Zagadnienia do sprawdzianu klasa iiib –ewolucjonizm-termin 27. 03. 2008r czwartekPobieranie 3.72 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar3.72 Kb.
Zagadnienia do sprawdzianu KLASA IIIB –EWOLUCJONIZM-termin 27.03.2008r czwartek

1.Darwinizm a syntetyczna teoria ewolucji

2.Pośrednie dowody ewolucji +przykłady z anatomii porównawczej, embriologii, fizjologii, biochemii, biologii molekularnej

3.Bezpośrednie dowody ewolucji

4.Wyjaśnij pojęcia: narządy analogiczne, narządy homologiczne ,atawizmy, preadaptacje, aromorfoza, koewolucja, ewolucja równoległa, endemit, relikt, dryf genetyczny, efekt wąskiego gardła, efekt założyciela, konwergencja, dywergencja, radiacja adaptatywna,mimikra,mimetyzm,mikroewolucja,makroewolucja,melanizm przemysłowy

5.Podać przykłady: narządów analogicznych, n.homologicznych, reliktów, atawizmów, aromorfoz

6.Założenia prawa równowagi Hardyego-Weinberga, przedstawienie za pomocą wzoru matematycznego

7.Proste obliczenia częstości występowania homozygot i heterozygot

8.Dobór sztuczny, dobór naturalny +rodzaje doboru naturalnego(wykresy oraz przyporządkowywanie podanych przykładów rodzajom doboru naturalnego)stabilizujący, rozrywający, kierunkowy płciowy i krewniaczy

9.Rodzaje izolacji, rodzaje specjacji(umiejętność przyporządkowania odpowiednim przykładom typów specjacji)

10.Znaczenie mechanizmów izolacyjnych w powstawaniu gatunków

11.model nieciągłych stanów równowagi a gradualizm, ewolucja mozaikowa12.Umiejętniość przyporządkowania odpowiednich przykładów konwergencji i dywergencji, ewolucji równoległej i ko ewolucji, mimikry

Pobieranie 3.72 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna