Zagrożenia i przestępczość wobec dzieci i młodzieży w sieci InternetPobieranie 9.04 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar9.04 Kb.
Program konferencji Zagrożenia i przestępczość wobec dzieci i młodzieży w sieci Internet.

08.30 – 09.00 Rejestracja uczestników
09.00 – 09.15 Powitanie gości i uczestników
09.15 – 09.25 Wykład inauguracyjny

- insp. Rafał Batkowski - Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu
09.25 –09.40 Wykład wprowadzający w tematykę sympozjum

- prof. dr hab. Wiesław Ambrozik – Kierownik Zakładu Resocjalizacji Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu
09.40 – 10.00 „Cyberagresja – przyczyny, mechanizmy, zapobieganie”

dr hab. Marek Pyżalski – Wydział Studiów Edukacyjnych UAM
w Poznaniu
10.00 – 10.20 „(NIE!) szkodliwe treści w Internecie”

- dr Katarzyna Waszyńska – Wydział Studiów Edukacyjnych UAM
w Poznaniu


10.20 – 10.40 „Pułapki i zagrożenia darmowego świata”

- dr Hubert Tomkowiak –Wydział Studiów Edukacyjnych UAM
w Poznaniu

10.40 -11.10 „Człowiek towarem w Internecie. Spektrum zagrożeń młodzieży
w globalnej sieci i metody ich ograniczania”


- Michał Iwan – Country Manager F –Secure Polska

- Michał Korzeniowski – Dyrektor Departamentu Rozwoju
i Wspólnych Usług INEA

11.10 -11.40 „Cyberprzemoc rówieśnicza – problem i reagowanie”

Szymon Wójcik – Fundacja „Dzieci Niczyje”
11.40 – 12.00 Przerwa
12.00 – 12.40 „Zwalczanie pedofilii i pornografii dziecięcej – struktury policyjne
i doświadczenia”


- kom. Jarosław Kończyk –Biuro Służby Kryminalnej KGP
12.40 – 13.20 „Prezentowanie przez młodzież zachowań seksualnych podczas wideorozmów”

- Michał Marańda – Fundacja „NASK”
13.20 – 13.40 „Dzieci zagubione w sieci”

kom. Monika Szostakiewicz Wydział do Walki z Przestępczością Zorganizowaną KWP w Poznaniu

asp. Adam Muszyński – Wydział Techniki Operacyjnej KWP
w Poznaniu

13.40 – 14.00 „Wyniki ewaluacji zewnętrznej w kontekście przestrzegania norm społecznych w publicznych, ogólnodostępnych gimnazjach”

- Dorota Kinal –Wicekurator Oświaty w Poznaniu

14.00 – 14.20 Adam Płoszka

- Helsińska Fundacja Praw Człowieka
14.20. – 15.00 Panel dyskusyjny i podsumowanie konferencji.

Pobieranie 9.04 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna