Zagadnienia na egzamin licencjacki z literaturoznawstwa amerykańskiegoPobieranie 17.41 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar17.41 Kb.
ZAGADNIENIA NA EGZAMIN LICENCJACKI Z LITERATUROZNAWSTWA AMERYKAŃSKIEGO

Egzamin obejmuje zagadnienia i problemy związane z historią literatury Stanów Zjednoczonych od XVII wieku do drugiej połowy XX wieku. Chodzi w szczególności o:

- charakterystykę okresów i ruchów literackich

- najważniejsze zjawiska literackie

- znajomość najważniejszych przedstawicieli i dzieł literatury amerykańskiej

- umiejętność analizy wybranych tekstów literackichEARLY AMERICAN LITERATURE

 1. Anne Bradstreet, „To My Dear and Lovind Husband”

 2. Edward Taylor, “Upon a Spider Catching a Fly”

 3. Michael Wigglesworth, “The Day of Doom”

1820-1865

 1. Washington Irving, “Rip Van Winkle” or “The Legend of Sleepy Hollow”

 2. Ralph Waldo Emerson, “The American Scholar”

 3. Nathaniel Hawthorne, The Scarlet Letter

 4. Edgar Allan Poe, “Ligeia” and “The Raven”

 5. Herman Melville, Moby Dick; or, the Whale

 6. Walt Whitman, Song of Myself

 7. Emily Dickinson, a selections of poems (nos 49, 303, 712, 986 are recommended)

1865-1914

 1. Mark Twain (Samuel Clemens), The Adventures of Huckleberry Finn

 2. Henry James, Portrait of a Lady

 3. Stephen Crane, The Red Badge of Courage

AMERICAN LITERATURE BETWEEN THE WARS

 1. Ezra Pound, The Cantos (Canto I)

 2. Robert Frost, a selection of poems (“The Road Not Taken”, “Birches”, “Stopping By Woods on a Snowy Evening” and “Desert Places” are recommended)

 3. William Carlos Williams, Paterson (Book II, Sunday in the Park)

 4. Francis Scott Fitzgerald, The Great Gatzby

 5. Ernest Hemingway, A Farewell to Arms

 6. William Faulkner, The Sound and the Fury


CONTEMPORARY AMERICAN LITERATURE

 1. Saul Bellow, Seize the Day

 2. Jack Kerouac, On the Road (chapters 2, 4, 14)

 3. Elizabeth Bishop, “The Man-Moth” and “One Art”

 4. Robert Lowell, “The Quaker Graveyard in Nuntucket”

 5. Allen Ginsberg, Howl

 6. Frank O’Hara, “The Day Lady Died”

ŹRÓDŁA TEKSTÓW:

The Norton Anthology of American Literature, tomy 1 i 2

Uwaga: wiele tekstów jest dostępnych w Internecie!OPRACOWANIA:

Richard Ruland and Malcolm Bradbury, From Puritanism to Postmodernism. A History of American Literature

Andrzej Kopcewicz i Maria Sienicka, Historia literatury Stanów Zjednoczonych w zarysie, tomy 1 i 2

Historia literatury amerykańskiej XX wieku, pod redakcją Agnieszki Salskiej, tomy 1 i 2.

WSTĘP DO LITERATUROZNAWSTWA


 1. Literatura: definicja pojęcia. Co to jest literature, studia literaturoznawcze i krytyka literacka?

  1. Kształtowanie się pojęcia literatura w ujęciu historycznym.

  2. Sposób istnienia dzieła literackiego.

 2. Powieści i opowiadania.

  1. Początki i kontekst społeczno-historyczny powstania gatunku powieściowego. Znaczenie dla rozwoju powieści takich gatunków literackich, jak epos i romans rycerski.

  2. Cechy gatunkowe powieści.

  3. Wybrane gatunki powieściowe i ich charakterystyka: powieść epistolarna, powieść gotycka, powieść historyczna, powieść detektywistyczna, powieść science-fiction, powieść psychologiczna.

  4. Inne wybrane zagadnienia z teorii powieści: rodzaje narracji i narratora, świat przedstawiony w powieści, sposoby konstruowania postaci.

 3. Poezja.

  1. Popularne gatunki poetyckie i ich cechy wyróżniające: ballada, elegia, oda, piosenka, sonet.

  2. Język figuratywny i figury retoryczne w poezji: przenośnia, symbol, alegoria, metonimia, synekdocha, porównanie literackie.

  3. Zagadnienia konstrukcyjne wiersza: strofa, metrum, rytm.

 4. Dramat.

  1. Poczatki teorii dramatu. „Poetyka” Arystotelesa: cechy tragedii i komedii, pojęcia mimesis i katharsis.

  2. Problemy teorii dramatu: ujęcie literackie i teatrologiczne.

BIBLIOGRAFIA

Opracowania całościowe:

Danziger, Marlies K., and Johnson W. Stacy – “An Introduction to the Study of Literature”

Pickering, James H., and Hoeper, Jeffrey D. – “Concise Companion to Literature”

Słowniki i encyklopedie:

Abrams, M. H. – “A Glossary of Literary Terms”Cuddon, J. A. – “The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory”

Preminger, A. – “Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics”

Pobieranie 17.41 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna