Zadanie 4 „Przewóz materiałów niebezpiecznych- adr- kurs podstawowy + cysterny”Pobieranie 7.89 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar7.89 Kb.
Zadanie 4

Przewóz materiałów niebezpiecznych- ADR- kurs podstawowy + cysterny”1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie przeprowadzenia szkolenia pod nazwą „Przewóz materiałów niebezpiecznych- ADR- kurs podstawowy + cysterny” dla max. 3 osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy
w Kielcach.

2. Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu na uprawnienia ADR na przewóz materiałów niebezpiecznych

3. Program szkolenia powinien obejmować min. 40 h :

-Informacje ogólne.

-Rozpoznawanie zagrożeń i klasyfikacja towarów niebezpiecznych.

-Bezpieczeństwo przewozów towarów niebezpiecznych

-Opakowania.

-Oznakowanie sztuk przesyłek.

-Zwolnienia z wymagań transportowych.

-Dokumenty wymagane w przewozie.

-Zasady wykonywania przewozów towarów niebezpiecznych.

-Udział kierowców w ruchu drogowym.

-Pojazdy.

-Szkolenia w zakresie ADR.

-Transport odpadów niebezpiecznych.

-Towary niebezpieczne w przewozach kombinowanych.

-Postępowanie w sytuacjach awaryjnych.

-Kontrola przestrzegania przepisów ADR.

-Odpowiedzialność za szkody w przewozie.

- Cysterny4. Zleceniobiorca będzie kierował osoby na szkolenie sukcesywnie w miarę potrzeb urzędu do 31 października 2010 r. lub do wyczerpania przewidzianego limitu osób.
5. Zajęcia muszą odbywać się codziennie, w dni robocze (od poniedziałku do piątku),
w godzinach między 08°° a 18°° wg planu nauczania obejmującego przeciętnie 30 godzin zegarowych tygodniowo.
6. Miejsce realizacji szkolenia musi znajdować się na terenie miasta Kielce.
7. Po ukończeniu szkolenia, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom:

a) zaświadczenie na druku , którego wzór określa rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki


z dn. 03.02.2006 w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych ( Dz. U. nr 31. poz. 216 )

b) zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury


z dnia 15 września 2005 r. w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna