Zagadnienia do kolokwium zaliczeniowego -„Metabolity wtórne aktywne biologicznie 2014-2015Pobieranie 12.19 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar12.19 Kb.
Zagadnienia do kolokwium zaliczeniowego -„Metabolity wtórne aktywne biologicznie” 2014-2015


 1. Metabolizm pierwotny i wtórny – definicje.

 2. Wymień podstawowe procesy metaboliczne organizmów żywych.

 3. Co to jest szlak metaboliczny – jakie znasz podstawowe rodzaje szlaków metabolicznych.

 4. Podstawy kontroli procesów metabolicznych – mechanizmy kontroli biosyntezy metabolitów.

 5. Teorie wyjaśniające powstawanie produktów metabolizmu wtórnego; teoria uniwersalna, teoria reliktu procesu ewolucyjnego i teoria wolnej gry ewolucyjnej.

 6. Budowa, występowanie oraz właściwości kwasu hialuronowego w organizmie człowieka.

 7. Właściwości farmakologiczne oraz typy hialuronidaz.

 8. Zastosowanie roślinnych inhibitorów hialuronidaz w reumatologii, okulistyce, alergologii, dermatologii oraz ginekologii. Rodzaje inhibitorów.

 9. Naturalne inhibitory hialuronidaz w kosmetyce oraz chorobach naczyniowych.

 10. Fizjologiczne mechanizmy obrony przed zakażeniem zarodźcem malarii (fawizm, talasemie, antygeny Duffy, anemia sierpowata).

 11. Wybrane substancje roślinne w terapii malarii – substancje oporne i wrażliwe na malarię wywołaną zarodźcem Plasmodium falciparum.

 12. Inhibitory acetylocholinoesterazy wśród substancji roślinnych.

 13. Mechanizm działania prokognitywnego wybranych substancji roślinnych. Analityczne metody identyfikacji inhibitorów acetylocholinoesterazy.

 14. Co to jest biotransformacja i co leży u podstaw tego procesu.

 15. Jakie są etapy procesu biotransformacji przy użyciu mikroorganizmów.

 16. Jak sprawdzić postęp reakcji w trakcie procesu biotransformacji związków.

 17. Jaki cel przyświeca biotransformacji związków pochodzenia naturalnego.

 18. Co to jest nekroza – cechy charakterystyczne tego procesu.

 19. Co charakteryzuje proces apoptozy, jak można zdefiniować apoptozę.

 20. Nekroza a apoptoza – porównaj oba procesy wykaż różnice.

 21. Wymień kolejne etapy procesu apoptozy.

 22. Co to są kaspazy i endonukleazy oraz jaka jest ich rola w procesie apoptozy.

 23. Co to są ksenoestrogeny i jakie znasz grupy substancji chemicznych o charakterze ksenoestrogenów.

 24. Fitoestrogeny – przykłady substancji roślinnych i związków chemicznych.

 25. Biologiczna rola fitoestrogenów i ich zastosowanie lecznicze.

 26. Estrogeny naturalnie występujące w organizmie człowieka i ich rola oraz możliwości suplementacji substancjami pochodzenia naturalnego.

 27. Waskulogeneza, asteriogeneza, angiogeneza i neoangiogeneza – wyjaśnij pojęcia.

 28. Substancje roślinne zawierające substancje aktywne o działaniu antyangiogennym.

 29. Angiogeneza jako proces fizjologiczny i patologiczny. Opisz etapy angiogenezy fizjologicznej.

 30. Wymień trzy składniki fizjologicznego stresu.

 31. Wyjaśnij pojęcie adaptogenu – jakie kryteria powinna spełniać substancja roślinna jako adaptogen.

 32. Wymień substancje roślinne zawierające metabolity wtórne mające znaczenie jako adaptogeny.

 33. Testy behawioralne służące do oceny działań niepożądanych substancji roślinnych.

 34. Metody oceny aktywności przeciwbólowej i przeciwzapalnej substancji roślinnych.

 35. Metody oceny wpływu na centralny układ nerwowy substancji roślinnych.

 36. Metody oceny wpływu na aktywność motoryczną wycinków przewodu pokarmowego substancji roślinnych.

 37. Chemotaksonomia – wyjaśnij czym zajmuje się i jakie ma znaczenie.

 38. Podaj kilka przykładów metabolitów wtórnych będących markerami chemotaksonomicznymi wybranych rodzin lub rodzajów botanicznych roślin leczniczych.

 39. Badania przedkliniczne i kliniczne. Etapy badań klinicznych.

 40. Ziołolecznictwo, a fitoterapia.

 41. Lek roślinny – charakterystyka oraz wymagania prawne.

: Files -> file
file -> ProtokóŁ przeglądu wyposażenia I warunków niezbędnych do zorganizowania częŚci praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
file -> dnia r. (pieczęć firmowa) Harmonogram złożenia dokumentów stanowiących podstawę do uruchomienia pożyczki lub jej rat oraz spłaty pożyczki dotyczącej realizacji przedsięwzięcia pn.: „ ”
file -> załącznik nr 2 do umowy nr z dnia (pieczątka jednostki) harmonogram wypłat I spłat pożyczki dotyczący realizacji przedsięwzięcia pn.:„ ”
file -> A11 pieczątka jednostki Harmonogram złożenia dokumentów stanowiących podstawę do uruchomienia dotacji/ rat dotacji 1 dotyczącej realizacji przedsięwzięcia pn.: „ ”
file -> Identyfikator podatkowy
file -> A13 dnia r pieczątka jednostki Plan wystąpień o środki na zachowanie płynności finansowej projektu p n.:„ ”
file -> A14 dnia 27 kwietnia 2016 r pieczątka jednostki o ś wiadczeni e o terminach realizacji przedsięwzięcia w imieniu
file -> A14 dnia r pieczątka jednostki o ś wiadczeni e o terminach realizacji przedsięwzięcia w imieniu oświadczam/y*, że przedsięwzięcie pn.: „
file -> A14 dnia r pieczątka jednostki o ś wiadczeni e o terminach realizacji zadania w imieniu oświadczam/y*, że zadanie pn.: „
file -> A15 dnia 27 kwietnia 2016 r pieczątka jednostki o ś wiadczeni e o zabezpieczeniu środków na realizację przedsięwzięcia oraz o dokumentach przedstawianych do rozliczenia Oświadczam/y*, że przedsięwzięcie p n

Pobieranie 12.19 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna