Zagadnienia do egzaminu na stopnie 3 cup- 1 cupPobieranie 59.06 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar59.06 Kb.
ZAGADNIENIA DO EGZAMINU

na stopnie 3 cup- 1 cup (dla osób od 8. roku życia)

 • Nazwa TAEKWONDO (czytaj: tekłondo) :

TAE (czytaj: te) - stopa, uderzenie stopą

KWON (czytaj: kłon) - pięść, uderzenie pięścią

DO (czytaj: do) - droga, filozofia życia


 • TWÓRCA taekwondo : generał Choi Hong Hi (czytaj: Czoj Hong Hi), IX Dan. • Taekwondo powstało w Korei, 11. kwietnia 1955 roku. • W Polsce taekwondo uprawiane jest od 1974r. • Nazwa naszego klubu to Klub Sportowy „ORIENT”. • KS „Orient” istnieje od 1993r. • W latach 1993-2005 klub funkcjonował jako TKKF „Orient”. Począwszy od roku 2005 nazwa została zmieniona na KS „Orient”. • LICZEBNIKI KOREAŃSKIE: 1. Hana ( czytaj: hana)

 2. Dool ( czytaj: tul)

 3. Set (czytaj: set)

 4. Net (czytaj: net)

 5. Dasot (czytaj: tasot)

 6. Yasot (czytaj: jasot)

 7. Ilgop (czytaj: ilgop)

 8. Yodul (czytaj: jodul)

 9. Ahop (czytaj: ahop)

 10. Jol (czytaj: Jul) • STOPNIE w taekwondo:

Stopnie uczniowskie: (10 stopni) – oznaczane cyframi arabskimi

10 cup- biały pas

Biały pas oznacza czystość, świeżość; początek zdobywania wiedzy o taekwondo.

9 cup- biały pas z żółtą belką

8 cup- żółty pas

Żółty pas jest symbolem ziemi, z której wyrasta roślina. Jest to etap kiełkowania wiedzy o taekwondo.

7 cup- żółty pas z zieloną belką

6 cup- zielony pas

Zieleń symbolizuje roślinę, która wykiełkowała i pnie się w górę, stale się rozwijając i stając się coraz silniejszą. Zielony pas wskazuje na rosnący i namacalny zasób wiedzy i umiejętności.

5 cup- zielony pas z niebieską belką

4 cup- niebieski pas

Niebieski pas oznacza niebo, do którego pnie się roślina; nowe wysokości. Posiadacz niebieskiego pasa ma coraz bardziej zaawansowane umiejętności fizyczne, ale także psychiczne i emocjonalne.

3 cup- niebieski pas z czerwoną belką

2 cup- czerwony pas

Czerwień reprezentuje słońce, które jest źródłem potężnej mocy i energii. Jest to także kolor uniwersalnie symbolizujący niebezpieczeństwo. Adept taekwondo posiada już duże umiejętności. Potrafi odnaleźć równowagę pomiędzy pewnością siebie a pokorą i samokontrolą.

1 cup- czerwony pas z czarną belką

Pasy z belkami symbolizują półmetek drogi pomiędzy jednym pasem a drugim. Są etapem przygotowawczym do zostania posiadaczem kolejnego stopnia.

Stopnie mistrzowskie: (9 stopni) – oznaczane cyframi rzymskimi, żółtym lub złotym kolorem

I – IX dan – pasy czarne

I-III Dan – Boosabum (młodszy instruktor)

IV-VI Dan – Sabum (instruktor)

VII-VIII Dan- Sahyum (Mistrz)

IX Dan- Saseong (Wieki Mistrz)

Czarny pas jako przeciwieństwo białego symbolizuje biegłość i dojrzałość w sztuce taekwondo. Oznacza także koniec jednego drogi (zdobywania kolorowych pasów) i początek kolejnej (doskonalenia się celem zdobywania kolejnych Danów). • KOPNIĘCIA:

apchaoligi (czytaj: apczaoligi)- wymach prostą nogą w przód

twimyo apchaoligi (czytaj: timio apczaoligi)- wymach prostą nogą w przód z wyskoku

golchoolligi (czytaj: golczooligi)- wymach prostą nogą po łuku

anuro golchoolligi (czytaj: anuro golczooligi)- wymach prostą nogą po łuku do środka;

bakkuro golchoolligi (czytaj: pakuro golczooligi)- wymach prostą nogą po łuku na zewnątrz

yopchagolligi (czytaj: jopczaoligi)- wymach prostą nogą w bok

naeryo chagi (czytaj: nerjo czagi)- kopnięcie opadające prostą nogą

anuro naeryo chagi (czytaj: anuro nerjo czagi)- kopnięcie opadające prostą nogą do środka

bakkuro naeryo chagi (czytaj: pakuro nerjo czagi)- kopnięcie opadające prostą nogą na zewnątrz

twimyo naeryo chagi (czytaj: timio nerjo czagi)- kopnięcie opadające prostą nogą z wyskoku

tora naeryo chagi (czytaj: tora nerjo czagi)- kopnięcie opadające prostą nogą po obrocie

twimyo tora naeryo chagi (czytaj: timio tora nerjo czagi)- kopnięcie opadające prostą nogą z wyskoku, po obrocie

ap chagi (czytaj: ap czagi)- kopnięcie frontalne (w przód)

twimyo ap chagi (czytaj: timio ap czagi)- kopnięcie frontalne (w przód) z wyskoku

nopi ap chagi (czytaj: nopi ap czagi)- kopnięcie dosiężne

dollyo chagi (czytaj: doljo czagi)- kopnięcie sierpowe

twimyo dollyo chagi (czytaj: timio doljo czagi)- kopnięcie sierpowe z wyskoku

bandae dollyo chagi (czytaj: bandaj doljo czagi)- kopnięcie prostą nogą po obrocie (piętą)

twimyo bandae dollyo chagi (czytaj: bandaj doljo czagi)- kopnięcie prostą nogą po obrocie (piętą) z wyskoku

bandal chagi (czytaj: bandal czagi)- kopnięcie półkoliste od zewnątrz (spłycone kopnięcie po łuku)

twimyo bandal chagi (czytaj: timio bandal czagi)- kopnięcie półkoliste od zewnątrz z wyskoku (spłycone kopnięcie po łuku z wyskoku)

yop chagi (czytaj: jop czagi)- kopnięcie boczne

twimyo yop chagi (czytaj: timio jop czagi)- kopnięcie boczne z wyskoku

tora yop chagi (czytaj: tora jop czagi)- kopnięcie boczne po obrocie

twimyo tora yop chagi (czytaj: timio tora jop czagi)- kopnięcie boczne z wyskoku, po obrocie

nomo chagi (czytaj: nomo czagi)- kopnięcie boczne nad przeszkodą z wydłużonym wyskokiem

dwit chagi (czytaj: dłit czagi)- kopnięcie w tył

twimyo dwit chagi (czytaj: timio dłit czagi)- kopnięcie w tył z wyskoku

tora dwit chagi (czytaj: tora dłit czagi)- kopnięcie w tył po obrocie

twimyo tora dwit chagi (czytaj: timio tora dłit czagi)- kopnięcie w tył z wyskoku po obrocie

goro chagi (czytaj: goro czagi)- kopnięcie zahaczające

twimyo goro chagi (czytaj: timio goro czagi)- kopnięcie zahaczające z wyskoku

bandae goro chagi (czytaj: bandaj goro czagi)- kopnięcie zahaczające po obrocie

twimyo bandae goro chagi (czytaj: timio bandaj goro czagi)- kopnięcie zahaczające z wyskoku, po obrocie • KOMENDY:

jumbi- (czytaj: czumbi)- zająć pozycję gotowości

charyot (czytaj: czarjot)- baczność

kyong ye (czytaj: kjong je)- ukłon

(Ukłon wykonujemy: na polecenie instruktora, rozpoczynając i kończąc ćwiczenie w parach/ grupach do swoich partnerów, przy wejściu i wyjściu z sali [twarzą do środka sali], podczas zbiórki, po każdym ćwiczeniu wykonywanym za karę, zwracając się do instruktora) • Zasady taekwondo     1. Grzeczność (Ye Ui) [czytaj: jej]

     2. Uczciwość (Yom Chi) [czytaj: jom czi]

     3. Wytrwałość (In Nae) [czytaj: in ne]

     4. Samokontrola (Guk Gi) [czytaj: guk gi]

     5. Odwaga (Baekjool Bool) [czytaj: bekczul bul] • PODSTAWOWE ZAGADNIENIA Z PRZEPISÓW WALKI SPORTOWEJ:

  • Niezbędnym warunkiem startu w każdych zawodach są aktualne badania od lekarza sportowego.

  • Obowiązkowy sprzęt ochronny do walk to: rękawice, ochraniacze na stopy, kask, szczęka, ochraniacze piszczeli, suspensor, ochraniacz piersi dla kobiet.

  • Kategorie wiekowe: dzieci, młodzicy, kadeci, juniorzy, seniorzy

  • Konkurencje:

*układy formalne

*techniki szybkościowe

*techniki specjalne

*walka przerywana (podział na kategorie wzrostowe)

*walka ciągła (podział na kategorie wagowe)


  • punktacja:

1 punkt- technika ręczna na strefę średnią i górną ( z wyskoku lub bez)

2 punkty- technika nożna na strefę średnią ( z wyskoku lub bez)

3 punkty- technika nożna na strefę wysoką ( z wyskoku lub bez)

(strefa średnia: od pasa do ramion, strefa wysoka: od ramion do czubka głowy wyłączając szyję)  • techniki dozwolone:

techniki ręczne: ciosy proste z miejsca lub wyskoku, ciosy grzbietem pięści (bez technik obrotowych), ciosy sierpowe, haki;

techniki nożne: wszystkie kopnięcia z miejsca, z wyskoku, po obrocie, z wyskoku po obrocie, których powierzchnią uderzeniową jest stopa lub piszczel;  • kary sportowe:

a) ostrzeżenia (przy drugim ostrzeżeniu zostaje odjęty jeden punkt)

 • atak po komendzie „stop”

 • trzecie poprawianie sprzętu

 • atak pochyloną głową

 • nieumyślne kontuzjowanie przeciwnika

 • atak niedozwoloną techniką ręczną, atak na niedozwoloną część ciała

 • atak niedozwoloną techniką nożną, atak na niedozwoloną część ciała

 • wyjście obiema nogami poza planszę

 • upadek (dotknięcie planszy jakąkolwiek inną częścią ciała niż stopami)

 • zbyt silny kontakt

 • przytrzymywanie

 • pchanie

 • unikanie walki, ucieczka, obracanie się, obejmowanie, klinczowanie

 • ignorowanie poleceń sędziego, niesportowe zachowanie zawodnika lub sekundanta

 • atak leżącego przeciwnika 1. odjęcie 1 punktu: • zawinione kontuzjowanie przeciwnika w sytuacji, gdy może on kontynuować walkę

 • wszystkie przewinienia wymienione wcześniej, w przypadku, gdy grożą utratą zdrowia przeciwnika, względnie wpływających na wynik walki 1. żółta kartka: • Przyznana zostaje w przypadku rażących przewinień, jednak nie na tyle, aby zdyskwalifikować zawodnika. Można w danej konkurencji/kategorii otrzymać jedną żółtą kartkę. 1. dyskwalifikacja: • zawinione kontuzjowanie przeciwnika w sytuacji, gdy nie może on kontynuować walki

 • nieprawidłowa waga lub wzrost odniesieniu do obowiązujących przepisów

 • niestawienie się na planszę po dwukrotnym wyczytaniu i upływie 1 minuty

 • brak odpowiedniego wyposażenia lub stroju 1 minutę po kontroli sędziego

 • podejrzenie, że zawodnik jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków, środków dopingujących

 • wszystkie przewinienia wymienione wcześniej, w przypadku, gdy grożą utratą zdrowia przeciwnika, względnie wpływających na wynik walki

 HISTORIA TAEKWONDO NA ŚWIECIE:

11 kwietnia 1955: data powstania taekwondo


1965 : Powstaje Koreański Związek Taekwondo.


1966 : Utworzono Międzynarodową Federację Taekwondo (International Taekwondo Federation- ITF)

1973 : Utworzono Światową Federację Taekwondo (World Taekwondo Federation – WTF)


1989 : Mistrz Park Jung Tae (VIII DAN) opuszcza ITF i zakłada United International Taekwon-do Federation - UITF, która to w niedługim czasie zmienia nazwę na Global Taekwondo Federation - GTF


1993 : Utworzono Światową Federację Taekowndo (Taekowndo International – TI)

15 VI 2002 : Umiera twórca taekwondo gen. Choi Hong Hi

 HISTORIA TAEKWONDO W POLSCE:

W Polsce taekwon-do uprawiane jest od 1974 roku. Pierwszymi ośrodkami tej dyscypliny były Lublin, Łódź oraz Kraków.

1978 : po raz pierwszy gościł w Polsce z wizytą twórca taekwondo gen. Choi Hong Hi (IX DAN)

 INNE KOREAŃSKIE SZTUKI WALKI:* Hapkido

    • typowy system obronny;

    • analogia do aikido; przypomina połączenie taekwondo
     i aikido;

    • ćwiczenia z partnerem;

    • podobne ćwiczenia jak w judo;

    • wykorzystanie siły przeciwnika do własnego celu przy oszczędnym użyciu własnej siły;

* Hwarangdo

    • kształtowanie psychiki poprzez specjalne ćwiczenia medytacyjne i oddechowe;

    • uderzenie rękoma i nogami, dźwignie i rzuty, podcięcia, uciski punktów witalnych oraz techniki walki kijem, pałką i nożem;

    • podobne do hapkido;

* Kyoksul

* Shim Gum Do

    • „Droga Miecza Umysłu”;

    • ruchowe uzupełnienie praktyki buddyzmu;

    • walka mieczem, dwoma mieczami, długim kijem, dwoma kijami krótkimi;

    • walka wręcz;

    • techniki samoobrony podobne do hapkido;

* Ship Pal Gi

    • koreańska odmiana chińskiego Kung Fu;

    • treningi tylko w formie walk;

* Tang Soo Do

    • mocny wpływ na jej powstanie miało karate; tang soo do określa się czasem mianem „koreańskiego karate”;

    • w części tradycyjnej jest stylem łączącym japońskie karate i koreańskie taekwondo;

    • techniki zbliżone do Taekwondo;

    • układy formalne podobne do kata w Karate;

    • brak czarnego pasa dla oznaczenia stopni mistrzowskich;

* Taek Kyon

    • uderzenia rękami, głową, kopnięcia, rzuty, dźwignie, duszenia;

    • styl polegający głównie na kopnięciach i podcięciach;

    • celem jest wytrącenie przeciwnika z równowagi;

* Su Bak Gi

    • pierwsza prymitywna metoda samoobrony;

    • uderzenia rękami (pięści, łokcie), głową, nogami;

    • sztuka walki ostatecznie przeniesiona do Japonii jako jujitsu i do Chin jako Kwon Bup. • Organizacje taekwondo na świecie. • Powierzchnie uderzeniowe nóg.

B. Apkumchi (apkumczi)

C. Balkal

F. Moorup (morup)

J. Baldung

K. Dwitchook (dłitczok)

L. Balkut

N. Balkal Dung

P. Balkal

R. Apkumchi (apkumczi)

S. Dwitkumchi (dłitkumczi)


 • Powierzchnie uderzeniowe rąk. 1. Sonkal Dung

 1. Sonkal

4. Sonkut

 1. Ap Joomuk (ap dżukom)

8. Ap Palkup

9. Dung Palmok (du palmok)

11. An Palmok

13. Bakat Palmok

16. Dung Joomuk (du dżumok)

22. Sonbadak • Należy znać imię, nazwisko oraz stopień instruktora prowadzącego treningi.

DODATKOWO ROZBICIA DESEK:

Na stopień 3 cup- 6 desek

Na stopień 2 cup- 7 desekNa stopień 1 cup- 8 desek
: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Rozwoju kultury
2013 -> Rozkład zajęĆ w semestrze IV rok akademicki 2013/2014 rok II grupa t1
2013 -> Okręgowego związku piłki nożnej wałbrzych ►Adres siedziby
2013 -> Pedagogika nauczycielska
2013 -> Ochrona środowiska – rok I semestr I (zimowy) rok akademicki 2015/2016 aktualizacja 10. 10. 2015r
2013 -> Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zakład Filologii Polskiej Kierunek: filologia polska
2013 -> Terminy dyżURÓW nauczycieli akademickich rok akademicki 2015/2016 – semestr zimowy
2013 -> Terminy dyżurów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015
2013 -> Terminy dyżurów Wykładowców Zakładu Filologii Polskiej w semestrze zimowym w roku akad. 2014/2015
2013 -> Projekty systemowe. Formularz wniosku wstępnego ze wskazówkami
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna