Zagadnienia do egzaminu magisterskiego askPobieranie 10.39 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar10.39 Kb.
ZAGADNIENIA DO EGZAMINU Magisterskiego ASK


 1. Pedagogika kultury- założenia teoretyczne, współczesne kontynuacje.

 2. Rola wartości w wychowaniu i kształceniu

 3. Rola sztuki w wychowaniu człowieka

 4. Geneza, ewolucja i perspektywy działalności kulturalnej. Animacja jako etap rozwoju tej praktyki.

 5. Charakterystyka wybranej dziedziny działalności kulturalnej. Cele, funkcje, formy (upowszechnianie sztuki, amatorska twórczość artystyczna, regionalne i miłośnicze stowarzyszenia, kultywowanie twórczości ludowej)

 6. Najważniejsze instytucje kultury, ich funkcje, cele, zadania

 7. Edukacja kulturalna. Założenia teoretyczne, definicje, aplikacje praktyczne

 8. Uczestnictwo w kulturze. Uwarunkowania demograficzne, społeczne, ekonomiczne, instytucjonalno-organizacyjne

 9. Metody, formy pracy w animacji. Wybierz jedną z metod i omów ją szczegółowo.

 10. Animatorzy – funkcje, właściwości osobowe, postawy, kompetencje

 11. Komunikacja wewnątrzkulturowa i międzykulturowa

 12. Kultura popularna. Edukacja wobec kultury popularne

 13. Pedagogiczne, psychologiczne i socjologiczne podstawy działalności animacyjnej

 14. Środowisko lokalne – charakterystyka, źródło przemian

 15. Animacja pośród innych metod pracy w środowisku

 16. Środowisko lokalne jako środowisko oddziaływań animacyjnych

 17. Rola organizacji pozarządowych w animacji grup i społeczności

 18. Zasady projektowania działań animacyjnych (etapy, cele, formy, metody)

 19. Diagnoza w animacji społeczno- kulturowej

 20. Podstawy prawne działalności kulturalnej

 21. Istota i wymiary edukacji środowiskowej

 22. Analiza i charakterystyka wybranej kwestii społecznej oraz sposobu jej przeciwdziałania w środowisku.


Literatura

 • Animacja kulturalna i społeczno-wychowawcza w środowiskach lokalnych, /red. J. Żebrowski/, Gdańsk 2003

 • Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość., /red. Godlewski G., Kurz I., Mencwel A., Wójtowski M./, Warszawa 2002, książka dostępna w Internecie na: http://www.animusproject.com

 • Dom kultury w XXI wieku – wizje, niepokoje, rozwiązania, /red. B. Jedlewska, B. Skrzypczak/, Olsztyn, 2009, książka dostępna w Internecie na: www.edukultura.pl5,Baza_wiedzy.htm

 • Edukacja i animacja społeczna w środowisku lokalnym., /red. Theiss W., Skrzypczak B./, Warszawa 2006.

 • Gajda J., Pedagogika kultury w zarysie, Kraków 2006.

 • Grad J., Kaczmarek U., Organizacja i upowszechnianie kultury w Polsce, Poznań 2005

 • Hołda J. Hołda Z., Ostrowska D., Prawne podstawy działalności kulturalnej, Zakamycze 2005

 • Horbowski A., Edukacja kulturalna jako system działań społeczno-wychowawczych (analiza systemowa i projekcja modelowa), Rzeszów 2000

 • Humanistyczno-antropologiczna ewolucja pedagogiki kultury. Konsekwencje dla teorii i praktyki, /red. J. Gajda/, Kraków 2009

 • Jankowski D., Pedagogika kultury. Studia i koncepcja., Kraków 2006

 • Jedlewska B., Animatorzy kultury wobec wyzwań edukacyjnych, Lublin 1999.

 • Kopczyńska M., Animacja społeczno - kulturalna, Warszawa 1993.

 • Kultura, wartości, kształcenie, /red. D. Kubinowski/, Toruń 2003.

 • Pedagogika kultury – wychowanie do wyboru wartości, red. B. Żurakowskiego, Kraków 2003.

 • Pedagogika kultury a edukacja kulturalna. Rozwój historyczny, aktualność, perspektywy, /red. J. Gajda/, Lublin-Dęblin 1996.

 • Projekty kulturalne-krok po kroku, Wydawnictwo Narodowego Centrum Kultury i Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2004, książka dostępna w Internecie na: http://www.cie.gov.pl/HLP/files.nsf/0/C607D5F022D0EB5FC1256FF90049BBDE/$file/Projekty_kulturalne_krok_po_kroku-83-89218-87-9.pdf

: images -> uploads -> weblog files
weblog files -> Zakład pedagogiki ogólnej I metodologii badań
weblog files -> Ćwiczenia + warsztat
weblog files -> WFz. D. Ips-05 Modele statystyczne w badaniach naukowych. Cz. Ogólny model liniowy – mgr Mariusz Trejtowicz warsztaty 30 godzin, 3 ects, semestr 1, sobota I niedziela wfz. D. Ips-05a
weblog files -> Procedura antyplagiatowa w instytucie pedagogiki uj
weblog files -> SzczegóŁowy rozkład materiałU
weblog files -> Rozkład materiału w układzie gramatycznym oraz propozycja planu wynikowego
weblog files -> Zaproszenie do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Uniwersytet Wrocławski w kulturze europejskiej XIX i XX wieku
weblog files -> Zaburzenia funkcjonowania społecznego
weblog files -> Program konferencji
weblog files -> Wymagania wstępne: Zaliczone kursy „Podstawy psychologii reklamy”
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna