Zagraniczne operacje rozliczeniowe Spis treściPobieranie 111.18 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar111.18 Kb.


x60

Zagraniczne operacje rozliczeniowe

Spis treści:


 1. Wstęp ……………………………………………………………… 3

 2. Klienci indywidualni………………………………………………. 4

 3. Lista zagranicznych korespondentów banku według walut ………. 6

 4. Klienci korporacyjni …………………………………………….... 7

 5. Małe i średnie firmy ………………………………………………. 11


I. Wstęp

Zagraniczne operacje rozliczeniowe zostały opracowane na przykładzie BANKU PEKAO S.A. w poniższej pracy klienci banku zostali podzieleni na trzy grupy: • Klienci indywidualni

 • Klienci korporacyjni

 • Małe i mokro firmy

Dla każdej z grup klientów zostały przedstawione zagraniczne operacje oferowane przez bank.

II . Klienci indywidualni

Polecenie wypłaty (przekaz)

Jest najprostszą formą rozliczenia transakcji. Polecenie wypłaty oznacza zlecenie dokonania wypłaty umówionej kwoty pieniężnej wskazanej osobie fizycznej lub prawnej.

Polecenie wypłaty ma z reguły charakter nieuwarunkowany, a więc nie jest uzależnione od spełnienia przez sprzedawcę jakichkolwiek warunków.

Uwarunkowane polecenie wypłaty:

Polecenie wypłaty może mieć również charakter uwarunkowany. Może to być dyspozycja wypłaty w zamian za pokwitowanie beneficjenta lub też w zamian za określone dokumenty handlowe.Polecenia wypłaty za granicę

Polecenia wypłaty za granicę realizowane są w placówkach naszego Banku w dniu złożenia zlecenia, z datą waluty SPOT (dwa dni robocze).

Do realizacji polecenia wypłaty o wartości powyżej 20.000 EUR niezbędne jest przedstawienie dokumentów stwierdzających istnienie wymagalnego zobowiązania wobec nierezydenta.

Prowizja za realizację polecenia wypłaty za granicę wynosi od 0,2% do 0,5% kwoty przekazu (min. 20 zł, maks. 250 zł).Polecenia wypłaty z zagranicy

Przekazy z zagranicy wpływają do - Ośrodka Rozliczeń Zagranicznych w Departamencie Rozliczeń Centrali Banku Pekao SA. Otrzymane środki przekazywane są w szybki i bezpieczny sposób do oddziałów prowadzących rachunek Klienta.

Przekazy rozliczane są w dniu daty waluty ustalonej przez bank zagraniczny lub w dniu otrzymania przekazu, jeżeli Bank Pekao SA otrzyma przekaz po dacie waluty.

Środki otrzymane przekazem mogą być zaliczone zarówno na rachunki złotowe jak i walutowe.

Prowizja za realizację przekazów z zagranicy na rachunki klientów indywidualnych posiadających rachunek w Banku Pekao SA wynosi 0,1%, min. 20 zł, maks. 100 zł.

Czek
jest dokumentem, w którym wystawca czeku poleca płatnikowi, którym jest bank, wypłacenie określonej sumy pieniężnej okazicielowi lub oznaczonej osobie, wymienionej w treści czeku.

W handlu międzynarodowym zastosowanie znajdują czeki bankierskie czyli czeki, których wystawcą są banki. Posługiwanie się takimi czekami zwiększa zarówno bezpieczeństwo obrotu czekowego jak i szybkość jego realizacji.

Czeki mogą być przez Bank Pekao SA skupowane lub przyjmowane do inkasa.


 • Skup czeku - oznacza zawarcie umowy kupna sprzedaży, co oznacza, że klient/podawca przenosi prawa z czeku na bank skupujący w drodze indosu, natomiast bank wypłaca klientowi/podawcy równowartość sumy czekowej.

 • Inkaso czeków - polega na zawarciu z klientem/podawcą umowy zlecenia w wykonaniu której bank jako zleceniodawca zobowiązuje się do przesłania czeku do płatnika w celu zainkasowania sumy czekowej i przekazania jej klientowi.

Bank sprzedaje czeki bankierskie wystawione na blankietach własnych oraz banków zagranicznych.

Czek bankierski wystawiony na podstawie pisemnej dyspozycji Klienta może być: • wydany zleceniodawcy w celu przekazania go beneficjentowi,

 • wysłany drogą pocztową pod wskazany adres beneficjenta lub jego banku,

 • wystawiony i wysłany do beneficjenta przez naszego korespondenta na podstawie zlecenia SWIFT.

Wybrane opłaty i prowizje

 • skup czeków wystawionych (sprzedanych) za granicą: 1-1,5% min 10 zł

 • skup czeków płatnych przez Bank Pekao SA: 0,25% min 5 zł, maks 200 zł

 • inkaso czeków w walutach obcych: 0,25%-0,5% min 10 zł, maks 200 zł

 • sprzedaż czeków bankierskich: 0,5% min 10 zł, max 200 zł
  W przypadku sprzedaży czeków bankierskich ciągnionych na europejskich korespondentów Banku Pekao SA, dodatkowo pobierana jest opłata w wysokości 10 EUR - koszty banku zagranicznego

 • sprzedaż czeków podróżniczych: 1,0% min 5 zł

MoneyGram jest usługą służącą do szybkiego i bezpiecznego przesyłania pieniędzy bez skomplikowanych procedur i wymogu posiadania rachunku bankowego lub karty kredytowej.

Dzięki MoneyGram pieniądze mogą zostać przesłane pomiędzy każdą z 37 tysięcy lokalizacji w 150 krajach na całym świecie. Sieć MoneyGram obejmuje duże banki krajowe, urzędy pocztowe, biura podróży oraz mniejsze, choć równie skuteczne w działaniu sklepy i punkty detaliczne.

Rozległa ogólnoświatowa sieć Agencji MoneyGram umożliwia przesłanie pieniędzy z dwóch odległych kontynentów w ciągu 10 minut, zapewniając przy tym maksimum bezpieczeństwa. MoneyGram umożliwia także przesyłanie gotówki pomiędzy agencjami na terenie kraju.

Kwota przekazu wyrażona jest w dolarach amerykańskich i wynosi maksymalnie 10.000 USD. W ramach każdej transakcji istnieje możliwość przesłania adresatowi bezpłatnej wiadomości do 10 słów.Bank Pekao SA, będąc jedynym agentem MoneyGram na Polskę, daje możliwość wysłania bądź odebrania gotówki w jednym z 293 oddziałów.

III. LISTA ZAGRANICZNYCH KORESPONDENTÓW BANKU WEDŁUG WALUT

Waluta

Nazwa banku

Adres Swift

Miasto

AUD

Commonwealth Bank of Australia

CTBAAU2S

Sydney

CAD

Canadian Imperial Bank of Commerce

CIBCCATT

Toronto

 

Royal Bank of Canada

ROYCCAT2

Toronto

 

The Bank of Nova Scotia

NOSCCATT

Toronto

CHF

Credit Suisse First Boston

CRESCHZZ

Zürich

 

UBS AG

UBSWCHZH

Zürich

CZK

Komerčni Banka AS

KOMBCZPP

Prague

DKK

Danske Bank A/S

DABADKKK

Copenhagen

 

Nordea Bank Danmark A/S

NDEADKKK

Copenhagen

EUR

Bank Austria Creditanstalt AG

BKAUATWW

Vienna

 

Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG

GIBAATWW

Vienna

 

Bank Brussels Lambert

BBRUBEBB

Brussels

 

Fortis Bank

GEBABEBB

Brussels

 

Commerzbank AG

COBADEFF

Frankfurt/ M

 

Deutsche Bank AG

DEUTDEFF

Frankfurt/ M

 

DZ Bank AG

GENODEFF

Frankfurt/ M

 

Dresdner Bank AG

DRESDEFF

Frankfurt/ M

 

Landesbank Hessen-Thüringen GZ

HELADEFF

Frankfurt/ M

 

HSH Nordbank AG

HSHNDEHH

Kiel/Hamburg

 

Westdeutsche Landesbank GZ

WELADEDD

Düsseldorf

 

Banco Santander Central Hispano

BSCHESMM

Madrid

 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

BBVAESMM

Madrid

 

Nordea Bank Finland Plc

NDEAFIHH

Helsinki

 

Bank Polska Kasa Opieki S.A., Succursale de Paris

PKOPFRPP

Paris

 

BNP Paribas

BNPAFRPP

Paris

 

Natexis Banques Populaires

CCBPFRPP

Paris

 

Société Générale

SOGEFRPP

Paris

 

Barclays Bank PLC

BARCGB22

London

 

Banca Nazionale del Lavoro

BNLIITRR

Rome

 

UniCredito Italiano

UNCRITMM

Milan

 

ABN AMRO Bank N.V.

ABNANL2A

Amsterdam

GBP

Barclays Bank PLC

BARCGB22

London

 

HSBC PLC

MIDLGB22

London

 

Royal Bank of Scotland PLC

RBOSGB2LCBB

Edinburgh

HUF

Hungarian Foreign Trade Bank Ltd

MKKBHUHB

Budapest

JPY

The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd,

BOTKJPJT

Tokyo

NOK

Nordea Bank Norge ASA

NDEANOKK

Oslo

 

Den Norske Bank AS

DNBANOKK

Oslo

SEK

Skandinaviska Enskilda Banken

ESSESESS

Stockholm

 

Svenska Handelsbanken

HANDSESS

Stockholm

SKK

Unibanka a.s.

SLPOSKBX

Bratislava

USD

American Express Bank

AEIBUS33

New York

 

The Bank of New York

IRVTUS3N

New York

 

JPMorgan Chase Bank

CHASUS33

New York

 

Harris Bank International Corporation

HATRUS33

New York

 

Bank of America NA

BOFAUS3N

New York

 

Wachovia Bank NA

PNBPUS3NNYC

New York

 

Deutsche Bank Trust Company Americas

BKTRUS33

New York

 

Hellenic Bank Ltd.

HEBACY2NAHDO

Nicosia

IV. Klienci korporacyjni

Polecenie wypłaty (przekaz)

Jest najprostszą formą rozliczenia transakcji. Polecenie wypłaty oznacza zlecenie dokonania wypłaty umówionej kwoty pieniężnej wskazanej osobie fizycznej lub prawnej.

Polecenie wypłaty ma z reguły charakter nieuwarunkowany, a więc nie jest uzależnione od spełnienia przez sprzedawcę jakichkolwiek warunków.

Uwarunkowane polecenie wypłaty:

Polecenie wypłaty może mieć również charakter uwarunkowany. Może to być dyspozycja wypłaty w zamian za pokwitowanie beneficjenta lub też w zamian za określone dokumenty handlowe.Polecenia wypłaty za granicę

Polecenia wypłaty za granicę realizowane są w placówkach naszego Banku w dniu złożenia zlecenia, z datą waluty SPOT (dwa dni robocze).

Do realizacji polecenia wypłaty o wartości powyżej 20.000 EUR niezbędne jest przedstawienie dokumentów stwierdzających istnienie wymagalnego zobowiązania wobec nierezydenta.

Prowizja za realizację polecenia wypłaty za granicę wynosi 0,5% kwoty przekazu (min. 50 zł, maks. 300 zł).Polecenia wypłaty z zagranicy

Przekazy z zagranicy wpływają do - Ośrodka Rozliczeń Zagranicznych w Departamencie Rozliczeń Centrali Banku Pekao SA. Otrzymane środki przekazywane są w szybki i bezpieczny sposób do oddziałów prowadzących rachunek Klienta.

Przekazy rozliczane są w dniu daty waluty ustalonej przez bank zagraniczny lub w dniu otrzymania przekazu, jeżeli Bank Pekao SA otrzyma przekaz po dacie waluty.

Środki otrzymane przekazem mogą być zaliczone zarówno na rachunki złotowe jak i walutowe.

Prowizja za realizację przekazów z zagranicy na rachunki klientów korporacyjnych posiadających rachunek w Banku Pekao SA wynosi 0,2%, min. 30 zł, maks. 100 zł.

Czek
jest dokumentem, w którym wystawca czeku poleca płatnikowi, którym jest bank, wypłacenie określonej sumy pieniężnej okazicielowi lub oznaczonej osobie, wymienionej w treści czeku.

W handlu międzynarodowym zastosowanie znajdują czeki bankierskie czyli czeki, których wystawcą są banki. Posługiwanie się takimi czekami zwiększa zarówno bezpieczeństwo obrotu czekowego jak i szybkość jego realizacji.

Czeki mogą być przez Bank Pekao SA skupowane lub przyjmowane do inkasa.


 • Skup czeku - oznacza zawarcie umowy kupna sprzedaży, co oznacza, że klient/podawca przenosi prawa z czeku na bank skupujący w drodze indosu, natomiast bank wypłaca klientowi/podawcy równowartość sumy czekowej.

 • Inkaso czeków - polega na zawarciu z klientem/podawcą umowy zlecenia w wykonaniu której bank jako zleceniodawca zobowiązuje się do przesłania czeku do płatnika w celu zainkasowania sumy czekowej i przekazania jej klientowi.

Bank sprzedaje czeki bankierskie wystawione na blankietach własnych oraz banków zagranicznych.

Czek bankierski wystawiony na podstawie pisemnej dyspozycji Klienta może być: • wydany zleceniodawcy w celu przekazania go beneficjentowi,

 • wysłany drogą pocztową pod wskazany adres beneficjenta lub jego banku,

 • wystawiony i wysłany do beneficjenta przez naszego korespondenta na podstawie zlecenia SWIFT.

Wybrane opłaty i prowizje

 • skup czeków wystawionych (sprzedanych) za granicą: 1,8% min 25 zł

 • skup czeków płatnych przez Bank Pekao SA: 1,8% - min. 25 zł

 • inkaso czeków w walutach obcych: 0,7% min. 50 zł, maks. 300 zł

 • sprzedaż czeków bankierskich: 0,7% - min. 50 zł, maks. 300 zł

 • sprzedaż czeków podróżniczych: 1,8%, min. 25 zł

Inkaso dokumentowe

Jest uwarunkowaną formą płatności, w którym Bank zobowiązuje się do wydania dokumentów reprezentujących towar, w zamian za zapłatę określonej sumy pieniężnej lub po spełnieniu innych warunków wymaganych przez eksportera, np. zaakceptowaniu weksla trasowanego.

Zaletą tej operacji jest jej prostota oraz niskie koszty.

Strony inkasa: • zleceniodawca - podawca inkasa (eksporter), który zleca swojemu bankowi realizację inkasa poprzez złożenie zlecenia wraz z dokumentami,

 • bank zleceniodawcy (eksportera), który przekazuje dokumenty wraz z instrukcjami do banku inkasującego,

 • bank inkasujący (bank importera), który prezentuje i wydaje dokumenty płatnikowi po spełnieniu przez niego warunku ich otrzymania,

 • płatnik (importer), któremu są prezentowane dokumenty, które po spełnieniu warunków inkasa są mu wydawane.

Korzyści wynikające ze stosowania inkasa:

dla eksportera: • możliwość zdyskontowania weksla w swoim banku,

 • przy prezentacji odpowiednich dokumentów przewozowych (np. pełnego kompletu konosamentu) eksporter uzyskuje pewność, że importer nie wejdzie w posiadanie towaru przed dokonaniem płatności lub zaakceptowaniem traty (w przypadku inkasa akceptacyjnego),

dla importera:

 • podejmuje decyzję o zapłacie za dokumenty lub akceptacji traty, dopiero po stwierdzeniu wysyłki towaru, na podstawie zaprezentowanych dokumentów,

 • może skorzystać z odroczenia płatności przez wykorzystanie weksla terminowego,

 • ma możliwość sprzedaży towaru przed terminem zapłaty, po zaakceptowaniu traty terminowej (inkaso finansowe).

Rodzaje inkas:

 • Inkaso importowe

 • Inkaso eksportowe

Podstawowe opłaty i prowizje

 • inkaso importowe dokumentów handlowych: 0,2% min. USD 15 maks. USD 150,

 • eksportowe inkaso dokumentowe: 0,2%, min. 60 zł maks. 300 zł.

Akredytywa dokumentowa

Jest to pisemne zobowiązanie banku otwierającego (banku zleceniodawcy) do wypłacenia beneficjentowi (eksporterowi) określonej sumy pieniężnej w zamian za złożenie przez niego - w sposób i na warunkach określonych w akredytywie - dokumentów wymaganych w akredytywie.Strony akredytywy:

 • zleceniodawca (importer), który zleca swojemu bankowi otwarcie akredytywy dokumentowej,

 • bank otwierający (bank zleceniodawcy), który podejmuje wobec beneficjenta (eksportera) zobowiązanie, że - po spełnieniu przez niego określonych w akredytywie warunków - dokona zapłaty na jego rzecz,

 • bank pośredniczący (bank eksportera), który otrzymuje od banku otwierającego akredytywę, prezentuje ją beneficjentowi - ewentualnie ją potwierdza i negocjuje dokumenty,

 • beneficjent akredytywy (eksporter), na rzecz którego akredytywa została otwarta i który uzyskuje na jej podstawie zapewnienie otrzymania zapłaty po przedstawieniu dokumentów zgodnych z warunkami akredytywy.

Przedmiotem obrotu w ramach akredytywy są dokumenty reprezentujące towar lub usługę.

Do najczęściej wymaganych w warunkach akredytywy dokumentów należą:

 • faktura handlowa,

 • dokumenty przewozowe,

 • dokumenty ubezpieczeniowe,

 • świadectwo pochodzenia,

 • dokumenty stwierdzające rodzaj i ilość towaru.

Korzyści wynikające z realizowania akredytwy dokumentowej:

dla importera: • możliwość określenia wykazu dokumentów wymaganych w akredytywie,

 • możliwość odrzucenia dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy (zapłata następuje wyłącznie za dokumenty spełniające warunki akredytywy),

 • minimalizacja ryzyka otrzymania wadliwego towaru przez żądanie przedłożenia dodatkowych dokumentów, np. certyfikatu wystawionego przez niezależną instytucję kontrolną,

dla eksportera:

 • minimalizacja ryzyka handlowego np. jednostronnego odstąpienia od kontraktu lub odmowy zapłaty po odbiorze towaru,

 • pewność otrzymania zapłaty za przedłożone dokumenty, zgodne z warunkami akredytywy, nawet w przypadku niewypłacalności importera,

 • w przypadku akredytywy nieodwołalnej, wprowadzenie każdej zmiany warunków akredytywy przez importera wymaga zgody wszystkich uczestników transakcji, w tym również beneficjenta,

 • w przypadku akredytyw z odroczonym terminem płatności możliwość dyskontowania należności.

 • eksporterowi, który sprzedaje towar nabyty u innego dostawcy, stwarza możliwość sfinansowania transakcji poprzez przeniesienie akredytywy na dostawcę.

Rodzaje akredytyw: importowe oraz eksportowe

Podstawowe opłaty i prowizje

 • otwarcie akredytywy 0,15 - 0,25% min. 200 zł (za każde rozpoczęte lub pełne 3 miesiące ważności)

 • awizowanie beneficjentowi obcej akredytywy dokumentowej: 0,1% min. USD 30 max. USD 100

 • potwierdzenie akredytywy obcej: 0,25% min. USD 50 (za każdy rozpoczęty lub pełny 3-miesięczny okres)

V. Małe i mikro firmy

Polecenie wypłaty (przekaz)

Jest najprostszą formą rozliczenia transakcji. Polecenie wypłaty oznacza zlecenie dokonania wypłaty umówionej kwoty pieniężnej wskazanej osobie fizycznej lub prawnej.

Polecenie wypłaty ma z reguły charakter nieuwarunkowany, a więc nie jest uzależnione od spełnienia przez sprzedawcę jakichkolwiek warunków.

Uwarunkowane polecenie wypłaty:

Polecenie wypłaty może mieć również charakter uwarunkowany. Może to być dyspozycja wypłaty w zamian za pokwitowanie beneficjenta lub też w zamian za określone dokumenty handlowe.Polecenia wypłaty za granicę

Polecenia wypłaty za granicę realizowane są w placówkach naszego Banku w dniu złożenia zlecenia, z datą waluty SPOT (dwa dni robocze).

Do realizacji polecenia wypłaty o wartości powyżej 20.000 EUR niezbędne jest przedstawienie dokumentów stwierdzających istnienie wymagalnego zobowiązania wobec nierezydenta.

Prowizja za realizację polecenia wypłaty za granicę wynosi od 0,2% do 0,5% kwoty przekazu (min. 20 zł, maks. 200 zł).Polecenia wypłaty z zagranicy

Przekazy z zagranicy wpływają do - Ośrodka Rozliczeń Zagranicznych w Departamencie Rozliczeń Centrali Banku Pekao SA. Otrzymane środki przekazywane są w szybki i bezpieczny sposób do oddziałów prowadzących rachunek Klienta.

Przekazy rozliczane są w dniu daty waluty ustalonej przez bank zagraniczny lub w dniu otrzymania przekazu, jeżeli Bank Pekao SA otrzyma przekaz po dacie waluty.

Środki otrzymane przekazem mogą być zaliczone zarówno na rachunki złotowe jak i walutowe.

Prowizja za realizację przekazów z zagranicy na rachunki klientów korporacyjnych posiadających rachunek w Banku Pekao SA wynosi 0,2%, min. 30 zł, maks. 100 zł.

Czek
jest dokumentem, w którym wystawca czeku poleca płatnikowi, którym jest bank, wypłacenie określonej sumy pieniężnej okazicielowi lub oznaczonej osobie, wymienionej w treści czeku.

W handlu międzynarodowym zastosowanie znajdują czeki bankierskie czyli czeki, których wystawcą są banki. Posługiwanie się takimi czekami zwiększa zarówno bezpieczeństwo obrotu czekowego jak i szybkość jego realizacji.

Czeki mogą być przez Bank Pekao SA skupowane lub przyjmowane do inkasa.


 • Skup czeku - oznacza zawarcie umowy kupna sprzedaży, co oznacza, że klient/podawca przenosi prawa z czeku na bank skupujący w drodze indosu, natomiast bank wypłaca klientowi/podawcy równowartość sumy czekowej.

 • Inkaso czeków - polega na zawarciu z klientem/podawcą umowy zlecenia w wykonaniu której bank jako zleceniodawca zobowiązuje się do przesłania czeku do płatnika w celu zainkasowania sumy czekowej i przekazania jej klientowi.

Bank sprzedaje czeki bankierskie wystawione na blankietach własnych oraz banków zagranicznych.

Czek bankierski wystawiony na podstawie pisemnej dyspozycji Klienta może być: • wydany zleceniodawcy w celu przekazania go beneficjentowi,

 • wysłany drogą pocztową pod wskazany adres beneficjenta lub jego banku,

 • wystawiony i wysłany do beneficjenta przez naszego korespondenta na podstawie zlecenia SWIFT.

Wybrane opłaty i prowizje

 • skup czeków wystawionych (sprzedanych) za granicą: 0,5-1,5% min 10 zł

 • skup czeków płatnych przez Bank Pekao SA: 0,5% - min. 7 zł

 • inkaso czeków w walutach obcych: 0,25%-0,5% min. 10 zł, maks. 200 zł

 • sprzedaż czeków bankierskich: 0,25% - min. 10 zł, maks. 150 zł

 • sprzedaż czeków podróżniczych: 1,0%, min. 10 zł

Inkaso dokumentowe

Jest uwarunkowaną formą płatności, w którym Bank zobowiązuje się do wydania dokumentów reprezentujących towar, w zamian za zapłatę określonej sumy pieniężnej lub po spełnieniu innych warunków wymaganych przez eksportera, np. zaakceptowaniu weksla trasowanego.

Zaletą tej operacji jest jej prostota oraz niskie koszty.

Strony inkasa: • zleceniodawca - podawca inkasa (eksporter), który zleca swojemu bankowi realizację inkasa poprzez złożenie zlecenia wraz z dokumentami,

 • bank zleceniodawcy (eksportera), który przekazuje dokumenty wraz z instrukcjami do banku inkasującego,

 • bank inkasujący (bank importera), który prezentuje i wydaje dokumenty płatnikowi po spełnieniu przez niego warunku ich otrzymania,

 • płatnik (importer), któremu są prezentowane dokumenty, które po spełnieniu warunków inkasa są mu wydawane.

Korzyści wynikające ze stosowania inkasa:

dla eksportera: • możliwość zdyskontowania weksla w swoim banku,

 • przy prezentacji odpowiednich dokumentów przewozowych (np. pełnego kompletu konosamentu) eksporter uzyskuje pewność, że importer nie wejdzie w posiadanie towaru przed dokonaniem płatności lub zaakceptowaniem traty (w przypadku inkasa akceptacyjnego),

dla importera:

 • podejmuje decyzję o zapłacie za dokumenty lub akceptacji traty, dopiero po stwierdzeniu wysyłki towaru, na podstawie zaprezentowanych dokumentów,

 • może skorzystać z odroczenia płatności przez wykorzystanie weksla terminowego,

 • ma możliwość sprzedaży towaru przed terminem zapłaty, po zaakceptowaniu traty terminowej (inkaso finansowe).

Rodzaje inkas:

 • Inkaso importowe

 • Inkaso eksportowe

Podstawowe opłaty i prowizje

 • inkaso importowe dokumentów handlowych: 0,2% min. USD 15 maks. USD 150,

 • eksportowe inkaso dokumentowe: 0,2%, min. 50 zł maks. 200 zł.

Akredytywa dokumentowa

Jest to pisemne zobowiązanie banku otwierającego (banku zleceniodawcy) do wypłacenia beneficjentowi (eksporterowi) określonej sumy pieniężnej w zamian za złożenie przez niego - w sposób i na warunkach określonych w akredytywie - dokumentów wymaganych w akredytywie.Strony akredytywy:

 • zleceniodawca (importer), który zleca swojemu bankowi otwarcie akredytywy dokumentowej,

 • bank otwierający (bank zleceniodawcy), który podejmuje wobec beneficjenta (eksportera) zobowiązanie, że - po spełnieniu przez niego określonych w akredytywie warunków - dokona zapłaty na jego rzecz,

 • bank pośredniczący (bank eksportera), który otrzymuje od banku otwierającego akredytywę, prezentuje ją beneficjentowi - ewentualnie ją potwierdza i negocjuje dokumenty,

 • beneficjent akredytywy (eksporter), na rzecz którego akredytywa została otwarta i który uzyskuje na jej podstawie zapewnienie otrzymania zapłaty po przedstawieniu dokumentów zgodnych z warunkami akredytywy.

Przedmiotem obrotu w ramach akredytywy są dokumenty reprezentujące towar lub usługę.

Do najczęściej wymaganych w warunkach akredytywy dokumentów należą:

 • faktura handlowa,

 • dokumenty przewozowe,

 • dokumenty ubezpieczeniowe,

 • świadectwo pochodzenia,

 • dokumenty stwierdzające rodzaj i ilość towaru.

Korzyści wynikające z realizowania akredytwy dokumentowej:

dla importera: • możliwość określenia wykazu dokumentów wymaganych w akredytywie,

 • możliwość odrzucenia dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy (zapłata następuje wyłącznie za dokumenty spełniające warunki akredytywy),

 • minimalizacja ryzyka otrzymania wadliwego towaru przez żądanie przedłożenia dodatkowych dokumentów, np. certyfikatu wystawionego przez niezależną instytucję kontrolną,

dla eksportera:

 • minimalizacja ryzyka handlowego np. jednostronnego odstąpienia od kontraktu lub odmowy zapłaty po odbiorze towaru,

 • pewność otrzymania zapłaty za przedłożone dokumenty, zgodne z warunkami akredytywy, nawet w przypadku niewypłacalności importera,

 • w przypadku akredytywy nieodwołalnej, wprowadzenie każdej zmiany warunków akredytywy przez importera wymaga zgody wszystkich uczestników transakcji, w tym również beneficjenta,

 • w przypadku akredytyw z odroczonym terminem płatności możliwość dyskontowania należności.

 • eksporterowi, który sprzedaje towar nabyty u innego dostawcy, stwarza możliwość sfinansowania transakcji poprzez przeniesienie akredytywy na dostawcę.

Rodzaje akredytyw: importowe oraz eksportowe

Podstawowe opłaty i prowizje

 • otwarcie akredytywy 0,15 - 0,25% min. 150 zł (za każde rozpoczęte lub pełne 3 miesiące ważności)

 • awizowanie beneficjentowi obcej akredytywy dokumentowej: 0,1% min. USD 30 max. USD 100

 • potwierdzenie akredytywy obcej: 0,25% min. USD 50 (za każdy rozpoczęty lub pełny 3-miesięczny okres)


Pobieranie 111.18 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna