Zagadnienia do egzaminuPobieranie 7.01 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar7.01 Kb.
ZAGADNIENIA DO EGZAMINU

Z WYBRANYCH ZAGADNIEŃ Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ I PSYCHOPATOLOGII

 1. Obszary zastosowania psychologii klinicznej.

 2. Definicja psychologii klinicznej w podejściu węższym oraz szerszym.

 3. Cele postępowania diagnostycznego.

 4. Typy diagnozy klinicznej.

 5. Metody kliniczne stosowane w diagnozie psychologicznej.

 6. Definicja psychoterapii.

 7. Na czym polega zaburzone zachowanie.

 8. Kryteria dot. rozpoznawania zaburzeń osobowości.

 9. Pojęcie normy i normalności.

 10. Rozumienie zdrowia.

 11. Zależności pomiędzy psychologią kliniczną a psychopatologią.

 12. Kryteria patologii.

 13. Przyczyny zaburzeń psychicznych w podejściu poznawczym.

 14. Negatywna triada poznawcza. Zniekształcenia poznawcze powodujące zaburzenia psychiczne.

 15. Pojęcie objawu.

 16. Geneza zaburzeń zachowania.

 17. Zaburzenia zachowania, osobowości o pochodzeniu konstytucjonalnym.

 18. Czynniki psychologiczne powodujące zaburzenia zachowania.

 19. Rodzinne uwarunkowania zaburzeń zachowania.

 20. Postawy rodzicielskie oraz cechy osobowości rodziców mogące mieć patogenne znaczenie dla rozwoju zaburzeń u dzieci.

 21. Na czym polega różnica między nerwicami a psychozami.

 22. Cechy charakterystyczne „dziecka nerwicowego”.

 23. Jakie czynniki w przypadku dzieci i młodzieży odgrywają największe znaczenie w powstawaniu nerwic.

 24. Objawy fobii szkolnej.

 25. Kiedy zaczynają rozwijać się zaburzenia osobowości.

 26. Cechy charakterystyczne dla następujących zaburzeń osobowości: psychopatycznej, narcystycznej, obsesyjno – kompulsywnej, borderline.

 27. Globalne a parcjalne zaburzenia rozwojowe.

 28. Pojęcie dysleksji rozwojowej.

 29. Modele lateralizacji.

 30. Objawy wskazujące na możliwe zaburzenia lateralizacji.

 31. W jakich przypadkach nie należy „przestawiać” dziecka z lewej na prawą rękę.

 32. Przejawy niedostosowania społecznego.

 33. Skutki zaburzeń w rozwoju emocjonalno – społecznych dla funkcjonowania dziecka.

 34. Kiedy podejrzewa się opóźniony rozwój mowy u dziecka.

 35. Jakim zaburzeniom rozwojowym może towarzyszyć opóźniony / zaburzony rozwój mowy.

 36. Cele stosowania mechanizmów obronnych.

 37. Charakterystyka niektórych mechanizmów obronnych: projekcja, wyparcie, tłumienie, racjonalizacja, acting out, regresja.

 38. Cechy zaburzeń emocjonalnych (nerwicowych) w rysunkach dzieci.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna