Zadania z genetykiPobieranie 55.46 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar55.46 Kb.
ZADANIA Z GENETYKI

 1. Niebieskooka, ruda matka ma grupę krwi B, rude dziecko o brązowych oczach grupę AB. Czy mężczyzna mający grupę krwi O może być ojcem dziecka? Odpowiedź uzasadnij.

Nie może ponieważ ma tylko allele ii a do stworzenia grpY AB potrzebne są allele IA i IB

 1. Jedno z rodziców (homozygota dominująca ) ma piegi . U drugiego z rodziców brak piegów. Podaj jaki % dzieci w pokoleniu F1 będzie miało piegi . Rozwiązanie zapisz w formie krzyżówki

AA – ma piegi czyli

A-biegi

a-brak piegów

P: AA*aa

F1

Gamety

A

a

Aa

100% dzieci Aa z piegami

 1. Skrzyżowano odmianę tulipana o genotypie AaBb i kwiatach fioletowych i strzępiastych z odmianą o genotypie aabb o kwiatach różowych i gładkich. Ile otrzymano roślin o kwiatach różowych i postrzępionych w potomstwie tej krzyżówki.


A-fioletowe

a-różowe

B-strzępiaste

b-gładkie
P:AaBb*aabb

F1

Gamety

ab

AB

AaBb

Ab

Aabb

aB

aaBb

ab

aabb


Różowe, postrzępione: aaB_ - ¼ = 25%


 1. Ile rodzajów gamet wytworzy heterozygota o genotypie AA Bb Cc DD Ee.

Liczba rodzajów gamet= 2n=23=8

n-liczba par genów w stanie heterozygotycznym – tu 3Ile genotypów może powstać po skrzyżowaniu dwóch heterozygot o podanym powyżej genotypie.

(B+b)2(C+c)2(E+e)2= można odczytać z trójkąta Pascala dla 3 par genów


 1. Mężczyzna o włosach rudych i wąskich nozdrzach (cechy recesywne) poślubił kobietę o włosach ciemnych i nozdrzach szerokich (cechy dominujące). Ojciec kobiety miał włosy rude i nozdrza szerokie, a matka włosy ciemne i nozdrza wąskie. Podaj genotypy osób występujących w zadaniu, oblicz prawdopodobieństwo, że dziecko wymienionego małżeństwa będzie miało fenotyp ojca.

A-ciemne

a-rude


B-wązkie

b-szerokie

Mężczyzna o włosach rudych i wąskich nozdrzach (cechy recesywne): aabb poślubił kobietę o włosach ciemnych i nozdrzach szerokich:A_B_

Ojciec kobiety miał włosy rude i nozdrza szerokie: aabb

matka włosy ciemne i nozdrza wąskie: A_B_

Po ojcu tej kobiety wiemy że była heterozygotą: AaBbP:AaBb*aabb

F1

Gamety

ab

AB

AaBb

Ab

Aabb

aB

aaBb

ab

aabb


oblicz prawdopodobieństwo, że dziecko wymienionego małżeństwa będzie miało fenotyp ojca.-----> ¼=0,25


 1. Małżeństwo, mężczyzna z grupą krwi A i kobieta z grupą krwi B, mają jedno dziecko z grupą krwi O. Jakie jest prawdopodobieństwo, że ich następne dziecko będzie miało krew grupy A.

mężczyzna – A – genotyp IA IA lub IAi

kobieta – B – genotyp IB IB lub IBi

Dziecko – 0 – ii

Dziecko na 2*i które dostało od rodziców, czyli rodzice są heterozygotami.

P: IAi * IBi

F1

Gamety

IA

i

IB

IA IB

IBi

i

IAi

ii


Prawdopodobieństwo grupy A=1/4=0,25

 1. Matka i córka mają grupę krwi AB. Jakiej grupy krew nie może mieć ojciec tego dziecka.

Takiej która nie da ani allelu IA ani IB czyli osoba z grupą krwi 0


 1. Mężczyzna ma krew grupy Rh+, kobieta ma krew grupy Rh-. Ojciec mężczyzny miał grupę krwi Rh-. Jakiej grupy krew mogą mieć ich dzieci.

D-Rh(+)

d-Rh(-)

Mężczyzna ma krew grupy Rh+,: DD lub Dd

kobieta ma krew grupy Rh-: dd

Ojciec mężczyzny miał grupę krwi Rh-: dd

Czyli mężczycan był heterozygotą Dd
Dd*dd

F1

Gamety

d

D

Dd

Rh(+)

d

dd

Rh(-)

Dzieci mogą mieć Rh(+) i Rh(-), po 50%


 1. Mężczyzna ma krew grupy Rh+, kobieta ma krew grupy Rh+. Ojciec mężczyzny i matka kobiety mieli grupę krwi Rh-. Jakiej grupy krew mogą mieć ich dzieci.

Jedno z ich rodziców było dd czyli oboje są heterozygotami

Dd*Dd

Gamety

D

d

D

DD

Rh(+)

Dd

Rh(+)

d

Dd

Rh(+)

dd

Rh(-)


 1. Mężczyzna ma krew grupy A, Rh+, kobieta ma krew grupy B, Rh+. Ich pierwsze dziecko ma krew grupy O, Rh- . Podaj genotypy osób występujących w zadaniu. Jakie jest prawdopodobieństwo, że ich następne dziecko będzie miało krew grupy B, Rh+.

Mężczyzna ma krew grupy A, Rh+: IA_ D_

kobieta ma krew grupy B, Rh+: IB_ D_

Ich pierwsze dziecko ma krew grupy O, Rh-: ii dd

Czyli są heterozygotami:

Mężczyzna ma krew grupy A, Rh+: IAi Dd

kobieta ma krew grupy B, Rh+: IBi Dd

IAi Dd * IBi Dd

F1


gamety

IAD

IAd

iD

id

IBD

IAIB DD

IAIB Dd

IBi DD

IBi Dd

IBd

IAIB Dd

IAIB dd

IBi Dd

IBi dd

iD

IAi DD

IAi Dd

ii DD

ii Dd

id

IAi Dd

IAi dd

ii Dd

ii dd

Jakie jest prawdopodobieństwo, że ich następne dziecko będzie miało krew grupy B, Rh+.----> 3/16


 1. Mężczyzna ma krew grupy A, Rh+, kobieta ma krew grupy B, Rh+. Ich pierwsze dziecko ma krew grupy A, Rh-, a drugie B, Rh+. Podaj genotypy osób występujących w zadaniu. Jakie jest prawdopodobieństwo, że ich następne dziecko będzie miało krew grupy AB, Rh+.

Mężczyzna ma krew grupy A, Rh+,: IA_ D_

kobieta ma krew grupy B, Rh+: IB_ D_

Ich pierwsze dziecko ma krew grupy A, Rh-: IA_ dd

a drugie B, Rh+: IB_ D_
Ze względu na pierwdze dziecko są heterozugotami pod względem Dd

Nic nie można powiedzieć o grupach AB0 bo za mało informacji, ale dla pewności możemy je uznać za heterozygoty:


Mężczyzna ma krew grupy A, Rh+,: IAi Dd

kobieta ma krew grupy B, Rh+: IBi Dd

IAi Dd * IBi Dd

F1


gamety

IAD

IAd

iD

id

IBD

IAIB DD

IAIB Dd

IBi DD

IBi Dd

IBd

IAIB Dd

IAIB dd

IBi Dd

IBi dd

iD

IAi DD

IAi Dd

ii DD

ii Dd

id

IAi Dd

IAi dd

ii Dd

ii dd


Jakie jest prawdopodobieństwo, że ich następne dziecko będzie miało krew grupy AB, Rh+.-----> 3/16

Pobieranie 55.46 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna