiędzy elementami rysunku znajdującymi się w różnych sferach. Zajęcia te maja na celu wskazanie uczniom nieodpowiedzialnego i niewłaściwego działania człowieka, konsekwencji takiego działania oraz możliwości przeciwdziałania takiemu działaniu. Zajęcia mają formę zabawy, która zakończy się wspólnym rozwiązaniem krzyżówek oraz zagadek, mających na celu utrwalenie prezentowanych podczas warsztatów treści.     

10.

Zrównoważony rozwój czyli jak unikać konfliktów”

Koło Naukowe Studentów Ochrony Środowiska

Koordynator WMP


Mgr Agnieszka Zielińska,

Joanna Godzien

Warsztat ma formę zabawy – debaty telewizyjnej – w czasie której uczniowie, podzieleni na trzy grupy, muszą wypracować jakieś wspólne rozwiązanie. Dyskusja toczy się między trzema obozami: inwestorami, społeczeństwem oraz przyrodnikami i dotyczy jakieś planowanej inwestycji. Celem debaty jest wypracowanie jakiegoś wspólnego stanowiska, które byłoby zadawalające dla wszystkich grup i które tym samym byłoby zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Zajęcia mają formę zabawy, która zakończy się wspólnym rozwiązaniem krzyżówek oraz zagadek, mających na celu utrwalenie prezentowanych podczas warsztatów treści.   

  

11.

W poszukiwaniu ginącego świata”
Koło Naukowe Studentów Ochrony Środowiska

Koordynator WMP

Mgr Agnieszka Zielińska,

Joanna Godzien

Kto ma najgęstsze futro? Kto jest innochodźcem? Co łączy świnie i niedźwiedzia? Kto jest królem puszczy? Na te i wiele innych pytań dzieci znajdą odpowiedź podczas zajęć pt. „W poszukiwaniu ginącego świata”. Podczas warsztatów uczniom przedstawione zostaną wybrane gatunki chronionych zwierząt Polski. Prezentacja poszczególnych gatunków odbędzie się poprzez przedstawienie ciekawostek na temat ich biologii i ekologii. Dzieci poznają jak również powody z jakich zwierzęta te stały się gatunkami objętymi ochroną. Uczniowie zastanowią się także nad sensem i celem ochrony gatunkowej oraz konsekwencjami wymierania gatunków. Zajęcia mają formę zabawy, która zakończy się wspólnym rozwiązaniem krzyżówek oraz zagadek, mających na celu utrwalenie prezentowanych podczas warsztatów treści.

12.

Ekstremofile. Ziemscy rekordziści adaptacji ekologicznej
Katedra Filozofii Biologii
Koordynator WF

Dr Andrzej Zykubek

Ewa Międlarz

Posiadają zadziwiające mechanizmy adaptacyjne i żyją w najbardziej niegościnnych miejscach na Ziemi:

  • we wrzącej wodzie, wiecznym lodzie lub mroźnej przestrzeni kosmicznej;

  • w silnych kwasach lub zasadach;

  • w głębinach oceanów, czyli tam, gdzie panuje ogromne ciśnienie;

  • tam, gdzie brakuje tlenu i tam, gdzie brakuje wody;

  • w odpadach toksycznych i rudach promieniotwórczych;

w skałach i głęboko pod ziemią.

EKSTREMOFILE - ziemscy rekordziści adaptacji ekologicznej. To dzięki nim, zupełnie niedawno, nasza wiedza dotycząca zakresu tolerancji ekologicznej organizmów uległa radykalnej zmianie. Hipertermofile, psychrofile, acidofile, alkalifile, halofile, barofile, radiofile, kserofile, metalofile, endolity i hipolity "podpowiadają" nam, że skoro życie na naszej planecie z powodzeniem rozwija się nawet w tak skrajnie trudnych warunkach, to dlaczego nie mogłoby istnieć poza Ziemią, np. na Marsie, Europie, Tytanie lub w innych miejscach Układu Słonecznego (a także poza nim)?Czy jest to tylko fikcja literacka? W połowie czerwca br. w prestiżowym periodyku naukowym ukazał się artykuł, z którego wynika, że materiał znaleziony w marsjańskim meteorycie Murchison zawiera cząsteczki uracylu i ksantyny - zasad azotowych wchodzących w skład nukleotydów, prekursorów molekuł tworzących RNA i DNA. Nukleotydy zawierają izotop węgla, który powstaje tylko w przestrzeni kosmicznej, co oznacza, że badane przez naukowców składniki tworzące DNA także pochodzą z Kosmosu...

13.

Czy Homo erectus słuchałby Mozarta? Czyli rzecz o ewolucyjnych podstawach przeżyć estetycznych i etycznych

Katedra Filozofii BiologiiKoordynator WF


Dr Andrzej Zykubek,

Katarzyna Kopacz,

Anastazja Niedźwiedź

Doceniamy dzieła wybranych artystów i muzyków, natomiast prace innych określamy jako kicz. Preferujemy nie tylko określone typy urody, ale nawet określone typy krajobrazów. Dlaczego tak się dzieje? Co stoi u podstaw dokonywanych przez nas wyborów? Czy ludzkie preferencje estetyczne są kontrolowane przez naszą ewolucyjną przeszłość? Na te i wiele innych pytań związanych z zagadnieniem estetyki i etyki ewolucyjnej postaramy się odpowiedzieć w trakcie przedstawianej przez nas prezentacji. No bo przecież któż z nas nie jest ciekawy:

  • Czy zachowanie ludzkie jest zdeterminowane genetycznie, a jeśli tak, to jakie są mechanizmy psychiczne wykształcone w toku ewolucji?

  • Czy altruizm jest strategią „wypracowaną" ewolucyjnie, czy też niepowtarzalną szlachetną postawą przedstawicieli gatunku Homo sapiens sapiens?

14.

Obcowanie z żywą historią – kampania wrześniowa 1939 roku

Koło Naukowe Historyków Studentów KUL,
Katedra Historii Historiografii

Koordynator WNH

Prof. dr hab. Mirosław Filipowicz,

Mgr Marcin Baranowski,
Andrzej Gładysz,


Andrzej Mostowski,

Piotr Płaszczyński,

Maciej Włodek,

Damian Pszonak,

Daniel Trojnar,

Hubert Rękawek,

Diana Wyrzykowska,

Paweł Ciołek,

Paweł Wójcik,

Kacper Laskowski,

Mariusz Buliński.

Jak wyglądał polski i niemiecki żołnierz w 1939 roku? Czym różni się oficer od szeregowego żołnierza i podoficera? Jaką bronią walczono w wojnie obronnej Polski? Gdzie toczyły się najważniejsze starcia? Która miejscowość broniła się najdłużej? Czy Polacy mieli dobrych dowódców, czy też nasi generałowie ustępowali Niemcom? Tego wszystkiego będzie można dowiedzieć się u nas. Projekt będzie oparty o referaty i pogadanki na tematy historyczne oraz prezentacje na żywo umundurowania i uzbrojenia żołnierzy polskich i niemieckich z 1939 roku. Żywa historia doskonale trafia do dzieci i młodzieży. Możliwość dotknięcia historii, wzięcia jej do ręki pobudza do nauki, zachęca do pogłębienia wiedzy. A wraz z wiedzą historyczną buduje miłość do Ojczyzny.PROJEKTY KULTURALNO-SPORTOWE

15.


SKLEP Z ZAWODAMI
BZPSiA

Koordynator WNS ze względu na

bliskość problematyki

Mgr Marta Wziątek,

Klaudia Kawecka,

Magdalena Pietroń

Wanda Sadowska

Anna Dutkowska

Zapraszamy na piknik wiedzy o zawodach, branżach, dziedzinach i specjalnościach. Wyjaśnimy Ci na czym polega praca w różnych profesjach. Jaką wiedzę należy nabyć, aby być specjalistą w wybranej dziedzinie. A może nie wiesz jeszcze kim chcesz być? Udzielimy ci wskazówek, jak dowiedzieć się tego. Zapraszamy również na konkursy, quizy, kalambury i ciekawe zabawy związane z tematyką zawodową oraz łamigłówki intelektualne. Przewidujemy nagrody. Obiecujemy dobrą zabawę i ciekawą bajkową konwencję.

16.


HISTORYJA - kameralna opowieść o życiu i śmierci - spektakl

TEATRU ITP

Koordynator WNH

Mgr ks. Mariusz Lach sdb,

Justyna Kazek

Justyna Kowalik

Dawid Modrzejewsk

Całość spektaklu oparta jest na średniowiecznej historii "Jedermanna" - człowieka, który nagle postawiony w obliczu śmierci spotyka upersonifikowane pojęcia Pychy, Zmysłów, Miłości, Władzy i Mądrości.

Jest to opowieść mająca źródło w XV-wiecznych moralitetach. "Podczas gdy naukowcy łamią sobie głowę, czy pierwszeństwo przyznać wersji angielskiej, wydanej drukiem w roku 1509, czy też wersji, która ukazała się w roku 1495 w Brukseli (...) teatr od blisko pięciuset lat pozostaje wierny temu utworowi. Hugo von Hofmannsthal nadał mu znany dziś powszechnie kształt językowy, a Salzburg, gdzie gra się go rokrocznie przed portalem katedry, w pełni zasłużył na miano miasta Każdego XX stulecia. Jak niegdyś angielski Everyman, tak też salzburskie przedstawienie Każdego fascynuje pielgrzymów teatralnych ze wszystkich stron świata - pomimo, że współcześni, sceptycznie usposobieni krytycy pytają, czy to naiwne w samym zamyśle artystycznym uproszczenie tematu winy i kary w ogóle ma jeszcze jakiś sens.

"Wśród polskiej poezji średniowiecznej, podejmującej temat śmierci, szczególne miejsce znajduje dialog między mędrcem o imieniu Polikarpus a personifikowaną Śmiercią. Zachował się on jedynie w zapisie z drugiej połowy XV w. pod tytułem "Dialogus magistri Polycarpi cum Morte" ("Dialog mistrza Polikarpa ze Śmiercią"). Dochowany zapis tekstu pełnił rolę scenariusza widowiska. "Inspirowany przez środowisko kościelne spektakl o śmierci, mający przypomnieć ludziom o nieuchronności zgonu, znikomości doczesnych rozkoszy i fałszu świata, jeśli miał trafić do słuchaczy, musiał ich przyciągać i pobudzać ich wyobraźnię. (...) Nie posiadamy żadnych danych na temat scenicznej realizacji dialogu. Można przypuszczać,, że był on odtwarzany w pobliżu kościoła (na dziedzińcu przed świątynia? na cmentarzu?), a może w przedsionku (skoro akcja rozgrywa się w kościele?). Występować mogły trzy osoby, z których zapewne dwie (Śmierć i Polikarp) były ukostiumowane. Nie jest wszakże wykluczone, iż tekst mógł być recytowany przez jednego aktora wcielającego się w kolejne role; historia teatru średniowiecznego dopuszcza i taką formę inscenizacji."

Całość opowiedziana jest w bardzo kameralny sposób przez troje studentów - aktorów "Teatru ITP", z pomocą specjalnie napisanej muzyki. Obok słowa pojawią się formy śpiewane oraz różnorodne układy choreograficzne.


17.


Z przymrużeniem oka - czyli o sprawach serio nie całkiem serio – widowisko

TEATRU ITP

Koordynator WNH

Mgr ks. Mariusz Lach sdb, oraz studenci:

Monika Berdzik, Justyna Grygiel,Jasiocha Bartek, Łukasz Jarzabek, Jedrasik Ewelina, Justyna Kazek, Agnieszka Kościelecka, Justyna Kowalik, Michał Krzosek, Leszczyszyn Katarzyna, Dawid Modrzejewski, Michalska Ewa, Kornelia Niedbał, Skowron Sylwia, stodulska Irmina, Radek Wiśniewski , Beata Zięba

W formie scenicznych dowcipów chcemy opowiedzieć o kilku ważnych życiowych sprawach. Inicjatywa ta jest specjalnie przygotowanym programem teatralnym, który wykorzystując atmosferę pikniku pozwoli rozbawić przechodniów i gości Lubelskiego Festiwalu Nauki, ale także dać kilka chwil refleksji nad codziennością.

W ramach tego występu przedstawimy żartobliwe spojrzenie na codzienną pogoń za towarami (Kup pan ciasto!), opowiemy o pragnieniach kobiet ("Mężczyźni ciągle śpią!), o skutkach nadmiernego jedzenia (Zmysły) jak i żartobliwe spojrzenie na poważne skądinąd i doskonale znane treści literackie.Całość opowiedziana zostanie w formie teatru ruchu, któremu towarzyszyć będą zabawne piosenki, jak i małe etiudy rodzajowe.

Widowisko przygotowane specjalnie z myśla o Lubleskim Festiwalu Nauki!

18.


Peer Gynt - czyli o trolach, smoku i grze komputerowej

- musical TEATRU ITP.

Koordynator WNH

Mgr ks. Mariusz Lach sdb, oraz studenci:

Monika Berdzik, Justyna Grygiel,Jasiocha Bartek, Łukasz Jarzabek, Jedrasik Ewelina, Justyna Kazek, Agnieszka Kościelecka, Justyna Kowalik, Michał Krzosek, Leszczyszyn Katarzyna, Dawid Modrzejewski, Michalska Ewa, Kornelia Niedbał, Skowron Sylwia, Stodulska Irmina, Radek Wiśniewski , Beata Zięba

"Peer Gynt" - wielki dramat Ibsena z 1867 r. w wykonaniu "Teatru ITP"? Czyżby stać było ten teatr na zmierzenie się z tak wielką twórczością...? Nie. I tym razem "Teatr ITP" sięgając do literatury zaczerpnął z niej tylko kilka motywów. Powstał spektakl, który ma w repertuarze teatru zapełnić lukę po zabawnym "Józefie". "Peer Gynt czyli o trolach, smoku i grze komputerowej" (bo tak brzmi pełny tytuł sztuki stworzonej przez studentów) opowiada o sprawach jak najbardziej aktualnych. Główny bohater (na wzór ibsenowskiego Peera) jest człowiekiem żyjącym z dala od codzienności. Większość czasu spędza w baśniowym świecie stworzonym na ekranie komputera. Nie potrzebując odnaleźć się w codzienności, ucieka przed monitor, aby w innych (wirtualnych) sceneriach przeżywać różne emocje. Nie zauważa jednak kiedy rzeczywistość zostaje wyparta przez fantazję. Z radością poznaje "prawdziwych" troli, kapłanki świętego Graala; rozmawia ze smokiem i wiedźmą; daje się uwieść urokowi tancerek arabskich i pragnąc dotknąć gwiazd - wyrusza w kosmiczną podróż. W pewnym jednak momencie trzeba za te wszystkie przyjemności zapłacić, trzeba stanąć w prawdzie o swoim życiu i tak naprawdę odpowiedzieć sobie na pytanie: co jest w tym życiu najważniejsze, prawdziwe, jedyne...

Kilkanaście piosenek skomponowanych przez małżeństwo z Gliwic (Grażyna i Jacek Dzwonowscy) świetnie wpisują się w scenariusz stworzony przez przyjaciela teatru - Mariusza Kozubka (autora scenariusza do "Raju utraconego" granego przez teatr kilka lat temu). Dodając do tego kilkadziesiąt kostiumów, trochę ruchu i dziwnych teatralnych scenografii "wyczarowanych" za pomocą rzutnika - zapowiada niezłą zabawę. I choć w 90% całość opowiedziana jest językiem komediowym, to jednak wrażliwsi widzowie znajdą też jakąś poważniejszą refleksję na temat współczesnego życia młodych (choć nie tylko) ludzi!

19.


" Rywalizacja to piękna sprawa - tu się liczy sport i zabawa "
SWFiS
Koordynator WMP

Bliskosc Sali na Campusie Poczekajka

Mgr AGNIESZKA SOKÓŁ,

Agnieszka Gruszczyńska,

Wojciech Kozik,

Anna Antończyk,

Agnieszka Michalczuk

Celem naszego projektu jest zachęcenie uczniów szkół podstawowych do różnych form ruchu poprzez gry i zabawy zorganizowane na hali sportowej SWFiS KUL. Na sali fitness oraz siłowni będziemy uczyć prostych i ciekawych ćwiczeń, które uczeń może wykonywać w ciągu dnia dla własnej przyjemności. Do dyspozycji uczestników będzie nowoczesny sprzęt sportowy: ergometr wioślarski, rowerki treningowe, atlas, piłki body - ball, stepy. Uczniowie, którzy zgłoszą się do projektu wybiorą dla siebie konkurencję najbardziej ich interesującą. Do wyboru pozostawiamy: badminton, tenis stołowy, unihokej, ćwiczenia na piłkach body-ball, rzutki. Drużyny z poszczególnych klas wezmą udział w wyścigach na pełnowomiarowej hali sportowej, a na koniec proponujemy quiz sportowy podsumowujący wiedzę uczniów na temat kultury fizycznej i dyscyplin sportowych. Zgłoszonym klasom gwarantujemy rywalizacje w sportowej atmosferze i moc pozytywnej energii, a dla najlepszych będą nagrody!!! Każdego uczestnika projektu obowiązuje strój sportowy.

20.


"RODZINA NA SPORTOWO - RUSZAJ SIĘ ZDROWO”
SWFiS

Koordynator WMP


Mgr AGNIESZKA SOKÓŁ,

Agnieszka Gruszczyńska,

Wojciech Kozik,

Anna Antończyk

Wszystkim uczestnikom gwarantujemy dobrą zabawę, możliwość rodzinnej rywalizacji i wspólnego spędzenia czasu. Celem naszego projektu jest promowanie aktywności ruchowej, rozwijanie twórczości oraz wyobraźni u dzieci, rodziców oraz innych zainteresowanych osób. Każdy będzie mógł spróbować swoich sił na nowoczesnym sprzęcie sportowym, m.in. ergometrze wioślarskim i rowerku sportowym. Najmłodszym uczestnikom projektu zaproponujemy konkurs plastyczny o tematyce sportowej. Wszystkie prace znajdą się na wystawie pod tytułem „Najlepszy sportowiec”. Dla wszystkich zainteresowanych przy naszym namiocie odbędzie się krótki kurs tańca. Zapraszamy!!!

21.

" Wyginaj śmiało ciało"!: rytm…muzyka…taniec…zabawy sportowe dla każdego. SWFiS

Koordynator WMP

Bliskosc Sali na Campusie Poczekajka

Mgr AGNIESZKA SOKÓŁ,

Marta Chadała,

Katarzyna Cichacz,

Katarzyna Brzuszkiewic,

Agnieszka Michalczuk

Gwarantujemy wspaniałą zabawę sportową. W programie znajdzie się nauka tańca prowadzona przez kwalifikowane osoby oraz niezapomniany czas spędzony podczas śpiewania znanych przeboi w czasie konkursu karaoke. Wszystkim uczestnikom zapewni to wspaniałe wrażenia i interesującą rozrywkę. W trakcie spotkania dzieci będą miały możliwość współpracy w grupie, nabrania pewności siebie, oraz nabrania większej śmiałości w kontaktach z innymi. Wszystko to rozwinie ich osobowość. Dla najlepszych uczestników przewidziane są upominki. Każdego uczestnika projektu obowiązuje strój sportowy. Serdecznie zapraszamy!!!

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna