Zadanie 1 (5 pkt) Uzupełnij luki w zdaniach nazwami zawodówPobieranie 12.61 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar12.61 Kb.
NAME: …………………………………………
POINTS: ……… /20
Zadanie 1 (5 pkt)

Uzupełnij luki w zdaniach nazwami zawodów.
1. A babysitter looks after other people’s kids.

2. A baker makes bread and rolls.

3. A postman delivers letters.

4. A hairdresser cuts people’s hair.

5. A waiter serves customers in a restaurant and brings them bills.
Zadanie 2 (5 pkt)

Uzupełnij brakujące litery w podanych zwrotach związanych z pracą.
1. t __ __ __ e __ on business

2. earn $100 a week

3. look for a job

4. write an application letter

5. work from nine to five
Zadanie 3 (5 pkt)

Uzupełnij dialogi (1–5), wybierając spośród podanych odpowiedzi brakującą wypowiedź jednej z osób.
Zakreśl literę A, B lub C.

1. X: How do you like your new mobile phone?

Y: __________________________

A. It’s all right.

B. That wasn’t OK.

C. He’s just terrible.
2. X: Are you staying at work after hours today?

Y: __________________________

A. Yes, I’ve done all my work in two hours.

B. Yes, I’ve finished all work for today.

C. Yes, I still have a lot to do.
3. X: What’s your dream job?

Y: __________________________

A. Oh, that’s wonderful!

B. Yes, all my dreams came true.

C. I don’t have any.
4. X: __________________________

Y: Sure! That would be amazing!

A. Do you like your work as an actress?

B. Would you like to work as an actress?

C. Why have you decided to become an actress?
5. X: __________________________

Y: Oh, no! She must be depressed.

A. Bella has got sacked.

B. Bella has got promoted.

C. Bella has got a pay rise.

Zadanie 4 (5 pkt)

Przetłumacz na język angielski fragmenty podane w nawiasach, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.
1. It’s not fair! I (pracuję ciężej niż) work harder Samantha, but she gets better marks.

2. Agatha Christie was (sławną powieściopisarką) famous writer.

3. You must have (doświadczenie, żeby dostać) experience to get this job.

4. Amanda has (rozmowę o pracę) tomorrow interview. Let’s hope she gets the job!

5. Lilly has got a job (jako ekspedientka) as a shop assistant in the new boutique in the Silverstar shopping centre.© Macmillan Polska 2011

PHOTOCOPIABLE
Pobieranie 12.61 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna