Zagadnienia egzaminacyjne Studia stacjonarne ii0 kierunek: Rybactwo, specjalność: Akwakultura I Akwarystyka



Pobieranie 9.46 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar9.46 Kb.
Zagadnienia egzaminacyjne

Studia stacjonarne II0 - kierunek: Rybactwo, specjalność: Akwakultura i Akwarystyka


 1. Makro i mikroekonomiczne znaczenie śródlądowej gospodarki rybackiej.

 2. Koszty i korzyści zewnętrzne śródlądowej gospodarki rybackiej.

 3. Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju śródlądowej gospodarki rybackiej.

 4. Ekonomiczne i społeczne znaczenie wędkarstwa.

 5. Szacowanie strat rybackich w wyniku zanieczyszczenia różnych typów wód.

 6. Rekreacyjne użytkowanie wód.

 7. Produkcja ryb morskich w Europie.

 8. Możliwości hodowli ryb morskich w Polsce.

 9. Larwikultura w Europie.

 10. Larwikultura karpiowatych ryb reofilnych w Polsce.

 11. Planowanie produktu w akwakulturze

 12. „Marketing mix” w akwakulturze

 13. Akwarium holenderskie

 14. Akwaria biotopowe

 15. Rozwój akwarystyki morskiej

 16. Akwarystyka morska a ochrona środowiska

 17. Hodowla raków

 18. Akwakultura bezkręgowców a ochrona środowiska.

 19. Cele, zadania i priorytety Wspólnej Polityki Rybackiej (WPR)

 20. Europejski Fundusz Rybołówstwa – narzędzie na rzecz zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego.

 21. Skład biochemiczny ciała ryb, różnice w budowie i funkcjonowaniu mięśni czerwonych i białych.

 22. Lipidy w żywieniu i funkcjonowaniu organizmów zwierzęcych.

 23. Wpływ kormorana na ichtiofaunę ekosystemów wodnych.

 24. Ichtiofauna na obszarach chronionych – sposoby ochrony.

 25. Wychów łososi atlantyckich.

 26. Akwakultura ryb zimnolubnych – (gatunki, technologie, żywienie).

 27. Wymagania pokarmowe i środowiskowe ryb zimnolubnych oraz ciepłolubnych.

 28. Akwakultura ryb ciepłolubnych – (gatunki, technologie, żywienie).

 29. Zanieczyszczenia występujące w ściekach rybackich.

 30. Metody usuwania zanieczyszczeń stałych zawartych w ściekach rybackich.





©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna